Bethlen Farkas: Erdély története  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
81479
típus PUB-F
Vezető kutató Kasza Péter
magyar cím Bethlen Farkas: Erdély története
Angol cím Farkas Bethlen: The History of Transsylvania
magyar kulcsszavak Bethlen, Erdély
angol kulcsszavak Bethlen, Transsylvania
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Magyar irodalom
zsűri Publikációs bizottság
Kutatóhely ENCIKLOPÉDIA Kiadó Kft.
projekt kezdete 2010-01-01
projekt vége 2010-04-30
aktuális összeg (MFt) 1.000
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázat célja Bethlen Farkas Historia de rebus Transsyilvanicis című hat kötetes műve következő részének magyarra fordítása és megjelentetése. Bethlen műve a 16-17. századi magyarországi latin nyelvű történetírás egyik legjelentősebb darabja, mely 1526-tól 1608-ig tárgyalja az erdélyi eseményeket.
Mivel Bethlen nemcsak korábbi történetírók (Szamosközy, Istvánffy, Baranyai Decsi, stb.) munkáit használta fel művének írásakor, de számos egykorú (és mára sok esetben elveszett) dokumentumot is beledolgozott a szövegbe, így munkája, historiográfiai jelentőségén túl, a 16. századi magyar történelem egyik legfontosabb forrásának is tekintendő. Az Enciklopédia Kiadó számos kutatóval és műfordítóval együttműködve eddig négy magyar nyelvű kötetet jelentetett meg, melyekben az összesen tizenhat könyvet tartalmazó Bethlen-mű első nyolc könyve, illetve a IX. könyv egy rövid részlete látott napvilágot. A sorozat most kiadásra kerülő, ötödik kötete Bethlen IX. könyvének folytatását és a teljes X. könyvet tartalmazza majd, melyek az 1598-1600 közötti erdélyi és magyarországi eseményekkel foglalkoznak.
A történeti munka egyetlen, teljes kiadása a 18. század végén jelent meg Nagyszebenben modernebb kiadása azóta sincs. A magyar fordítás elkészültével tehát nem csupán a latinul nem tudó nagyközönséghez sikerülhet eljuttatni a művet, de az hozzáférhetőbbé válik a szűkebb szakmai közönség számára is, hiszen a 18. századi kiadás csupán néhány nagyobb könyvtárban lelhető fel.
angol összefoglaló
The objective of our project is to complete and publish the Hungarian translation of the next volume of Bethlen Farkas’s six-volumed work, the Historia de rebus Transsyilvanicis. Bethlen’s work is one of the most significant examples of Latin history writing in 16th-17th century Hungary, and covers the history of Transylvania from 1526 to 1608.

Besides relying on the works of his predecessors (Szamosközy, Istvánffy, Baranyai Decsi etc.), Bethlen also incorporated a number of contemporary documents (missing now in many cases) into his text, which means that his text is not only relevant from the aspect of historiography, but it also represents one of the most important sources for 16th century Hungarian history. In cooperation with many scholars and translators, Enciklopédia Kiadó has already published 4 Hungarian volumes, which include the first eight out of the sixteen books to be found in Bethlen’s work (and a short excerpt of the IX. book has also been included). The fifth volume of the series, about to be published now, will include the rest of Bethlen’s IX. book, and the complete X. book. These are concerned with the Transylvanian and Hungarian events from 1598 to 1600.

The historical work has so far been published only once, in the late 18th century in Nagyszeben, and a modernised edition has not been accomplished ever since. With the Hungarian translation, therefore, we not only address the wider public incapable of reading the work in Latin, but also hope to make the work more accessible for expert audiences, since the 18th century edition is only available in a few larger libraries.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az OTKA PUB-F 81479 pályázat támogatásával megjelentettük Bethlen Farkas: Erdély története című műve V. kötetét magyar fordításban. Szerző: Bethlen Farkas Cím: Erdély története V. - Báthory Zsigmond lemondásától Mihály vajda hatalomra kerüléséig (1598-1600) Fordította: Kasza Péter Jegyzetek: Kruppa Tamás Szerkesztette: Jankovics József A kötet 1000 példányban jelent meg. Köteles példányt kaptak az alábbi könyvtárak ELTE BTK Történeti Könyvtár Egyetemi Könyvtár - Budapest MTA Történettudományi Intézeti Könyvtár Miskolci Egyetemi Könyvtár Pécsi Egyetemi Könyvtár MTA Irodalomtudományi Intézet Könyvtára
kutatási eredmények (angolul)
Supported by OTKA PUB-F 81479 the V. volume of the History of Transsylvania by Farkas Bethlen has been published in Hungarian translation. Author: Farkas Bethlen Title: History of Transsylvania V. - From the resignation of Zsigmond Báthory to coronation of Mihail vojevod (1598-1600) Translated by Péter Kasza Annotaions made by Tamás Kruppa Edited by József Jankovics The book has been published in 1000 exemplar. One exemplar has been sent to the libraries below ELTE BTK Történeti Könyvtár Egyetemi Könyvtár - Budapest MTA Történettudományi Intézeti Könyvtár Miskolci Egyetemi Könyvtár Pécsi Egyetemi Könyvtár MTA Irodalomtudományi Intézet Könyvtára
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81479
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kasza Péter, Kruppa Tamás, Jankovics József: Bethlen Farkas: Erdély története, Enciklopédia Kiadó, Budapest, 296 + VIII, 2010
vissza »