Az emlékezet egészséges és sérült működésének életszerű megközelítése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
81641
típus K
Vezető kutató Kónya Anikó
magyar cím Az emlékezet egészséges és sérült működésének életszerű megközelítése
Angol cím Naturalistic approach of normal and disordered memory functions
magyar kulcsszavak önéletrajzi emlékezet, szemantikus emlékezet, téri emlékezet
angol kulcsszavak autobiographical memory, semantic memory, spatial memory
megadott besorolás
Pszichológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Pszichológia
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Pszichológiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Donauer Nándor
Mészáros Andrea
Ragó Anett
S. Nagy Zita
Somogyi Eszter
Verseghi Anna
projekt kezdete 2010-02-01
projekt vége 2013-06-30
aktuális összeg (MFt) 19.213
FTE (kutatóév egyenérték) 8.68
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az emlékezet életszerű megközelítésének a kognitív pszichológián belül tekintve is jelentős múltja van. A kutatási terület alapvetően az egészséges ember emlékezeti képességeit vizsgálja, olyan összetett módon, hogy az alapvető folyamatoktól eljut az „emlékező emberig”. Fokozott hangsúlyt kap ennek során az emlékezés elbeszélő szintje: ennek introspektív (fenomenológiai) és történetmesélő (narratív) aspektusa.
Másfelől tekintve, az életszerű megközelítés természetszerűleg találkozik az emlékezet sérülésére összpontosító neuropszichológiai kutatásokkal.
Pályázatunkban az egészséges és sérült emlékezet egymásra vetítésére törekszünk, sajátosan emberi képességeket hangsúlyozó életszerű helyzetekben. Két fő területet emelünk ki, amely a személyes és élményszerű emlékezetet képviseli:
(1) Az egyedi emlékek megjelenése az önéletrajzi elbeszélésben
Hívószavas és interjú helyzetek által vizsgáljuk az emlékezeti rekollekció sokszoros természetét, egészséges és sérült működését. Az elemzés az egyedi emléket téri szitutív modellbe helyezi és feltárja a tudással való funkcionális kapcsolatát. Kategorizációs kísérletekben foglalkozunk a tudás és az emlék átjárhatóságával.

(2) Téri szerveződés szerepe az emlékezeti felidézésben
A kísérleti és teszthelyzetek a téri emlékezetet eltérő vonatkozásaiban vizsgálják. Új szempontot jelent a személy saját aktivitása és testsémája az emlékezeti-tér megszervezésében. A szubjektív szerveződés a cselekvő embert állítja a téri tájékozódás előterébe. A neuropszichológiai vizsgálatok a sérülések lateralitását veszik elsődlegesen figyelembe.

A két kiemelt terület által feltett elméleti kérdés: az emberi emlékezet nyelvi és térileg/mentálisan modellált élménytermészetének kapcsolata, a nyelvi és téri epizodikus emlékezet viselkedéses megfelelése.
Az egyetemi és klinikai intézmények (ELTE PPK, GYPK, Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budai Gyermekkórház Epilepszia Központ) közös kutatása segíti az egészséges és sérült emlékezet egymásravetítését.
angol összefoglaló
The ecological approach of memory looks back to considerable tradition within the field of cognitive psychology. This area of research focuses primarily on the memory skills of healthy persons by building up ‘everyday memory’ from the bricks of basic processes. In this course of study, the narrative level of memory has acquired an important role: namely the phenomenological and narrative aspects of this function.
This real-world approach is also by nature in close dialogue with neuropsychological research aimed at unravelling memory dysfunction.
In our present application we wish to put normal and deficient memory side-by-side in lifelike situations that capture specifically human memory skills. The following two main areas will represent personal and experience-like memory.
(1) The appearance of specific memories in autobiographical narrative.
We study the multifaceted nature of recollection as well as its typical and deficient functioning in cue-word and interview situations. The analysis places specific memories into a spatial-situational model and aims at exploring their functional relationship with conceptual knowledge. We investigate the correspondences between knowledge and memory through experiments that use categorising.
(2) The role of the subjective organisation of space in memory.
A further set of experimental and test situations examine spatial memory from different perspectives. A new feature is the investigation of the role of agency and body scheme in the organisation of spatial memory. Subjective organisation of space places the agent in the forefront of spatial orientation.
The theoretical questions that we would like to answer with these two main areas of research concern the correspondences among the language-based and spatial aspects of the representations we construct of our experiences as well as the behavioural manifestations of language-based and spatial episodic memory.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázati munka során az emlékezetkutatás hagyományos laboratoriumi megközelítését egyeztettük a valós emlékek hátterében álló kognitív folyamatok feltárásával. Az egészséges emlékezet kutatása mellett az ELTE Kognitív Pszichológia Tanszék kutatólaboratóriuma és a klinikai terepek (ELTE Gyógypedagógia Intézet, OORI, Budai Gyermekkórház, Vadaskert) együttműködésének célja az alapkutatások kiterjesztése a kognitív fejlődés- és neuropszichológia irányába; amely alkalmazási lehetőséget nyújt a neuropszichológia diagnosztikus és terápiás alkalmazására. A kutatási eredményeket folyamatosan bővítjük egy e célból létesített honlapon, amely tartalmazza a kutatás felépítését, a résztvevők témakörönkénti megosztását, az előadásokat és publikációkat, valamint az adaptált és újonnan kialakított módszereket, teszteljárásokat és számítógépes kísérleti programokat: https://sites.google.com/site/elteotkak81641emlekezet/home Főbb témakörök (klinikai tanulmány): 1. Az önéletrajzi emlék egyedisége: fenomenális tapasztalat és az elbeszélés epizodikus gazdagsága (Alzheimer, neglect) 2. Az epizodikus és szemantikus emlékezet átmenete. A kategóriatanulás implicit és explicit folyamatai 3. Tér-idői emlékezet: a téri-szekvencális és nyelvi sorrendi információ integrációja 4. Az emlékezet téri szerveződése és kapcsolata a testsémával és mozgással (autizmus és neglekt szindróma) 5. A végrehajtó funkció stratégiáinak fejlődése (diszlexia)
kutatási eredmények (angolul)
REALISTIC APPROACH TO MEMORY: HEALTHY AND IMPAIRED MEMORY FUNCTIONS The aim of this project was to complete mainstream laboratory research on memory functions with real world approach, focusing on cognitive processes that underlie everyday memories. The collaboration between our research laboratory (Department of Cognitive Psychology, Eötvös Loránd University, Budapest) and three clinical institutions (National Institute for Medical Rehabilitation, Children’s Hospital of Buda, Vadaskert Child Psychiatry Hospital) focused on involving cognitive developmental psychology and neuropsychology in the scope of fundamental research. This provides opportunities for applying results in neuropsychological diagnostics and therapy. We continuously publish results on our dedicated website: https://sites.google.com/site/elteotkak81641emlekezet Topics (clinical study): • Specific autobiographical memories: phenomenal experience and episodic richness of memory narrative (Alzheimer, leglect) • Stability of prototype representation during category learning on complex naturalistic stimuli • Spatial-temporal memory: integration of spatial sequence and verbal order information (epilepsy) • Spatial structure of memory, its impairment and its relation to body schema and to movement: evidence from clinical research (neglect, autism) • Development of memory strategies (dyslexie)
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81641
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Mészáros A; Kónya A:: A verbális fluenciafeladatok rejtett stratégiái diszlexiás gyerekeknél., MPT XIX. Országos Tudományos Naggyűlése, Neuropszichológia szimpózium. (140.o.), 2010
Szőllősi Ágnes, Fazekas Katalin, Kónya Anikó:: Önéletrajzi emlékezet: élmény és elbeszélés, PSZICHOLÓGIA 33:(3) pp. 205–222., 2013
Nagy Márton, Kónya Anikó, Király Ildikó:: Az asszociatív emlékezet fejlődése 6-10 éves kor és fiatal felnőttkor között, PSZICHOLÓGIA 33:(3) pp. 169–184., 2013
Kárpáti Judit, Király Ildikó, Kónya Anikó:: A téri szekvencia és a fogalmi sorrend emlékezeti összekapcsolásának fejlődése, PSZICHOLÓGIA 33:(3) pp. 185–204., 2013
Kónya Anikó, Király Ildikó (előszó):: Az emlékezetkutatás ismerős de megoldatlan kérdései: az epizodikus emlékezet és a mentális időutazás, PSZICHOLÓGIA (Emlékezet - tematikus szám; előszó) 33:(3) pp. 159–168., 2013
Kárpáti J., Donauer N., Somogyi E., Kónya A.:: Working Memory Integration Processes in Benign Childhood Epilepsy with Centrotemporal Spikes., Cognitive and Behavioral Neurology, 28(4). 207-214., 2015
Kárpáti J., Kónya A., Király I.:: A tér-idői emlékezeti információk automatikus és tudatos integrációja., Pécsi Kognitív és Fejlődéslélektani Workshop, Pécs., 2015
Kárpáti J., Kónya A., Király I. :: Automatic and effortful integration processes in spatio-temporal memory., Budapest CEU Conference on Cognitive Development (BCCCD), Hungary., 2016
Kárpáti J., Kónya A., Király I.:: A tér-idői emlékezet fejlődése gyermekeknél: A figyelmi kontroll szerepe., Alkalmazott Pszichológia. (benyújtva), 2016
Kapitány E., Kenyeres K., Somogyi E., Kónya A., Donauer N.:: A vizuális feeedback hatása a poszturális kontrollra autizmus esetén., Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Szombathely (absztrakt kötet), 2012
Kárpáti J., Kónya A., Boha R., Király I.:: Spatio-temporal memory: Integration of spatial sequence and temporal order information, 4th Dubrovnik Conference on Cognitive Science, Dubrovnik, Learning and Perception, p. 31., 2012
Kenyeres E., Kapitány., Somogyi E., Donauer N., Kónya A.:: A poszturális kontroll statikus és dinamikus aspektusa autizmusban, Magyar Tudományos Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Sz (bsztraktkötet)ombathely, 2012
S. Nagy Zita: Testleképződés és mozgás, Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűláse, Szombathely (absztraktkötet), 2012
Kárpáti J., Kapitány N., Kónya A.:: A tér-idői emlékezet fejlődése: a téri szekvencia és a nyelvi sorrend kapcsolata, MPT Országos Tudományos Naggyűlése, Szombathely (kötet), 2012
Somos E., Ragó A., Kónya A.:: The dominancs of prototype respesentation during category learning in complex naturalistic stimuli, 4 th UK Cognitive Linguistics Conference, King's College, London (abstract book), 2012
Somos E., Ragó A., Vida P., Varga M.:: The dominancs and stability of prototype representation during category learning on complex naturalistic stimuli., 55th Conference of Experimental Psychology, Wien (abstract book), 2012
Verseghi A., S. Nagy Z.:: A Gömb-Komplex ábra - a térbeli szerveződés folyamatának vizsgálata, MPT XXI. Országos Tudományos Naggyűlése (absztraktkötet), 2012
Bakos D., Kárpáti J.:: A végrehajtó funkciók és a téridői emlékezet kapcsolata, MPT XXII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Bp. (absztraktkötet), 2013
Somos E., Ragó A.:: Research on autobiographical memory: Category Learning, TÁMOP 4.1.2. A/1-11/1-2011-0, ELTE, 2013
Kárpáti J., Boha R., Kónya A.:: Computarized assessment of spatial-temporal memory., TÁMOP 4.1.2. A/1-11/1-2011-0, ELTE, 2013
Kárpáti J., Kónya A., Király I.:: Development of spatio-temporal binding: Integration of spatial sequence and temporal order information, CEU Conference on Cognitive Development, 2013
Kárpáti J., Kónya A., Donauer N.:: Emlékezeti integráció benignus centrotemporalis epilepsziában, MPT XXII. Országos Tudományos Nagygyűlése (előadáskötet), 2013
Mészáros A.:: A verbális és ábrafluencia kapcsolata a végrehajtó funkció a nyelvi képességek és az intelligencia mutatóival specifikus nyelvi zavarokkal küzdő gyermekeknél, MPT XXII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Bp. (előadáskötet), 2013
Ragó A., Somos E., Varga M., Vida P., Kónya A.:: Implicit folyamatok szerepe a kategóriatanulási folyamatokban, MPT Országos Tudományos Nagygyűlés (előadáskötet), 2013
S. Nagy Zita: A testleképeződés többszörös sérülése neglektben, MPT XXII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Bp. (előadáskötet), 2013
S. Nagy Z.:: Énkép, testkép, önértékelés: a testleképeződés neuropszichológiai vonatkozásai, ELTE PPK Doktori Iskola, 2013
Szőllősi Á., Kónya A.:: Research on autobiographical memory: Methods to study personal autobiographical memories, TÁMOP 4.1.2. A/1-11/1 - 2011-0018, ELTE, 2013
Verseghi A., Bálint B., S. Nagy Z.:: A "Keret" feladat mint a tapasztalás eszköze az önmegismerés folyamatában agysérült személyeknél, MPT XXII. Országos Tudományos Nagygyűlés, Bp. (előadáskötet), 2013
Mészáros A., Kónya A.:: A Rey-Osterrieth Komplex Ábra fejlődési értékelése diszlexiás gyermekeknél, Magyar Pszichológiai Szemle, 69,1, 91-115, 2014
Somogyi E., Kenyeres K., Kapitány E., Kónya A.:: Contingent visual feedback increases postural stability in children with autism, Research in Autism Spectrum Disorders (submitted), 2015
Kónya A.:: Objektív és szubjektív adatok az önéletrajzi emlékezet kutatásának történetében, MPT XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése, Új módszerek a pszichológiatörténelemben (vitaszimpózium), 2015
Kónya A.:: Az emlékezet egészséges és sérült működése laboratoriumi, klinikai és életszerű megközelítés, MPT, XXIII. Örszágos Tudományos Nagygyűlés, Marosvásárhely (előadáskötet), 2014
Kónya A:: Az életszerű emlékezetkutatás: az élményszerűtől az egyedi emlékig. Pszichológia Intézeti Tudományos Fórum, Budapest, 2011., Pszichológia Intézeti Tudományos Fórum, Budapest, 2011
Kónya A., Verseghy A., Racsmány M.: A kognitív neuropszichológia helye a neuropszichológiában, ELTE Kognitív Szeminárium, 2014
Bajnai, N., Horváth, L., S.Nagy, Z.,Szőllősi, Á., Kónya, A.:: Az emlék téri reprezentációjának vizsgálati helyzete egészséges és neglektes személyeknél, MPT XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Szombathely (absztraktkötet), 2012
S.Nagy Z; V.Komlósi A; Rákóczi B; Verseghi A.:: Body schema and body image: a development oriented model of body representation and a comprehensive interpretation of personal neglect., REALISTIC APPROACH TO MEMORY: HEALTHY AND IMPAIRED MEMORY FUNCTIONS, 2013
Mészáros A; Kónya A; Kass B: Verbális fluenciatesztek felvételének és értékelésének módszertana., Alkalmazott Pszichológia, 12(1-2), 53-76., 2011
Szőllősi Á; Büki L.; Kónya A.:: Önéletrajzi Interjú (AI) vizsgálati eljárás bemutatása., Alkalmazott Pszichológia, (12) 1-2, 23-35., 2011
Szőllősi Á; Kónya A.:: Az Önéletrajzi Emlékek Klinikai Vizsgálata: Az Önéletrajzi Interjú Eljárás. Egészséges Öregedés és Alzheimer Kór., Magyar Pszichológiai Szemle, 66.4. 587-603, 2011
Mészáros A; Kónya A: Verbális fluenciafeladatok rejtett stratégiái diszlexiás gyermekeknél., MPT XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése. Neuropszichológia távlatai szimpózium. Budapest, 140.o., 2010
Siklós A; Ragó A: Területspecifikus információk mesterséges tárgyak osztályozása esetén., Országos Pszichológiai Nagygyűlés, Pécs, 197.o., 2010
S.Nagy Z; V.Komlósi A; Rákóczi B; Verseghi A: Body schema and body image: a development oriented model of body representation and a comprehensive interpretation of personal neglect., REALISTIC APPROACH TO MEMORY: HEALTHY AND IMPAIRED MEMORY FUNCTIONS, 2013
Verseghi A; S.Nagy Z; Rákóczi B.: A téri-vizuális emlékezet folyamatszintű megközelítése agysérült személyeknél, MPT XX. Tudományos Nagygyűlése, Hagyomány és megújulás:Kivonatkötet. Budapest, SETSK, 104.p., 2011
S. Nagy Zita: A testleképeződés elméleti és gyakorlati vonatkozásai, ORFMMT XX. Országos Vándorgyűlésén, 2011
Ragó A; Somos E; Kónya A.: Célvezérelt forgatókönyvek szerepe a kategorizációban., MPT Nagygűlése, Budapest, 100.o., 2011
Ragó A; Somos E; Kónya A.: The role of goal directed scripts in creating new concepts., 5th International Conference of Memory, York, UK p. 97., 2011
Kónya, A; Szőllősi., Á; Fazekas K; Bajnai N: Az egyedi önéletrajzi emlékek elbeszélési módja és téri megjelenítése., Magyar Pszichológiai Társaság XX. Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest. 98-99., 2011
Szőllősi Á; Kónya A.: Az önéletrajzi emlékek szakértői ítélete és fenomenológiai átélése., Magyar Pszichológiai Társaság XX. Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 98-99., 2011
Szrenka V; Fazekas K; Kónya A; Boha R; Kolozsvári O.: A Téri szekvencia és a nyelvi sorrend kapcsolata az emlékezetben - egy epizodikus puffer feladat., Magyar Pszichológiai Társaság XX. Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 211.o., 2011
Mészáros A; Kónya A: Rey Komplex Ábra fejlődési szempontú értékelése és megoldási stratégiái diszlexiás gyermekeknél., Magyar Pszichológiai Társaság XX. Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése, 104-105. Budapest, 2011
Batta B; Tóth B; Kardos Zs; Nagy M; Kónya A: The role of context in intentional forgetting., Dubrovnik Conference on Cognitive Science - DUCOG IV. Learning and Perception, Vol. 3., p. 17., 2011
Ragó Anett: A fogalmi fejlődés dinamikája, ELTE PPK Doktori Iskola, 2011
Szőllősi Á, Kónya A: Fiatal felnőttkori emlékek: Élmény és elbeszélés, MPT Nagygyűlés absztraktkötet, 2011
Szőllősi Á, Fazekas K, Kónya A: Önéletrajzi emlékezet: Élmény és elbeszélés, Pszichológia, 33(3), 205-222., 2013
Kónya A; Király I: Az epizodikus emlékezet és a mentális időutazás, Pszichológia, 33(3), 159--167, 2013
Kárpáti J., Kónya A, Király I: Development of spatio-temporal binding: Integration of spatial sequence and temporal order information, Budapest CEU Conference on Cognitive Development. Abstract book., 2013
Kónya A, Kárpáti J, Babik A, Király I, Boha R: A tér-idői emlékezet. Téri szekvencia és nyelvi sorrend kapcsolata, MPT XXI. Nagygyűlés, Szombathely (absztraktkötet), 2012
Kárpáti J, Kapitány N, Kónya A: A tér-idői emlékezet fejlődése: Téri szekvencia és nyelvi sorrend kapcsolata, MPT XXI. Nagygyűlés, Szombathely (absztraktkötet), 2012
Kárpáti J, Kónya A, Boha R, Király I: Spatio-temporal memory: Integration of spatial sequence and temporal order information, 4th Dubrovnik Conference on Cognitive Science, Dubrovnik, Croatia. Learning & Perception 2012 page 31, 2012
Somos, E., Ragó, A., Vida, P., Varga, M.: The dominance and stability of prototype representation during category learning on complex naturalistic stimuly., 55th Conference of Experimental Psychologists, Wien, Austria. Poster (abstract book), 2012
Ragó, A., Somos. E., Varga, M., Vida, P., Kónya, A.: Implicit folyamatok szerepe a kategóriatanulási feladatokban, Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest (absztraktkötet), 2013
Somos, E., Ragó, A., Kónya, A.: The dominance of prototype representetion during category learning on complex naturalistic stimuli, 4th UK Cognitive Linguistics Conference, King’s College, London (abstract book), 2012
Verseghi A., Bálint B., S. Nagy Z.: A „ Keret” Feladat, mint tapasztalás eszköze az önmegismerés folyamatában agysérült személyeknél, Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése (abszt.kötet), 2013
S. Nagy Z: A testleképeződés többszörös sérülése neglektben, Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése (absz.kötet), 2013
Mészáros A: A verbális és ábrafluencia kapcsolata a végrehajtó működés a nyelvi képességek és az intelligencia mutatóival specifikus nyelvi zavarral küzdő iskolásoknál., Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlése (absz.kötet), 2013
Verseghi A., S. Nagy Z: A Gömb Komplex Ábra – A térbeli szervez(őd)és folyamatának vizsgálata., Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése (absz.kötet), 2012
S. Nagy, Z.: Testleképződés és mozgás, Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Szombathely (absz.kötet), 2012
Kenyeres, K., Kapitány, E., Somogyi, E., Donauer, N., Kónya, A: A poszturális kontroll statikus és dinamikus aspektusa autizmusban, Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Szombathely. (absz.kötet), 2012
Kapitány, E., Kenyeres, K., Somogyi, E., Kónya, A., Donauer, N: A vizuális feedback hatása a poszturális kontrollra autizmus esetén, Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Szombathely (absz.kötet), 2012
Bajnai, N., Horváth, L., S. Nagy, Z., Szőllősi, Á., Kónya, A.: Az emlék téri reprezentációjának vizsgálati helyzete egészséges és neglektes személyeknél, Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Szombathely (absz.kötet), 2012
S. Nagy, Z., Verseghi, A., V. Komlósi, A., Rákóczi, B., Boros, E: Multiple disruption of body representation in neglect, Clinical Neurosciense (accepted publication), 2013
S. Nagy Z.: Énkép, testkép, önértékelés. A testleképeződés neuropszichológiai vonatkozásai., https://sites.google.com/site/elteotkak81641emlekezet/publikaciok-es-letoeltheto-anyagok/klinikai-vizsgalatok, 2013
Szőllősi Á, Kónya A: Research on autobiographical memory: Methods to study personal autobiographical memories, .., 2013
Eszter Somos, Anett Ragó: Research on autobiographical memory: Category learning, .., 2013
Kárpáti, J., Kónya, A., Donauer, N: Emlékezeti integráció benignus centrotemporális epilepsziában, Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest. (absz.kötet), 2013
Bakos, D., Kárpáti, J.: A végrehajtó funkciók és a tér-idői emlékezet kapcsolata, Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest (absz.kötet), 2013
Kárpáti J, Király I, Kónya A: Téri szekvencia és fogalmi sorrend emlékezeti összekapcsolásának fejlődése, Pszichológia, 33(3), 185-204, 2013
Kárpáti J; Boha R; Kónya A: Computerized assessment of spatio-temporal memory, https://sites.google.com/site/elteotkak81641emlekezet/6-hasznalt-eszkoezoek-es-tesztek, 2013
Somogyi E; Kenyeres K; Kapitány E; Kónya A.: Visual feedback increases postural stability in children with autism spectrum disorder. submitted Gait and Posture, (submitted) Gait and Posture, 2015
S. Nagy Z.: A dinamikus poszturális kontroll kapcsolata a perszonális tér leképeződésével, https://sites.google.com/site/elteotkak81641emlekezet/publikaciok-es-letoeltheto-anyagok/klinikai-vizsgalatok, 2013, 2013
Ragó A; Somos E; Varga M.; Vida P; Kónya A: Long-term prototype effect during category learning (in prep.), https://sites.google.com/site/elteotkak81641emlekezet/publikaciok-es-letoeltheto-anyagok/epizodikus-es-szemantikus-emlekezet-atmenete, 2013
Mészáros A; Kónya A:: A REY–OSTERRIETH Komplex Ábra fejlődési értékelése diszlexiás gyermekeknél, Magyar Pszichológiai Szemle. 69, 1, 91–115., 2014
Kárpáti J; Kónya A; Donauer N; Somogyi E:: Working Memory Integration Processes in Benign Childhood Epilepsy with Centrotemporal Spikes, Cognitive and Behavioral Neurology (accepted for publication), 2015
vissza »