A mezozoós tengeri forradalom kezdeti szakasza és a középső-triász radiatív evolúció összefüggéseinek vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
81298
típus K
Vezető kutató Vörös Attila
magyar cím A mezozoós tengeri forradalom kezdeti szakasza és a középső-triász radiatív evolúció összefüggéseinek vizsgálata
Angol cím The initial part of the Mesozoic Marine Revolution and the Middle Triassic radiative evolution
magyar kulcsszavak mezozoikum, triász, ammonoidea, bivalvia, brachiopoda, ostracoda, radiolaria
angol kulcsszavak Mesozoic, Triassic, ammonoids, bivalves, brachiopods, ostracods, radiolarians
megadott besorolás
Őslénytan, földtörténet (Komplex Környezettudományi Kollégium)75 %
Ortelius tudományág: Őslénytan
Geológia, tektonika, vulkanológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)25 %
Ortelius tudományág: Sztratigráfia
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Őslénytani és Földtani Tár (Magyar Természettudományi Múzeum)
résztvevők Mohr Emőke
Monostori Miklós
Ozsvárt Péter
Pálfy József
Szente István
projekt kezdete 2010-04-01
projekt vége 2014-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.365
FTE (kutatóév egyenérték) 6.09
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A perm-végi bioszféra katasztrófa után a tengeri ökoszisztémák újraépülése a kora-triász során elhúzódó, összetett folyamat volt, mely a középső-triászban felgyorsult: számos állatcsoport radiatív evolúciót mutatott.
Kutatásaink a Radiolaria, Ammonoidea, Bivalvia, Ostracoda és Brachiopoda faunák részletes vizsgálatára irányulnak. Adatbázisaink alapja a Balaton-felvidéki anisusi és ladin lelőhelyekről (részletesen begyűjtött szelvényekből) rendelkezésre álló, igen gazdag ősmaradvány anyag, melyet kisebb kiegészítő gyűjtésekkel teszünk teljessé. Vizsgálatainkba bevonjuk az alpi-mediterrán térségből ismert faunákat is és részletes taxonómiai feldolgozást végzünk. A globális (vagy legalább tethysi) faunakép kialakításához a nemzetközi paleobiológiai adatbázist (PBDB) is felhasználjuk. A fenti állatcsoportok radiatív evolúciója a középső-triász során eltérő időben és eltérő módon jelentkezett. Ennek részletes elemzését végezzük el.
A „mezozóos tengeri forradalom” néven összefoglalt komplex paleobiológiai változások közül különösen az alábbiak vizsgálatát tűzzük ki célul:
1. A beásódó életmód uralomra jutása és a szesszilis állatok háttérbe szorulása;
2. A tengeri ragadozó csoportok előretörésére adott adaptív válasz (eszkaláció);
3. A tengeri mikroplankton gyors felvirágzása.
A plankton és úszóképes csoportok (Radiolaria, Ammonoidea, Ostracoda) paleobiogeográfiai értékelésével a triász időszaki Tethys ősföldrajzi és oceanográfiai rekonstrukciójához tudunk hozzájárulni.
angol összefoglaló
After the end-Permian biotic catastrophe, the recovery of the marine ecosystems was a complex and long-lasting process during the Early Triassic, whereas it accelerated in the Middle Triassic, when most animal groups showed definite radiation.
The project is aimed at the taxonomy, and complex evaluation of the Middle Triassic Radiolaria, Ammonoidea, Bivalvia, Ostracoda and Brachiopoda. The core of our data base is the rich fossil material resulted from detailed collecting work in several Anisian and Ladinian sections of the Balaton Highland, what needs only some complementary sampling. The scope of the study will be extended to the well-known faunas of the Alpine-Mediterranean region. In order to reach a global (or at least Tethyan) picture, the international Paleobiology Database (PBDB) will also be used. The radiative evolution of the above animal groups showed various rates and patterns in the Middle Triassic. These will be evaluated in detail.
The Mesozoic Marine Revolution comprises a series of complex paleobiological changes; from among these, the project will analyse the following items:
1. Infaunalization and the incipient eclipse of the sessile animal groups;
2. Adaptive responses to the diversification of marine predators (escalation);
3. Rapid diversification of the marine microplankton.
The paleobiogeographical evaluation of the planktonic and nektonic groups (Radiolaria, Ammonoidea, Ostracoda) may contribute to the better knowledge of the paleogeography and paleooceanography of the Triassic Tethys.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatásba bevont ősmaradvány-csoportok vizsgálata a középső-triász fauna-fejlődésre nézve értékes részeredményeket hozott. A tengeri ökoszisztémák középső-triász felvirágzására vonatkozóan a radiolária és az ammonoidea faunák vizsgálata szolgáltatott összefüggő adatsort és tágabb következtetések levonására alkalmas eredményeket. A radioláriák és az ammonoideák első és egyidejű, jelentős diverzitás-növekedési fázisa az anisusiban, a kora-illyrben mutatkozik. Ez, a radioláriák esetében robbanásszerű, az ammonoideák esetében korlátozottabb mértékű diverzifikáció, a tethysi vulkánosság megindulásával mutat időbeli egyezést. A vulkáni tufa-szórásokból származó nutriensek és vas nagymértékben fokozhatták a nyílt tengerek elsődleges produktivitását. A vulkanizmus hatására a tengervíz kovára nézve túltelítetté válhatott, ami a radioláriák esetében a felvirágzás fontos feltétele. A következő, jelentős felvirágzási esemény a késő-illyrben mutatható ki. Ez, a radioláriáknál csupán a genuszok számának mérsékelt emelkedésében jelentkezik, az ammonoideáknál viszont robbanásszerű a genusz diverzitás növekedése. Az ammonoideák hirtelen felvirágzását a regionális vulkánosság mellett a közeli karbonát-platformok hatása idézhette elő. Számos, a késő-illyrben megjelent ammonoidea genusz ökológiai szempontból a karbonát-platform peremekhez kötődött. A késő-illyr diverzitási csúcsot a tethysi karbonát-platformok és az ammonoideák együttes evolúciójának megnyilvánulásaként értelmezhetjük.
kutatási eredmények (angolul)
All fossil groups, investigated by the project, supplied valuable data to the evolution of the Middle Triassic faunas. As for the Anisian diversification of the marine ecosystems, the studies on the radiolarians and ammonoids provided coherent data bases and relevant results for broader conclusions. The first and synchronous, significant phase of diversification of the radiolarians and ammonoids appeared in the early Illyrian. This diversity peak, which was a true bloom in the radiolarians and an increase in the number of genera in the ammonoids, was coeval with the onset of the Tethyan volcanism. The nutrients and iron, carried by the volcanic ash-falls, raised the primary productivity of the pelagic marine environment. By the volcanism, the sea-water became supersaturated for silica, what was essential for radiolarian blooms. The next important phase of diversification in the late Illyrian produced a steady increase in the number of radiolarian genera, while in the ammonoids, the generic diversity reached an extremely high value. This prominent peak is interpreted in terms of major changes of two regional environmental factors: coeval volcanic activity and the control of nearby carbonate platforms. Many of the ammonoid genera, originated during the late Illyrian, seem to be ecologically connected to the platform or peri-platform environments. This major diversity peak seems to be a manifestation of the co-evolution of the Tethyan carbonate platforms and the ammonoids.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81298
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Ozsvárt, P.; Dosztály, L.; Migiros, G.; Tselepidis, V.; Kovács, S.: New radiolarian biostratigraphic age constraints on Middle Triassic basalts and radiolarites from the Inner Hellenides (Northern Pindos and Othris Mountains, Northern Gre, International Journal of Earth Sciences, 101: 1487-1501, 2012
Gawlick, H.-J., Kovács, S., Suzuki, H., Ozsvárt, P., Kiss, G., Missoni, S. and Haas, J: Middle Triassic and Middle Jurassic radiolarians from the Darnó ophiolitic mélange (NE Hungary) as northern-most part of the coherent north-south trending Neotethyan ophi, Central European Geology, 2011
Kovács, S., Haas, J., Ozsvárt, P., Palinkaš, L., Kiss, G., Molnár, F., Józsa, S. and Kövér, S.: Re-evaluation of the Mesozoic complexes of Darnó Hill (NE Hungary) and comparisons with Neotethyan accretionary complexes of the Dinarides and Hellenides – preliminary da, Central European Geology, 2011
Monostori M. and Tóth E.: Ladin ostracodák a litéri murvabányából (Balatonfelvidék)., 13. Őslénytani Vándorgyűlés, Csákvár, 2010 június 3-5, Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, p. 19., 2010
Monostori M. and Tóth E.: Ladinian (Middle Triassic) silicified ostracod faunas from the Balaton Highland (Hungary)., Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia (in press), 2013
Szente, I, Lobitzer, H. and Schlagintweit, F.: A Short Note on the Occurrence of the Upper Triassic Oyster Umbrostrea? montiscaprilis (Klipstein, 1843) (Mollusca: Bivalvia) in the Northern Alpine Raibl Beds of the Sch, Abh.G. B.-A. 65, 27-33. Wien, 2010
Vörös, A.: Escalation reflected in ornamentation and diversity history of brachiopod clades during the Mesozoic marine revolution., Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 291:(3-4) 474-480., 2010
Vörös, A.: Late Anisian Ammonoidea from Szár-hegy (Rudabánya Mts.) – a Dinaric-type fauna from North Hungary., Fragmenta Palaeontologica Hungarica 28: 1-20., 2010
Vörös, A.: Local versus global effects on changes of fossil diversity: palaeoenvironmental interpretation of Triassic faunas of the Balaton Highland (Hungary)., Central European Geology 52:(3–4) 343–358. (2009), 2010
Vörös, A.: Kihalás két felvonásban – a brachiopoda törzs utolsó nagy kihalási eseményei., 13. Őslénytani Vándorgyűlés, Csákvár, 2010 június 3-5, Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, p. 30-31., 2010
Greene, S. E., Bottjer, D. J., Chen, J., Chen, Z. Q., Hagdorn, H., Pálfy, J., Tong, J., Wilson, M. A., and Zonneveld, J.-P.: A global record of ecological resurgence of the Paleozoic evolutionary fauna in the Middle Triassic., Geological Society of America Annual Meeting, Denver, 31 October – 3 November 2010, 2010
Monostori M., Tóth E.: Őskörnyezeti változások kimutatása felsőörsi anisusi rétegek kagylósrák faunáinak vizsgálata alapján, 14. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 2011. június 2-4. Szeged, p. 26., 2011
Ozsvárt, P., Kovács, S.,: Revised Middle and Upper Triassic radiolarian ages for the “Ophiolite mélanges”: implications for the geodynamic evolution of the northern part of the early Mesozoic Neo, Bulletin de la Société Géologique de France, 183(4): 273-287., 2012
Ozsvárt, P.: Blooming and accelerated evolution of radiolarians during the Middle Triassic (Anisian – Ladinian radiolarians from the Seceda core, and from Balaton Highland, Hungary)., Radiolaria Newsletter 28: 98., 2012
Vörös A.: A középső-triász ammonoidea virágkor elemzése térben és időben, 15. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 2012. május 17-19. Uzsa, 2012
Monostori, M. & Tóth, E.: Paleozoós túlélő kagylósrákok a magyarországi triászbó, 15. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Uzsa, Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető: 19., 2012
Monostori M, Tóth E.: Kagylósrákok balatonfelvidéki mélyfúrások középső- és felső-triász rétegeiből., 16. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 2013.05.23-2013.05.25, Orfű, pp. 25-26., 2013
Monostori M, Tóth E.: Ladinian (Middle Triassic) silicified ostracod faunas from the Balaton Highland (Hungary)., Rivista Italiana di Paleontologia e stratigrafia 119(3), 303-323. IF: 0.517, 2013
Monostori M., Tóth E.: Additional Middle to Upper Triassic ostracod faunas from the boreholes of Transdanubian Central Range (Hungary)., Hantkeniana 9: 21-43., 2014
Vörös, A.: Ammonoid diversification in the Middle Triassic: examples from the Tethys (Eastern Lombardy, Balaton Highland) and the Pacific (Nevada), Central European Geology, (accepted), 2015
vissza »