Borát és fluoroalkil típusú reagensekre épülő új szerves kémiai eljárások fejlesztése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
125230
típus KH
Vezető kutató Novák Zoltán
magyar cím Borát és fluoroalkil típusú reagensekre épülő új szerves kémiai eljárások fejlesztése
Angol cím Development of Novel Synthetic Methods Based on Borate and Fluoroalkyl Motifs
magyar kulcsszavak borátok, fluor, palládium, keresztkapcsolás
angol kulcsszavak borate, flourine, palladium, cross coupling
megadott besorolás
Szerves-, biomolekuláris- és gyógyszerkémia (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Gyógyszerkémia
zsűri Kémia 2
Kutatóhely Kémiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Adamik Réka Anna
Béke Ferenc
Pethő Bálint
Sipos Gellért
Stirling András
Tóth Balázs László
projekt kezdete 2017-12-01
projekt vége 2020-02-29
aktuális összeg (MFt) 19.826
FTE (kutatóév egyenérték) 4.15
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt keretében új tetraalkoxi borátsók szintézisét valósítottuk meg, és a vegyületeket sikeresen alkalmaztuk reagensként aromás és heteroaromás kloridok éterekké történő katalitikus átalakításában. Az új típusú palládiumkatalizált kapcsolási reakció előnye, hogy nem igényel külső bázist, ezáltal a módszer hatékony lehetőséget kínál az érzékeny funkciós csoportokat tartalmazó halogenidek átalakítására. Két új borátsó segítségével trifluoretoxi és klóretoxi csoportok beépítését valósítottuk meg, melyek közül az utóbbi aminoetoxi csoporttá alakítható egyszerű nukleofil szubsztitúciós reakcióban. Ezek a módszerek tehát olyan vegyületek előállítására használhatók, amelyek gyógyszerkémiai szempontból fontos funkciós csoportokat hordoznak. Ezt figyelembe véve a Sildenafil fluoros analógját, a Raloxifene-t és a Bazedoxifene-t állítottuk elő a katalitikus eljárás felhasználásával. A palládiumkatalizált kapcsolási reakciók fejlesztését megcélozva új, elektronban dús nagy térkitöltéssel rendelkező adamantil csoportot tartalmazó foszfán ligandumokat állítottunk elő és sikeresen alkalmaztunk palládiumkatalizált kapcsolási reakciókban. In situ generált difluorkarbén felhasználásával új difluorciklopropán egységet tartalmazó építőelemeket állítottunk elő. Munkánk során kidolgoztunk egy olyan eljárást, amelynek segítségével fluoralkil csoport építhető be terminális alkénekre fotokémiai úton palládiumkatalizált folyamatban.
kutatási eredmények (angolul)
Within the framework of the project, new tetraalkoxy borate salts were synthesized and the compounds were successfully used to convert aromatic and heteroaromatic chlorides to ethers in a catalytic process. The advantage of this new type of palladium catalyzed cross-coupling reaction is that it does not require an external base, thus providing an efficient way to convert halides containing sensitive functional groups. Two new borate salts were used to incorporate trifluoroethoxy and chloroethoxy groups, and the latter can be converted into aminoethoxy groups by a simple nucleophilic substitution reaction. Thus, these methods are useful for the preparation of compounds having pharmacologically important functional groups. With this in mind, the fluorine analog of Sildenafil, Raloxifene and Bazedoxifene were prepared using the catalytic process. In order to develop palladium-catalyzed coupling reactions, new electron-rich, bulky adamantyl phosphane ligands were prepared and successfully used in palladium-catalyzed coupling reactions. The utilization of in situ generated difluorocarbene, new building blocks containing a difluorocyclopropane unit were prepared. Finally, in our work, we have developed a process for the incorporation of different fluoroalkyl groups into terminal alkene by a photochemical palladium-catalyzed process.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=125230
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bálint Pethő, Márton Zwillinger, János Csenki, Anna Káncz, Balázs Krámos, Judit Müller, György Tibor Balogh, Zoltán Novák: Palladium Catalyzed 2,2,2-Trifluoroethoxylation of Aromatic and Heteroaromatic Chlorides Utilizing Borate Salt and the Synthesis of Trifluoro Analog of Sildenafil, Chemistry a European Journal, 2017
Bálint Pethő, Dóra Vangel, János Tivadar Csenki, Márton Zwillinger, Zoltán Novák: Palladium Catalyzed Chloroethoxylation of Aromatic and Heteroaromatic Chlorides: an Orthogonal Functionalization of Chloroethoxy Linker, Organic and Biomolecular Chemistry, 2018
Zoltán Novák, Bálint Pethő: Synthesis of aryl‐ and heteroaryl‐trifluoroethyl ethers: aims, challenges and new methodologies, Asian Journal of Organic Chemistry, 2018
János Tivadar Csenki, Bálint Pethő, Márton Zwillinger, Anna Káncz, Balázs Krámos, Judit Müller, György Tibor Balogh Zoltán Novák: Palladium-catalyzed trifluoroethoxylation of aromatic chlorides with novel borate salts, BOSS XVI 16th Belgian Organic Synthesis Symposium Brussels, Belgium July 8-13, 2018, 2018
Bálint Pethő, Dóra Vangel, Márton Zwillinger, János. T. Csenki, Zoltán Novák: PALLADIUM-CATALYZED C-O BOND FORMING REACTIONS IN THE SERVICE OF MEDICINAL CHEMISTRY, XLIII "A. Corbella" International Summer School on Organic Synthesis - ISOS 2018 10 June 2018 - 14 June 2018 22:00, Gargnano, Italy, 2018
Pethő Bálint, Zwillinger Márton, Csenki János, Vangel Dóra, Balog György, Novák Zoltán: Palládiumkatalizált alkoxilezési reakciók vizsgálata és gyógyszerkémiai alkalmazásuk, szóbeli előadás, Heterociklusos és Elemorganikus Kémiai Munkabizottság ülése Balatonszemes, 2018. június 6-8, 2018
Zoltán Novák, Bálint Pethő, Dóra Vangel, Márton Zwillinger, János T. Csenki, Gergely L. Tolnai, Levente Ondi: Development of palladium catalyzed cross-coupling reactions for carbon-carbon and carbon-heteroatom bond forming reactions of aryl chlorides, szóbeli előadás, 257th ACS Spring 2019 Nation, 2019
Novák Zoltán,: Transition metal catalyzed construction and functionalization of aromatic and heteroaromatic systems with salts, szóbeli előadás, EuCOMC-2019 23rd Conference on Organometallic Chemistry,, 2019
Ádám Sinai, Dániel Csaba Simkó, Fruzsina Szabó, Attila Paczal, Tamás Gáti, Attila Bényei, Zoltán Novák, András Kotschy: Synthesis, Structural Analysis and Application of Aryl‐Diadamantyl Phosphine ligands in Palladium Catalyzed Cross‐Coupling Reactions, Eur. J. Org. Chem., 2020

 

Projekt eseményei

 
2018-12-19 12:51:59
Résztvevők változása
vissza »