Az anya immunológiai tolerancia mechanizmusai a terhesség során és azok zavarai pathológiás terhességekben: pre-eclampsiás és habituálisan vetélő betegek vizsgálata (EGT/Norvég Alap HU0069/NA/2006-2/PA-8)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
78790
típus NNF
Vezető kutató Szereday László
magyar cím Az anya immunológiai tolerancia mechanizmusai a terhesség során és azok zavarai pathológiás terhességekben: pre-eclampsiás és habituálisan vetélő betegek vizsgálata (EGT/Norvég Alap HU0069/NA/2006-2/PA-8)
Angol cím The mechanisms of immunological tolerance during pregnancy: impaired maternal tolerance during pre-eclampsia and habitual abortion
magyar kulcsszavak terhesség, anyai tolerancia, pre-eclampsia, habituális vetélés
angol kulcsszavak pregnancy, maternal tolerance, pre-eclampsia, habitual abortion
megadott besorolás
Szülészet és nőgyógyászat, reproduktív medicina (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)80 %
Ortelius tudományág: Humán termékenység
Hematológia, immunológia, trombózis, fertőző betegségek (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)10 %
Immunológiai betegségek biológiai alapjai (pl. autoimmunitás) (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)10 %
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Barakonyi Aliz
Halász Melinda
Mikó Éva
projekt kezdete 2009-08-01
projekt vége 2011-03-31
aktuális összeg (MFt) 21.812
FTE (kutatóév egyenérték) 3.14
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
AZ ANYA IMMUNOLÓGIAI TOLERANCIA MECHANIZMUSAI A TERHESSÉG SORÁN ÉS AZOK ZAVARAI PATHOLÓGIÁS TERHESSÉGEKBEN: PRE-ECLAMPSIÁS ÉS HABITUÁLISAN VETÉLŐ BETEGEK VIZSGÁLATA

Tekintve, hogy a magzat az anya számára immunológiailag részben idegen (genetikai állományának felét az apától örökli), a terhesség normális lefolyásának feltétele egy, a magzat zavartalan fejlődését biztosító kedvező immunológiai környezet biztosítása. Az anya immunrendszere tehát felismeri a terhesség létrejöttét, és különböző védekező mechanizmusokkal válaszol.
Korábban kimutattuk, hogy anyai oldalról mind a természetes, mind a szerzett immunitás fontos szerepet tölt be a sikeres terhesség sikeres kiviselésében.
Jelen pályázatunk célja a fent említett immunológiai folyamatok kutatása, különös tekintettel az anyai tolerancia eddig ismeretlen mechanizmusainak feltérképezése. Erre ad lehetőséget a terhes nők perifériás vérének és deciduális mintáinak vizsgálata, mely során nemcsak az egészséges immunológiai folyamatokba nyerhetünk betekintést, hanem sikertelen és kóros terhességek esetén a pathológiás elváltozások okai is felderíthetőek. Állatkísérletes abortusz modell felhasználásával kívánjuk mélyrehatóbban tanulmányozni azokat az immunológiai folyamatokat, melyek kulcsfontosságú szerepet játszhatnak a sikertelen terhességek hátterében.
Jelen pályázat a PTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézetében évek óta folytatott reprodukciós immunológiai kutatási programhoz kapcsolódik.
angol összefoglaló
THE MECHANISMS OF IMMUNOLOGICAL TOLERANCE DURING PREGNANCY: IMPAIRED MATERNAL TOLERANCE DURING PRE-ECLAMPSIA AND HABITUAL ABORTION

Acceptance of the fetus, which expresses paternally inherited alloantigens (the fetus constitutes a semi-allograft to the maternal host), by the mother during pregnancy is a unique example of how the immune system reshapes a destructive alloimmune response to a state of tolerance. To prevent fetal rejection, a system of tolerance must be present during pregnancy.
We have previously shown that both innate and acquired immunity are important for the mother to successfully host a pregnancy.
Understanding the complex mechanisms of feto-maternal tolerance has important implications for developing novel strategies to induce immunologic tolerance in humans in general and for the prevention of pre-eclampsia or habitual abortion in at-risk population in particular.
The purpose of this proposal is to investigate the unidentified mechanisms of immunological tolerance during healthy pregnancy and their dysfunction during those pregnancies with pathological conditions. Using animal model for habitual abortion we are planning to examine the mechanisms playing a crucial part in unsuccessful pregnancies.
This proposal is part of the ongoing reproductive immunology research done for many years in the Department of Medical Microbiology and Immunology at Pécs University Medical School.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Sikeres és sikertelen mesterséges megtermékenyítésen (IVF) átesett nők perifériás NK és NKT sejtjeinek fenotípusát és funkcióját vizsgáltuk. Követéses vizsgálat során a beavatkozás előtt és után nyert adatokat hasonlítottuk össze. Kimutattuk, hogy az NK és NKT sejtek mind fenotípusukban, mind pedig funkciójukban különböznek egymástól a két betegcsoportban. Sikertelen IVF során ezen sejtek a terhességre káros Th1 irányultságot mutatnak. Feltételezzük, hogy ezen sejtek szerepet játszhatnak a sikertelen mesterséges megtermékenyítés pathogenezisében. Eredményeink azt mutatják, hogy a CD160 pozitív lymphocyták jelen vannak a terhesség során, habár a terhesség előrehaladtával karakterisztikájuk megváltozik. A terhesség második felében aktiváltságuk nő és gyulladásgátló citokineket termelnek szerepet játszva az egészséges terhesség fenntartásában. Egészséges és pathológiás terhesekből származó deciduális mintákban hemopoetikus progenitor sejtek jelenlétét mutattuk ki, méghozzá szignifikánsan nagyobb arányban, mint a perifériás vérben. Spontán vetélő nők deciduális mintájában emelkedett az NK progenitor sejtek aránya egészségesekhez képest, mely feltehetően szerepet játszik a terhesség megszakadásában. Az anyai immuntolerancia fiziológiás viszonyainak pontosabb megismerésével szerzett új információk birtokában hasznos támpontokat szerezhetünk az érintett betegségek korai diagnózisa ill. későbbi sikeres terápiájának kiválasztása céljából.
kutatási eredmények (angolul)
We investigated the immunological mechanisms during implantation in in vitro fertilization patients. We performed a follow-up study and compared patient’s data obtained before and one week after embryo transfer. During this short period of time around IVF procedure women with failed IVF reflected unfavorable Th1 oriented changes of NK and NKT cells. Our results showed that CD160 receptor positive lymphocytes were present during pregnancy; however they had different characteristics depending on gestational age. Activated CD160+ lymphocytes expand in number during the second half of human pregnancy. These CD160+ cells could be able to produce pro-inflammatory cytokines which could play a part in the controlled sterile inflammatory response characterizing normal human gestation. Compared to peripheral blood, we found a significant increase of decidual haematopoietic progenitor cells (HPCs) in both healthy pregnant women and women with spontaneous abortion. We demonstrated decidual cells with HPC phenotype and increased NK progenitors in the decidua of women with early spontaneous abortion suggest a dysregulation of this pathway that may contribute to pregnancy failure. Understanding the physiologic mechanisms of maternal tolerance will improve the methods of prediction or prevention of these disorders affecting so many pregnant women.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78790
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Brubel R, Boronkai A, Reglodi D, Racz B, Nemeth J, Kiss P, Lubics A, Toth G, Horvath G, Varga T, Szogyi D, Fonagy E, Farkas J, Barakonyi A, Bellyei Sz, Szereday L, Koppan M, Tamas A.: Changes int he expression of Pituitary Adenylate Cyclase Acivating Polypeptide (PACAP) int he human placenta during pregnancy and its effects on survival of JAR choriocar, J. Mol. Neurosci. 2010; 42: 450-458., 2010
Miko E, Manfai Z, Meggyes M, Barakonyi A, Wilhelm F, Varnagy A, Bodis J, Illes Z, Szekeres-Bartho J and Szereday L.: The possible role of NK and NKT-like cells in implantation failure after in vitro fertilization., Reprod Biomed Online 2010; 21: 750-756., 2010
L. Szereday, M. Meggyes, K. Lammel, A. Barakonyi, E. Miko: The mechanisms of immunological tolerance during pregnancy: the possible role of regulatory T cells in the pathogenesis of pre-eclampsia., The Second International Conference on regulatpry T cells and Th17 Cells and Clinical Application in Human Diseases. Shanghai, China July 17-20, 2010, 2010
Meggyes Mátyás, Barakonyi Alíz, Mikó Éva, Mánfai Zoltán, Wilhelm Ferenc, Várnagy Ákos, Bódis József, Illés Zsolt, Júlia Szekeres-Barthó, Szereday László: Természetes ölősejtek (NK) összehasonlító vizsgálata sikeres vagy sikertelen mesterséges megtermékenyítésen átesett nőkben., A Magyar immunológiai Társaság XXXIX. Vándorgyűlése, Szeged, 2010. November 3-5. Immunológiai Szemle, 2010, 4: 18 (Előadás29), 2010
Mikó Éva, Szereday László, Meggyes Mátyás, Barakonyi Alíz, Farkas Bálint, Bódis József, Szekeres-Barthó Júlia: Deciduális haematopoieticus őssejtek jellemzése a terhesség első trimeszterében., A Magyar immunológiai Társaság XXXIX. Vándorgyűlése, Szeged, 2010. November 3-5. Immunológiai Szemle, 2010, 4: 17 (Előadás28), 2010
Barakonyi Aliz, Mikó Éva, Varga Péter, Szekeres-Barthó Júlia, Szereday László: CD160 NK-sejt-aktiváló receptor pozitív sejtek a perifériás vérben egészséges terhesség különböző szakaszaiban., A Magyar immunológiai Társaság XXXIX. Vándorgyűlése, Szeged, 2010. November 3-5. Immunológiai Szemle, 2010, 4: 50 (Poszter-Klin8), 2010
Barakonyi Aliz, Mikó Éva, Varga Péter, Farkas Bálint, Bódis József, Szekeres-Barthó Júlia, Szereday László: Deciduális gamma/delta-T-sejtek jellegzetességei egészséges terhesség során., A Magyar immunológiai Társaság XXXIX. Vándorgyűlése, Szeged, 2010. November 3-5. Immunológiai Szemle, 2010, 4: 51 (Poszter-Klin10), 2010
Barakonyi A, Weisdorn R, Miko E, Varga P, Bodis J, Szekeres-Bartho J, Szereday L.: Expression profiles of peripheral CD160+ lymphocytes during the course of healthy human pregnancy., Am. J. Reprod. Immunol 2011 Jan 31. doi: 10.1111/j.1600-0897.2011.00983.x. [Epub ahead of print], 2011
Banati M, Hosszu Zs, Trauninger A, Szereday L, Illes Zs.: Enzyme replacement therapy induces T cell responses in late-onset Pompe disease., Muscle & Nerve (in press) 2011., 2011
vissza »