A területi tőke és az innovációs miliő szerepe a közép-kelet-európai regionális központok fejlődésében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
128747
típus K
Vezető kutató Rechnitzer János
magyar cím A területi tőke és az innovációs miliő szerepe a közép-kelet-európai regionális központok fejlődésében
Angol cím The role of territorial capital and innovative milieu in the development of Central and Eastern European regional centers
magyar kulcsszavak innováció, területi tőke, Közép-Kelet-Európa, nagyvárosok
angol kulcsszavak innovation, territorial capital, Central-Eastern-Europe, cities
megadott besorolás
Regionális Tudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Regionális kultúrák
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Regionális Kutatások Intézete (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
résztvevők Barsi Boglárka
Dusek Tamás
Faragó László
Hardi Tamás
Kupi Marcell
Páthy Ádám
Poreisz Veronika
Rácz Szilárd
Szemerédi Eszter
Tóth Marcell László
Vinkóczi Tamás
projekt kezdete 2018-10-01
projekt vége 2022-09-30
aktuális összeg (MFt) 21.977
FTE (kutatóév egyenérték) 11.26
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatási projekt folyamán a kelet-közép-európai regionális központok fejlődési folyamatait tanulmányoztuk több aspektusból. A régió nagyvárosainak fejlődési pályái vizsgálatához a területi tőke és az innovációs miliő fogalmait, keretrendszerét tekintettük kiindulópontnak. A kutatás során áttekintettük és értékeltük azokat az elsődleges tényezőket, amelyek a régió nagyvárosainak fejlődési pályáit elsődlegesen alakítják. Ezen tényezők vizsgálata egyrészt a hosszabb távú történeti fejlődés aspektusából történt meg, a régió városfejlődési trendjeinek az európai centrumtérségekre jellemző folyamatokhoz képest mutatkozó specifikumait – megkésettség, megszakítottság, alacsonyabb urbanizációs szint – azonosítva. A tipizálható és az egyedi fejlődési pályák vizsgálatát egyrészt a társadalmi-gazdasági folyamatokat megragadó indikátorok másodelemzése, másrészt a vizsgált nagyvárosokról készített egyedi esettanulmányok segítették. A fejlődési pályák vizsgálata azt mutatja, hogy az elmúlt két évtized tekintetében a régió nagyvároshálózatának átstrukturálódásával párhuzamosan növekednek azok a belső egyenlőtlenségek, amelyek a regionális központok között a társadalmi-gazdasági fejlődés ütemében, illetve az európai városversenybe való bekapcsolódás lehetőségeiben mutatkoznak. Az eltérések elsősorban a városok és vonzásterületeik méretéből, a földrajzi elhelyezkedésből, illetve a gazdasági tevékenység struktúrájából, az annak megújításához szükséges erőforrások birtoklásából adódnak.
kutatási eredmények (angolul)
In the course of the project, we studied the development processes of the CEE regional centers from several aspects. For the examination of the development trajectories of the cities of the region, we considered the concepts and framework of territorial capital and innovation milieu as a starting point. During the research, we evaluated the factors that primarily shape the development trajectories of the regional centers. On the one hand, these factors were examined from the perspective of long-term historical development, identifying the specifics of the region's urban development trends compared to the processes characteristic of European core regions - delays, interruptions, lower levels of urbanization. Examination of typifiable and unique development paths was aided on the one hand by the secondary analysis of indicators capturing socio-economic processes, and on the other hand by individual case studies. The examination of the development paths shows that, in the past two decades, parallel to the restructuring of the region's metropolitan network, the internal inequalities that are manifested in the rate of socio-economic development between regional centers and in the possibilities of joining the European urban competition are increasing. The differences are mainly due to the size of the cities and their catchment areas, their geographical location, and the structure of economic activity, as well as the possession of the resources necessary for its renewal.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=128747
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kézai Petra Kinga: A kelet-közép-európai regionális központok a városi rangsorok és indexek fókuszában, city.hu Várostudományi Szemle, 2021
Kézai Petra Kinga - Fischer Szabolcs - Lados Mihály: Smart Economy and Startup Enterprises in the Visegrád Countries—A Comparative Analysis Based on the Crunchbase Database, Smart Cities, 2020
Kézai Petra Kinga - Rechnitzer János: A kulturális és kreatív ipar társas vállalkozásainak teljesítménye a magyar nagyvárosokban, 2008-2018, Területi Statisztika, 2022
Rechnitzer János: Néhány iránymutatás Kelet- és Közép-Európa nagyvárosainak tanulmányozásához, Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 2022
Rechnitzer János: Átmenetből a visszamenetbe. Illés Iván olvasása közben., Nemes Nagy József - Pálná Kovács Ilona (szerk.): A regionalizmus: az elmélettől a gyakorlatig: Illés Ivánra emlékezve 80. születésnapja alkalmából, 2022
Kézai Petra Kinga - Rechnitzer János: Performance of enterprises in cultural and creative industries in large Hungarian cities between 2008 and 2018, Regional Statistics, 2022
Rechnitzer János: Kelet- és Közép-Európa nagyvárosainak néhány jellegzetessége, city.hu Várostudományi Szemle, 2022
Rechnitzer János: Adalékok Kelet-Közép-Európa fővárosainak fejlődési pályáihoz, city.hu Várostudományi Szemle (közlésre elfogadva), 2022
Páthy Ádám: A kelet-közép-európai nagyvárosfejlődés jellemző szakaszai, city.hu Várostudományi Szemle (közlésre elfogadva), 2022
Rechnitzer János - Páthy Ádám (szerk.): Nagyvárosok Kelet-Közép-Európában, kéziratban, szerkesztés alatt, 2022

 

Projekt eseményei

 
2019-12-05 11:01:42
Résztvevők változása
2018-09-18 12:09:42
Résztvevők változása
vissza »