Egymásba gabalyodva: Kamaszok kapcsolati dinamikája a státuszverseny, a teljesítménytaktikázás, a kirekesztés és az integráció tükrében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
81336
típus K
Vezető kutató Bartus Tamás
magyar cím Egymásba gabalyodva: Kamaszok kapcsolati dinamikája a státuszverseny, a teljesítménytaktikázás, a kirekesztés és az integráció tükrében
Angol cím Wired Into Each Other: Network Dynamics of Adolescents in the Light of Status Competition, School Performance, Exclusion and Integration
magyar kulcsszavak kapcsolatháló dinamika, középiskola, kamaszkor, kirekesztés, bántalmazás, integráció, státuszverseny, romantikus viszonyok
angol kulcsszavak social network dynamics, secondary school, adolescence, exclusion, bullying, integration, status competition, romantic relations
megadott besorolás
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)100 %
Ortelius tudományág: Társadalmi viselkedés
zsűri Társadalom
Kutatóhely TTK / Szociológia és Társadalompolitika Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Boda Zsófia
Bölcskei Vanda
Csaba Zoltán László
Lőrincz László
Makovi Kinga Réka
Néray Bálint
Pál Judit
Szaló Zsófia
Szántó Zoltán
Takács Károly
Varga Attila
Vedres Balázs
Vörös András
projekt kezdete 2010-02-01
projekt vége 2013-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.815
FTE (kutatóév egyenérték) 11.47
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Korábbi kapcsolatháló kutatások rámutattak, hogy a barátság meghatározó szerepet játszik a deviáns viselkedés kialakulásában. Arról kevesebbet tudunk, hogy a kapcsolatok szerkezete hogyan formálja a státuszversenyt és ez miként hat ki az etnikai szegregáció, a társas kirekesztés, és az alacsony tanulmányi teljesítmény problémáira. Az integrált oktatás több évtizednyi kutatásai például elsiklottak afelett, hogy a baráti kapcsolatok még az integrált osztályokban is szegregáltak és valós integráció nem jöhet létre a csoportokat összekötő barátságok nélkül. A státuszverseny csak felerősíti a kapcsolatok szegregációját és a halmozottan hátrányos helyzetű vagy (másik problémaként) a legjobban teljesítő diákok kiközösítéséhez vezethet.
Jelen kutatás egy olyan kapcsolatháló panelfelvétel megtervezését, kivitelezését és feldolgozását tűzi ki célul, amely a státusz és a kapcsolatok egymásra ható dinamikáját vizsgálja különböző típusú középiskolákban. A tudományos cél elméleti hipotézisek ellenőrzése a státuszverseny hálózati meghatározóiról és következményeiről. Különösen: milyen feltételek mellett jelent a státuszverseny akadályt az integráció szempontjából, hogyan határozza meg a társas kirekesztést és miként járulhat hozzá az alacsonyabb tanulmányi eredményekhez.
A kutatás által kínált kapcsolatháló alapú megközelítés alaposabb válaszokat ad ezekre a kérdésekre és támogatja a döntéshozókat a kamaszkori akkut társas problémák kezelésében a közösségi szolidaritás megőrzése mellett.
angol összefoglaló
Previous network studies have demonstrated that friendship ties play a crucial role in the development of deviant behavior, but researchers have limited information on how networks form status competition and how this contributes to problems such as classroom segregation, social exclusion, and lower performance. Decades of research on integrated education, for instance, have neglected that even in integrated classrooms, friendship ties are segregated; and without cross-ethnic ties, social cohesion will lack its foundations. Status competition just intensifies the segregation of friendship ties and might also lead to the social exclusion of disadvantaged or (as another problem) of the best performing students.
The proposed research intends to design, collect and examine a network panel data on the interrelated dynamics of status and relationships of adolescents in various types of secondary schools. The scientific aims are to test theoretical predictions on network determinants and consequences of status competition. In particular: under which conditions does status competition create an obstacle to ethnic integration, how does it determine social exclusion and how can it contribute to lower school performance.
The social network perspective offered by the research provides potential answers for these questions and will help policy makers to tackle long-standing social problems of adolescents while preserving solidarity in school classes.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás eredményeként egy olyan - nemzetközi szinten is egyedülálló - hálózati panel-adatbázist hoztunk létre középiskolások körében, amely lehetővé teszi olyan társadalmi problémák, mint az iskolai erőszak, az alacsony tanulói teljesítmény, és az etnikai alapú szegregáció vizsgálatát a társas környezet mélyebb megértésével. Mintánkban felülreprezentáltuk a magas roma aránnyal rendelkező iskolákat. Az összetételében integrált osztályokban is a baráti kapcsolatok magas szegregációját találtuk. Az interetnikus viszonyok hiánya kölcsönös: minél több osztálytárs tekint valakit romának,annál kevesebb pozitív viszonyt alakít ki nem roma társaival. Továbbá, két középiskolás tanuló közötti negatív kapcsolat meglétét a köztük lévő etnikai különbözőségnél is nagyobb mértékben valószínűsíti a deklarált és az észlelt etnikai identitás közti disszonancia: a legelutasítóbbaknak azok a diákok bizonyultak, akik magukat és osztálytársukat is romának tartották, ám a megítélt osztálytárs magát nem tartotta annak. Eredményeink szerint a státusz percepciók közötti eltérések is valószínűsítik a negatív ellenszenvi viszonyok kialakulását. A barátok, népszerűek viselkedése és aspirációja, a dohányzási szokások, valamint a továbbtanulási szándékok között is fontos összefüggéseket találtunk. Az említett témákat dinamikus kapcsolathálók elemzésére fejlesztett legújabb módszerek (ERGM, SIENA) alkalmazásával vizsgáltuk, eredményeinket folyamatosan ismertettük hazai és nemzetközi konferenciákon.
kutatási eredmények (angolul)
The result of the four year research project is a unique panel network database among secondary school students what allows to observe important social problems such as bullying, low academic performance or ethnic segregation in a wider social context. Schools with high rate of Roma ethnicity are overrepresented in our sample. We found high segregation of friendships in highly integrated classes as well. The interethnic relations are mutual: the more classmates nominate someone as a Roma student, the less positive ties are formed with non-roma classmates. Moreover, the existence of a negative tie between two students is more likely because of the inconsistency between self-dentified and perceived ethnicity and not the ethnic differences: those students segregate the most, who nominate themselves and their own classmates as Roma, but the nominated classmate nominates himself as a non-roma. Our results suggest that the variance between status perceptions enlarge the probability of the formations of negative relations. We also found some substantial correlation between behavior of friends and popular classmates, aspiration, smoking habits and educational aspirations of secondary school students. We applied the newest methods for analyzing dynamic networks (ERGM, SIENA) to test our research questions and we had presented our results on national and international conferences.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81336
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
--: Behálózott iskolák. Iskolai hálózatkutatás egy kelet-magyarországi kisvárosban, Néray Bálint, Vörös András (szerk.) L'Harmattan Kiadó és Széchenyi István Szakkollégium, Budapest, 2013
Takács Károly: Bevezetés: a teljesítmény, a népszerűség és az agresszió kapcsolati gyökerei, pp. 7-13 in: Behálózott iskolák Néray Bálint, Vörös András (szerk.) L'Harmattan Kiadó és Széchenyi István Szakkollégium, Budapest, 2013
Csaba Zoltán László - Pál Judit: "Az ezerarcú agresszió" - az utálat és az agresszió QAP-elemzése egy kelet-magyarországi kisváros középsikoláiban, pp. 13-31 in: Behálózott iskolák Néray Bálint, Vörös András (szerk.) L'Harmattan Kiadó és Széchenyi István Szakkollégium, Budapest, 2013
Boda Zsófia - Vörös András: A középiskolai népszerűség meghatározói - személyiségvonások és csoportösszetétel, pp. 31-43 in: Behálózott iskolák Néray Bálint, Vörös András (szerk.) L'Harmattan Kiadó és Széchenyi István Szakkollégium, Budapest, 2013
Néray Bálint: A barátság és a tanulói teljesítmény összefüggése - egy kísérleti empirikus modell, pp. 43-57 in: Behálózott iskolák Néray Bálint, Vörös András (szerk.) L'Harmattan Kiadó és Széchenyi István Szakkollégium, Budapest, 2013
Makovi Kinga: Az iskolai teljesítmény analitikus modellje, pp. 57-85 in: Behálózott iskolák Néray Bálint, Vörös András (szerk.) L'Harmattan Kiadó és Széchenyi István Szakkollégium, Budapest, 2013
Boda Zsófia - Vörös András: A középiskolai népszerűség: Egyéni- és csoportszintű jellemzők szerepe a hálózati formációban, Wimmer Ágnes, Novák Zsuzsanna, Bartus Tamás (szerk.): Közgáz Diáktudós 2010. Budapest: Alinea, 2010
Csaba Zoltán László – Pál Judit: A negatív kapcsolatok alakulása és hatása: elméleti áttekintés és empirikus tesztelés két középiskolai osztályban, Szociológiai Szemle, 2010/3: 4-33., 2010
Csaba Zoltán – Pál Judit: Erőszak a középfokú oktatásban - Egy kelet-magyarországi kisvárosban végzett kutatás bemutatása, Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet PARA? digma VÁLTÁS! című konferenciája - Nézőpontok, módszerek, jó gyakorlatok az iskolai agresszió, 2010
Boda Zsófia – Vörös András: Népszerűség és népszerűtlenség egyéni-és csoportszintű meghatározói, Magyar Szociológiai Társaság Éves Konferenciája, Budapest, 2010
Csaba Zoltán - Pál Judit: Iskolai konfliktusok vizsgálata network megközelítésben, Magyar Szociológiai Társaság Éves Konferenciája, Budapest, 2010
Makovi Kinga - Néray Bálint: Szeretve, vagy elismerve lenni?, Magyar Szociológiai Társaság Éves Konferenciája és Közgyűlése, Budapest, 2010
Károly Takács - Kinga Makovi - Zsófia Boda - Bálint Néray: Agent Based Modeling of School Classes, XXX. Sunbelt Conference, Riva del Garda, Italy, 2010
Zsófia Boda - András Vörös - Zoltán L. Csaba - László Lőrincz: Personality traits in the formation of positive and negative networks, XXX.Sunbelt conference, Riva del Garda, Italy, 2010
Zoltán L. Csaba - Judit Pál - Károly Takács: Behind enemy ties, XXX.Sunbelt conference, Riva del Garda, Italy, 2010
Kinga Makovi - Bálint Néray - Judit Pál: Being loved or being acclaimed?, XXX. SUNBELT conference, Riva del Garda, Italy, 2010
Boda Zsófia - Néray Bálint - Vörös András: Egyéni tulajdonságok vs. Homofília - A népszerűség kontextuális modellje, VIII. Hunnet konferencia, Budapest, 2011. október 21., 2011
Boda Zsófia - Néray Bálint - Vörös András: Personal attributes vs. homophily - A model of popularity among adolescents, NetSci2011, Budapest, 2011. június 18-22., 2011
Boda Zsófia - Sipos Róbert: High school performance in network context - An agent based simulation, NetSci2011, Budapest, 2011. június 18-22, 2011
Pál Judit - Csaba Zoltán László - Takács Károly: A negatív kapcsolatok dinamikája homogén és heterogén iskolai közösségekben, VIII. Hunnet konferencia, Budapest, 2011. október 21, 2011
Pál Judit - Csaba Zoltán László - Takács Károly: Determinants and Dynamics of Negative Relations in Adolescents’ School Networks, Lazega, E., Bruna, M. G., Eloire, F. (eds.): Recherches récentes sur les réseaux sociaux et organisationnels. Cahier de l’ORIO No.3, Université Paris, 11-27, 2011
Pál Judit - Csaba Zoltán László - Takács Károly: Determinants and dynamics of relational agression, NetSci2011, Budapest, 2011. június 18-22., 2011
Pál Judit: Determinants and dynamics of negative relations in adolescent's school networks, 2éme journée d'études ORIO, 23 September 2011, Université Lille 1- Laboratoir Clersé-CNRS, 2011
Vörös, András: Do We Befriend Those Whom Our Friends Like? Multiple Network Transitive Closures, XXXII. SUNBELT conference, Redondo Beach, USA, 2012
Boda, Zsófia; Néray, Bálint; Reiner, Roland: Negative Ties or the Lack of Positive Ties? - Ethnic Segregation in Secondary School, Negative Ties and Social Networks Workshop, Budapest, 2012
Pál Judit, Takács Károly: Types and Extent of Negativity and Status Competition in the Classroom, Negative Ties and Social Networks Workshop, Budapest, 2012
Vörös András: The Role of Negative Ties in Single- and Cross-Network Transitive Closure of Friendship and Liking Networks., Negative Ties and Social Networks Workshop, Budapest, 2012
Grow, André;Takács, Károly; Pál, Judit: Status Generalization and In –Group Favoritism- A Network Study Among Adolescents, Annual Meeting of American Sociological Association, Colorado, Egyesült Államok, 2012
Lőrincz László: Párválasztási preferenciák középiskolában: a roma - nem roma heterogenitás hatása, Tardos Róbert 65. születésnapi konferenciája, ELTE, Budapest, 2012
Ribárszki Tamás, Varga Kinga: A negatív és pozitív jelölések dinamikájának vizsgálata : A Máté-effektus érvényességének tesztelése a középiskolai osztályokban, Budapesti Corvinus Egyetem, TDK dolgozat, Szociológia szekció, 2012
Kisfalusi Dorottya - Horlai Sára - Andrási Krisztina: Interethnic Relations, Ethnic Classification by Peers, and Identity Change: Is There a Connection?, XXXIII. SUNBELT International Network for Social Network Analysis Annual Conference p. 63., 2013
Kisfalusi Dorottya - Horlai Sára - Andrási Krisztina: Interethnic Relations, Ethnic Classification by Peers, and Identity Change: Is There a Connection?, IX. HUNNET Magyarországi Kapcsolatháló-Elemzők Éves Konferenciája, 2013
Mandácskó Eszter - Panyik Barbara: Osztályon belüli népszerűség mérései közötti különbség a dohányzási szokások esetében, pp. 105-120 in: Juhász Péter (szerk.) Közgazdász diáktudós – Hatékonyság és imázs. Budapesti Corvinus Egyetem és Alinea Kiadó, Budapest, 2013
Mandácskó Eszter - Panyik Barbara: „Mindenki dohányzik, én miért ne tenném? Nálunk a menők cigiznek.” - A barátság és a népszerűség hatása a középiskolások dohányzására, IX. HUNNET Magyarországi Kapcsolatháló-Elemzők Éves Konferenciája. Budapest, Magyarország, 2013
Mandácskó Eszter - Panyik Barbara: „Mindenki dohányzik, én miért ne tenném? Nálunk a menők cigiznek.” - A barátság és a népszerűség hatása a középiskolások dohányzására, Budapesti Corvinus Egyetem, TDK dolgozat, Szociológia II. szekció, 2013
Lőrincz László: A magyar középiskolások párválasztási preferenciái – a roma/nem roma heterogenitás hatása, IX. HUNNET Magyarországi Kapcsolatháló-Elemzők Éves Konferenciája. Budapest, Magyarország, 2013
Lőrincz László: „Ethnic Preferencesat Romantic Partner Selection in Case of Secondary School Students: The Effect of Heterogeneity”, XXXIII. SUNBELT International Network for Social Network Analysis Annual Conference p. 297., 2013
Pál Judit – Andre Grow - Christoph Stadtfeld – Takács Károly: Reasons to hate mates: effects of status considerations on disliking relations in the classroom, XXXIII. SUNBELT International Network for Social Network Analysis Annual Conference p. 79., 2013
Pál Judit – Andre Grow - Christoph Stadtfeld – Takács Károly: Reasons to hate mates: effects of status considerations on disliking relations in the classroom, IX. HUNNET Magyarországi Kapcsolatháló-Elemzők Éves Konferenciája. Budapest, Magyarország, 2013
Pál Judit – Andre Grow - Christoph Stadtfeld – Takács Károly: Reasons to hate mates: effects of status considerations on disliking relations in the classroom, Workshop “Applied Network Analysis”, University of Mannheim, MZES, Mannheim, Germany, 2013
Andre Grow - Pál Judit – Takács Károly: Status generalization and in –group favoritism- A network study among adolescents, Annual Meeting of American Sociological Association, Colorado, USA, 2012
Boda Zsófia - Néray Bálint: Inter-Ethnic Friendship and Negative Ties in Secondary School, Conducted by the authors, submitted to Social Networks, 2014
Boda Zsófia - Néray Bálint: Negative Ties or the lack of Positive Ties? – Ethnic Segregation in Secondary Schools, XXXIII. SUNBELT International Network for Social Network Analysis Annual Conference p. 86, 2013
Vörös András - Boda Zsófia - Néray Bálint - Block Per: The Joint Evolution of Friendship and Liking Relations in Hungarian High-school Classrooms, XXXIII. SUNBELT International Network for Social Network Analysis Annual Conference p. 65-66., 2013
Boda Zsófia - Néray Bálint: Negatív kapcsolatok, vagy a pozitív kapcsolatok hiánya? – Etnikai szegregáció a középiskolában, IX. HUNNET Magyarországi Kapcsolatháló-Elemzők Éves Konferenciája. Budapest, Magyarország, 2013
Vörös András - Snijders Tom: Dimension reduction in multiplex networks: defining composite network measures, XXXIV. Sunbelt Conference in St. Petersburg, FL, USA, 2013
Vörös András - Snijders Tom: Dimension reduction in multiplex networks: defining composite network measures, Kiadatlan kézirat, 2014
Vörös András: Identifying friendship groups through shared role attributions: An example from Hungarian high-school classrooms, Kiadatlan kézirat, 2014
Ribárszki Tamás - Varga Kinga: A negatív és pozitív jelölések dinamikájának vizsgálata : A Máté-effektus érvényességének tesztelése a középiskolai osztályokban, XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, OTDK Dolgozat, Szociológia Szekció, 2013
Szalai Viktória: Az egyéni továbbtanulási szándék összefüggése az osztálytársak továbbtanulási terveivel, Budapesti Corvinus Egyetem, TDK dolgozat, Szociológia II. szekció, 2013
Szalai Viktória: Az egyéni továbbtanulási szándék összefüggése az osztálytársak továbbtanulási terveivel, Budapesti Corvinus Egyetem, Szakdolgozat (MA), 2013
vissza »