A fitokróm-A fotoreceptor fényindukált lebomlásának molekuláris mechanizmusa  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
81399
típus NK
Vezető kutató Nagy Ferenc
magyar cím A fitokróm-A fotoreceptor fényindukált lebomlásának molekuláris mechanizmusa
Angol cím Molecular mechanism of the light-induced degradation of the phytochrome A photoreceptor
magyar kulcsszavak Arabidopsis, phyA jelátviteli lánc, fényfüggő proteolízis, fotomorfogenezis
angol kulcsszavak Arabidopsis, phyA signaling cascade, light-dependent proteolysis, photomorphogenesis
megadott besorolás
Molekuláris Biológia (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Molekuláris markerek és azonosításuk
Jelátvitel (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)25 %
Sejtgenetika (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)25 %
Ortelius tudományág: Sejtgenetika
zsűri Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
Kutatóhely Növénybiológiai Intézet (Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
résztvevők Ádám Éva
Fejes Erzsébet
Kozma-Bognárné Hajdu Anita
Pirity Melinda
Viczián András
Zakar Tomas
projekt kezdete 2010-02-01
projekt vége 2014-01-31
aktuális összeg (MFt) 68.451
FTE (kutatóév egyenérték) 9.48
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A fitokróm-A (PhyA) a csírázó magokban legnagyobb mennyiségben előforduló fotoreceptor, amely fontos szerepet játszik a csíranövény fejlődésében. Ezzel ellentétben a PhyA szintje felnőtt növényekben igen alacsony, mégis kimutatták, hogy a PhyA szerepet játszik a virágzás idejének és az árnyékelkerülésnek a szabályozásában. A PhyA biológiailag aktív formája, a távoli vörös fényt elnyelő Pfr forma 20 perces felezési idővel bomlik. 30 év kutatás után a PhyA proteolízisét közvetítő molekuláris mechanizmus még mindig ismeretlen. Új genetikai szűrőkísérletet terveztünk olyan mutánsok izolálására, amelyek specifikusan a phyA lebontásában sérültek. A szelektált mutánsok előzetes jellemzése arra utal, hogy a mutációk (1) egymástól független genetikai lókuszokba térképeződnek, (2) a phyA-lókuszt nem érintik. Annak meghatározására, hogy a PhyA-jelátvitel sejtspecifikus-e, a PhyA-t sejtspecifikusan kifejező transzgenikus növényeket állítottunk elő. A szelektált növények kezdeti vizsgálata azt mutatja, hogy a PhyA-jelátvitel sejt-autonóm és a sejtek közötti jelátvitel szerepe, ha van is, jelentéktelen. Összefoglalva, a kísérleti program megvalósításától jelentős, új információ várható általában a molekuláris és sejtbiológia és különösen a növénybiológia területén.
angol összefoglaló
Phytochrome-A (PhyA) is the most abundant photoreceptor in germinating seeds and plays a major role in seedling establishment. In contrast, PhyA levels are extremely low in adult plants, yet it was shown that PhyA is involved in regulating flowering time and shade-avoidance. The biologically active form of PhyA, the far-red absorbing form (Pfr) degrades with a half-life of 20 minutes. Despite 30 years of research the molecular mechanism mediating proteolysis of phyA has remained elusive. We designed a novel genetic screen to isolate mutants specifically impaired in phyA degradation. Initial characterisation of the selected mutants indicates that (i) the mutations map to independent genetic loci, (ii) the phyA locus is not affected. To determine if cell-specificity plays any role in phyA signalling, we produced transgenic plants expressing phyA in a cell-specific fashion. Initial characterisation of the selected plants indicates that phyA signalling is cell-autonomous and cell-to cell signalling plays a minor role, if any. Thus we conclude that completion of the experimental program will provide significant, novel information that will be of interest for molecular and cell biology in general and plant biology in particular.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A fitokróm-A (phyA) degradációját módosító mutánsok vizsgálata során kimutattuk, hogy a phyA N-terminális doménjében a V30A szubsztitúció a phyA sejtmagi importját csökkentve mérsékeli a mutáns fotoreceptor fényindukált degradációját. A phyA-phyE N-terminális domének funkcionális analízisével megállapítottuk, hogy a phyA N-terminális domén – ellentétben a phyB-E N-terminális doménekkel – biológiailag inaktív. Az intakt phyB-E fotoreceptorok sejtmagi importját vizsgálva kimutattuk, hogy ezek fényindukálta importja egymástól eltérő molekuláris mechanizmusok révén történik. Megállapítottuk továbbá, hogy a phyB-S86 foszforilációja destabilizálja a fotoreceptor aktív formáját, ezáltal gátolja annak sejtmagi importját, azaz a fotoreceptor foszforilációja negatívan szabályozza a fényindukált jelátviteli lánc működését. A phyA-t és phyB-t szövetspecifikusan (epidermisz, mezofill és szállító szövet) kifejező transzgénikus növények jellemzésével kimutattuk, hogy a két fotoreceptor által szabályozott jelátviteli lánc működésének mechanizmusa jelentős mértékben különbözik. A phyB által kontrollált jelátviteli lánc korai lépései – ellentétben a phyA-val – egy olyan, nem sejt-autonóm jelet produkálnak, ami a fotoreceptort nem tartalmazó sejtekben is módosítja egyes kulcsfontosságú transzkripciós faktorok aktivitását, degradációját, így a fotomorfogenezist szabályozó gének kifejeződési szintjét és mintázatát.
kutatási eredmények (angolul)
We showed that the phyA-401 mutant isolated by our custom-designed genetic screen is hyposensitive to low-fluence but not to high-fluence far-red (FR) light. The V30A substitution in the N-terminal segment of phyA-401 inhibits its interaction with the transport facilitator FHY1 and thereby the light-induced translocation of phyA-401 into the nucleus. The altered nucleo/cytoplasmic partitioning of the mutant results in increased stability of the phyA-401 protein, indicating that the rate of degradation of phyA is different in these cellular compartments. We demonstrated that homodimers of the phyB-phyE N-terminal domains, in contrast to those of phyA, are capable of regulating various photomorphogenic responses, and that light-induced translocation of the full-length phyA, phyB, phyC and phyE proteins into the nucleus is mediated by different molecular mechanisms. We reported that phosphorylation of amino acid S86 in the N-terminal domain of phyB accelerates dark-reversion of phyB, inhibits its interaction with PIF3 and thereby negatively regulates phyB action. We expressed phyA and phyB in a tissue-specific fashion (epidermis, mesophyll and companion cells), and showed that the early steps of phyA-mediated signaling are tissue-autonomous, whereas the activation of phyB generates a non-tissue autonomous signal. These data demonstrate that the modes of action by which these closely related photoreceptors act are radically different.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81399
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Domagalska, M.A., Sarnowska, E., Nagy, F., Davis, S.J.: Genetic analyses of interactions among Gibberellin, Abscisic Acid, and Brassinosteroids in the control of flowering time in Arabidopsis thaliana, PLoS One, 2010
Palágyi, A., Terecskei, K., Ádám, É., Kevei, É., Kircher, S., Mérai, Zs., Schäfer, E., Nagy, F., Kozma-Bognár, L.: Functional analysis of N-terminal domains of the photoreceptor phytochrome B, Plant Physiology, 2010
Wolf, I., Kircher, S., Fejes, E., Kozma-Bognár, L., Schäfer, E., Nagy, F., Ádám, É.: Light-regulated nuclear import and degradation of Arabidopsis phytochrome-A N-terminal fragments, Plant Cell Physiology, 2010
Ádám, É., Hussong, A., Bindics, J., Wüst, F., Viczián, A., Essing, M., Medzihradszky, M., Kircher, S., Schäfer, E., Nagy, F.: Altered dark- and photoconversion of Phytochrome B mediated extreme light sensitivity and loss of photoreversibility of the phyB-401 mutant, PLoS One, 2011
Sokolova, V., Bindics, J., Kircher, S., Schäfer, E., Nagy, F., Viczián, A.: Missense mutation in the N terminal of Phytochrome A disrupts the nuclear import of the photoreceptor, Plant Physiology, 2011
Rizzini, L., Favoury, J., Cloix, C., Faggionato, D., O'Hara, A., Kaiserli, E., Baumeister, R., Schäfer, E., Nagy, F., Jenkins, G., Ulm, R.: Perception of UV-B by the Arabidopsis UVR8 protein, Science, 2011
Fehér, B., Kozma-Bognár, L., Kevei, É., Hajdu, A., Binkert, M., Davis, S., Schäfer, E., Ulm, R., Nagy, F.: Functional interaction of the circadian clock and UV RESISTANCE LOCUS-8 controlled signaling pathways in Arabidopsis thaliana, The Plant Journal, 2011
Pfeiffer, A., Nagel, M-K., Popp, C., Wüst, F., Bindics, J., Viczián, A., Hiltbrunner, A., Nagy, F., Kunkel, T., Schäfer, E.: Interaction with plant transcription factors can mediate nuclear import of phytochrome B, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2012
Viczián, A., Adam, E., Wolf, I., Kircher, S., Heijde, M., Schäfer, E., Ulm, R., Nagy, F.: A short amino-terminal part of Arabidopsis phytochrome A induces constitutive photomorphogenic response, Mol. Plant, 2012
Terecskei, K., Tóth, R., Gyula, P., Kevei, E., Bindics, J., Coupland, G., Nagy, F., Kozma-Bognár, L.: The circadian clock-associated small GTPase LIGHT INSENSITIVE PERIOD1 suppresses light-controlled endoreplication and affects tolerance to salt stress in Arabidopsis, Plant Physiology, 2013
Ádám, É., Kircher, S., Liu, P., Mérai, Z., González-Schain, N., Hörner, M., Viczián, A., Monte, E., Sharrock, R.A., Schäfer, E., Nagy, F.: Comparative functional analysis of full-length and N-terminal fragments of phytochrome C, D and E in red light-induced signaling, New Phytologist, 2013
Medzihradszky, M., Bindics, J., Ádám, É., Viczián, A., Klement, É., Lorrain, S., Gyula, P., Mérai, Z., Fankhauser, C., Medzihradszky, K.F., Kunkel, T., Schäfer, E., Nagy, F.: Phosphorylation of phytochrome B inhibits light-induced signaling via accelerated dark reversion in Arabidopsis, The Plant Cell, 2013

 

Projekt eseményei

 
2013-08-21 15:20:32
Résztvevők változása
2012-05-22 12:32:34
Résztvevők változása
vissza »