Az Andrásssy út körül  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
79856
típus PUB-K
Vezető kutató Gábor Eszter
magyar cím Az Andrásssy út körül
Angol cím Andrássy avenue
magyar kulcsszavak Építészettörténet, társadalomtörténet
angol kulcsszavak History of architecture
megadott besorolás
Művészettörténet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Művészettörténet
zsűri Publikációs bizottság
Kutatóhely OSIRIS Kiadó
projekt kezdete 2009-09-01
projekt vége 2010-09-30
aktuális összeg (MFt) 3.000
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kötet két évtizedes kutatásaimon alapuló tanulmányaimat tartalmazza.
Andrássy úti villanegyedre vonatkozó kutatásaimat az OTKA két ciklusban is támogatott. (1999–2002 T 30047, 2003–2007 T 42484)
A kutatást levéltárban, tervtárakban és könyvtárakban a legalapvetőbb forrásokat feltárásával folytattam.
Az információ értéke című tanulmány az útvonal kialakításában meghatározó szerepű politikai elit (Andrássy Gyula miniszterelnök és Csengery Antal) telekspekulációiról szól. A Wechselmann-villa és az Ismét a Wechselmann-villáról c. írások az egykori építőgyakorlat mellett bemutatják a meghatározásokhoz vezető utak buktatóit is. A Hogyan tűnt el a villanegyedből a zöld c. tanulmány a megfigyelt terület korszakon áthúzódó problémáját vizsgálja. Az Epreskerti művésztelep és a Stadtwäldchen Allée – Városligeti fasor (1800–1873) című tanulmányok eltűnt városnegyedeket rekonstruálnak. Az Erdődy, Semsey, Vanderbilt Gladys palota (Andrássy út 104), és A Knorr-, Hopp-villa az Andrássy út 103. alatt címűek egy-egy épület történetén keresztűl adnak korrajzot is.
Az építészet- és a társadalomtörténet kapcsolatát egyes konkrét eseteken keresztül, hiteles adatok segítségével kívántam megrajzolni. A művészettörténet és a kultúrtörténet érintkezési területén vizsgálódó írásaim tudományos igénnyel készültek, de remélhetőleg a nagyközönség számára is érdekesek, nem csupán a területre vonatkozó általános érdeklődés miatt.
angol összefoglaló
This volume contains the results of two decade's library and archives research supported by OTKA.
The Andrássy Avenue was the Gründerzeit's biggest construction in Budapest, the greatest enterprise of Budapest's becoming a city. Its antecedent was the near Stadtwaldchen Allée, today Városligeti fasor, built by the early middle class of Pest as a summer-house area. The Andrássy Avenue was built between 1870 and 1885, already by the modern bourgeois, and had changed continuously. The studies draw the stories of the constructions and the reconstructions, also touching on the characters of the builders, the owners, their roles and their social backgrounds.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
"Az Andrássy út körül" című tanulmánykötet 2010. június 1-jén megjelent az Osiris könyvkiadó gondozásában. A kötet adatai: Gábor Eszter: Az Andrássy út körül. Budapest, Osiris, Budapest Főváros Levéltára, 2010. 504 oldal, 297+7 kép. 4980 Ft. (Kemény tábla védőborítóval. Nyomtatta és kötötte a Dürer Nyomda Kft. Gyulán. Tipográfia: Környei Anikó, nyomdai előkészítés: Szalai Éva, szöveggondozás: Fedor Sára.) A kötet tartalmilag igazodik a pályázatban megadottakhoz: 15 tanulmányt tartalmaz, amelyek 5 nagyobb egységre tagolódnak. Mindössze a nagyobb egységek címei változtak a bírálók számára magyarázó formáról az olvasót eligazító tartalmi megjelölésekre. A tanulmányok tartalma, sorrendje és beosztása változatlan. (Az illusztrált tanulmányok szövege 347 oldalt foglal el, amelyet a függelék és az apparátus 130 oldala követ). A kötetet igényes megformálása és kedvező ára a nagyközönség számára is vonzóvá teheti, miközben a szöveg, a függelékek és az apparátus a szakmai követelményeknek is megfelelnek.
kutatási eredmények (angolul)
The book has been published on 1 June 2010 by Osiris Publishing House, Budapest. The data of the book: Eszter Gábor: Az Andrássy út körül. Budapest, Osiris, Budapest Főváros Levéltára, 2010. 504 pages, 297+7 illustrations. 4980 HUF. (Hard cover. Printed and bound by Dürer Nyomda Kft. Gyula. Typography: Anikó Környei, preparation: Éva Szalai Éva, editor: Fedor Sára.) The book consists of 15 studies organised in 5 main chapters. The text of the studies comprises 347 pages, followed by 130 pages of appendix and notes.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=79856
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gábor Eszter: Az Andrássy út körül, Budapest, Osiris, 2010
vissza »