Az adó- és a nyugdíjrendszer együttes modellezése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
81483
típus K
Vezető kutató Simonovits András
magyar cím Az adó- és a nyugdíjrendszer együttes modellezése
Angol cím The simultaneous modeling of the tax and pension systems
magyar kulcsszavak nyugdíjrendszer, adórendszer, modellezés
angol kulcsszavak pension system, tax system, modeling
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Közgazdaságtan
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Közgazdaság-tudományi Intézet (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2010-07-01
projekt vége 2013-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.152
FTE (kutatóév egyenérték) 1.67
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás az adó- és a nyugdíjrendszer együttes modellezésével több speciális kérdéseire keresi választ, amelyből kettőt emelünk ki. 1) Alapnyugdíj vagy rászorultsági nyugdíj. Megfelelően nagyságú keresetarányos nyugdíj mellé alap vagy rászorultsági nyugdíjat kell párosítani, ha a kormányzat maximális társadalmi jólétre törekszik, miközben a dolgozók munkakínálatukat és keresetbevallásukat egyéni hasznosságfüggvényüket maximalizálva határozzák meg? 2) Az önkéntes nyugdíjrendszer. Hogyan lehet adott kötelező nyugdíjrendszerhez illeszkedő önkéntes nyugdíjrendszert tervezni, miközben figyelembe vesszük az adóterheket? A modern közgazdaságtanban bevált módszereket alkalmazva a nyugdíjrendszert legegyszerűbben az együtt élő nemzedékek modelljével tudjuk elemezni, figyelembe véve a dolgozók eltérő termelékenységét és preferenciáit. Remélem, korábbi modelljeim továbbfejlesztése és más modellekkel való kombinálása sikerre vezet: tudományos cikkeket tudok közölni rangos hazai és nemzetközi folyóiratokban. Emellett ezek az elméleti kutatások gyakorlati következtetések levonására is alkalmasak lehetnek.
angol összefoglaló
The present research, the simultaneous modeling of tax and pension systems, looks for answers to the several questions. Here we only mention two questions: 1) Basic or means-tested pensions. For a given proportional (contributive) pension system, should the government attach a basic or a means-tested system to maximize the social welfare, while the workers determine their labor supplies and reported earnings by maximizing their own lifetime utility functions? 2) Voluntary pension systems (tax favored retirement accounts). How should the government design a voluntary pension system which fits the given mandatory system? Applying the standard methods of modern economics, the pension system can be analyzed best by the overlapping generations model, taking into account the workers’ various productivities and preferences. It is hoped that developing my earlier models and combining them with other models, I will be able to publish papers in refereed journals. The theoretical results may give yield practical conclusions.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás az adó- és a nyugdíjrendszer együttes, de egyszerű modellezésével vizsgálta a transzferrendszer néhány fontos kérdését. Fő eredményeink: 1. Az adómorál figyelembe vételével reálisabb becslést adhatunk a társadalmilag optimális adókulcsra. 2. Ágensalapú modelleket alkalmazva belátjuk, hogy a hagyományos adócsalási modellek túlzottan leegyszerűsítik az adófizetői magatartást, például túlhangsúlyozzák a Laffer-görbét. 3. Az szja-reform nyomán megváltozó nettó–bruttó kereseti arányok megváltozása lényegesen befolyásolja a nyugdíjrendszer egyenlegét. 4. A jelenlegi rászorultsági nyugdíj és a sokak által kívánatosnak tartott alapnyugdíj helyett célszerű közös általánosításukat, a nyugdíjjóváírást bevezetni. 5. A jelenlegi keresetarányos nyugdíjrendszer optimális járulékkulcsa elvben meghatározható. 6. Az arányos nyugdíjrendszer hatékonysága egy jól megválasztott járulékalap-plafonnal javítható. 7. A rugalmas nyugdíjkorhatár hasznos, de a nyugdíjazási életkor és a várható élettartam közti erős pozitív korreláció miatt a biztosításmatematika által sugalmazott egységes korrekciós tényezőket ésszerűen csökkenteni kell. 8. Mind az adó-, mind a nyugdíjrendszeren belül lehetséges befolyásolni a termékenységet, de el kell kerülni, hogy a meglevő termékenységi különbségek tovább növekedjenek.
kutatási eredmények (angolul)
The foregoing research has analyzed several issues of the transfer system by unifying the tax and the pension systems. Our main results as follows: 1. Taking into account the impact of exogenously given tax morale, we can give a more reliable estimation on the socially optimal tax rate. 2. Using agent-based models, we prove that the traditional tax evasion models oversimplify the taxpaying behavior. 3. The balance of the pension system is very sensitive to the personal income tax reforms, because the pension contribution is proportional to the gross wage, while the pension benefit is proportional to the net wage. 4. The means-tested system creates a poverty trap, while the flat benefit puts an excessive burden on the budget. There is a socially optimal combination: the pension credit. 5. The socially optimal contribution rate can be determined theoretically. 6. Similarly to 5), in a well-designed public pension system, there is a cap on the covered wages. 7. The introduction of flexible retirement age and of the nonfinancial defined contribution system is to be recommended but because of the strong correlation between retirement age and expected lifespan, the accruals should be reduced. 8. Fertility can be promoted through tax and pension systems but the polarization between low and high fertility types should be minimized.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81483
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Simonovits, A: When are Voluntary Pensions Indifferent?, Economics Letters, Volume 111, p.153–155., 2011
Eső, P.– Simonovits, A.–Tóth, J.: Designing Benefit Rules for Flexible Retirement: Welfare and Redistribution, Acta Oeconomica, 61, 3–32., 2011
Simonovits, A: The Mandatory Private Pension Pillar in Hungary: An Obituary, International Social Security Review, 64:3, 81–98., 2011
Garay, B., Simonovits A. and Tóth, J.: Local Interaction in Tax Evasion, Economics Letters 115 (2012) 412–415, 2012
Cseres-Gergely Zs.–Simonovits, A.: A személyi jövedelemadó-reform hatása a tb-nyugdíjakra, Közgazdasági Szemle 58 (2011), 1029–1044., 2011
Simonovits A.: Adómorál, adórendszer és a mediánszavazó, Egyensúly és optimum, Tanulmányok Forgó Ferenc 70. születésnapjára, Bp. Aula, 205–212., 2012
Gál R. I.–Simonovits A.: A magyar nyugdíjrendszer éves hozamrátái, Közgazdasági Szemle, 59 (2012), 2012
Méder, Zs., Simonovits, A. and Vincze, J.: Tax Morale and Tax Evasion: Social Preferences and Bounded Rationality, Economic Analysis and Policy (EAP), Queensland University of Technology (QUT), School of Economics and Finance, vol. 42(2), 171–188., 2012
Simonovits A.: Adómorál és optimális adó, Közgazdasági Szemle 57, 481–496, 2010
Simonovits A: Alap- vagy rászorultsági nyugdíj? Nyugdíjjóváírás!, Közgazdasági Szemle 58, 301–313., 2011
Simonovits, A: Optimális lineáris adó- és nyugdíjrendszer rugalmas munkakínálat esetén, Szigma, 43, 1–14., 2012
Simonovits, A: Egyszerű paternalista transzfermodellek családja, Közgazdasági Szemle 60, 402–430., 2013
Simonovits, A: Does Higher Tax Morale Imply a Higher Optimal Labor Income Tax Rate?, Danube (Law and Economic Review) 97–114., 2013
Simonovits, A: Savings, Child Support, Pensions and Endogenous (and Heterogeneous) Fertility, IE-CERS-HAS Working Paper, 35, 2013
Simonovits, A: Socially Optimal Cap on Pension Contributions, IE-CERS-HAS Working Paper, 36., 2013
Simonovits, A: Does Higher Tax Morale Imply a Higher Optimal Labor Income Tax Rate?, Danube (Law and Economic Review) 97–114., 2013
Simonovits, A: Savings, Child Support, Pensions and Endogenous (and Heterogeneous) Fertility, IE-CERS-HAS Working Paper, 35, 2013
Simonovits, A: Socially Optimal Cap on Pension Contributions, IE-CERS-HAS Working Paper, 36., 2013
Simonovits, A.: Egyszerű paternalista transzfermodellek családja, Közgazdasági Szemle 60, 402–430., 2013
Garay, B., Simonovits A. and Tóth, J: Local Interaction in Tax Evasion, Economics Letters 115, 412–415., 2012
Méder, Zs., Simonovits, A. and Vincze, J.: Tax Morale and Tax Evasion: Social Preferences and Bounded Rationality, Economic Analysis and Policy (EAP), Queensland University of Technology (QUT), School of Economics and Finance, vol. 42(2),171-188,, 2012
Simonovits A.: Optimális lineáris adó- és nyugdíjrendszer rugalmas munkakínálat esetén, Szigma, 43, 1–14., 2012
Cseres-Gergely Zs.–Simonovits, A.: A személyi jövedelemadó-reform hatása a tb-nyugdíjakra, Közgazdasági Szemle 58, 1029–1044., 2011
Eső, P.– Simonovits, A.–Tóth, J.: Designing Benefit Rules for Flexible Retirement: Welfare and Redistribution, Acta Oeconomica, 61, 3–32., 2011
Simonovits A.: When are Voluntary Pensions Indifferent?, Economic Letters, 111, 153–155., 2011
Simonovits A.: Alap- vagy rászorultsági nyugdíj? Nyugdíjjóváírás!, Közgazdasági Szemle 58, 301–313., 2011
Simonovits A.: Adómorál és optimális adó, Közgazdasági Szemle 57, 481–496., 2010

 

Projekt eseményei

 
2011-12-21 09:27:06
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
vissza »