A dél-dunántúli neolitikus közösségek szociális rétegződése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
81042
típus PUB-K
Vezető kutató Gaál István
magyar cím A dél-dunántúli neolitikus közösségek szociális rétegződése
Angol cím The social hierarchy of the late neolithic tribes in South-Transdanubia
magyar kulcsszavak Újkőkor, későneolitikum,lengyeli kultúra,társadalomrégészet,szociális rétegződés
angol kulcsszavak Late Neolithic,Lengyel Culture,socialarchaeology,neolithic hierarchy
megadott besorolás
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Régészet
zsűri Publikációs bizottság
Kutatóhely Archaeolingua Alapítvány
projekt kezdete 2010-01-01
projekt vége 2010-09-30
aktuális összeg (MFt) 2.500
FTE (kutatóév egyenérték) 0.01
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A "DIE SOZIALE DIFFERENZIERUNG IM SPÄTNEOLITHIKUM SÜDTRANSDANUBIENS. Die Funde und Befunde aus den Altgrabungen" című munkámban a Kr. e. 5. évezredben a Dél-Dunántúl területén élt késő újkőkori - korai rézkori népcsoport (ún. lengyeli kultúra, melyet első kutatott lelőhelye, a tolnai Lengyel község után neveztek el) szociálarchaeológiai-társadalomrégészeti viszonyait elemzem az elmúlt 150 év során feltárt temetők alapján. A régészeti ősszehasonlító módszer, a statisztika, tipológia és szeriáció analitikai módszereinek alkalmazásával vizsgálom e népcsoportban egykor létezett viszonyokat, elsősorban a nagycsaládok, családok, különböző nemű és életkorú személyek szerepét közösségeiken (törzs, klán, nagycsalád, elemi család) belül.
A kéziratban alkalmazott módszert korábbi OTKA-támogatásaim segítségével dolgoztam ki az elmúlt tíz év során.
E kutatások eredménye az akadémiai doktori értekezés sikeres védése lett: a disszertáció első része (a tipológia és a relatívkronológiai helyzet tisztázása, meghatározása) már megjelent.
A kéziratban, melynek könyvként való megjelentetéséhez nyújtom be pályázatomat, a magyarországi ősrégészeti kutatásokban elsőként teszek kisérletet arra, hogy a vizsgált népcsoportok említett viszonyaival kapcsolatban ethnológiai és történeti értékű következtetésekre, megállapításokra jussak.
A kutatások végső fázisát az Alexander von Humboldt-Alapítvány támogatásával végeztem el a Saarbrückeni Egyetemen (Institut für Vor- und Frühgeschichte der Universität des Saarlandes) 2004-ben és 2008-ban. Ott került sor a német nyelven megírt munkám szakmai és nyelvi lektoráltatására is, utóbbi saját költségemre.
Könyvem szövegrésze tehát lektorált és kiadásra kész állapotban van, s hangsúlyozni szeretném, hogy megírását korábbi OTKA-támogatások tették lehetővé.
Megemlítendő, hogy a támogatást olyan munka kiadásához kérem, melyben alapkutatások és általam kidolgozott új analitikai módszer eredményeit közli. Mindezeket az eredményeket korábbi OTKA-támogatások segítségével értem el, ezek a következők: 111 (1992); T 018205 (1995); T 025329 (1997); P 041227 (2002); NP 60366 (2003); PUB-K 77192 (2008).
angol összefoglaló
In my book ("Die soziale Differenzierung im Spätneolithikum Südtransdanubiens. Die Funde und Befunde aus den Altgrabungen”) I analyse the sozial-ethnological relations of the Late Neolithic Population in South-Transdanubia (5000 B. C.) was over in the course of 150 years based on excavated cemeteries.
I examine it with using him for the analytics methods of the statistics, typology and seriation in this prehistoric-ethnic group once existed relations, primarily the joint families, families, different age persons' role their communities (tribe, clan, joint family, elemental family) from within.
I drew up the method applied in the manuscript with the help of my previous OTKA supports it was over in the course of ten years.
The successful defence of the doctor of science treatise was the result of researches: the first part of the dissertation (the clarification of the typology and the chronology, his definition) appeared already.
In the manuscript, for which I hand in my application to the publishing of truth as a book, the Hungary prehistoric archaeology researches firstly do tryal that way, that in connection with the mentioned relations of the examined ethnic groups and let me manage to get onto inferences with a historical value, statements.
The final phase of the researches Alexander pulls over I did it with a Humboldt foundation's support on the University Saarbrücken (Institut für Vor- und Frühgeschichte der Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Germany) in 2004 and 2008. A row was found there on the German language my written work vocational and lingual revising, my latter own expense.
I ask the support to the expense of work in which fundamental researches and new analytics one drawn up by me announce the results of a method. I understand these results with the help of previous OTKA supports (T 025329 (1997); P 041227 (2002); NP 60366 (2003); PUB-K 77192 (2008).

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Miután a Saarbrückeni Egyetemen elsajátítottam a hierarchikus tipológiai módszer alkalmazását, ennek segítségével végeztem el a tárgyalt kor dél-dunántúli temetőinek relatívkronológiai vizsgálatát, meghatározva az egyes lelőhelyek, sírcsoportok, temetők, ezeken belül pedig az egyes eltemetett személyek egymáshoz való időrendi viszonyát. Ezt követte a kronológiai viszonyok meghatározása, majd a téma történeti, ethnológiai szintű feldolgozása. A hierarchikus tipológiai módszert adaptáltam a szociális viszonyok kutatására is. A könyv szövegét németül írtam meg, majd a német szöveg nyelvi lektorálását, javítását dr. Florian Eibl (Saarbrücken) végezte el az én költségemen. Az Archaeolingua Kiadó munkatársai dr. Jerem Erzsébet vezetésével végezték el a könyv szerkesztési munkáit, a nyomdai munkára a Prime Rate Kft. (Budapest) került sor. Tisztelettel: Dr. DSc. Gaál István
kutatási eredmények (angolul)
In the book I researched the problems of the South-Transdanubian late Neolithic communities (5. millennium BC). I announced the results about the social-archaeological questions for these prehistoric tribes (organisation, genders' role's, these change). I negotiated about his problems, I announced my research results being linked to these. The researches in the past years from an OTKA support i'm done, and to all provided material help pulls over Alexander von Humboldt-Stiftung too on University Saarbrücken (Germany).
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81042
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Zalai-Gaál István: Die soziale Differenzierung im Spätneolithikum Südtransdanubiens, Varia Archaeologica Hungarica XXIV, Budapest, 2010
vissza »