Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa: 2. szakasz  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
81864
típus K
Vezető kutató Adamik Béla
magyar cím Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa: 2. szakasz
Angol cím Computerized Historical Linguistic Database of Latin Inscriptions of the Imperial Age: Phase 2
magyar kulcsszavak feliratok, latin, nyelvtörténet, nyelvföldrajz, adatbázis
angol kulcsszavak Latin, inscriptions, historical linguistics, dialect geography, database
megadott besorolás
Nyelvtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Ortelius tudományág: Dialektológia
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Római civilizáció
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Ókortudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Barta Andrea
Kiss Sándor
projekt kezdete 2010-02-01
projekt vége 2014-01-31
aktuális összeg (MFt) 10.935
FTE (kutatóév egyenérték) 2.60
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A "Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa: 2. szakasz" c. projekt fő célja az azonos című OTKA K 62032 ny. sz. Alapprojekt munkálatai folyamán létrehozott, a Római Birodalom meghatározott európai provinciacsoportja feliratainak vulgáris latin nyelvi anyagát feldolgozó alapvető számítógépes nyelvtörténeti Adatbázis kiépítésének folytatása, további fejlesztése. Az Alapprojekt feldolgozási területéhez, a tágabb értelemben vett Illyricumhoz, Galliához és Britanniához a 2. szakaszban csatlakozik Hispánia, Germania és Észak-Itália. Az adatgyűjtő, adatrögzítő munkát egy 10 fős csapat végzi (témavezető, két résztvevő kutató, 7 adatgyűjtő munkatárs) egy erre a célra az Alapprojekt folyamán kifejlesztetett és a http://lldb.elte.hu/ honlapra telepített adatbázis-szoftverrel. E digitális Adatbázis minél intenzívebb kiépítése lehetővé teszi a császárkori latin nyelv területi változásainak és nyelvföldrajzi tagolódásának az eddiginél alaposabb megismerését és a feltárt nyelvföldrajzi tagolódások többrétű vizualizálását.. E projekt alapul szolgálhat olyan nemzetközi együttműködés későbbi kialakításához is, amely a számítógépes nyelvtörténeti adatbázis további munkálatait részben már nemzetközi kooperációban végezheti el.
angol összefoglaló
The aim of the project entitled “Computerized Historical Linguistic Database of Latin Inscriptions of the Imperial Age: Phase 2” is to elaborate on the fundamental computerized historical linguistic database developed during the original project of the same title (OTKA K 62032), which incorporated and treated the Vulgar Latin material of the Latin inscriptions from a specific group of the European provinces of the Roman Empire (Illyricum in the wider sense, Gallia and Britannia, to which Hispania, Germania and Northern Italy will be added in Phase 2). The data will be collected and recorded by a team of 10 colleagues, with the help of a piece of software developed specifically for the project and installed on website http://lldb.elte.hu/. This digital database will allow for a more thorough study of the regional changes and differentiation of the Latin language of the Imperial Age, and for a multilayer visualization of the discovered structures concerning linguistic geography. The project could also serve as a basis for subsequent international cooperation, in the course of which further investigation of the by then computerized linguistic data may be conducted.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A „Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa” c. OTKA Projekt 2. szakaszában (K 81864, 2010.02.01.-2014.01.31.) jelentős előrelépések történtek a Projekt első szakaszában (K 62032, 2006.02.01.-2010.01.31.) kifejlesztett, a http://lldb.elte.hu/ oldalra telepített Adatbázis-szoftver kiépítésében: így pl. elkészült az összetett kereső, és a különféle adattípusok egymás közti megoszlását vizualizáló diagram-ábrázoló programelem. Az adatgyűjtést végző résztvevő kutatók (3) és adatgyűjtő munkatársak (10) a jelen projekt záró dátumáig az eredetileg tervezett 8000 helyett összesen 14014 digitális adatlapot rögzítettek az Adatbázisban, amely így egyre gazdagodva, kiépülve egyre nagyobb mértékben válik alkalmassá arra, hogy az eddiginél alaposabban ismerjük meg és térképezzük fel a császárkori latin nyelv területi változásait és nyelvföldrajzi tagolódását. Jelentős lépések történtek a projekt nemzetközi megismertetésére a Projekt munkatársainak külföldi kutatóútjai és konferencia-részvételei révén, amelyek keretében az Adatbázisra támaszkodva, a latin dialektológia területén már jelentős eredményeket lehetett nemzetközi színtéren bemutatni: a projektidőszak alatt 6 (3 angol, 2 olasz és 1 magyar nyelvű) publikáció került közzétételre. Így az angol és magyar felülettel is rendelkező (és vendégfelhasználói internetes hozzáférése révén bárki számára hozzáférhető) digitális Adatbázis a jövőbeni nemzetközi együttműködés potenciális eszközévé vált.
kutatási eredmények (angolul)
In Phase 2 of the project entitled „Computerized Historical Linguistic Database of Latin Inscriptions of the Imperial Age” (K 81864, 01.02.2010-31.01.2014) significant progress has been achieved in the extension of the Database-software (installed on the site http://lldb.elte.hu/) developed in Phase 1 of the same Project (K 62032, 01.02.2006-31.01.2010): e.g. an advanced search module and a charting module were developed that is able to visualize the relative distribution of the diverse types of data. The team of collaborators (3 participant researchers and 10 data collectors) recorded 14014 digital data forms in the Database instead of the 8000 planned by the closing date of the project. Thus the continuously enriching Database is gradually becoming more and more appropriate for a more thorough study of the regional changes and differentiation of the Latin language of the Imperial Age. The Project was introduced on the international level by research journeys of the project’s collaborators, as well as by attending international conferences, where significant results based on the Database could already be presented concerning Latin dialectology. Within the time limits of the current project 6 studies have been published in total: 3 in English, 2 in Italian and 1 in Hungarian. By its English and Hungarian interfaces (and also by a free guest access to it), the Database software has become a potential tool for subsequent international co-operation.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81864
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Adamik Béla: The frequency of syncope in the Latin of the Empire : A statistical and dialectological study based on the analysis of inscriptions., In: XVIIth Colloquium of Latin Linguistics, May 20th – May 25th 2013, Italy, Rome. Publikációra beküldött kézirat, 2014
Adamik Béla: In Search of the Regional Diversification of Latin: Changes of the Declension System According to the Inscriptions., Publikációra elfogadott kézirat, vö. http://real.mtak.hu/3998/, 2013
Adamik Béla: In Search of the Regional Diversification of Latin: Some Methodological Considerations in Employing the Inscriptional Evidence., Biville, Fr. (ed.) et al. Latin vulgaire - latin tardif IX. Lyon pp. 123-139., 2012
Adamik Béla: A császárkori feliratok vulgáris latin nyelvi adatainak dialektológiai érvényessége, Antik Tanulmányok, LVI (1). pp. 91-105., 2012
Jekl Ágnes: Cambiamenti fonetici del latino nella provincia della Scythia Minor, Publikációra elfogadott kézirat, vö. http://real.mtak.hu/4079/, 2012
Jekl Ágnes: Cambiamenti fonetici nel latino della provincia della Moesia Inferior, Publikációra elfogadott kézirat vö. http://real.mtak.hu/4082/, 2013
Adamik B: In memoriam Herman József: A Késő latin nyelvtörténeti adattártól a Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisáig., ANTIK TANULMÁNYOK 54: 311-321, 2010
vissza »