A lichenológiai kutatások perspektívái - biodiverzitás, zuzmókémia  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
81232
típus K
Vezető kutató Farkas Edit
magyar cím A lichenológiai kutatások perspektívái - biodiverzitás, zuzmókémia
Angol cím Perspectives in lichenological research - biodiversity, lichen chemistry
magyar kulcsszavak zuzmók, biodiverzitás, zuzmóanyagok, globális környzeti változások, Magyarország, Európa, trópusok, levéllakó zuzmók
angol kulcsszavak lichens, biodiversity, lichen substances, global environmental changes, Hungary, Europe, tropics, foliicolous lichens
megadott besorolás
Közösségökológia, rendszerökológia, ökoszisztéma-szolgáltatások (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
Ortelius tudományág: Mikológia
zsűri Ökológia és evolúció
Kutatóhely Ökológiai és Botanikai Intézet (Ökológiai Kutatóközpont)
résztvevők Bíró Bernadett
Czúcz Bálint Ottó
Flakus Adam
Guttova Anna
Lőkös László
Molnár Katalin
Sliwa Lucyna
Varga Nóra
projekt kezdete 2010-02-01
projekt vége 2015-01-31
aktuális összeg (MFt) 3.743
FTE (kutatóév egyenérték) 10.99
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A lichenológiai téma az elsősorban magyar gyűjtőktől származó hazai, európai (főként Kárpátok, Balkán) és trópusi (K-Afrika, Brazilia, Ausztrália), eddig még teljes egészében fel nem tárt herbáriumi anyagok feldolgozására összpontosít. A kutatásukból származó alapkutatási eredmények adalékot jelentenek a föld biodiverzitásához, s ez a biodiverzitás-krízis korában különösen fontos hozzájárulás. Magyarország alig ismert zuzmólakó gombáinak további tanulmányozása elsősorban bioindikátor természetük miatt rendkívül ígéretes.
A zuzmóanyagokkal kapcsolatos, mindezidáig korlátozott ismereteinket mindenekelőtt a magyarországi taxonokra vonatkozóan kívánjuk bővíteni. Megvizsgáljuk a további kutatási lehetőségeket a zuzmóanyagok és a globális környezeti változások összefüggésének feltárására.
A korábban már alkalmazott módszereket (SEM, DIC mikroszkópia, HPTLC, HPLC, molekuláris genetikai vizsgálatok) újabbakkal (pl. polarizált fény alkalmazása, digitális képanalízis, elegendő adat esetén statisztikai elemzések) kiegészítve képzeljük el vizsgálatainkat. Eredményeinket hazai és nemzetközi tudományos találkozókon, folyóirat publikációkban és adatbázisokban ismertetjük.
A kutatócsoport 3 szenior kutatóból (a témavezető korábban az OTKA 939, 13275, 30209, 47160 témavezetője volt), 4 kutatóból és egy egyetemi hallgatóból áll, így összetétele ideális. Ez a (5 magyar, 2 lengyel, 1 szlovák résztvevőből álló) nemzetközi kutatócsoport kiterjedt nemzetközi kapcsolatokra számíthat Európa- és világszerte.
angol összefoglaló
The current lichenological project is focused on Hungarian herbarium material collected in Hungary, in various parts of Europe (mostly Carpathians, Balkan) and in the tropics (E-Africa, Brazil, Australia) mainly by Hungarian collectors. Contributions to the knowledge on the biodiversity of the world might be expected from our basic research, which is important in the time of the biodiversity crisis. The study of lichenicolous fungi hardly known in Hungary is very promising in connection with its bioindication value.
The so far limited knowledge on lichen substances especially of taxa living in Hungary is planned to develop. Possibilities are investigated for further research areas in connection with lichen substances and their relation to global environmental changes.
Methods (SEM, DIC microscopy, HPTLC, HPLC, molecular genetical analysis) well established earlier are planned to use with new elements (e.g the application of polarized light, digital image analysis, some statistical analyses if data allow).
Results are intended to present in Hungarian and international scientific meetings and as journal publications and databases.
The research team consisting of 3 senior researchers (the principal investigator lead OTKA 939, 13275, 30209, 47160 previously), 4 researchers and a university student, seems to be ideal. This international team (of 5 Hungarian, 2 Polish and 1 Slovakian participants) also supported by considerable international relations in European and world-wide level.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A zuzmók biológiai diverzitásához kb. 1000 – különböző biológiai hatású – másodlagos zuzmóanyagnak köszönhetően jelentős kémiai diverzitás társul. HPTLC-vel analizáltuk a Cladina, Cetrelia, Lepraria, Xanthoparmelia és más fajok hazai és európai példányait. Összesen 136 faj kb. 3000 példányából 55 zuzmóanyagot vizsgáltunk. Több fajnál igazoltuk a hasonló morfológiájú taxonokba rejtett kémiai különbségeket. LC-MS-sel új kémiai változatokat mutattunk ki 2 Xanthoparmelia fajban. Genetikai vizsgálatokat végeztünk Lecanora dispersa gr., Solenopsora candicans, Lepraria és Xanthoparmelia közép-európai fajai filogenetikai viszonyainak tisztázásához. Megvédésre került a mérsékelten toxitoleráns Hypogymnia physodes szekunder anyagcseretermékeinek elemzését és genetikai diverzitását tárgyaló PhD disszertáció. Különböző élőhelyekről származó nitrogéntűrő Xanthoria parietina telepein élő zuzmólakó gombákat azonosítottunk. 8 zuzmófajt és 16 zuzmólakó gombát mutattunk ki Magyarországra újként. 9 új védett zuzmófajt [83/2013 (IX.25) VM] javasoltunk. Afrikából, Dél-Amerikából tudományra újként írtuk le a fusarubin tartalmú Calopadia erythrocephala, a Coenogonium seychellense, C. subdilucidum, Lyromma coronatum, L. multisetulatum levéllakó zuzmófajokat és a Keratosphaera antoniana zuzmólakó gombát. Ázsiából az Ivanpisutia nemzetség és 30 új faj leírása történt meg. Afrikára 2 fajt, Ausztráliára 2-t, Dél-Koreából 78-at mutattunk ki újként. A Bacidia s.l. taxonok 7 új kombinációját vezettük be.
kutatási eredmények (angolul)
Chemical diversity due to c. 1000 secondary metabolites – of various biological effects - is added to the biological diversity of lichens. Hungarian and European Cladina, Cetrelia, Lepraria, Xanthoparmelia were analysed by HPTLC. Altogether 55 substances of c. 3000 specimens belonging to 136 species were checked. Based on various species, chemical diversity hidden in similar morphology was justified. New chemical varieties of 2 Xanthoparmelia species were revealed by LC-MS. Investigations were carried out to clear phylogenetic position of Central European species in Lecanora dispersa gr., Solenopsora candicans, usnic acid containing Xanthoparmelia species. A PhD thesis based on analyses of lichen substances and genetic diversity of the moderately toxitolerant Hypogymnia physodes was defended. Lichenicolous fungi of the nitrofrequent Xanthoria parietina from various habitats were studied. 8 species of lichens and 16 lichenicolous fungi were identified as new to Hungary. 9 species newly protected by law 83/2013.(IX.25)VM. Foliicolous lichens Calopadia erythrocephala (with fusarubin), Lyromma coronatum, L. multisetulatum, Coenogonium seychellense, C. subdilucidum and the lichenicolous fungus Keratosphaera antoniana were described as new to science from Africa and South America. A new genus Ivanpisutia and 30 new species were published from Asia. 2 species were reported as new for Africa, 2 for Australia and 78 for South Korea. 7 new combinations of Bacidia s.l. were introduced.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81232
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
FARKAS, E. & FLAKUS, A.: Rare or overlooked? – Two species of Lyromma (Lyrommataceae, lichenized Ascomycota) are new for Africa., Herzogia 00:00–00. (submitted), 2015
Molnár, K., Kursinszki, L., Szöke, É. & Farkas, E.: Establishment and confirmation of new chemotypes of the lichen species Xanthoparmelia pulvinaris and X. subdiffluens (Parmeliaceae, Ascomycota)., Annales Botanici Fennici 00:00–00. (submitted), 2015
Şenkardeşler, A., Lőkös, L., Farkas, E.: Lectotypification of names of lichen taxa described by Ödön Szatala., Taxon 63(1):139-145., 2014
FARKAS, E., ELIX, J. A. & FLAKUS, A.: Calopadia erythrocephala, a new foliicolous lichenized fungus from Brazil., Lichenologist 44 (3): 395-399, 2012
Flakus, A., Farkas, E.: A contribution to the taxonomy of Lyromma (Lyrommataceae, lichenized Ascomycota) with a species key., Mycotaxon 124: 127-141., 2013
Farkas, E.: Notes and schedae to Lichenes Delicati Exsiccati Editae in memoriam Antonín Vězda (1920–2008). Fasc. 4., Acta Bot. Hung. 56(3–4): 305–317., 2014
FARKAS E.: Foliicolous lichen collections on Mount Kanga, Tanzania (East Africa)., Acta Bot. Hung. 57(1–2): 41–50., 2015
Farkas E.: Names of Bacidia s. l. in current use for foliicolous lichens – an annotated nomenclatural study., Acta Bot. Hung. 57(1–2): 51–70., 2015
KONDRATYUK, S., LŐKÖS, L., FARKAS, E., OH, S.-O. AND HUR, J.-S.: New and noteworthy lichen-forming and lichenicolous fungi 2., Acta Bot. Hung. 57(1–2): 77–141., 2015
MOLNÁR, K. & FARKAS, E.: Current results on biological activities of lichen secondary metabolites: a review., Z. Naturforsch. 65c: 157–173., 2010
LUMBSCH, H. T., AHTI, T., ALTERMANN, S., ………FARKAS, E., ………….. & LÜCKING, R.: One hundred new species of lichenized fungi: a signature of undiscovered global diversity., Phytotaxa 18: 1–127., 2011
Varga N., Lőkös L., Farkas E.: Az Athelia arachnoidea (Atheliaceae, Basidiomycota) parazita mikrogombafaj elterjedésének vizsgálata Magyarországon, In: Horváth J., Haltrich A., Molnár J.(szerk.) 61. Növényvédelmi Tud. Napok. 2015.02.17-2015.02.18. Budapest: MAE Növényvédelmi Társaság, p. 96., 2015
JOSHI, Y., NGUYEN, T. T., WANG, X. Y., LŐKÖS, L., KOH, Y. J. & HUR, J.-S.: Contribution to the lichen mycota of South Korea., Mycotaxon 116: 61–74., 2011
ŞENKARDEŞLER, A., LŐKÖS, L. & CALBA, O. F.: Proposal to conserve the name Buellia subcanescens (Diploicia subcanescens) against B. leptina (lichenized Ascomycota,, Taxon 60(2): 587., 2011
Farkas, E., Lőkös, L. & Molnár, K.: Taxonomic revision of the usnic acid containing Xanthoparmelia species in Hungary morphological, chemical and molecular investigations., In: Scholz, P. (ed.) Book of abstracts. The 7th Symp. of Int. Ass. for Lichenology, Bangkok, Thaiföld, 2012.01.09-13. Bangkok: Ramkhamhaeng University Press, p. 107., 2012
Farkas, E., Varga, N.: Lichenicolous fungi living on Pertusaria lactea (lichenised Ascomycetes) in Hungary., In: Latvian Mycol. Soc. (ed.) XIX Symp. of the Baltic Mycologists and Lichenologists. Skede, Latvia, 22-26.09.2014. Latvian Mycol. Soc., Skede, p. 14., 2014
Varga, N., Farkas, E., Lőkös, L.: A Cserkúti dombsor (Nyugat- Mecsek) zuzmói és zuzmólakó mikrogombái., In Schmidt, D. Bartha, D. (szerk.): X. Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében. Sopron, Magyarország, 2014.03.07-09. NyME Erdőmérnöki Kar, Sopron, p. 228., 2014
Farkas, E., Lőkös, L., Sinigla, M., Varga, N.: A Mogyorós-hegy (Litér) és az Ugri-hegy (Királyszentistván) zuzmóflórája., Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyiensis 31: 7-24, 2014
Sinigla, M., Lőkös, L., Varga, N. and Farkas, E.: Distribution of the lichen species Cetraria aculeata in Hungary., Studia Bot. Hung. 45: 5-15., 2014
Varga, N., Lőkös, L., Molnár, K. Farkas, E.: Hazai Cladina fajok kemotaxonómiai revíziójának természetvédelmi vonatkozásai., In Lengyel, Sz. (szerk.): IX. Magyar Természetvédelmi Biol. Konf. „Tudományoktól a döntéshozatalig” Absztrakt-kötet. Szeged, 2015.11.20-23. MBT, Budapest. p.137, 2014
Şenkardeşler, A., Lőkös, L., Farkas, E.: Lectotypification of names of lichen taxa described by Ödön Szatala., Taxon 63(1):139-145., 2014
Kondratyuk S, Lőkös L, Tschabanenko S, Haji Moniri M, Farkas E, Wang X Y, Oh S-O, Hur J-S: New and noteworthy lichen-forming and lichenicolous fungi., ACTA BOTANICA HUNGARICA 55(3-4): 275-349., 2013
Flakus A, Farkas E: A contribution to the taxonomy of Lyromma (Lyrommataceae, lichenized Ascomycota) with a species key., Mycotaxon 124: 127-141., 2013
Farkas E, Lőkös L, Molnár K: Zuzmólakó gombák hazai Xanthoparmelia fajokon., . In: Pénzesné Kónya Erika (szerk.) II. Aktuális eredmények a kriptogám növények kutatásában Konferencia. 2013.09.30-2013.10.01. Eger, Magyarország, Absztraktok, p. 21., 2013
Farkas E, Lőkös L, Molnár K: Zuzmók biodiverzitás-vizsgálata a szentbékkállai „Fekete-hegy” mintaterületen. (Biodiversity of lichen-forming fungi on Fekete Hill (Szentbékkálla, Hungary))., Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei = Folia Musei Historico Naturalis Bakonyiensis 29: 29-46., 2013
Farkas E, Lőkös L, Molnár K, Varga N: The study of lichenicolous fungi in Hungary., In: Thell A, Kärnefelt I, Seaward M, Westberg M (szerk.)In the Footsteps of Eric Acharius: 20th Biennial Meeting of the Nordic Lichen Society, Lund: Lund University, 2013, 2013
Farkas E: Research on foliicolous lichens - past, present, future., In: Thell A, Kärnefelt I, Seaward M, Westberg M (szerk.) In the Footsteps of Eric Acharius: 20th Biennial Meeting of the Nordic Lichen Society, 2013.08.11-2013.08.15. Vad, 2013
Farkas E, Flakus A: Aktuális eredmények a levéllakó zuzmók kutatásában., In: Pénzesné Kónya Erika (szerk.) II. Aktuális eredmények a kriptogám növények kutatásában Konferencia. 2013.09.30-2013.10.01. Eger, Magyarország, Absztrakt, p. 20., 2013
Farkas, E.: Foliicolous lichens – in a coconut shell., Vindemia lichenologica – lichenologické vinobranie. Seminar on themes, investigated by lichenol. team of the Inst. of Bot. SAS and its supporters in 2013. 13.11.2013, 2013
Varga, N.: A Xanthoriicola physciae zuzmólakó gombafaj hazai herbáriumokban és terepen., In: Pénzesné Kónya Erika (szerk.) II. Aktuális eredmények a kriptogám növények kutatásában Konferencia. 2013.09.30-2013.10.01. Eger, Magyarország, Absztrakt, p. 18., 2013
Varga, N.: Fungal friends and enemies of lichens., Vindemia lichenologica – lichenologické vinobranie. Seminar on themes, investigated by lichenol. team of the Inst. of Bot. SAS and its supporters in 2013. 13.11.2013, 2013
Guttová, A., Palice, Z., Czarnota, P., Halda, J. P., Lukáč, M., Malíček, J., Blanár, D.: Lichens of the Muránska Planina National Park IV – Fabova hoľa., Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov. 58: 51–75., 2012
Guttová, A., Senko, D., Fačkovcová, Z.: Predictive spatial distribution model for Mediterranean and Atlantic saxicolous lichens Solenopsora cesatii and S. candicans in the Western Carpathians., Acta Bioloigca Cracoviensa. Ser. Bot. 55, suppl. 1: 23., 2013
Farkas, E.: Notes and schedae to Lichenes Delicati Exsiccati Editae in memoriam Antonín Vězda (1920–2008). Fasc. 3., Acta Bot. Hung. 56(1–2): 69–76, 2014
Farkas, E.: In honour of the 80 years old Tamás Pócs., Acta Bot. Hung. 56(1–2): 1–7., 2014
Farkas, E.: Bibliography of foliicolous lichenised fungi, 1952–2013., Acta Bot. Hung. 56(1–2): 33–68., 2014
Kondratyuk, S., Yatsyna, A. P., Lőkös, L, Galanina, I., Haji Moniri M., Hur, J.-S.: Three new Xanthoria and Rusavskia species (Teloschistaceae, Ascomycota) from Europe., Acta Botanica Hungarica 55(3-4): 351-365., 2013
Kondratyuk, S. Y., Lőkös, L., Zarei-Darki, B., Haji Moniri, M., Tschabanenko, S. I., Galanina, I., Yakovchenko, L., Hooshmand, F., Ezhkhin, A. K., Hur, J.-S.: Five new Caloplaca species (Teloschistaceae, Ascomycota) from Asia., Acta Botanica Hungarica 55(1-2): 41-60., 2013
GUTTOVÁ A., ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ J., PAOLI L. & PIKNOVÁ K.: Exploring taxonomy and phylogeny of European placodioid Solenopsora species., XXIV Convegno Nazionale della Società Lichenologica Italiana, Terni, Arpa Umbria, Italy, 28.9-30.9.2011 – in Notiziario della Societa Lichenologica Italiana, Vol. 24, 2011
FARKAS, E., LÜCKING, R. & WIRTH, V.: In memoriam Antonín Vězda (1920–2008)., Acta Botanica Hungarica 52(1–2): 9–21., 2010
MOLNÁR, K. & FARKAS, E.: Current results on biological activities of lichen secondary metabolites: a review., Z. Naturforsch. 65c: 157–173., 2010
FARKAS, E.: Foliicolous Lichens from Australia in the Botanische Staatssammlung München., IMC9 The biology of fungi, 1–6 August 2010, Edinburgh, poster abstract P 2.159 (CD)., 2010
FARKAS, E.: Notes and schedae to Lichenes Delicati Exsiccati Editae In memoriam Antonín Vězda (1920–2008). Fasc. 1., Acta Botanica Hungarica 52(3–4): 331–340., 2010
JOSHI, Y., LŐKÖS, L., WANG, X. Y., NGUYEN, T. T., KOH, Y. J. & HUR, J.-S.: Identification of Sculptolumina japonica (Physciaceae) in South Korea., Mycobiology 38(1): 62–64., 2010
JOSHI, Y., WANG, X. Y., LŐKÖS, L., KOH, Y. J. & HUR, J.-S.: Notes on lichen genus Buellia De Not. (lichenized Ascomycetes) from South Korea., Mycobiology 38(1): 65–69., 2010
LŐKÖS, L.: A Mecsek zuzmóflórája. (The lichen flora of the Mecsek Mts (SW Hungary))., Dunántúli dolgozatok, (A) Term.tud. Sor. 12: 20–41., 2010
LŐKÖS, L.: A Naszály zuzmóflórája. (The lichen flora of Mt Naszály (Hungary))., In: PINTÉR, B. & TÍMÁR, G. (szerk.): A Naszály természetrajza. Tanulmánygyűjtemény. (A natural history of Mt Naszály, Hungary). – Rosalia 5: 109–159., 2010
VONDRÁK, J., KHODOSOVTSEV, A., LŐKÖS, L. & MERKULOVA, O.: The identity of type specimens in BP of some names in Caloplaca., Mycotaxon 111: 241–250., 2010
FARKAS, E.: A lichenológia kiemelkedő eredményei Magyarországon és a világon a 3. évezred kezdetén. (Lichenology at the beginning of the 3rd millennium in Hungary and in the world.), Kriptogám Konferencia, Eger, 2010. május 21., 2010
LŐKÖS, L. & FARKAS, E.: Taxonómiai és florisztikai eredmények a hazai lichenológiában. (Recent contributions to the taxonomy and floristics of Hungarian lichenology.), Kriptogám Konferencia, Eger, 2010. május 21., 2010
MOLNÁR, K., FARKAS, E. & LŐKÖS, L.: Uzneasav-tartalmú Xanthoparmelia fajok taxonómiai revíziója Magyarországon. (Taxonomic revision of the usnic acid containing Xanthoparmelia species inHungary.), Kriptogám Konferencia, Eger, 2010. május 21., 2010
MOLNÁR, K., FARKAS, E. & LŐKÖS, L.: Uzneasav-tartalmú Xanthoparmelia fajok taxonómiai revíziója Magyarországon – morfológiai, kémiai és molekuláris vizsgálatok., Magyar Tudomány Ünnepe, „Ökológia a biodiverzitás megőrzés szolgálatában‟ c. előadóülés, MTA ÖBKI, Vácrátót, 2010. november 30., 2010
FARKAS, E.: Notes and schedae to Lichenes Delicati Exsiccati Editae In memoriam Antonín Vězda (1920–2008). Fasc. 2., Acta Botanica Hungarica 53(1–2): 101–109., 2011
FARKAS, E., LŐKÖS, L. & MOLNÁR, K.: Further results on conservation of lichenised fungi in Hungary., In: GRAZINA, A., MOTIEJUNAITE, J. (eds): Programme and abstracts.XVIII Symp. Baltic Mycol. & Lichenol. & NLF meeting.Dubingiai,Lithuania, 19–23.09.2011, Vilnius, p. 32., 2011
FARKAS, E., GUTTOVÁ, A., LŐKÖS, L. & MOLNÁR, K.: Distribution of Solenopsora candicans (lichen-forming fungi, Catillariaceae) in Hungary., Acta Bot. Hung. 53(3–4): 305–311., 2011
FARKAS, E., VERES, K. AND CZÚCZ, B.: Statistical analysis of substrate investigations of terricolous Toninia species in Hungary., Acta Botanica Hungarica 53(3–4): 313–320, 2011
LUMBSCH, H. T., AHTI, T., ALTERMANN, S., ………FARKAS, E., ………….. & LÜCKING, R.: One hundred new species of lichenized fungi: a signature of undiscovered global diversity., Phytotaxa 18: 1–127., 2011
FARKAS, E., ELIX, J. A. & FLAKUS, A.: Calopadia erythrocephala, a new foliicolous lichenized fungus from Brazil., Lichenologist 44 (3): 395-399, 2012
FARKAS, E., LÜCKING, R. & WIRTH, V.: A tribute to Antonín Vězda (1920–2008)., Lichenologist 42(1): 1–5., 2010
GUTTOVÁ, A., PIKNOVÁ, K., ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, J. & LACKOVIČOVÁ, A.: Genus Solenopsora (lichenized fungi, Catillariaceae): morphological, anatomical and genetic variability of European taxa with placodioid thallus., Doktorandské inspirace v botanice II (PhD inspirations in botany II), Praha, Czech Republic, 26.11.-27.11.2011, 2011
GUTTOVÁ, A. & LŐKÖS, L.: Leptogium ferax (lichen-forming fungi, Collemataceae) new to Hungary., Acta Bot. Hung. 53(3–4): 321–324., 2011
JOSHI, Y., NGUYEN, T. T., LŐKÖS, L., KOH, Y. J. & HUR, J.-S.: Two new records of the lichen genus Placynthiella Elenkin in South Korea., Mycobiology 39(1): 54–56., 2011
JOSHI, Y., NGUYEN, T. T., WANG, X. Y., LŐKÖS, L., KOH, Y. J. & HUR, J.-S.: Contribution to the lichen mycota of South Korea., Mycotaxon 116: 61–74., 2011
MOLNÁR, K.: A Hypogymnia physodes (L.) Nyl. zuzmófaj populációi depszid- és depszidon-típusú szekunder anyagcseretermékeinek analitikai vizsgálata és molekuláris genetikai elemzése., Pécsi Tudományegyetem, Biológia Doktori Iskola, Pécs, 161 pp., 2011
MOLNÁR, K.: A Hypogymnia physodes (L.) Nyl. zuzmófaj populációi depszid- és depszidon-típusú szekunder anyagcseretermékeinek analitikai vizsgálata és molekuláris genetikai elemzése., Pécsi Tudományegyetem, Biológia Doktori Iskola, Pécs, 13 pp., 2011
MOLNÁR, K.: Chemical analyses of depsides and depsidones in populations of the lichen Hypogymnia physodes (L.) Nyl. and an analysis of its genetics., University of Pécs, Biological Doctoral School, Pécs,13 pp., 2011
MOLNÁR, K. & FARKAS, E.: A zuzmók szekunder anyagcseretermékei és biológiai hatásaik., In: Mázsa K., Somay L. (szerk.) 2011: Válogatás az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet Kutatási eredményeiből, 2011. MTA ÖBKI, Vácrátót, CD-ROM, pp. [44-49], 2011
MOLNÁR, K. & FARKAS, E.: Depsides and depsidones in populations of the lichen Hypogymnia physodes and its genetic diversity., Annales Botanici Fennici 48:473-482., 2011
PAOLI, L., GUTTOVÁ, A., LACKOVIČOVÁ, A. & LOPPI, S.: Effetti biologici delle polveri emesse durante la produzione del cemento sui licheni., XXIV Convegno Nazionale della Società Lichenologica Italiana, Terni, Arpa Umbria, Italy, 28.9-30.9.2011 - in Notiziario della Societa Lichenologica Italiana, Vol. 24, 2011
PIKNOVÁ, K., GUTTOVÁ, A., ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, J., LACKOVIČOVÁ, A. & PIŠÚT, I.: Genus Solenopsora (lichenized fungi, Catillariaceae): an overview of European species with placodioid thallus, with regard to their distribution and habitat requirements., 2nd Czech and Slovak scientific mycological conference, Smolenice, Slovakia, 25.10.-27.10.2011. Sprav. Slov. Mykol. Spol. 38: 61., 2011
ŞENKARDEŞLER, A., LŐKÖS, L. & CALBA, O. F.: Proposal to conserve the name Buellia subcanescens (Diploicia subcanescens) against B. leptina (lichenized Ascomycota,, Taxon 60(2): 587., 2011
FARKAS, E., LŐKÖS, L. & MOLNÁR, K.: Conservation of lichenised fungi in Hungary., Laboratory of Lichenology, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 06.10.2011 (seminar), 2011
MOLNÁR, K., LŐKÖS, L., SCHRETT-MAJOR, Á. & FARKAS, E.: Molecular genetic analysis of Xanthoparmelia pulvinaris (Ascomycota, Lecanorales, Parmeliaceae)., Acta Bot. Hung. 54(1–2): 125–130., 2012
FARKAS, E., LŐKÖS, L. & MOLNÁR, K.: Legally protected species of lichen-forming fungi in Hungary., In: LIPNICKI, L. (ed.): Lichen protection – Protected lichen species. Sonar Literacki, Gorzów Wlkp., pp. 35–42., 2012
Flakus, A. & Farkas, E.: A genus Lyromma ( Lyrommataceae, lichenized Ascomycota ) in Bolivia., In: LIPNICKI, L. (ed.): Lichen protection – Protected lichen species. Sonar Literacki, Gorzów Wlkp., p. 344., 2012
KONDRATYUK, S. Y., LŐKÖS, L.. ZAREI-DARKI B. & HUR J.-S.: New and rediscovered Caloplacas (Teloschistaceae, Ascomycota) from Asia., Acta Bot. Hung. 54(3–4): 313–339., 2012
Guttová A., Zozomová-Lihová J., Piknová K., Lackovičová A., Paoli L., Slovák M. & Kučera J.: What is Massalongo´s Ricasolia cesatii?, Not. Soc. Lich. Ital. 25: 25., 2012
FARKAS, E., LŐKÖS, L. & MOLNÁR, K.: Új adatok a Xanthoparmelia zuzmófajok elterjedéséhez a Balkán térségében. (New Xanthoparmelia (Parmeliaceae, lichenized Ascomycota) records from the Balkan region)., Mikol. Közlem., Clusiana 51(1): 71–72., 2012
Farkas, E. & Flakus, A.: New species and interesting records of tropical foliicolous lichens., In: Scholz, P. (ed.) Book of abstracts. The 7th Symp. of Int. Ass. for Lichenology, Bangkok, Thaiföld, 2012.01.09-13. Bangkok: Ramkhamhaeng University Press, p. 129., 2012
Farkas, E., Lőkös, L. & Molná, K.: Taxonomic revision of the usnic acid containing Xanthoparmelia species in Hungary morphological, chemical and molecular investigations., In: Scholz, P. (ed.) Book of abstracts. The 7th Symp. of Int. Ass. for Lichenology, Bangkok, Thaiföld, 2012.01.09-13. Bangkok: Ramkhamhaeng University Press, p. 107., 2012
Senkardesler, A., Lőkös, L., Molnár, K. & Farkas, E.: Where are the type specimens of Ödön Szatala really deposited?, In: Scholz, P. (ed.) Book of abstracts. The 7th Symp. of Int. Ass. for Lichenology, Bangkok, Thaiföld, 2012.01.09-13. Bangkok: Ramkhamhaeng University Press, p. 85., 2012
Farkas, E. & Flakus, A.: Zuzmóegyüttélések trópusi örökzöld faleveleken., In: Bartha S, Mázsa K (szerk.) 9. Magyar Ökológus Kongresszus: Előadások és poszterek összefoglalói Keszthely, 2012.09.05-07.Vácrátót: MTA ÖK ÖBI, p. 43., 2012
Flakus A, Kukwa M, Rodriguez Flakus P, Etayo J, Knudsen K, Farkas E, Oser M, Jablonska A, Krzewicka B, Wilk K , & Sliwa L: Diversity of lichenized and lichenicolous fungi of South America - case study of Bolivia., In: Turnau K, Zook D, Mleczko P, Piatek M, Sliwa L, Zubek S (eds) Book of abstracts. 7 th Int. Symbiosis Soc. Congr. Krakow, 2012.07.22-28. p. 234., 2012
Śliwa, L., Miadlikowska, J., Redelings, B. D., Molnár, K. & Lutzoni, F.: Are widespread morphospecies from the Lecanora dispersa group (lichen-forming Ascomycota) monophyletic?, Bryologist 115(2): 265–277., 2012
Farkas E,. Lőkös L. & Molnár K.: Az esztergomi Nagy-Strázsa-hegy zuzmói., KITAIBELIA 17(1): 93., 2012

 

Projekt eseményei

 
2014-11-06 10:21:19
Résztvevők változása
2012-10-03 13:55:59
Résztvevők változása
2011-02-21 10:07:21
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Táj és Restaurációs Ökológiai Osztály (MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet), Új kutatóhely: Botanikai és Növénykémiai Csoport (MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet).
vissza »