A vállalatok különbözőségének szerepe a hatékonyság és a külkereskedelmi teljesítmény alakulásában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
81947
típus K
Vezető kutató Halpern László
magyar cím A vállalatok különbözőségének szerepe a hatékonyság és a külkereskedelmi teljesítmény alakulásában
Angol cím Role of firm heterogeneity in performance and trade
magyar kulcsszavak Vállalat, különbözőség, hatékonyság, külkereskedelem
angol kulcsszavak Firm, heterogeneity, performance, trade
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Mikroökonómia
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Közgazdaság-tudományi Intézet (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
résztvevők Békés Gábor
Koren Miklós
Muraközy Balázs
projekt kezdete 2010-02-01
projekt vége 2015-01-31
aktuális összeg (MFt) 6.086
FTE (kutatóév egyenérték) 1.92
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás a vállalati heterogenitást is figyelembe vevő „új-új” külkereskedelem-elmélet megközelítését követve keres szabályszerűségeket a magyar kivitel növekedésének empirikus elemzése során. Az exportnövekedést először felbontja a már korábban is létezett exportkapcsolatok volumenének növekedésére és az új exportáló vállalatok, valamint az új célországokba irányuló exportra, majd azt vizsgálja, hogy milyen termékek jelentek meg és tüntek el a kétfelé bontott export változása során. Végül, a K+F, az innováció, a termelékenység és az exportteljesítmény közötti kapcsolat elemzésére kerül sor. A vállalati és termékszintű adatok elemzésével tárja fel a sikeres és sikertelen vállalati teljesítmény vállalaton belüli és kívüli okait.
angol összefoglaló
This research aims at investigating the empirical regularities of Hungarian export of heterogenous firms by using the approach of new-new trade theory. It starts with decomposing exports into extensive and intensive margins by using new firms and new destinations. Then this decomposition is enlarged by the product dimension, that is, what new products were introduced into and disappeared from the export bundle. Finally, the relationship between R&D, innovation, productivity and export performance is to be analysed. The analysis of firm- and product level data will shed light on the external and internal factors of firm-level performance.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A külkereskedő vállalatok – exportálók és importálók egyaránt – jelentősen termelékenyebbek, mint az egyéb szempontokból hasonló, nem külkereskedő vállalatok; sőt a külkereskedelmi státus fontosabb szerepet játszik a vállalatok közötti különbségekben, mint a hazai vagy külföldi tulajdon. A vállalatok külpiacra való kilépése a versenyképesség és a növekedés szempontjából kulcskérdés, a gazdaságpolitikának ezt kell szem előtt tartania és megfelelő eszközökkel támogatnia. A vállalati sokszínűség kialakulása és a vállalati termelékenységi különbségek okainak megértéséhez a külkereskedelmi termék- és partnerszintű adatokat a termékszintű termelési és belföldi értékesítési és beszerzési adatokkal együttesen kell vizsgálni. Az ehhez szükséges harmonizációs feladatok elvégzését követően lehet elemezni a vállalati stratégia és eredményesség termékszintű összetevőit, illetve a külföldi és belföldi beszerzés illetve értékesítés szerkezetének alakulását és egymásra hatását.
kutatási eredmények (angolul)
Trading firms – exporting and importing ones – are more efficient than their non-trading peers. The trading status is more important in the efficiency ranking than the domestic vs. foreign ownership. This has primary relevance for competitiveness and growth; policies should remove all the barriers what firms confront when entering foreign markets in order to enhance productivity. Understanding firm heterogeneity and the reasons of productivity differences make necessary to analyse firm-product-partner level trade data together with product level production and home sales data. This consistent data can only be used for the analysis of the product level explanation of firm strategy and performance and the interaction between foreign and homes inputs and sales.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81947
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Békés Gábor, Halpern László, Muraközy Balázs: A teremtő rombolás szerepe a vállalati termelékenység alakulásában Magyarországon, Közgazdasági Szemle 2011 58(2) 111-132, 2011
Békés Gábor, Halpern László. Muraközy Balázs: A magyar külkereskedő vállalatok, MTA KTI MT-2011/43, 2011
Békés Gábor, Halpern László, Muraközy Balázs: Külkereskedelem és a vállalatok közötti különbségek, Közgazdasági Szemle 60(1) 1-24, 2013
Muraközy Balázs: Teremtő rombolás közelnézetből, Természet világa, 2013

 

Projekt eseményei

 
2011-12-21 08:55:34
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
vissza »