A Magyarországon beszélt romani nyelvváltozatok dokumentálása és az alaktani ingadozások leírása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
125596
típus K
Vezető kutató Kálmán László
magyar cím A Magyarországon beszélt romani nyelvváltozatok dokumentálása és az alaktani ingadozások leírása
Angol cím Documentation of Romani varieties spoken in Hungary and the description of morphological variation
magyar kulcsszavak romani, variáció
angol kulcsszavak Romani, variation
megadott besorolás
Nyelvtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)100 %
Ortelius tudományág: Nyelvtan
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Nyelvtudományi Intézet
résztvevők Baló András Márton
Rebrus Péter
projekt kezdete 2017-09-01
projekt vége 2019-08-31
aktuális összeg (MFt) 14.849
FTE (kutatóév egyenérték) 2.70
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
1. Megtettük a Magyarországon beszélt cigány változatok nagyobb szabású, országos szintű dokumentációjához és egy elméleti nyelvészetben is használható, mennyiségileg kutatható korpuszhoz vezető kezdeti lépéseket, beszélt nyelvi anyagot gyűjtve, felvéve és átírva a ma használatos cigány összes létező változatából. Kutatásunk összhangban áll a dokumentációs és a korpusznyelvészet legkorszerűbb áramlataival, lehetővé téve az empirikus alapú, adatorientált elméleti nyelvészeti kutatást. 2. Megkezdtük a cigány nyelv egyedi jellemzőjének újragondolását, amelyet gyakran hangsúlyoznak a vonatkozó szakirodalomban, és úgy utalnak rá, mint a lexikon öröklött és kölcsönzött részének, illetve a kapcsolódó morfológiai mintáknak a szigorú kettőssége. Bizonyítékot találtunk ennek a bomlására, amelynek az eredménye az, hogy a kölcsönzött hímnemű főnevek és az összes nőnemű főnév mindkét minta szerint ragozhatók. A cigány morfológiai variáció elemzését, azaz amikor egy nyelvi egység egynél több alakban jelentkezik, kiterjesztettük számos cigány változatra, és egy konstrukciós morfológiai eszköz, a séma továbbfejlesztett változatát alkalmaztuk.
kutatási eredmények (angolul)
1. We have taken the preparatory steps towards a large-scale, nationwide documentation and the creation of a theoretically practicable, quantitatively researchable corpus of the Romani varieties spoken in Hungary, by collecting, recording and transcribing up-to-date, spoken Romani language material in all the existing varieties. Our research is in line with the most modern approaches of documentary and corpus linguistics, rendering it possible to carry out empirically based, data-oriented theoretical linguistic research. 2. We have begun to reconsider the unique feature of Romani, often emphasised in the relevant literature and referred to as the rigid dichotomy between the inherited and borrowed parts of the lexicon and the related morphological patterns. We have found evidence of its erosion, which results in borrowed masculine nouns and any feminine noun being inflected according to both patterns. The analysis of morphological variation in Romani, when one linguistic unit has got more than one realisation, has been expanded to several Romani varieties, and an improved version of the schema, a construction morphological tool, has been applied.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=125596
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Baló András Márton: Schemata in the analysis of morphological variation in Lovari, 47th Poznań Linguistic Meeting, Poznań, Lengyelország, 2017. szeptember 18-20., 2017
Baló András Márton: The presence and role of the Romani language in the identity formation of young Roma, CLOW3, Amszterdam, Hollandia, 2018. május 3-4., 2018
Baló András Márton: Oláh cigány dialektusok Magyarországon, Cserti Csapó Tibor (szerk.) Romológia „akkor és most” VI: romológusok hatodik szakmai konferenciája. Pécs: PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, 2017. pp., 2017
Baló András Márton: ariation in the nominal morphology of Northern Vlax Romani, eáta Gyuris, Katalin Mády, Gábor Recski (szerk.) K + K = 120. Papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their 60th birthdays. Budapest: Resea, 2017
Baló András Márton: The Sinti dialect in Hungary, 13th International Conference on Romani Linguistics, Párizs, Franciaország, 2018
Baló, András Márton: Variation in the nominal morphology of Northern Vlax Romani, Beáta Gyuris, Katalin Mády, Gábor Recski (szerk.) K + K = 120. Papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their 60th birthdays. Budapest: Rese, 2017
Baló András Márton és Rosenberg Mátyás: A szintó dialektus Magyarországon, VIII. Romológus Konferencia, Budapest, 2019
Baló András Márton: The role of the Romani language in the construction of Romani identity in rural Hungary, Approaches to Migration, Language and Identity, Essen, Németország, 2019
Baló, András Márton: Phonology, Yaron Matras, Anton Tenser (szerk.) Handbook of Romani Linguistics. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2019
Baló András Márton és Rosenberg Mátyás: A szintó dialektus Magyarországon, Horizontok és dialógusok. Pécs: PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, 2019
vissza »