Bartholomaeus Fontius Persius-kommentárja  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
81297
típus K
Vezető kutató Takács László
magyar cím Bartholomaeus Fontius Persius-kommentárja
Angol cím The Commentary on Persius of Bartholomaeus Fontius
magyar kulcsszavak Bartholomaeus Fontius, Persius, római irodalom, utóélet, humanista kommentár
angol kulcsszavak Bartholomaeus Fontius, Persius, Latin Literature, Commentary, "Nachleben"
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Ókori kultúra
zsűri Irodalom
Kutatóhely Klasszika Filológia Tanszék (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
projekt kezdete 2010-02-01
projekt vége 2015-01-31
aktuális összeg (MFt) 6.000
FTE (kutatóév egyenérték) 1.50
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Bartholomaeus Fontius (vagy egyes esetekben Bartholommeo Fonzio) a XV. században élt firenzei humanista, aki az 1480-as évek végén Taddeo Ugoleto révén kapcsolatba került Mátyás királlyal, sőt néhány hónapot Budán is töltött. Fontius, aki élete első felében foglalkozott klasszikus ókori szerzők műveinek szövegkritikai vizsgálatával, valamint kiadással és másolással is, az 1460-as évek második felében írta meg a Lorenzo Medicinek ajánlott Persius-kommentárját, amely aztán nem sokkal később, 1477-ben nyomtatásban is megjelent. Ettől kezdve a mű története kétfelé ágazik szét. Részint kéziratos másolatok készülnek róla, részint nyomtatásban jelenik meg: a XV. század végén és a rákövetkező század elején pedig más kommentárokkal együtt jelenik meg számos kiadásban. Különösen érdekes a sorsa a kéziratos példányoknak, hiszen azok közül kettő is a Bibliotheca Corviniana állományában volt. A Fontius-kommentárt tartalmazó két korvina egyike ma Bécsben, a másik Wolfenbüttelben van. Ez utóbbi ráadásul autográf-kódex, amelyet Fontius Mátyásnak küldött vagy vitt ajándékba, s amely a Persius-kommentáron kívül tartalmazza Fontius addig írt valamennyi művét valamint a Persius-kommentár kiegészítésének, javításának szánt, Ugoletónak ajánlott Tadeus vel de locis Persianis című művet. Bár Fontius az ismert humanisták közé tartozik, Persius-kommentárját kevés figyelem kísérte, pedig a maga korában népszerű munka volt. Kutatási tervem e kommentárra fókuszál, amennyiben fel kívánom tárni azokat a kommentárokat, amelyekre Fontius a maga kommentárját alapozta (elődként név szerint csak Tortelliust említi, akinek kommentárja csak kéziratban hozzáférhető), továbbá tisztázni akarom a Persius-kommentár és a Tadeus viszonyát, valamint azt, hogy a különféle kéziratok (korvinák és egyéb, a kommentárt és a Taddeust tartalmazó kódexek) milyen viszonyban vannak egymással, s így talán e korvináink sorsához is újabb adalékokkal szolgálhat e kutatás.
angol összefoglaló
Bartholomaeus Fontius (Bartolommeo Fonzio) was a famous humanist of the XVth century in Florence who (invitated by Taddeo Ugoleto) came to the palace of King Matthias in Buda in year 1489. He has spent some months in Buda working in the library of the King and before the end of same year he has returned to Italy. Fonzio, who has worked in the first half of his life on the editing, publishing and copying of classical authors as Livius or Cornelius Celsus, wrote his commentary on Persius in the first years of 1470, and he dedicated his work to the prince of Florence, Lorenzo de Medici. This commentary was first published in year 1477, and there is the crucial point of the history of the commentary. The work was copied many times before the end of this century, and was printed in book form either alone or with other commentaries combined. Two of the manuscripts of this commentary have an extraordinary history, because they were belonging to the famous Bibliotheca Corviniana of King Matthias. They are also extant today, one of them is in Wolfenbüttel, the other one is in Vienna. The Wolfenbüttel-corvina seems to be especially interesting because it is an authograph manuscript and Fonzio has bought it as gift to the King when he came to Buda visiting Hungary. This manuscript contains the all works of Fonzio written before 1489, the commentary as well as a shorter work with the corrections to the commentary with title Tadeus vel de locis Persianis. Thought Fonzio belongs to the well-known humanists and his commentary was very popular in his time it seems to be now totally forgotten. My research program focuses on this commentary: I would like to investigate which commentaries Fonzio has used composing his own commentary, and I would like to make clear what is the connection between the commentary on Persius and his Tadeus, and in which way the different manuscripts are familiar to each other. This research program can help to identify the history of the Fonzio-corvinas.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A B. Fontius Persius-kommentárjával kapcsolatos kutatások több fontos, a Fontius-filológiával és az egész reneszánsz tudományosságra érvényes eredményt hoztak. Egyfelől sikerült föltárni a kéziratos szövegváltozatok egymáshoz való viszonyát (F. a Riccardiana-kódexet végig használta, és a wolfenbütteli corvina ennek javított szövege alapján készült), másfelől sikerült több olyan sajátosságra bukkanni, amely Fontius munkamódszerét jellemzi. Nyilvánvalóvá vált, hogy F. nem tudott görögül,néhány amikor Persius-kommentárja megírásába kezdett, hanem csak később kezdett az ógörög nyelvvel foglalkozni, amikor annak ismerete már megkerülhetetlen volt. Éppen ezért az idézett görög szövegek elemei azonosíthatók: görög szerzők humanista latin fordításait használta. Világos lett az is, hogy figyelemmel kísérte a kortársak Persiusszal foglalkozó munkáit, így bizonyosra vehető, hogy a Mátyásnak ajánlott Tadeus vel de locis Persianis című művét Poliziano és G. Britannico magyarázatainak hatására írta meg, miattuk korrigálta a szöveget. A kutatás célja volt az is, hogy a kommentár szövegét újra hozzáférhetővé tegye a humanizmus és Persius kutatói számára: önálló kötetben két kommentárt adunk közre (tanítványommal, Tuhári Attilával közösen) The Renaissance Commentary on Persius címmel: Fontiusé mellett Britannicusét, s ezzel reményeim szerint egy új sorozatot is megkezdünk, amelyben Persius XIV-XVI. századi vagy csak kéziratban fönnmaradt vagy kiadott kommentárjait adjuk (újra) közre.
kutatási eredmények (angolul)
Aules Persius Flaccus (34–62 AD) the Roman satirist poet, who left only six satires and a choliambic poem (cc. 650 verses), was one of the most popular ancient authors in the Middle Ages and Renaissance. There are more than 600 codices containing his poems, and a huge part of them contain the Commentum Cornuti or the Vita Persii, and some of them have marginal or interlinear glosses and scholia. But between the 9th and the early 13th centuries there is not a single continuous commentary on Persius. Between the 13th century and the end of the 15th century, more than 30 commentaries were written on Persius. As the main result of this research project a volume is published, which presents the works of the first two Humanist commentators, whose commentaries were published at the end of the 15th century. The text of Fontius' commentary on Persius was edited by the leading investigator, and the text of the other commentary, a work of Giovanni Britannico from Brescia was edited by his student, A. Tuhári. Among others there were several articles published, and the new edition of this texts will be a good basis for further investigations.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81297
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Takács László: Vita Persii de commentario Probi Valeri sublata, Elemzés és kommentár, Piliscsaba, 2011
Takács László: Bartholomaeus Fontius és a görög irodalom, Peritia Linguarum: A vienne-i zsinat és a nyelvek oktatása, 2013
Takács László: Megjegyzések Bartolomeo Fonzio Tadeus vel de locis Persianis című művének szövegtörténetéhez, Convivium Pajorin Klára 70. születésnapjára, 2012
Takács László: Az idősebb Plinius és Persius egyik sorának értelmezése, Ünnepi kötet Gesztelyi Tamás 70. születésnapjára, 2013
Bartholomaeus Fontius, Ioannes Britannicus: Two Renaissance Commentary on Persius, edited by L. Takács and A. Tuhári, ISBN 978 963 277 524 1 ISSN 2063-3157, 2015

 

Projekt eseményei

 
2012-02-14 21:58:19
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Ókortudományi Intézet (Pázmány Péter Katolikus Egyetem), Új kutatóhely: Klasszika Filológia Tanszék (Pázmány Péter Katolikus Egyetem).
vissza »