A veleszületett immunitás hatásainak vizsgálata immunmediált bélbetegségekben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
81117
típus K
Vezető kutató Arató András
magyar cím A veleszületett immunitás hatásainak vizsgálata immunmediált bélbetegségekben
Angol cím Studying of the effect of innate immunity in immunopathogenetic intestinal diseases
magyar kulcsszavak veleszületett immunitás, toll-szerű receptorok, PPAR gamma, Trefoil faktor 3, coeliakia, gyulladásos bélbetegség, 1 típusú diabetes mellitus
angol kulcsszavak innate immunity, toll-like receptors, PPARgamma, Trefoil factor 3, coeliac disease, inflammatory bowel disease, type 1 diabetes mellitus
megadott besorolás
Közegészségtan, egészségügyi szolgáltatások, környezetegészségügy, foglalkozásegészségügy, epidemiológia, orvosi etika (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)70 %
Ortelius tudományág: Gasztroenterológia
Immunológiai betegségek biológiai alapjai (pl. autoimmunitás) (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)30 %
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely Gyermekgyógyászati Klinika I. sz. (Semmelweis Egyetem)
résztvevők Körner Anna
Veres Gábor
projekt kezdete 2010-04-01
projekt vége 2014-03-31
aktuális összeg (MFt) 11.998
FTE (kutatóév egyenérték) 2.55
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A veleszületett immunitás zavara fontos szerepet játszhat az immunmediált bélbetegségek patogenezisében, így pl. gyulladásos bélbetegségben és coeliakiában.Korábbi vizsgálatainkban bizonyítottuk, hogy a toll-like receptorok (TLR) expresszió változása figyelhető meg a bélnyálkahártyában ezekben a betegségekben. Annak érdekében, hogy felderítsük az egyes TLR-ek hatásait, jelen projektünkben szeretnénk elemezni, hogy a TLR-ek expressziója hogyan hogyan befolyásolja egyes olyan faktorok alakulását, amelyek szerepet játszhatnak a bélnyálkahártya integritásának védelmében és az apoptosis gátlásában. E faktorok közé tartozik a hypoxia indukált faktor 1 alpha (HIF-1α), a hősokk protein (HSP) 72, és a kehelysejtek által termel trefoil factor (TFF) 3, valamint a peroxiszoma proliferator aktivált receptor gamma (PPARγ) transzkripciós faktor. Egyidejűleg azt is tervezzük, hogy meghatározzuk a bélnyálkahártyában a regulátor T-sejtek és a Fas/FasL apoptotikus sejtek számát is ezekben a kórképekben. Ugyancsak tervezzük a fenti vizsgálatok elvégezését 1-es típusú diabetesben és coeliakiában egyaránt szenvedő gyermekekben is. Mindegyik vizsgált betegcsoportban és a kontrollokban is meghatározzuk a PPARγ gén három jelentős polimorfizmusának a gyakoriságát is. A vizsgálatokhoz immunhisztológiai és molekuláris biológiai módszereket fogunk használni. Terveink teljesítése esetén igen nagy valószínűséggel fontos további információkat kaphatunk a veleszületett immunitás szerepéről a coeliakia és az IBD patogenezisében, ami újabb gyógyszeres terápiás lehetőségek bevezetését alapozhatja meg. Várható az is, hogy a vizsgálatok beállítása hozzájárul az immunhisztológiai vizsgálatok fejlesztéséhez is.
angol összefoglaló
Disturbance of innate immunity may play an important role in the development of immunopathogenetic intestinal disorders as in inflammatory bowel disease and coeliac disease. In our previous studies it was proved that changes in the expression of toll-like receptors can be observed in the intestinal mucosa of patients with these diseases. In order to exploring the effect of certain toll-like receptors (TLRs) we plan to analyse in our present project how the expression of TLRs influence the level of such factors which may play a role in the defense of integrity of intestinal mucosa and in inhibition of apoptosis. Hypoxia induced factor (HIF-1α), heat shock protein (HSP) 72, trefoil factor (TFF) 3 and the peroxisome proliferator activated receptor γ (PPARγ) belong to these factors. At the same time we plan to determine the numbers of Fas/FasL positive apoptotic cell and the FoxP3 positive regulator T-cells in the intestinal mucosa. We plan to perform these examinations in children affected by both type 1 diabetes and coeliac disease. In all group of patients and controls we will study the frequency of three polymorphisms of PPARgamma gene. We will use to our study immunohistochemical and molecular biological methods. With fulfilling our plans we can get with high probability more information about the role of innate immunity in the pathogenesis of celiac disease and inflammatory bowel disease, which may substantiate introduction of new therapeutical modalities. The adjustment of necessary methods will contribute to the expansion of immunohistochemical methods in our laboratory.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az elmúlt négy évben tovább folytattuk az immunmediált bélbetegségekben a természetes immunválasz további fontos tényezőinek vizsgálatát, elsősorban azt, hogy a TLR aktivációja révén milyen további, a természetes immunválaszban szerepet játszó faktorok aktivációja, vagy gátlása figyelhető meg.. A HSP 72 mRNS és protein expresszió fokozott volt mind a kezeletlen és a kezelt coeliakiásokban, de kezelés alatt csökkenést mutatott. Ugyancsak fokozott HIF-1α expressziót mutattunk ki a kezeletlen coeliákiás gyermekek duodenális mukózájában. A HIF-1α által aktivált PARK7 expressziója is fokozódott a coeliakiás gyermekek duodénum nyálkahártyájában a kontrollokhoz és a gluténmentes diétát tartó gyermekekéhez képest. Az újonnan diagnosztizált coeliakiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában csökkent PPAR-γ, és az egyidejűleg megnövekedett TSLP expressziót igazoltunk, ami arra utal, hogy a PPAR-γ a TSLP által stimulált gyulladásos folyamatok inhibitora lehet. Kezeletlen coeliakiásokban az iAP protein szint szignifikánsan alacsonyabb volt, mint a kontrollokban, míg glutenmentes diétán már nem tért el azokétól. Az iAP szintek ugyancsak csökkenést mutattak az IBD-ések gyulladt bélszakaszaiban. A Crohn betegek, a coeliákiások és az allergiás colitisek perifériás vérében a mononuculearis sejtek immunfenotípusa mind a veleszületett, mind a szerzett immunitás fokozott aktivációját mutatta, ami gliadinmentes diétán, illetve remisszióban normalizálódott.
kutatási eredmények (angolul)
In last four years we continued the investigation of important factors of innate immune answer in immunomediated intestinal disorders. It was studied mostly that which factors are activated or inhibited in this process. The mRNA and protein expression of HSP 72 were increased in both untreated and treated children with coeliac disease, but on gluten free diet its expression decreased. The expression of HIF-1α was also increased in the duodenal mucosa of untreated coeliac childrend. Expression of PARK7 which is activated by HIF-1α was also increased in the intestinal mucosa of untreated patients compared to the controls and to coeliac children on gluten free diet. Decreased PPAR-γ and increased TSLP expression was detected in the duodenal mucosa of children with freshly diagnosed coeliac disease. This indicates that PPAR-γ may inhibits TSLP and so decreases the inflammatory process. In untreated coeliac patients the intestinal alcalic phosphatase (iAP) expression was significantly lower in untreated coeliac children than in controls, but on a gluten free diet its expression became normal. The iAP levels were decreased also in the inflammed intestinal mucosa of patients with IBD. In the peripheral blood of children with coeliac disease and Crohn’s disease as well as in allergic colitis the immunophenotype of mononuclear cells showed the increased activation of both innate and adaptive immunity, which became normal on a gluten-free diet, or in remission, respectively.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81117
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Sziksz E, Molnár K, Lippai R, Papp D, Ónody A Veres-Székely A, Vörös P, Szabó D, Győrffy H, Veres G, Tulassay T, Arató Adám Vannay & András Arató: Peroxisome proliferator-activated receptor-γ and thymic stromal lymphopoietin are involved in the pathophysiology of childhood coeliac disease, Virchows Archives DOI 10.1007/s00428-014-1650-2, 2014
Szebeni B, Vannay A, Sziksz E, Próka Á, Cseh Á, Veres G, Dezsőfi A, Győrffy H, Korponay-Szabó I, Arató A: Increased expression of serum- and glucocorticoid regulated kinase 1 in the duodenal mucosa of children with coeliac disease., Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 50, 147-153, 2010
Vannay A, Sziksz E, Prókai A, Veres G, Molnár K, Nagy Szakál D, Onódy A, Korponay-Szabó IR, Szabó A, Tulassay T, Arató A, Szebeni B.: Increased expression of hypoxia inducible factor 1alpha in coeliac disease., Pediatr Res 68, 118-122, 2010
Cseh Á, Vásárhelyi B, Szalay B, Molnár K, Nagy-Szakál D, Treszl A, Vannay Á, Arató A, Tivadar T, Veres G.: Immune phenotype of children with newly diagnosed and gluten-free diet treated celiac disease., Dig Dis Sci 56, 792-8., 2011
Cseh Á, Molnár K, Pintér P, Szalay B, Szebeni B, Treszl A, Arató A, Vásárhelyi B, Veres G.: Regulatory T Cells and T Helper Subsets in Breast-fed Infants With Hematochezia Caused by Allergic Colitis., J Pediatr Gastroenterol Nutr 51:675-7, 2010
Sziksz E, Veres G, Vannay A, Prókai A, Gál K, Onody A, Korponay-Szabó IR, Reusz G, Szabó A, Tulassay T, Arató A, Szebeni B.: Increased Heat Shock Protein 72 Expression in Celiac Disease., J Pediatr Gastroenterol Nutr JPGN 51, 573-8, 2010
Cseh Á, Vásárhelyi B, Molnár K, Szaly B, Svec P, Treszl A, Dezsőfi A, Lakatos PL, Arató A, Tulassay T, Veres G.: Immune phenotype in children with therapy-naïve remitted and relapsed Crohn’s disease., World J Gastroenterol 16, 6001-6009, 2010
Molnár K, Vannay A, Sziksz E, Bánki NE, Győrffy H, Arató A, Dezsőfi A, Veres G.: Decreased mucosal expression of intestinal alkaline phosphatase in children with coeliac disease, Virchows Arch 460, 157-161., 2012
Molnár K, Veres G, Vannai Á, Frivolt K, Sziksz E, Győrffy H, Dezsőfi A, Arató A.: Peroxisome proliferators- activated receptor gamma (PPAR-G) expression of pediatric patients with celiac diseases., ESPGHAN 2012 Update Meeting, Stockholm, 2012
Molnár K, Vannay Á, Szebeni B, Bánki NF, Sziksz E, Cseh Á, Győrffy H, Lakatos PL, Papp M, Arató A, Veres G.: Intestinal alkaline phosphatase in the colonic mucosa of children with inflammatory bowel disease., World J Gastroenterol 18, 3254-3259, 2012
Sziksz E, Himer L, Veres G, Szebeni B, Arató A, Tulassay T, Vannay Á: Heat shock proteins (HSPs) in coeliac disease, Peter Kruzliak, Govind Bhagat (szerk.) Celiac Disease - From Pathophysiology to Advanced Therapies Rijeka: InTech Open Access Publisher, pp 37-68. ISBN:978-953-51-0684-5, 2012
Dorottya Nagy-Szakal, Hajnalka Győrffy, Katalin Eszter Müller, Kriszta Molnár, Ádám Vannay, Erna Sziksz, Beáta Szebeni, Mária Papp and András Arató, Gabor Veres: Mucosal expression of claudins in children with celiac disease., "Celiac Disease - From Pathophysiology to Advanced Therapies", book edited by Peter Kruzliak and Govind Bhagat, ISBN 978-953-51-0684-5, Published: July 19,, 2012
Sziksz E, Vörös P, Himer L, Ónody A, Pap D, Györffy H, Fekete A, Veres G, Tulassay T, Vannay Á, Arató A.: Role of Parkinson's disease 7 in coeliac disease, 46th Annual Meeting of European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Accepted, 2013
Molnár K, Veres G, Vannai Á, Frivolt K, Sziksz E, Győrffy H, Dezsőfi A, Arató A.: Peroxisome proliferators- activated receptor gamma (PPAR-G) expression of pediatric patients with celiac diseases., ESPGHAN 2012 Update Meeting, Stockholm, 2012
Molnár K, Pintér P, Győrffy H, Cseh Á, Müller KE, Arató A, Veres G: Characteristics of allergic colitis in breast-fed infants in the absence of cow’s milk allergy, WORLD J GASTROENTERO 19: (24) 3824-3830, 2013
Vörös P, Sziksz E, Himer L, Ónody A, Pap D, Frivolt K, Szebeni B, Lippai R, Győrffy H, Fekete A, Brandt F, Molnár K, Veres G, Arató A, Tulassay T, Ádám Vannay: Expression of PARK7 is increased in celiac disease, VIRCHOWS ARCH 463: (3) 401-408, 2013
vissza »