A magyar színpadi táncművészet történetének forrásai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
81672
típus K
Vezető kutató Bolvári-Takács Gábor
magyar cím A magyar színpadi táncművészet történetének forrásai
Angol cím Origins of the History of Hungarian Stage Dance Art
magyar kulcsszavak táncművészet, tánctudomány, tánctörténet, kultúrpolitika
angol kulcsszavak dance art, dance science, dance history, cultural policy
megadott besorolás
Zenetudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)70 %
Ortelius tudományág: Zenetudomány
Művészettörténet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)30 %
Ortelius tudományág: Művészettörténet
zsűri Kultúra
Kutatóhely Magyar Táncművészeti Egyetem
résztvevők Fuchs Lívia
Gara Márk
Horváthné Major Rita
Macher Szilárd
Nagy Péter Miklós
projekt kezdete 2010-07-01
projekt vége 2014-12-31
aktuális összeg (MFt) 15.888
FTE (kutatóév egyenérték) 17.10
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás célja, hogy különböző megközelítésekkel és időhatárok között, alapkutatás-jelleggel érjen el tudományos eredményeket a színpadi táncművészet magyarországi története forrásainak feltárásában és feldolgozásában. Ennek hiányában évtizedek óta nem jelenhetett meg primer forrásokon alapuló tánctörténeti összefoglaló mű.
A kutatás témacsoportjai:
1. A magyar színpadi tánctörténet forrásai a korabeli tudósítások, kritikák, esztétikai jellegű viták, értekezések tükrében (18-19. század).
2. A színpadi táncművészet hatása a hazai egyházi kultúrára: a táncról folyó morális vita (1900-1944).
3. A színpadi táncművész-képzés magyarországi intézményesülésének első negyedszázada (1937-1961).
4. Az Állami Balett Intézet 1958-60 között végzett évfolyamai tagjainak művészi pályaképe..
5. Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Táncarchívuma egyes leltározatlan és feltáratlan hagyatékainak feldolgozása.
A kutatás módszerei: levéltári forráskutatás, irattári forráskutatás, statisztikai adatok összegyűjtése, bibliográfiai kutatás, vizuális dokumentumok feltárása, visszaemlékezések és oral history.
A kutatás bázisa a Magyar Táncművészeti Főiskola Tánctudományi Kutatóközpontja. A kutatásban részt vevő személyek valamennyien a főiskola teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatói. A kutatás vezetője Bolvári-Takács Gábor PhD, főiskolai tanár. Szenior kutatók: Major Rita tanszékvezető főiskolai tanár, Fuchs Lívia főiskolai docens. Kutatók: Macher Szilárd, Harangozó-díjas egyetemi docens, Nagy Péter Miklós PhD, adjunktus, Gara Márk tanársegéd. Az eredmények közzétételére a főiskola Tánctudományi Közlemények c. folyóirata rendelkezésre áll.
angol összefoglaló
The purpose of the project is to reach scientific results in the field of exploring origins of history of Hungarian stage dance art from different points of view and in different periods. For want of open sources there haven't been any general work on dance history in Hungary for decades.
The programs of the project are:
1. The origins of the Hungarian stage dance art with the help of contemporary articles, critics, aesthetic papers and dissertations (18-19th century).
2. The influence of the the Hungarian stage dance art on the ecclesiastical culture: the moral dispute of dance (1900-1944).
3. The first 25 years of the institutionalisation of the stage dance education in Hungary (1937-1961).
4. The artistic career of the dancers graduated in 1958-1960 in the Hungarian State Ballet Institute.
5. Exploration and examination of some dancers' inheritances of the Dance Archives of the State Museum and Institute for Theatre History.
Methods of the project are: research in archives, research in filing cabinets, collecting statistics datas, research of bibliography, research of visual documents, memoires and oral history.
The base of the project is Hungarian Dance Academy's Dance Science Research Centre. Participiants are all full-time teachers of the Academy. Project leader is Gábor Bolvári-Takács PhD, college professor. Senior researchers are: Rita Major college professor, head of department and Lívia Fuchs college assistant professor. Researchers are: Szilárd Macher, assistant professor, Péter Miklós Nagy PhD, professor's assistant and Márk Gara assistant. Results of the project could be published in Dance Science Builletin, the journal of the Academy.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az magyar színpadi tánctörténet terén az 1950-es években néhány évig működött magyar tánctörténeti munkaközösség óta ez az első tudományos kutatócsoport, valamint ez az első színpadi tánctörténeti témájú OTKA-kutatás. A projektben különböző történeti korszakok öt kutatója dolgozott közösen, kiváló együttműködésben. Az alapkutatás keretében fontos tánctörténeti forrásokat sikerült feltárni, rendezni és közzétenni a 16-20. századból. A projekt eredményeként megjelent 10 könyv (ebből 2 forráskötet, 3 monográfia), 17 könyvfejezet (ebből 13 forrásközlés), 42 folyóiratcikk (ebből 22 forrásközlés), 15 konferenciacikk. A Tánctudományi Közlemények c. folyóirat kilenc számát sikerült megjelentetni (2010-2014). A csoport tagjai a kutatás ideje alatt 40 konferencia előadást tartottak. A kutatás eredményeit az oktatásban közvetlenül hasznosítják, mert a csoport valamennyi tagja a Magyar Táncművészeti Főiskolán oktat.
kutatási eredmények (angolul)
There was a research group in the 1950s in the field of Hungarian theatre dance history. Since that time this is the first theatre dance research group and the first OTKA-project of dance history. Five researchers has been working together in this project in a good co-operation. In the framwork of this source research project important sources had been discovered, arranged and published from the 16th-20th century. Results of the project: 10 books (2 books of sources and 3 monographies of these), 17 book chapters (13 sources of these), 42 articles (22 sources of these), 15 conference articles. Nine issues of the „Tánctudományi Közlemények” (Acta of Dance Sciense) has been published in 2010-2014. Members of the group took 40 conference lectures during the project. All of them are teachers of the Hungarian Dance Academy so the results of the project are utilized in the dance education directly.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81672
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Tóvay Nagy Péter (szerk.), Bolvári-Takács Gábor, Fuchs Lívia, Gara Márk, Tóvay Nagy Péter (válogatta és közzéteszi): Források a magyar színpadi táncművészet történetéhez II., Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 235 o., ISBN 978-963-89842-1-0, 2014
Bolvári-Takács Gábor: Táncosok és iskolák. Fejezetek a hazai táncművészképzés 19–20. századi intézménytörténetéből, Gondolat Kiadó, Budapest, 263 o. ISBN 978-963-693-571-9, 2014
Major Rita – Gara Márk: Egyetemes tánctörténet táncosoknak. Tankönyv, Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest. ISBN 978-963-89842-7-2, 2014
Bolvári-Takács Gábor et al. (szerk.):: Alkotás – befogadás – kritika a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. IV. Tánctudományi Konferencia a Magyar Táncművészeti Főiskolán. 2013. november 8–9., Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest. 196 o. ISBN 978-963-89842-4-1, 2014
Bolvári-Takács Gábor et al. (szerk.): Kultúra – érték – változás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. III. Nemzetközi Tánctudományi Konferencia a Magyar Táncművészeti Főiskolán, MTF, Budapest, 248 o. ISBN 978-963-85144-6-2, 2013
Bolvári-Takács Gábor et al. (szerk.): A hagyományos tánckultúra metamorfózisa a 20. században. Tudományos szimpózium a Magyar Táncművészeti Főiskolán, Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 192 o. ISBN 978-963-85144-5-5, 2012
Bolvári-Takács Gábor et al. (szerk.): Perspektívák az új évezredben a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. II. Tánctudományi Konferencia a Magyar Táncművészeti Főiskolán, Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 192 o. ISBN 978-963-85144-2-4, 2011
Bolvári-Takács Gábor (sajtó alá rendezés és utószó): Zórándi Mária: A bartóki út. Pályaképek a színpadi néptáncművészet 20. századi történetéből., Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 168 o. ISBN 978-963-89842-3-4, 2014
Bolvári-Takács Gábor: A táncos képzés hazai intézményrendszerének alakulása a 19. század végétől a 20. század közepéig, In: Németh András – Pirka Veronika (szerk.): Az életreform és reformpedagógia – recepciós és intézményesülési foGondolat Kiadó, Budapest. 85–93. o. ISBN 978-963-693-471-2, 2013
Bolvári-Takács Gábor (közzéteszi):: Iratok a balettművész-képzés történetéhez, 1951–1956, In: Tóvay Nagy Péter (szerk.): Források a magyar színpadi táncművészet történetéhez II. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2014. 188–235. o., 2014
Fuchs Lívia (bevezette és közzéteszi): Madzsar Alice: Bilincsek (1930), In: Tóvay Nagy Péter (szerk.): Források a magyar színpadi táncművészet történetéhez II. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest. 93–130. o., 2014
Fuchs Lívia (bevezette és közzéteszi): „Tervek és nehézségek” Harangozó Gyula kézirata (1955), In: Tóvay Nagy Péter (szerk.): Források a magyar színpadi táncművészet történetéhez II. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest. 131–136. o., 2014
Gara Márk (közzéteszi): Meg nem valósult balettek. Válogatás a Harangozó-hagyatékból, In: Tóvay Nagy Péter (szerk.): Források a magyar színpadi táncművészet történetéhez II. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest. 137–182. o., 2014
Tóvay Nagy Péter (közzéteszi): Tomcsányi Lajos: A tánc (1914), In: Tóvay Nagy Péter (szerk.): Források a magyar színpadi táncművészet történetéhez II. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest. 79–92. o., 2014
Tóvay Nagy Péter: „akihez mint orakulumhoz jártak az előkelőek...” Tomcsányi Lajos S.J. (1846–1926), In: Tóvay Nagy Péter (szerk.): Források a magyar színpadi táncművészet történetéhez II. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest. 9–78. o., 2014
Tóvay Nagy Péter: Maácz László írásainak válogatott bibliográfiája, In: Fügedi János – Szélpál Bajtai Éva (szerk.): Maácz. L'Harmattan – MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest. 420–444. o., 2014
Gara Márk (társszerző): Devich Márton (szerk.): Az Operaház története kezdetektől napjainkig, Helikon Kiadó, Budapest. 68–81, 106–119. o. ISBN 978-963-227-647-2, 2014
Bolvári-Takács Gábor: A nyilvános táncoktatás szabályozásának kialakulása (1896–1925), Zempléni Múzsa, XIV. évf. 2014. 4. szám, 2014
Bolvári-Takács Gábor: A Magyar Táncművészeti Főiskola képzési szerkezete és történeti forrásai (1950–2010), Tánctudományi Közlemények, III. évf. 1. szám, 4–19., 2011
Bolvári-Takács Gábor: Művészetpolitika a Rákosi-korszakban, Zempléni Múzsa, XI. évf. 4. szám, 31–48., 2011
Bolvári-Takács Gábor: Színházak a politika sodrában, Tánctudományi Közlemények, V. évf. 2013. 2. szám, 98–100. o., 2013
Bolvári-Takács Gábor: A kaposvári színház a kultúrpolitika sodrában, Zempléni Múzsa, XIV. évf. 2014. 3. szám, 72-74. o., 2014
Fuchs Lívia (közzéteszi): Ortutayné Kemény Zsuzsa, Palasovszky Ödön hagyatékok a Táncarchívumban, Tánctudományi Közlemények, VI. évf. 2014. 1 szám, 21–53. o., 2014
Fuchs Lívia – Tóvay Nagy Péter (közzéteszi): Bogár Richárd: Napló, Tánctudományi Közlemények, III. évf. 2. szám, 4–10., 2011
Fuchs Lívia – Tóvay Nagy Péter (közzéteszi): Bogár Richárd: Napló, Tánctudományi Közlemények, VI. évf. 2014. 2. szám, 2014
Gara Márk: Adatok Pallay Anna balettiskolájának történetéhez, Tánctudományi Közlemények, VI. évf. 2014. 2. szám, 2014
Gara Márk (közzéteszi): Anda Margit-hagyatéka a Táncarchívumban, Tánctudományi Közlemények, VI. évf. 2014. 1. szám, 15–20. o., 2014
Gara Márk: Egy elfelejtett táncjáték. Id. Harangozó Gyula „Talán holnap!” című művéről, Parallel, 2014. 30. szám, 30–35. o., 2014
Major Rita: Fanny Elssler Magyarországon. Történeti értékű vendégjáték a korabeli sajtófogadtatás tükrében, Tánctudományi Közlemények, VII. évf. 2015. 1. szám, megjelenés alatt, 2015
Tóvay Nagy Péter (sajtó alá rendezte): J. H. Phillips: A keresztények és a tánc. Egy la rochelle-i nyilvános vita 1639-ből, Tánctudományi Közlemények, III. évf. 2. szám, 18–32., 2011
Tóvay Nagy Péter bev. és jegyz.: Valentin Wagner: Imagines mortis (1557), Tánctudományi Közlemények, II. évf. 2. szám, 4-17., 2010
Tóvay Nagy Péter ford. (Hudák Viktóriával közösen): James M. Clark: Haláltánc a középkorban és a reneszánszban (részlet), Tánctudományi Közlemények, II. évf. 2. szám, 33-63., 2010
Tóvay Nagy Péter (sajtó alá rendezte): Friedrich Heyer: Teológiai elmélkedés a táncról, Tánctudományi Közlemények, VI. évf. 2014. 1. szám, 54–68. o., 2014
Tóvay Nagy Péter (sajtó alá rendezte): M. Rinaldo Corso: A táncról szóló párbeszéd (1555), Tánctudományi Közlemények, V. évf. 2013. 2. szám, 10–26. o., 2013
Tóvay Nagy Péter (sajtó alá rendezte): Nyssen: A tánc (1882), Tánctudományi Közlemények, VI. évf. 2014. 2. szám, 2014
Tóvay Nagy Péter (sajtó alá rendezte): Alessandro Arcangeli előszava Rinaldo Corso A táncról szóló párbeszéd (1555) című művéhez, Tánctudományi Közlemények, V. évf. 2013. 2. szám, 4–9. o., 2013
Tóvay Nagy Péter (sajtó alá rendezte): Névtelen: Beszéd A karnevál ellen (1607), Tánctudományi Közlemények, VI. évf. 2014. 1. szám, 4–14. o., 2014
Tóvay Nagy Péter: Részegség és tánc, Tánctudományi Közlemények. V. évf. 2013. 1. szám, 67–86. o., 2013
Tóvay Nagy Péter: Tánc – zene nélkül, Tánctudományi Közlemények. V. évf. 2013. 2. szám, 82–88. o., 2013
Tóvay Nagy Péter (közzéteszi): In memoriam Körtvélyes Géza (1926-2011) (két publikálatlan kritika), Tánctudományi Közlemények, III. évf. 2. szám, 79–81., 2011
Gara Márk: Örökség, amelyet őriznünk kell – 40 éve hunyt el Harangozó Gyula, Opera (magazin), 2014–15. 12. szám, 42–44. o., 2014
Major Rita: Tradíció és megújulás. 35 éves a Győri Balett, Táncművészet, XLII. évf. 2014. 4. szám, 18–19. o., 2014
Bolvári-Takács Gábor: Adatok az operaházi balettiskola 1945 utáni történetéhez, In: Bolvári-Takács Gábor et al. (szerk.): Kultúra – érték – változás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. MTF, Budapest, 32–37., 2013
Bolvári-Takács Gábor: Adatok a Színház- és Filmművészeti Főiskola Táncfőtanszakának történetéhez (1945–1958)., In: Bolvári-Takács Gábor et al. (szerk.): Alkotás – befogadás – kritika a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2014
Bolvári-Takács Gábor: A balettművész-képzés magyarországi intézményesülésének első évtizede (1949–1961), In: Buda András – Kiss Endre (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia és a fenntartható fejlődés. A VIII. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata., 2014
Tóvay Nagy Péter: Disputa a táncról – a tánc feltételei, In: Bolvári-Takács Gábor et al. (szerk.): Kultúra – érték – változás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. MTF, Budapest, 197–211., 2013
Macher Szilárd: A társadalmi és politikai viszonyok változásainak hatása a táncnyelvek fejlődésére, In: Bolvári-Takács Gábor et al. (szerk.): Alkotás – befogadás – kritika a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. MTF, Budapest, 137–154. o., 2014
Macher Szilárd: A klasszikus balett nyelvének változása a néptáncgyökerektől a 21. századig, In: Bolvári-Takács Gábor et al. (szerk.): Kultúra – érték – változás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. MTF, Budapest, 147–157., 2013
Gara Márk: Amikor a tánc diktál, Tánctudományi Közlemények, V. évf. 2013. 2. szám, 60–62. o., 2013
Gara Márk: Érték és változás a repertoárban, In: Bolvári-Takács Gábor et al. (szerk.): Kultúra – érték – változás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. MTF, Budapest, 60–73., 2013
Major Rita: A szövegekből előbukkanó koreográfus: Maurice Béjart és az irodalom, Tánctudományi Közlemények, V. évf. 2013. 1. szám, 53–66. o., 2013
Benyő Hedvig – Tóvay Nagy Péter: A tánc motívuma Nagy László költészetében, Tánctudományi Közlemények. V. évf. 2013. 1. szám, 43–52. o., 2013
Bolvári-Takács Gábor: Színpadi táncművészképzés Magyarországon. Intézménytörténeti vázlat, In: Buda András (szerk.): Oktatás és nevelés – gyakorlat és tudomány. XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Tartalmi összefoglalók. Debrecen. 386. o. ISBN 978, 2014
Gara Márk: Harangozó Gyula: Coppélia – műsorfüzet, Magyar Állami Operaház, Budapest, 70 o., 2014
Major Rita: Beszámoló a Centre National de la Danse és a Táncos Témákkal Foglalkozó Dokrotanduszok Műhelye által rendezett konferenciáról, Tánctudományi Közlemények, II. évf. 2. szám, 99-101., 2010
Bolvári-Takács Gábor: A táncművészképzés intézményesülésének művészetpolitikai és pedagógiai tényezői (1948-1950), Iskolakultúra, 20. évf. 4. szám, 77-83., 2010
Bolvári-Takács Gábor: OTKA pályázati eredmény a Magyar Táncművészeti Főiskolán, Tánctudományi Közlemények, 2. évf. 1. szám, 107-108., 2010
Bolvári-Takács Gábor: A Táncművészeti Iskola első és egyetlen tanéve, 1950, Parallel, 18. szám, 27-30., 2010
Tóvay Nagy Péter főszerk.: Tánctudományi Közlemények, 2. évf. 2. szám, Tánctudományi Közlemények, 2. évf. 2. szám, 2010
Tóvay Nagy Péter bev. és jegyz.: Valentin Wagner: Imagines mortis (1557), Tánctudományi Közlemények, 2. évf. 2. szám, 4-17., 2010
Major Rita: Beszámoló a Centre National de la Danse és a Táncos Témákkal Foglalkozó Dokrotanduszok Műhelye által rendezett konferenciáról, Tánctudományi Közlemények, 2. évf. 2. szám, 99-101., 2010
Tóvay Nagy Péter ford. (Hudák Viktóriával közösen): James M. Clark: Haláltánc a középkorban és a reneszánszban (részlet), Tánctudományi Közlemények, 2. évf. 2. szám, 33-63., 2010
Gara Márk: Szabálytalan portré két felvonásban – 1.: Interjú Hidas Hedviggel, Parallel, 18. szám, 24-26., 2010
Gara Márk: Mindenem a tánc volt - Szabálytalan portré Hidas Hedviggel 2., Parallel, 19. szám, 14-21., 2011
Tóvay Nagy Péter: Szentpéteri István - szócikk, Magyar Művelődéstörténeti Lexikon XI., Balassi Kiadó, 127-128., 2011
Tóvay Nagy Péter: táncőrület - szócikk, Magyar Művelődéstörténeti Lexikon XI., Balassi Kiadó, 354-355., 2011
Major Rita - Tóvay Nagy Péter: tánc - szócikk, Magyar Művelődéstörténeti Lexikon XI., Balassi Kiadó, 348-354., 2011
Bolvári-Takács Gábor: A Magyar Táncművészeti Főiskola képzési szerkezete és történeti forrásai (1950–2010), Tánctudományi Közlemények, 3. évf. 1. szám, 4–19., 2011
Bolvári-Takács Gábor: A művészet megszelídítése. Folyamatok és fordulatok a művészetpolitikában 1948–1956., Gondolat Kiadó, Budapest, 204 o. ISBN 978-963-693-361-6, 2011
Bolvári-Takács Gábor: A táncos képzés hazai intézményrendszerének történeti alakulása és kutatási forrásai, In: Bolvári-Takács Gábor – Felföldi László (szerk.): Tradíció és megújulás kérdései a mai táncvilágban. Nemzeti Táncszínház, Budapest, 57–65., ISBN 978-963-08-2156-8, 2011
Bolvári-Takács Gábor: Az intézménytörténeti kutatások dimenziói és távlatai a Magyar Táncművészeti Főiskolán, In: Bolvári-Takács Gábor et al. (szerk.): Perspektívák az új évezredben a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. Magyar Táncm. Főiskola, Bp. 127–133., 2011
Bolvári-Takács Gábor: Beszámoló a Magyar Táncművészeti Főiskola OTKA-kutatócsoportja első kutatási évének eredményeiről, Tánctudományi Közlemények, 3. évf. 1. szám, 96–99., 2011
Bolvári-Takács Gábor: Művészetpolitika a Rákosi-korszakban, Zempléni Múzsa, 11. évf. 4. szám, 31–48., 2011
Bolvári-Takács Gábor: Művészképzés, mint „belügy”. A táncoktatás igazgatásrendészeti szabályozásának fél évszázada (1897–1951), In: Hegedüs Judit et al. (szerk.): Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány. MTA Pedagógiai Bizottsága, Budapest, 192., ISBN 978-963-693-380-7, 2011
Bolvári-Takács Gábor et al. (szerk.): Perspektívák az új évezredben a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. II. Tánctudományi Konferencia a Magyar Táncművészeti Főiskolán, Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 192 o. ISBN 978-963-85144-2-4, 2011
Fuchs Lívia – Tóvay Nagy Péter (közzéteszi): Bogár Richárd: Napló, Tánctudományi Közlemények, 3. évf. 2. szám, 4–10., 2011
Gara Márk - Hézső István: Akiket elfeledtek – a Brada család, Parallel, 2011. 22. szám, 21–29., 2011
Macher Szilárd: A balettmesterek kihívásai a 21. században, In: Bolvári-Takács Gábor et al. (szerk.): Perspektívák az új évezredben a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. Magyar Táncm. Főiskola, Bp. 168–172., 2011
Macher Szilárd: A Magyar Táncművészeti Főiskola szerepe az egyetemes táncművészetben, In: Bolvári-Takács Gábor – Felföldi László (szerk.): Tradíció és megújulás kérdései a mai táncvilágban. Nemzeti Táncszínház, Budapest, 71–78. o. ISBN 978-963-08-2156-8, 2011
Tóvay Nagy Péter (sajtó alá rendezte): J. H. Phillips: A keresztények és a tánc. Egy la rochelle-i nyilvános vita 1639-ből, Tánctudományi Közlemények, 3. évf. 2. szám, 18–32., 2011
Tóvay Nagy Péter (közzéteszi): In memoriam Körtvélyes Géza (1926-2011) (két publikálatlan kritika), Tánctudományi Közlemények, 3. évf. 2. szám, 79–81., 2011
Bolvári-Takács Gábor: Politikai és személyi tényezők a táncművészképzésben 1945 után, In: Bolvári-Takács Gábor et al. (szerk.): A hagyományos tánckultúra metamorfózisa a 20. században. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 26–34., ISBN 978-963-85144-5-5, 2012
Bolvári-Takács Gábor et al. (szerk.): A hagyományos tánckultúra metamorfózisa a 20. században. Tudományos szimpózium a Magyar Táncművészeti Főiskolán, Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 192 o. ISBN 978-963-85144-5-5, 2012
Bolvári-Takács Gábor, Macher Szilárd et al. (összeáll.): Magyar Táncművészeti Főiskola, Magyar Táncművészeti Főiskola. Budapest, 20 o. ISBN 978-963-85144-4-8, 2012
Bolvári-Takács Gábor, Macher Szilárd et al. (összeáll.): Hungarian Dance Academy, Magyar Táncművészeti Főiskola. Budapest, 20 o., 2012
Tóvay Nagy Péter főszerk.: Tánctudományi Közlemények, 3. évf. 2. szám, Tánctudományi Közlemények, 3. évf. 2. szám, 2011
Tóvay Nagy Péter főszerk.: Tánctudományi Közlemények, 3. évf. 1. szám, Tánctudományi Közlemények, 3. évf. 1. szám, 2011
Bolvári-Takács Gábor: Beszámoló a Magyar Táncművészeti Főiskola OTKA-kutatócsoportja első két kutatási évének eredményeiről (2010–2012), In: Bolvári-Takács Gábor et al. (szerk.): Kultúra – érték – változás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. MTF, Budapest, 242–248., 2013
Bolvári-Takács Gábor: A Nádasi Balett Stúdió, 1937–1949, Zempléni Múzsa, XII. évf. 3. szám, 64–67., 2012
Bolvári-Takács Gábor: Adatok az operaházi balettiskola 1945 utáni történetéhez, In: Bolvári-Takács Gábor et al. (szerk.): Kultúra – érték – változás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. MTF, Budapest, 32–37., 2013
Bolvári-Takács Gábor: Beszámoló a Magyar Táncművészeti Főiskola OTKA-kutatócsoportja második kutatási évének eredményeiről, Tánctudományi Közlemények, IV. évf. 2. szám, 100–103., 2012
Bolvári-Takács Gábor: Művészetpolitika és szovjetizálás Magyarországon az ötvenes években, Néző●Pont, VIII. évf. 50. szám, 134–139., 2013
Bolvári-Takács Gábor: Nádasi Myrtill visszaemlékezései, Tánctudományi Közlemények, IV. évf. 1. szám, 76–79., 2012
Bolvári-Takács Gábor: Táncpedagógiai szimpózium a XI. Országos Neveléstudományi Konferencián, Tánctudományi Közlemények, IV. évf. 1. szám, 83., 2012
Bolvári-Takács Gábor: Therpszikhoré és Thália vonzásában, Zempléni Múzsa, XII. évf. 2. szám, 59–60., 2012
Bolvári-Takács Gábor et al. (szerk.): Kultúra – érték – változás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. III. Nemzetközi Tánctudományi Konferencia a Magyar Táncművészeti Főiskolán, MTF, Budapest, 248 o. ISBN 978-963-85144-6-2, 2013
Bolvári-Takács Gábor (közzéteszi): Iratok a táncművészképzés történetéhez (1946–1950), In: Tóvay Nagy Péter (szerk.): Források a magyar színpadi táncművészet történetéhez I. MTF, Budapest, 184–215., 2013
Macher Szilárd: A klasszikus balett nyelvének változása a néptáncgyökerektől a 21. századig, In: Bolvári-Takács Gábor et al. (szerk.): Kultúra – érték – változás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. MTF, Budapest, 147–157., 2013
Fuchs Lívia (közzéteszi): Dienes Valéria: A nyolc boldogság (1926), In: Tóvay Nagy Péter (szerk.): Források a magyar színpadi táncművészet történetéhez I. MTF, Budapest, 102–122., 2013
Fuchs Lívia (közzéteszi): Dienes Valéria: Hófehérke (1926), In: Tóvay Nagy Péter (szerk.): Források a magyar színpadi táncművészet történetéhez I. MTF, Budapest, 157–183., 2013
Fuchs Lívia (közzéteszi): Dienes Valéria: Rózsák szentje (1926), In: Tóvay Nagy Péter (szerk.): Források a magyar színpadi táncművészet történetéhez I. MTF, Budapest, 143–156., 2013
Fuchs Lívia (közzéteszi): Dienes Valéria: Szent Imre misztérium (1926), In: Tóvay Nagy Péter (szerk.): Források a magyar színpadi táncművészet történetéhez I. MTF, Budapest, 123–142., 2013
Fuchs Lívia (közzéteszi): Dienes Valéria, Dienes Gedeon hagyatékok a Táncarchívumban, Tánctudományi Közlemények, IV. évf. 2 szám, 23–33., 2012
Fuchs Lívia – Tóvay Nagy Péter (közzéteszi): Bogár Richárd: Napló, Tánctudományi Közlemények, IV. évf. 1. szám, 26–39., 2012
Fuchs Lívia – Tóvay Nagy Péter (közzéteszi): Bogár Richárd: Napló, Tánctudományi Közlemények, IV. évf. 2. szám, 12–22., 2012
Gara Márk: Érték és változás a repertoárban, In: Bolvári-Takács Gábor et al. (szerk.): Kultúra – érték – változás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. MTF, Budapest, 60–73., 2013
Gara Márk: Pallay Anna művészalbuma, Tánctudományi Közlemények, IV. évf. 2 szám, 33–45., 2012
Gara Márk (közzéteszi): Szemelvények a Brada-művészalbumból (1920–1936), In: Tóvay Nagy Péter (szerk.): Források a magyar színpadi táncművészet történetéhez I. MTF, Budapest, 69–101., 2013
Major Rita: Emlékezet és örökség. Nemzetközi Delsarte-konferencia Párizsban, Tánctudományi Közlemények, IV. évf. 1. szám, 80–81., 2012
Major Rita: Műhelykonferencia-sorozat az Elméleti Tanszék szervezésében. Tánc és irodalom, Tánctudományi Közlemények, IV. évf. 1. szám, 82., 2012
Major Rita (közzéteszi): Szemelvények a Magyar Museumból (1792) és a Hasznos Mulatságokból (1817–1823), In: Tóvay Nagy Péter (szerk.): Források a magyar színpadi táncművészet történetéhez I. MTF, Budapest, 39–68., 2013
Tóvay Nagy Péter: Disputa a táncról – a tánc feltételei, In: Bolvári-Takács Gábor et al. (szerk.): Kultúra – érték – változás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. MTF, Budapest, 197–211., 2013
Tóvay Nagy Péter (szerk.), Bolvári-Takács Gábor, Fuchs Lívia, Gara Márk, Major Rita, Tóvay Nagy Péter (válogatta és közzéteszi): Források a magyar színpadi táncművészet történetéhez I., Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 216 o. ISBN 978-963-85144-8-6, 2013
Tóvay Nagy Péter (közzéteszi): Gyulai Mihaly: Tánc jutalma (1681), In: Tóvay Nagy Péter (szerk.): Források a magyar színpadi táncművészet történetéhez I. MTF, Budapest, 6–38., 2013
Tóvay Nagy Péter (sajtó alá rendezte): Johann von Münster: Istenes tanulmány az istentelen táncról, Tánctudományi Közlemények. IV. 1. szám, 4–16., 2012
Tóvay Nagy Péter (sajtó alá rendezte): Johann von Münster: Istenes tanulmány az istentelen táncról (folytatás), Tánctudományi Közlemények. IV. 2. szám, 4–11., 2012
Tóvay Nagy Péter (fordítás, sajtó alá rendezte): John Northbrooke: Értekezés a tánc ellen, Tánctudományi Közlemények. IV. 1. szám, 17–25., 2012
Tóvay Nagy Péter (főszerk.): Tánctudományi Közlemények IV. évf. 1. szám, Tánctudományi Közlemények IV. évf. 1. szám, 2012
Tóvay Nagy Péter (főszerk.): Tánctudományi Közlemények IV. évf. 2. szám, Tánctudományi Közlemények IV. évf. 2. szám, 2012
Bolvári-Takács Gábor: A Magyar Táncművészeti Főiskola és a jogelőd Állami Balett Intézet oktatási rendszerének fejlődése (1950-2010), Új Pedagógiai Szemle 61. évf. 11-12. szám, 248-258., 2011
vissza »