A magyar Alkotmánybíróság 2005-2017 közötti döntéshozatalának empirikus vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
124224
típus K
Vezető kutató Sólyom Péter
magyar cím A magyar Alkotmánybíróság 2005-2017 közötti döntéshozatalának empirikus vizsgálata
Angol cím Decision-making in the Hungarian Constitutional Court between 2005-2017 - an empirical analysis
magyar kulcsszavak alkotmánybíráskodás
angol kulcsszavak Judicial Review
megadott besorolás
Állam- és Jogtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Alkotmányjog
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely ÁJK Alkotmányjogi Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Balogh Éva
Deák Izabella
Fazekas Flóra Valéria
Győrfi Tamás
Kovács Ágnes
Murányi István
Ződi Zsolt
Zsugyó Virág
projekt kezdete 2017-10-01
projekt vége 2021-09-30
aktuális összeg (MFt) 17.712
FTE (kutatóév egyenérték) 13.11
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az adatbázis a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszékén A magyar Alkotmánybíróság 2005-2017 közötti döntéshozatalának empirikus vizsgálata című NKFI kutatás keretében jött létre. Egy olyan nyilvános adatbázist szerettünk volna létrehozni, amelyet más kutatók is széles körben használhatnak a saját kutatási érdeklődésüknek megfelelően. Az adatbázis a vonatkozó időszakban az Alkotmánybíróság teljes ülésben meghozott, Magyar Közlönyben kihirdetett határozatait tartalmazza azoknak a döntéseknek a kivételével, amelyekben az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság határozatai elleni kifogásokat bírálta el. A magyar Alkotmánybíróság jellemzően több, analitikailag eltérő jogi kérdéssel foglalkozik minden döntésében. Éppen ezért az adatbázis alapegységét nem az egyes határozatok, hanem az alkotmánybírósági határozat rendelkező részébe foglalt döntések egyes pontjai képezik, amelyeket alkotmánybírósági rendelkezéseknek nevezünk. Az adatbázis az alkotmánybírósági gyakorlat különböző nézőpontú elemzését teszi lehetővé, mivel a gyakorlat számos vonatkozásáról tartalmaz adatokat. Minden alkotmánybírósági rendelkezésnek több mint 40 jellemvonását (változóját) rögzítettük. A vizsgált változók részletes felsorolását és ezek magyarázatát az adatbázishoz tartozó kódkönyv tartalmazza.
kutatási eredmények (angolul)
The HunConCourt database was created as part of the research project “Decision-making in the Hungarian Constitutional Court between 2005-2017 - an empirical analysis”, hosted by the University of Debrecen and funded by the National Research, Development and Innovation Office, Hungary. We wanted to create an all-purpose database that can be used by scholars with a wide range of research interests. Our database includes all the decisions that were made by the plenary session of the Court and were published in the Hungarian Official Gazette, except for cases in which the Court reviewed challenges to the decisions of the National Election Committee. The Hungarian Constitutional Court typically addresses more, analytically different, legal issues in every decision. Because of this, the elementary unit of our dataset is not a case or a decision of the Court, but a ruling of a decision. The database can be used to analyse several aspects of the Court’s jurisprudence, as we have collected data about more than 40 aspects (variables) of each ruling, including the petitioners, the competences of the Court, the subject matter of the ruling, the disposition of the case and the voting pattern of the judges. These variables are listed and explained in more detail in our codebook.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=124224
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Sólyom Péter: A normakollízió mint alapegység, https://sites.google.com/view/hunconcourt/kutatóülések, 2018
Balogh Éva - Deák Izabella - Kovács Ágnes: Az indítványozók és a hatáskörök kódolásának kérdései, https://sites.google.com/view/hunconcourt/kutatóülések, 2018
Sólyom Péter: Közelítések a tartalomhoz: alkotmányhelyek, https://sites.google.com/view/hunconcourt/kutatóülések, 2018
Fazekas Flóra: A bírói profilalkotás módszertani kérdései, https://sites.google.com/view/hunconcourt/kutatóülések, 2018
Boda-Balogh Éva, Győrfi Tamás: Methodological Individualism and Substantive Disagreement in Constitutional Reasoning, SSRN, 2019
Boda-Balogh Éva - Deák Izabella - Fazekas Flóra - Győrfi Tamás - Kovács Ágnes - Sólyom Péter: Módszertani kérdések az alkotmánybíráskodás gyakorlatának empirikus elemzéséről, Közjogi Szemle, 2019
Sólyom Péter: HunConCourt Database: Die methodologischen Fragen des Datenbankaufbaus, https://sites.google.com/s/0B2T4VkI6NlrldVBydTNWVkxDMnM/p/14BWR4e_0XzYpOcIDTcAu_vgrZexHpUEa/edit, 2019
Boda - Balogh Éva - Fazekas Flóra: HunConCourt - an empirical analysis of the jurisprudence of the Hungarian Constitutional Court, https://sites.google.com/s/0B2T4VkI6NlrldVBydTNWVkxDMnM/p/14BWR4e_0XzYpOcIDTcAu_vgrZexHpUEa/edit, 2019
Sólyom Péter: Alapjogok nyomában - A magyar Alkotmánybíróság esete a gyülekezési szabadsággal., In: Balogh-Békesi, Nóra; Balogh, Éva; Bencze, Mátyás; Berkes, Lilla; Bodnár, Eszter; Chronowski, Nóra; Csink, Lóránt; Drinóczi, Tímea; Fröhlich, Johanna; Gál, Andor; Gárdos-Orosz, Fruzsina; Hajas, Barnabás; Hollán, Miklós; Kéri, Veronika; Klicsu, László; Koltay, András; Kovács, Ágnes; Kukorelli, István; Mécs, János; Milánkovich, András; Orbán, Endre; Pozsár-Szentmiklósy, Zoltán; Pribula, László; Sepsi, Tibor; Sólyom, Péter; Szentgráli-Tóth, Boldizsár; Szilágyi, Emese; Tordai, Csaba; Tóth, Géza; Zakariás, Kinga (szerk.) Alkotmányjogi panasz - az alapjog-érvényesítés gyakorlata, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. (2019) pp. 154-179., 2019
Sólyom Péter: A hatalom akarása és az alkotmány identitása., In: Réti, Mária (szerk.) JUBILEUMI KONFERENCIÁK AZ ELTE ÁJK ALAPÍTÁSÁNAK 350. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL, ELTE Eötvös Kiadó (2018) pp. 569-578., 2018
Tamás Győrfi, Éva Boda-Balogh: Judicial Individualism and Judicial Disagreement in Constitutional Reasoning, Vienna Journal of International Constitutional Law, 2020
Sólyom Péter - Kovács Ágnes - Győrfi Tamás - Boda-Balogh Éva - Fazekas Flóra: A magyar alkotmánybírák ítélkezési gyakorlatának változásai az autokratikus fordulat idején – empirikus elemzés, Fundamentum, 2021
Sólyom Péter: Kelsen köpönyegéből.: A magyar alkotmánybíráskodás keletkezéstörténetéhez, KÖZJOGI SZEMLE, 2021
vissza »