A magyar és az európai színháztörténet. Színházi net-filológia  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
81400
típus K
Vezető kutató Jákfalvi Magdolna
magyar cím A magyar és az európai színháztörténet. Színházi net-filológia
Angol cím The Web of Hungarian and European Theatre History. Net-philology
magyar kulcsszavak színháztörténet, kulturális modell, előadáselemzés, (világ)háló
angol kulcsszavak theatre history, cultural model, performance analyses
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Filológia
zsűri Irodalom
Kutatóhely Színháztudományi Tanszék (Károli Gáspár Református Egyetem)
résztvevők Kékesi Kun Árpád
Kiss Gabriella
projekt kezdete 2010-03-01
projekt vége 2014-03-31
aktuális összeg (MFt) 8.972
FTE (kutatóév egyenérték) 3.47
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A digitális színház-történetírás filológiáját megalkotó projekt a magyar mellett főként az európai színház jelenére koncentrál: annak sajátos „egységére” helyezi a hangsúlyt. A színháztörténet kapcsolatrendszerét tartja szem előtt, de nem a hatások és ellenhatások analízisét tekinti feladatának, hanem a színházi aktivitás és a színrevitel eltérő formáinak, a dramatikus szöveghez való viszony, a jelhasználat, a vizuális interpretáció stb. eltérő módjait elemzi. Ez a szempontrendszer olyan összefüggéseket tesz láthatóvá, amelyek túlmutatnak a hatásesztétika horizontján, sőt megbontják a történeti tudás linearitását.
A projekt a világháló kínálta tudásformák kiaknázása által egyrészt az információs társadalom elvárásainak igyekszik megfelelni, tehát a projekt jelentős metodológiai kihívás: alapkutatás, a net-filológia definíciójában. Alapkutatás a színházról és a kulturális formációkról szóló új (mediális) tudományos beszéd megteremtéséért, eredményei a korszerű tudományterjesztés és kommunikáció viszonylatában mérhetőek.
A projekt origóul a kortárs magyar színház legjelentősebb teljesítményeit választja, amelyekhez hasonlóan jelentős európai kezdeményezéseket csatlakoztat. Így a tudományos beszéd központját úgy irányítja a nyugat-európai centrumokból Magyarországra, hogy folyamatosan megtartja az európai kontextus mindenkori kereteit. A kortárs magyar színházi alkotásokból kiinduló elemzésháló az európai színházi és kulturális hagyomány „egységes” formanyelvét szemlélteti.
angol összefoglaló
The project of creating the philology of digital history of theatre focuses not only on Hungary, but also on contemporary European theatre, emphasizing its peculiar 'unity'. It keeps in view the connections within the system of the history of theatre, but does not stop at understanding actions and reactions. It analyses the diverse forms of theatrical activity and staging, various methods of relating to a dramatic text, usage of symbols, visual interpretation, etc. These differing points of view allow us to discover connections which lie beyond the horizon of reader-response aesthetics, and even disrupts the linearity of historical knowledge.
This project endeavors to fulfill the expectations of information society by exploiting the forms of knowledge provided by the internet, so it is a massive methodological challenge: basic research in the definition of net-philology. Basic research to create new scientific discourse (connected to the media) on the subject of theatre and cultural formations, its achievements will be mirrored in modern scientific propagation and communication.
The project choses as its centre point the most significant achievements of contemporary Hungarian theatre, backed by the similarly significant European initiatives. So the focus of scientific discourse is transferred from the Western European centers to Hungary in such a way that it continues to hold on to the framework of the European context. The network of analyses based on Hungarian contemporary theatrical works will demonstrate the 'unified' code system of theatrical and cultural tradition.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt abból a felismerésből indult, hogy az elmúlt hetven év eseménytörténete állami intézmények, drámai művek és színészek hármas rendjében már nem formálható történetté. A magyar és európai színháztörténet 1949 utáni szakaszának megírása metodikailag és technikailag is újragondolt történészi szemléletet és apparátust kíván. Historiográfiai módszerként kidolgoztuk a Philther elnevezésű színházi net-filológiát, melyben nem a könyvet, nem az épületet és nem a játékos magánmitológiáját állítjuk a történetírás fókuszába, hanem a létrejövő produktumot: az előadást. A net struktúrájában lehetővé válik, hogy a felhasználó kattintásai során jöjjön létre a magyar hagyomány és az európai színháznézési rend történetének egyéni olvasata. Vagyis olyan, folyamatosan felmerülő problémáknak a digitális kultúra nyelvén történő megfogalmazására és megoldására koncentrálunk, amelyek a metodikájában is újszerű alapkutatások természetes velejárói. A Philther koncepció új metodikával viszi tovább a Magyar színháztörténet 1790–1873, 1873–1920 és 1920–1949 közötti időszakokat elemző off-line köteteit. A projekt első, négyéves szakaszában strukturáltuk az elemzés szempontjait, elkészíttettük a felületet (www.philther.hu), az elmúlt hetven év eseményei közül kiválasztottunk háromszáz, hatástörténetében kánonalkotó előadást, s megírtunk ötszáz elemzési modult. Felállt a rendszer.
kutatási eredmények (angolul)
The project was initiated by the recognition that the events of the last seventy years that unfolded in the triple system of state institutions, dramatic works, and actors cannot be presented in a unified history. To write the post-1949 story of Hungarian and European theatre requires a methodically and technically reconsidered approach and a new set of devices. As a historiographical method we developed a kind of theatrical net-philology, dubbed Philther, which, instead of the personal mythology of the player or the building, focuses on the emerging end-product: the performance. The net-structure allows the user to create, with his or her clicks, a unique reading of the ever-changing positions in European and Hungarian theatrical spectatorship. Thus we concentrate on the formulations and solutions (in the context of digital culture) of such constantly emerging problems that are inherent with any basic research of novel methodology. The Philther project, with its innovative techniques, is a continuation of the previous offline volumes of Hungarian Theatre History 1790–1873, 1873–1920, and 1920–1949. In the firs four-year period of the project we structured the aspects of the analyses, prepared the web interface (www.philther.hu), we selected three hundred canonical performances of the last seventy years, and wrote five hundred analytical modules. The structure has been established.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81400
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kékesi Kun Árpád: Az „éltető gyűlölet” tragikuma. Székely Gábor: A mizantróp, 1988., Theatron. 2013. ősz, 36-39., 2013
Jákfalvi Magdolna: A félrenézés lehetőségei: Jeles András: Drámai események, 1985., Theatron, XII. évf. 2013/2. 34-38., 2013
Jákfalvi Magdolna: És Rákosi felemelkedik. Hamvai drámáiról, Jelenkor, 2010
Jakfalvi Magdolna: Marthaler: Papperlapap, www.revizor.hu, 2010
Jákfalvi Magdolna: Angelica Liddel: Csehov, www.revizor.hu, 2010
Jákfalvi MAgdolna: de Keersmaker: En atendant, www.revizor.hu, 2010
Jákfalvi MAgdolna: Mnouchkine: Les naufragés, www.revizor.hu, 2010
Jákfalvi Magdolna: Brook Varázsfuvola, www.revizor.hu, 2010
Jákfalvi Magdolna: Chéreau: Átjáróban, www.revizor.hu, 2010
Jákfalvi Magdolna: Stein Oidipus, www.revizor.hu, 2010
Jákfalvi Magdolna: Gluck Orfeo ed Euridice, www.revizor.hu, 2010
Jákfalvi Magdolna: Les femmes, les régimes, critical stages, 2010
Jákfalvi Magdolna: A félrenézés esetei. Jean Racine, Kalligram Kiadó, 2011
Kiss Gabriella: nszenierte Erinnerungen. Historiografische Überlegungen zur Feigheit des heutigen ungarischen Theaters, BERLINER BEITRÄGE, 2010
Kiss Gabriella: Mit testesít meg a színész teste? Közhelyek egy kulcsfigura medialitásáról, Lelkes Zsófia, Molnár Klára (szerk.): Zwischen Kulturen und Disziplinen. Festschrift für Magdolna Balkányi. Debrecen, DEK, 2010
Kiss Gabriella: Újrajátszás. Gondolatok a színházi előadások emlékezetéről., Alföld, 2010
Kékesi Kun Árpád: Zaide, avagy a nem identikus ismétlés drámája. Theatron, Theatron, 2011
Kékesi Kun Árpád: Shakespeare, Hamlet, Brook, Shakespeare és Peter Brook. Gyula, Gyulai Várszínház kiadványa, 2011
Kiss Gabriella: A magyar színházi hagyomány nevető arca. Pillanatfelvételek., Balassi Kiadó, 2011
Kékesi Kun Árpád: „Felébreszteni a fület, a szemet.” A Salzburger Festspiele két bemutatójáról, Criticai Lapok2, 2011
Kékesi Kun Árpád: Kő kövön. Peter Stein Verdi-rendezése Salzburgban, revizor.online2, 2011
Kékesi Kun árpád: Színre színt. Christoph Marthaler Janaček-rendezése Salzburgban, revizor-online, 2011
Jákfalvi Magdolna: A dráma- és a színháztörténetírás, a kánon, JM (szerk.): A XX. századi magyar színháztörténeti kánon alakulása., 2011
Jákfalvi Magdolna: A semmihez képest. Térey János Tragédiája., Alföld, 2011
Jákfalvi Magdolna: A többesben az én. Nádas Péter Szirénének című drámájáról ., Jelenkor, 2011
Jákfalvi Magdolna: Opera Libre. Marthaler meditációja, revizor.online, 2011
Jákfalvi Magdolna: Galgóczi törvénye, Galgóczi teste, revizor.online, 2011
Jákfalvi Magdolna: Filmszínház. William Kentridge and the Handspring Puppet Company: Woyzeck a Highvelden, revizor.online, 2011
Jákfalvi Magdolna: Egymásranézve és szembenézve. SZínház és forradalom, revizor.online, 2011
Jákfalvi Magdolna: Néder, Marsalkó, Lisztopád, revizor.online, 2011
Jákfalvi Magdolna: Labda a szájban. Cirkus Cirkör, revizor.online, 2011
Kiss Gabriella: A recycling játékai. Gondolatok a Berlini Színházi Találkozóról, Theatron, 2012
Kiss Gabriella: Operettrózsaszín és kaposvárszürke. Ács János: Munkásoperett, Balassa Zsófia, P. Müller Péter, Rosner Krisztina (ed.): A magyar színháztudomány kortárs irányai., 2012
Kiss Gabriella: „Tessék felébredni” Lengyel György (szerk.): Színház és diktatúra a 20. században, Színház, 2012/12. 19-21 (, 2012
Kiss Gabriella: Képtelenül képes természetrajz. Kovács, Vinnai: Virágos Magyarország., Színház, 2012/7. 34-37., 2012
Kékesi Kun Árpád: Egy operarendezés politikussága. Katharina Wagner: Lohengrin, 2004, A magyar színháztudomány kortárs irányzatai. (Szerk.: Balassa Zsófia et al.) Pécs, PTE BTK – Kronosz Kiadó, 2012. 144-149., 2012
Kékesi Kun Árpád: Szellemi áramkörök. A Wiener Festwochen 2012 hét bemutatójáról., Criticai Lapok. 2012/10. 11-19., 2012
Kékesi Kun Árpád: • Arculat nélküli váltás. A Salzburger Festspiele 2012 hat zenés színházi bemutatójáról, Criticai Lapok. 2012/13. 25-32., 2012
Kékesi Kun Árpád: Egy poroszos rendezés. Andrea Breth Kleist-rendezéséről, www.revizor.hu, 2012
Kékesi Kun Árpád és Jákfalvi Magdolna: Digitális színházi kánon, Jelenkor. 2012. június, 621-623., 2012
Jákfalvi Magdolna: Le transfert d’une parole politique. Le théâtre d’avant-garde en Hongrie sous le régime communiste, Harri Veikko (ed): Transferts, appropriations et fonctions de l’avant-garde dans l’europe intermediaire et du nord, 1909-1989. Actes Sud., 2012
Jákfalvi Magdolna: A mosoly birodalma, Balassa Zsófia, P. Müller Péter, Rosner Krisztina (ed.): A magyar színháztudomány kortárs irányai., 2012
Jákfalvi Magdolna: A könyvtár és a legitimáció, Színház 2012 december, 2012
Jákfalvi Magdolna: Theatre – Scenography – Avantgard. Budapest in the eighties, Symbolon 2012/4, 2012
Jákfalvi Magdolna: CampMadonna. Zsótér Sándor, Kurázsi mama, 2012., www.revizor.hu, 2012
Jákfalvi Magdolna (fordította): Adolphe Appia: Színház és rendezés., Budapest, Balassi, 2012
Jákfalvi Magdolna: A Halász Péter Archívum. Halász az emlékezet terében., Színházi Kreativitási Eszközök. Színészképzés és neoavantgárd hagyomány. Budapest, Balassi, 2013. 7-24., 2013
Jákfalvi MAgdolna: Várkonyi és a népszínház eszméje, In: J.M. (szerk): Várkonyi 100. Tanulmányok Várkonyi Zoltánról. Budapest, Balassi-SZFE, 2013
Jákfalvi Magdolna: Pisti in the Bloodshed, New Hungarian Quaterly, 2014
Jákfalvi Magdolna: Az egyenes beszéd lehetőségei, Theatron, XII. évf. 2013/3., 33-36., 2013
Jákfalvi Magdolna: Pisti mint work-in-progress., Alföld 2013/8. 79-88., 2013
Jákfalvi Magdolna: A nemzet képe. Patrice Chéreau Phaedra-rendezése, In: Bengi László, HoványiMárton, Józan Ildikó (szerk): „Visszhangot ver az időben”. Pozsony, Kalligram, 2013. 36-42., 2013
Jákfalvi Magdolna: Le détours du théâtre de Peter Brook par l’oralité africaine. In: Sylvie Chalay – Réka Toth (eds): Corps et voix d’Afrique francophonoe et ses diasporas: Pétiques contemporaines et oralité., Revue d’Études Françaises. No. 18. Budapest, CIEF., 2013. 87-91., 2013
Jákfalvi Magdolna: Tzara Budapesten, In: Dóra Schneller – Dávid Szabó (éds.): Mélanges littéraires. Revue d’Études Françaises. Hors série., Budapest, CIEF., 2013. 231-239., 2013
Schuller Gabriella: Kreativitási gyakorlatok, Jákfalvi Magdolna szerk.: SZÍKE.Színészképzés, neoavantgárd hagyomány, Balassi-SZFE, Budapest, 2013, 37-48., 2013
Schuller Gabriella: Agy-baj. Bódy Gábor: Hamlet, 1981 (Győri Kisfaludy Színház), In Balassa Zsófia – P. Müller Péter – Rosner Krisztina (szerk.): A magyar színháztudomány kortárs irányai, Kronosz Kiadó, Pécs, 2012. 102-110, 2013
Schuller Gabriella: Ács János: Marat/Sade,, 1981, In Jákfalvi Magdolna (szerk) A 20. századi magyar színháztörténeti kánon alakulása, Balassi Kiadó – SZFE, Budapest, 2011, 125-134., 2011
Schuller Gabriella: A produktív félreértés egy esete. Ruszt József A pokol nyolcadik köre, 1967,, Theatron, 2013/2.,29-33., 2013
Schuller Gabriella: A neoavantgád és a posztmodern találkozása a Kamrában. Halász Péter: A kínai, 1992,, Theatron 2013/3., 40-43., 2013
Kékesi Kun Árpád: Az „éltető gyűlölet” tragikuma. Székely Gábor: A mizantróp, 1988., „Visszhangot ver az időben”. (Szerk.: Bengi László et al.) Pozsony, Kalligram, 2013. 43-51., 2013
Kékesi Kun Árpád: A színháztudomány hasznáról és káráról, avagy tanítható-e a színházértés?, In: Bölcsészakadémia. (Szerk.: Böhm Gábor és Fedeles Tamás) Pécs, Pécsi Tudományegyetem, 2013. 43-58., 2013
Kékesi Kun Árpád: A félreértett szövegköziség. Alföldi Róbert: Sirály (Madárkák), 1997., Theatron. 2013. nyár, 51-55., 2013
Kiss Gabriella: 4. Az újrajátszás emlékezete. Gondolatok a Katona József Színház Notóriusok-sorozatáról (2007-2013)., ALFÖLD, 2013/8. 88-100., 2013
Kiss Gabriella: Mi nem történ(hetet)t meg Mohácsi után? Mohácsi János: 1916 A CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ, 1993., THEATRON, 2013/2. 45-51., 2013
Kiss Gabriella: Dráma – Színház – Társadalom 50. Berlini Színházi Találkozó, THEATRON, 2013/2. 79-86., 2013
Kiss Gabriella: Wege des Dramas und Theaters in der ungarischen Moderne, In. Ernő Kulcsár-Szabó (Hg.): Geschichte der ungarischen Literatur. Frankfurt a. M., de Gruyter, 2013. 600-629., 2013
Timár András: A megőrzés és újraírás játékai. Ruszt József, Bánk bán ’96. 1996.,, Theatron, 2013. ősz, 44–51., 2013
Timár András: Az újraolvasás megsokszorozódása. Somogyi István, Magyar Electra 1988.,, Theatron, 2013. nyár, 38–45.2, 2013
Timár András: Jeruzsálem reloaded, Theatron, 2012. ősz–tél, 27–31., 2012
Timár András: Zsótér Sándor, Bánk-bán 2007., , in A magyar színháztudomány kortárs irányai, Balassa , P. Müller , Rosner (szerk.), Pécs, PTE BTK, 2012
Timár András: Zsótér Sándor, Csongor és Tünde 2004., A 20. századi magyar színháztörténeti kánon alakulása. Jákfalvi Magdolna (szerk.), Budapest, Balassi Kiadó–Színház- és Filmművészeti Egyetem, 2011. 177–184., 2011
vissza »