Arany János kritikai kiadása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
81197
típus K
Vezető kutató Korompay János
magyar cím Arany János kritikai kiadása
Angol cím Critical Edition of the Complete Works of János Arany
magyar kulcsszavak költészet, műfordítás, népdal, levelezés, bibliográfia
angol kulcsszavak poetry, translation, folk-song, correspondence, bibliography
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)95 %
Ortelius tudományág: Magyar irodalom
Zenetudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)5 %
Ortelius tudományág: Népzenetudomány
zsűri Irodalom
Kutatóhely Irodalomtudományi Intézet (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Bolonyai Gábor
Csörsz Rumen István
Gönczy Monika
Hász-Fehér Katalin
Kovács József
Paraizs Júlia
Rudas Péterné
Szalisznyó Lilla
Szilágyi Márton
Tarjányi Eszter
Török Erzsébet Zsuzsanna
Varga Pál
projekt kezdete 2010-02-01
projekt vége 2015-01-31
aktuális összeg (MFt) 5.800
FTE (kutatóév egyenérték) 11.02
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A 2010-től 2013-ig tartó időszak az Arany János kritikai kiadása című OTKA-kutatás (K 60635) ötödik ciklusa lesz; az első 1994-ben kezdődött. Arany János összes műveinek XVII. kötetét már megjelentettük (2004). Fő céljaink a következők: Az 1862–1865 és az 1866–1882 közötti levelezést tartalmazó XVIII. és XIX., valamint a lapszéli jegyzeteket közlő XX. és XXI. kötet kiadása (Universitas Kiadó). A XXII. kötet befejezése: ez a Kodály Zoltán és Gyulai Ágost által sajtó alá rendezett Népdalgyűjtemény kibővített kiadása. Az Arany János-bibliográfia publikálása és kiegészítése a Debreceni Egyetemi Könyvtár honlapján. A lírai költemények és balladák feldolgozásának folytatása három kötetben: I. 1825–1850; II. 1851–1861; III. 1862–1882. A kisebb elbeszélő költemények, a Shakespeare- és az Arisztophanész-fordítások sajtó alá rendezésének elkezdése újabb kötetekben.
angol összefoglaló
The period from 2010 to 2013 will be the fifth term of the OTKA project Critical Edition of the Complete Works of János Arany. The first term began in 1994, and the first volume we published was volume 17, in 2004. The main objectives of the project are as follows:
We want to publish volume 18 and 19 comprising Arany’s correspondence between 1862–1865 and 1866–1882, volume 20 and 21 comprising Arany’s marginalia by Universitas Press. We shall finish the volume 22, an enlarged edition of János Arany’s Collection of Folk-Songs, originally published by Zoltán Kodály and Ágost Gyulai. We are planning to publish and to complete the Bibliography of János Arany, containing items since 1971, on the homepage of the Library of the Debrecen University. We shall continue to work on the lyrical poems and ballads in three subsequent volumes: vol. 1, 1825–1850; vol. 2, 1851–1861; vol. 3, 1862–1882. We shall start working on a revised critical edition of Arany’s epic poems, the translations of Shakespeare and Aristophanes.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kritikai kiadás eredményeiről és terveiről Korompay János az MTA nagygyűlése alkalmából szervezett ülésszakon számolt be 2013 májusában. Arany János összes műveinek XVIII. kötete (a levelezés 4. darabja) 2015-ben megjelent. A XIX. kötet (a levelezés 5. és a sorozat utolsó darabja) 2015 első felében, a lapszéli jegyzetek első kötete (az Arany János munkái című új sorozat első darabjaként) 2015 végéig jelenik meg. A három nyelvű Shakespeare-fordítást tartalmazó kötetek közül az első ez év végén kerül lektorhoz. Befejezéséhez közeledik a kisebb epikus költemények gondozása. Folytatódott a bibliográfia és a dalgyűjtemény előkészítése, éppúgy, mint a versek I. és III. kötete. A II. kötetet Tarjányi Eszter vette át és kezdte el. A Toldit és a Toldi estéjét Dezső Kinga rendezi sajtó alá. Az Arisztophanész-kötetek a korabeli német és a modern fordítások segítségével készülnek.
kutatási eredmények (angolul)
General Editor János Korompay presented the results and future plans for the critical edition at a conference organized in conjunction with the general assembly of the Hungarian Academy of Sciences in May 2013. Volume XVIII of János Arany’s Complete Works (containing “Letters 4”) was published in 2015. Volume XIX (containing “Letters 5” which is the last volume in the series) will be published in the first half of 2015. The first volume of Marginalia (in the new series called Works of János Arany) will be published in the latter part of 2015. The first volume of the trilingual Shakespeare edition will be sent for peer-review at the end of 2015. Editing the “Short Epic Poems” is close to completion. Preparations are under way with the bibliography and the “Collection of Songs”, similarly to Volumes I and III of “Lyric Poetry”. Volume II has been taken over by Eszter Tarjányi. Toldi and Toldi estéje are edited by Kinga Dezső. Editing the Aristophanes translations is aided by various German and modern translations.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81197
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Hász-Fehér Katalin: Arany János széljegyzetei Simonyi Zsigmond Antibarbarus című kötetében, Építész a kőfejtőben. Tanulmányok Dávidházi Péter hatvanadik születésnapjára. 150-158., 2010
Korompay H. János: Arany János A nemzet napszámosai című dialógusa, Építész a kőfejtőben. Tanulmányok Dávidházi Péter hatvanadik születésnapjára. 159-166., 2010
Szilágyi Márton: Arany János Rákócziné című versének kézirata, Alexandra Könyvesház, 6. szám, 82-83., 2010
Korompay H. János: Arany, Reviczky és a költői beavatást kérő levelek, Iodalomtörténeti Közlemények, 389-411, 2011
Csörsz Rumen István: A pápai református kollégium bibliai éneke 1804-ből= Septempunctata: Tanulmányok Petrőczi Éva hatvanadik születésnapjára, szerk. PÉNZES Tiborc Szabolcs, http://rec.iti.mta.hu/rec.iti/Members/szerk/septempunctata/13-Septempunctata-109-121-csorsz.pdf, 2011
Korompay H. János: Arany, Reviczky és a költői beavatást kérő levelek, Irodalomtörténeti Közlemények, 389-411., 2011
Korompay H. János: Nyomozás alapszöveg után. Arany János műveinek kritikai kiadása, Élet és tudomány 1318-1320., 2014
Hász-Fehér Katalin: Bárdok Walesben - A walesi bárdok keletkezés- és közléstörténete, Irodalomtörténet 186-223., 2014
Szilágyi Márton: Arany János A rodostói temető című verse ürügyén, Szirt a habok közt: Tanulmányok Imre László 70. születésnapjára. Debrecen, 201–207., 2014
Hász-Fehér Katalin: Arany János ismeretlen verse, Forrás, 2012. április, 85-100., 2012
Korompay H. János: Arany János keresztje: a kitüntetés, Irodalomtörténeti Közlemények 519-553., 2012
Új Imre Attila: Arany János összes művei XVIII. Arany János levelezése (1862-1865), Universitas Kiadó - MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, 2014

 

Projekt eseményei

 
2014-09-29 08:52:21
Résztvevők változása
2014-02-27 13:14:36
Résztvevők változása
vissza »