A TÖRTÉNETI PÁLYA SZEREPE A NEMZETI CSOPORT IDENTITÁS KONSTRUKCIÓJÁBAN  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
81633
típus K
Vezető kutató László János
magyar cím A TÖRTÉNETI PÁLYA SZEREPE A NEMZETI CSOPORT IDENTITÁS KONSTRUKCIÓJÁBAN
Angol cím The role of historical trajectory in consraction of national identity
magyar kulcsszavak nemzeti identitás, narratívum, média, érzelmek, nyelvi kategóriák, számítógépes tartalomelemzés
angol kulcsszavak national identity, collective memory, collective emotion, linguistic integroup bias, computerized content analysis
megadott besorolás
Pszichológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Szociálpszichológia
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet (Természettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Bigazzi Sára
Ehmann Bea
Fülöp Éva
Hargitai Rita
Kaló Zsuzsa
Pólya Tibor
Vincze Orsolya
projekt kezdete 2010-02-01
projekt vége 2014-06-30
aktuális összeg (MFt) 10.875
FTE (kutatóév egyenérték) 11.67
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Kutatásunkban a történeti pályához kacsolódó csoportközi érzelmeket, illetve a csoportközi konfliktusok kognitív feldolgozásának módjait a nemzeti identitás konstrukció részének tekintjük. A csoportközi érzelmek és kogníció kutatása a nemzetközi irodalomban elsősorban a szociális identitás elméletre (Tajfel és Turner, 1979) illetve a szelf-kategorizációs elméletre (Turner et. al. 1987) támaszkodik. Saját kutatásunkba beépítjük az identitás és a kollektív emlékezet narratív modelljével kapcsolatos eredményeinket is (László, 2008).
A tervezett kutatás a történelmi pályát és a nemzettel való azonosulás különböző formáit és erősségét közvetítő változókként fogja fel a múltbeli, jelenbeli és jövőbeli csoportközi konfliktus helyzetek kiértékelésében. Ezáltal feltárja a korábbi vizsgálatainkban leírt magyar történelmi pálya szerepét a jelenbeli csoportközi konfliktushelyzetek észlelésében valamint a rájuk adott válaszokban..
A kutatás operacionalizálja a történelmi pályának és az identitásnak a csoportközi helyzetek kiértékelésére, az értékelés implicit nyelvi szempontjaira és az érzelmi válaszokra adott hatását. Eredményei ezáltal összevethetők lesznek, és reményeink szerint árnyalni fogják a kortárs szociálpszichológia három, korábban bemutatott nagy paradigmájának, a nyelvi kategória modellre épülő csoportközi nyelvi torzítási modellnek, a csoportközi érzelmek- valamint a kollektív érzelmek elméleteinek a megállapításait.
angol összefoglaló
The study assumes that national historical trajectory is a narratively organized form of collective memory, which entails emotional and cognitive consequences for experiencing and elaborating current inter-group conflicts. The planned research operationalizes the effects of the Hungarian historical trajectory on appraising inter-group conflict situations by using focus group, media analysis, narrative analysis, questionnaire and experimental methodologies. For content analysis, it uses computer programs which have been developed for measuring various kinds of emotions, intentionality, agency, cognition, time experience, evaluation in narrative texts.
Research also extends to studying intra-group variants of the historical trajectory and their relations to various forms of national identification. These variables are treated as mediators in interpreting cognitive and emotional responses to inter-group conflict situations.
Results will be interpreted in terms of narrative models of group-identity and will be contrasted to theories of inter-group emotions, collective emotions, and linguistic inter-group bias.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás az empirikus szociálpszichológia új lehetőségeit tárta fel. A történettel rendelkező csoport identitásának vizsgálatára új fogalmakat és módszereket vezetett be. Amiként az én megalkotásában a jelentős más személyek meghatározó módon vesznek részt, a csoportok, így a nemzetek azonosságtudatának kialakulása is csak más csoportokhoz való viszonyukban érthető meg. A nemzetek esetében a jelentős más csoportok a saját nemzettel konfliktusban álló külső csoportok alakjában jelennek meg, az identitáskonstrukció pszichológiai folyamatairól pedig a saját nemzet és a külső csoportok múltbeli viszonyairól szóló történelmi narratívumok tanúskodnak. A magyar történelmi narratívumok (tankönyvek, regények, újságcikkek és néphistóriai elbeszélések) elemzése elvezetett a magyar nemzeti identitás pszichológiai sajátosságaihoz, ami a kollektív áldozati szerep vállalásával jellemezhető, és közelebb vitt annak megértéséhez, hogy milyen akadályok gördülnek a huszadik századi nemzeti traumák, a trianoni béke és a holokauszt feldolgozása elé.
kutatási eredmények (angolul)
The research assumed that national historical trajectory is a narratively organized form of collective memory, which entails emotional and cognitive consequences for experiencing and elaborating current inter-group conflicts. Effects of the Hungarian historical trajectory on appraising inter-group conflict situations were operationalized by using focus group, media analysis, narrative analysis, questionnaire and experimental methodologies. For content analysis, computer programs were used which have been developed for measuring various kinds of emotions, intentionality, agency, cognition, time experience, evaluation in narrative texts. Research also extended to studying intra-group variants of the historical trajectory and their relations to various forms of national identification. These variables were treated as mediators in interpreting cognitive and emotional responses to inter-group conflict situations. Results were interpreted in terms of narrative models of group-identity and will be contrasted to theories of inter-group emotions, collective emotions, and linguistic inter-group bias.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81633
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Banga Csilla, Szabó Zsolt Péter, László János: The effects of national identification and perceived termination of inter-ethnic conflicts on implicit intergroup bias: infrahumanization, linguistic intergroup bias and agency, In: Davor Pauković Vjeran Pavlaković Višeslav Raos (szerk.) Confronting The Past: European Experiences. Zágráb: Political Science Research Centre Zagreb, 2012. pp. 67-81., 2012
Csertő István, László János: Psychological Analysis of Interpersonal and Intergroup Evaluation in Narratives, In: 10th Alps Adria Psychology Conference AAPC 2012. Konferencia helye, ideje: Lignano, Ol, 2012
Ferenczhalmy R, Bóna A, Hargitai R, Szalai K, Péley B, László J: Válástörténetek narratív pszichológiai vizsgálata, In: Vargha András (szerk.) A tudomány emberi arca: A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése : Kivonatkötet. 402 p. Konferencia helye, ideje:, 2012
Szabó Zsolt Péter, Banga Csilla, Fülöp Éva, László János: A csoportalapú érzelmek kutatása a szociálpszichológiában, MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 66:(2) pp. 361-380. (2011), 2011
Fülöp É, László J: How to apply emotions to real life intergroup conflicts? Group-related emotions are historically anchored, Abstract fom the 9th Alps Adria Psychology Conference. In: 10th Alps Adria Psychology Conference AAPC 2012. Konferencia helye, ideje: Lignano, Olaszország, 2012.09.27-201, 2012
László János, Ferenchalmy Réka, Fülöp Éva, Szalai Katalin: The Role of Historical Trajectory in Social Representations of History: the Example of Agency, Heller Mária, Kriza Borbála (szerk.) Identities, Ideologies and Representations in Post-transition Hungary. Budapest: ELTE-Eötvös Kiadó, 2012
László János, Ehmann Bea: Narrative Social Psychology, In: Forgas J P, Vincze O, László J (szerk.) Social Cognition and Communication. 368 p. New York: Psychology Press, 2014. pp. 205-228. (Sydney Symposium for Social Psycho, 2014
László János; Fülöp Éva: Emotional processes in elaborating a historical trauma in the daily press: A longitudinal study of the Trianon Peace Treaty in the mirror of the Hungarian newspapers., In: Rosa Cabecinhas; Lilia Abadia (szerk.) Narratives and Social Memory: Theoretical and methodological approaches. 45-60., 2013
Vincze Orsolya; Ilg Barbara; Pólya Tibor: The role of narrative perspective in the elaboration of individual and historical traumas, Joseph P Forgas; Vincze Orsolya; László János (szerk): Social cognition, communication and narratives.: Sydney Symposium of Social Psychology., 2014
Joseph P Forgas; Orsolya Vincze; János László: Social Cognition and Communication:: Background, Theories, and Research, Social Cognition and Communication, 2014
Ehmann B., Csertő I., Ferenczhalmy R., Fülöp É., Hargitai R., Kővágó P., Pólya T., Szalai K., Vincze O., László J.: Narratív kategoriális tartalomelemzés: a NARRCAT, In Tanács A., Varga V., & Vincze V. (Szerk.), X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia: MSZNY 2014., 2014
Fülöp Éva, Csertő István, Ilg Barbara, Szabó Zsolt, Slugoski, Ben, László János: Emotional elaboration of collective traumas in historical narratives, In: Forgas J P, Vincze O, László J (szerk.) (szerk.) Social cognition and communication. New York: Psychology Press,pp. 245-262. (Sydney Symposium), 2014
J. P. Forgas, O. Vincze, & J. László: Social cognition and communication, New York: Psychology Press, 368 p. (Sydney Symposium for Social Psychology), 2014
László János: Historical Tales and National Identity: An introduction to narrative social psychology, Historical Tales and National Identity, 2014
László János: Bűnbakképzés és nemzeti identitás,: avagy a szociálpszichológia mint empirikus társadalomtudomány, Bűnbak minden időben: bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben, 2013
Joseph P Forgas; Orsolya Vincze; János László: Social Cognition and Communication:: Background, Theories, and Research, Social Cognition and Communication, 2013
László János: Historical Tales and National Identity: An introduction to narrative social psychology, Historical Tales and National Identity, 2013
László János: Történelem történetek, Budapest: Akadémiai Kiadó, , 2012
Joseph P Forgas, Orsolya Vincze, János László: Social Cognition and Communication, New York: Psychology Press, 368 p. (Sydney Symposium for Social Psychology), 2013
Csertő István, László János: A csoportközi értékelés mint a traumatizált nemzeti identitás indikátora a nemzeti történelem elbeszélésekben, In: Vargha András (szerk.) (szerk.) XXII: Országos Tudományos Nagygyűlés: Kapcsolataink világa (kivonatkötet). Budapest, Magyarország, 2013.06.05-2013.06.07. Kiadvány: 2013. pp. 104, 2013
Ehmann Bea, Lendvai Piroska, Miháltz Márton, Vincze Orsolya, László János: Szemantikus szerepek a narratív katogoriális elemzés (NarrCat) rendszerében., In: Tanács Attila, Vincze Veronika (szerk.) (szerk.) MSZNY 2013: IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 2013. pp. 121-123., 2013
Fülöp Éva, Csertő István, Ilg Barbara, Szabó Zsolt, Slugoski, Ben, László János: Emotional elaboration of collective traumas in historical narratives, In: Forgas J P, Vincze O, László J (szerk.) (szerk.) Social cognition and communication. New York: Psychology Press, 2013. pp. 245-262. (Sydney Symposium for Social Psychology), 2013
Fülöp Éva, László János: Emotional processes in elaborating a historical trauma in the daily press, In: Cabecinhas, Rosa, Abadia, Lilia (szerk.) (szerk.) Narratives and Social Memory: Theoretical and methodological approaches.. Braga: Braga Press, 2013. pp. 45-60., 2013
László János, Csertő István, Fülöp Éva, Ferenczhalmy Réka, Hargitai Rita, Lendvai Piroska, Péley Bernadette, Pólya Tibor, Szalai Katalin, Vincze Orsolya, Ehmann Bea: Narrative Language as an Expression of Individual and Group Identity, SAGE OPEN 3: (2) 1-12, 2013
László János, Ehmann Bea: Narrative social psychology, In: Forgas J P, Vincze O, László J (szerk.) (szerk.) Social cognition and communication. New York: Psychology Press, 2013. pp. 205-228. (Sydney Symposium for Social Psychology), 2013
László János, Ehmann Bea: Narrative Social Psychology and the Narrative Categorical Content Analysis (NarrCat) in the Study of Social Representations of History, PAPERS ON SOCIAL REPRESENTATIONS 22: (3) 1-16, 2013
Vincze Orsolya; Ilg Barbara; Pólya Tibor: The role of narrative perspective in the elaboration of individual and historical traumas, Joseph P Forgas; Vincze Orsolya; László János (szerk): Social cognition, communication and narratives.: Sydney Symposium of Social Psychology. 2012, 2012
Joseph P Forgas; Orsolya Vincze and János László: Social Cognition and Communication: Bacground, Theories and Research, New York: Psychology Press, 2012
Gushin, V., Shved, D., Vinokhodova, A., Vasylieva, G., Nitchiporuk, I. Ehmann, B., and Balazs, L.: Some psychophysiological and behavioral aspects of adaptation to simulated autonomous Mission to Mars, Acta Astronautica, 2011
Ehmann, B., Lendvai, P., Vincze, O., Tihanyi, L., Váradi, T. and László, J.: Labeling the Roles of Agent and Undergoer in NooJ for Narrative Psychological Applications., International NooJ Conference, Dubrovnik, Croatia, June 13-15., 2011
Csertő István; László János: Exploration of group identity processes by a narrative analysis of intergroup evaluation, EASP 2011 - 16th European Association of Social Psychology General Meeting. Stockholm, Svédország, 2011.07.12-2011.07.16., 2011
Szabó Zsolt Péter; László János: The patterns of in-group identification and the evaluation of significant historical events, EASP 2011 - 16th European Association of Social Psychology General Meeting. Stockholm, Svédország, 2011.07.12-2011.07.16., 2011
Vincze Orsolya; László János: Narrative means of intergroup relations: Cognitive states and their role in reducing or increasing intergroup conflict, EASP 2011 - 16th European Association of Social Psychology General Meeting. Stockholm, Svédország, 2011.07.12-2011.07.16., 2011
Pólya Tibor; László János: Exploring social identities through life stories, EASP 2011 - 16th European Association of Social Psychology General Meeting. Stockholm, Svédország, 2011.07.12-2011.07.16., 2011
Ehmann, B., Lendvai, P., Pólya, T., Vincze, O., Miháltz, M., Tihanyi, L., Váradi, T., & László, J.: Narrative Psychological Application of Semantic Role labeling., In Proceedings of the 2011 International NooJ Conference. Cambridge Scholar Publishing., 2011
Banga Csilla; Szabó Zsolt Péter; László János: Implicit measures of in-group favoritism, In: Davor Pauković; Vjeran Pavlaković; Višeslav Raos (szerk.) CONFRONTING THE PAST: EUROPEAN EXPERIENCES., 2012
Bräutigam Csilla; Szabó Zsolt Péter; László János: Nyelvi csoportközi elfogultság és nyelvi ágencia elfogultság történelmi eseményekkel kapcsolatban, Vargha András (szerk.) A tudomány emberi arca: A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése : Kivonatk, 2012
Csertő István; Ben Slugoski; Szabó Zsolt Péter; László János: Kollektív bűntudat a történelem folyamában: nemzeti történelmi traumák kollektív emlékezeti feldolgozása, Vargha András (szerk.) A tudomány emberi arca: A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése : K, 2012
Ehmann Bea; Balázs László; László János; Gushin, V: Izolált kiscsoportok pszichodinamikája: a Mars-500 űranalóg szimuláció legénységi kommunikációjának tartalomelemzéses vizsgálata, Vargha András(szerk.) A tudomány emberi arca: A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése : Kivonatkötet, 2012
Ehmann Bea; Lendvai Piroska; Pólya Tibor; Vincze Orsolya; Miháltz Márton; Tihanyi László; Váradi Tamás; László János: Narrative Psychological Application of Semantic Role Labeling, Kristina Vučković; Božo Bekavac; Max Silberztein (szerk.) Automatic Processing of Various Levels of Linguistic Phenomena:: Selected Papers from the NooJ 2011 Internati, 2012
Ilg Barbara; Fülöp Éva; László János: A trianoni trauma kollektív emlékezeti feldolgozása az írott sajtóban, Vargha András (szerk.) A tudomány emberi arca: A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése : Kivonatkötet, 2012
László János: A nemzeti karaktertől a nemzeti identitásig, Fülöp Márta;Szabó Éva(szerk) A pszichológia mint társadalomtudomány: a 70 éves Hunyady György tiszteletére. 596 p., 2012
László János: Narrative Social Psychology, Rosa Cabechinas; Ana Santiago; Lili Abadia (szerk.): Narratives and Social Memory: Theoretical and Mehodological Approaches., 2012
László János; Ehmann Bea: Narrative Social Psychology, Joseph P Forgas; Vincze Orsolya; László János (szerk): Social cognition, communication and narratives.: Sydney Symposium of Social Psychology., 2012
László János: Történelem történetek, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2012., 2012
Lendvai Pirosha; Ehmann Bea; László János; Fritz Adorján: Automatikus eljárás szemantikus szerepek narratív pszichológiai vizsgálatára, Vargha András(szerk.) A tudomány emberi arca: A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése : Kivonatkötet, 2012
Liu J; Paez D; László János; Fülöp Márta; Suwa K: Cross-cultural dimensions of meaning in the evaluation of events in world history?: Perceptions of historical calamities and progress in cross-cultural data from 30 socie, JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY (ISSN: 0022-0221) 43: (2) pp. 251-272. (2012), 2012
Mészáros Noémi Zsuzsanna;Szabó Zsolt Péter; László János: A saját csoport agressziójának megítélése a csoporttal való azonosulás függvényében, Vargha András(szerk.) A tudomány emberi arca: A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése : Kivonatkötet, 2012, 2012
Miles Hewstone; Karmela Liebkind; Maria Lewicka; László János; Alberto Voci; Alberta Contarello; Ángel Gómez; Alexandra Hantzi; Michal Bilewicz; Ana Guinote; Sylvie Graf; Kristina Petkova: An evaluation of the impact of the European Association of Social Psychology: A response to Schruijer, HISTORY OF THE HUMAN SCIENCES (ISSN: 0952-6951) 25: pp. 117-126. (2012), 2012
Puskás László; László János; Fülöp Éva: Lear király lelkiállapot-változása első és utolsó monológjának szövegbeli és akusztikai jegyei alapján, PSZICHOLÓGIA (ISSN: 0230-0508) 32: (2) pp. 91-118. (2012), 2012
Somogyvári Ildikó; László János: A kategoriális empátia hatásai történelmi novella befogadására, MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE (ISSN: 0025-0279) 67: (3) pp. 541-560. (2012), 2012
Vincze Orsolya; Gábor Kata; László János; Ehmann Bea: Workshop - Narrative Categorical Content Analysis (NarrCat) ant its software environment (Nooj), In: Rosa Cabechinas; Ana Santiago; Lili Abadia (szerk.) Narratives and Social Memory: Theoretical and Mehodological Approaches., 2012
László János; Fülöp Éva: Emotional processes in elaborating a historical trauma in the daily press: A longitudinal study of the Trianon Peace Treaty in the mirror of the Hungarian newspapers., In: Rosa Cabecinhas; Lilia Abadia (szerk.) Narratives and Social Memory: Theoretical and methodological approaches.., 2013
Fülöp Éva; Csertő István; Ilg Barbara; Szabó Zsolt; Ben Slugoski; László János: Emotional elaboration of collective traumas in historical narratives, Joseph P Forgas; Vincze Orsolya; László János (szerk): Social cognition, communication and narratives.: Sydney Symposium of Social Psychology., 2012, 2012
James H. Liu, Dario Paez, János László et al.: Cross-Cultural Dimensions of Meaning in the Evaluation of Events in World History? Perceptions of Historical Calamities and Progress in Cross-Cultural Data From Thirty So, JCCP online http://jcc.sagepub.com/content/early/2011/01/10/0022022110390926, 2011
László János: A tudományos narratíva pszichológiai tartalomelemzés és a pszichológiai tartalomelemzés hagyományai, Pszichológia 31, 1, 2011
Vincze Orsolya; Rein Gabriella: A csoportközi diszkrimináció és tolerancia narratív alapjai. A kognitív állapotok szerepe a csoportközi attitüdök változásában történelmi szövegek esetében, Pszichológia 31,1, 2011
Ferenchalmy Réka; Szalai Katalin; László János: Az ágencia szerepe történelmi szövegekben a nemzeti identitás szempontjából, Pszichológia 31,1, 2011
Fülöp Éva; Péley Bernadette; László János: A történelmi pályához kapcsolódó érzelmek modellje magyar történelmi regényekben, Pszichológiai 31,1, 2011
Ehmann Bea; Balázs László: Nyelvtechnológia az űrpszichológiában: ICE-csoportok pszichodinamikájának távoli monitorozása narratív pszichológiai tartalomelemzéssel, Pszichológia 31,1, 2011
László János; Fülöp Éva: Nemzeti identitás és kollektív áldozati szerep, Pszichológia (ISSN: 0230-0508) 31: (3) pp. 295-315, 2011
László János: Narrative Psychology., Daniel Christie (szerk): Encyklopedy of The Peace Psycholyogy. Wiley,New York,, 2011
László János: A tudományos narratív pszichológiai tartalomelemzés és a pszichológiai tartalomelemzés hagyományai, Pszichológia (ISSN: 0230-0508) 31: (1) pp. 3-15., 2011
László János: Narratívna psychológia: vedecké skúmanie individuálnej a skupinovej identity, World Literature Studies 3 (20): (2) pp. 3-18. p. 15, 2011
Ehman Bea; Balázs László; Fülöp Éva, Hargitay Rita.; Kabai Piroska.; Péley Bernadette; Pólya Tibor; Varga András; László János: Narrative psychological content analysis as a tool for psychological status monitoring of crews in isolated, confined and extreme settings., Acta Astronautica (ISSN: 0094-5765) 68: (9-10) pp. 1560-1566., 2011
Csertő István; László János: A csoportközi értékelés mint a csoporttrauma érzelmi feldolgozásának indikátora a nemzetközi történelem elbeszéléseiben., In. Takács Attila; Vincza Veronika (szerk.) VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia: MSZNY 2011. Szeged, Magyarország, 2011.12.01-2011.12.02. Szeged: 2011. pp., 2011
Pólya Tibor; Kovács Ildikó: Történetszerkezet és érzelmi intenzitás, Pszichológia (ISSN: 0230-0508) 31: (3) pp. 273-294., 2011
vissza »