Az élelmezésbiztonság világgazdasági dimenziói  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
82034
típus K
Vezető kutató Kiss Judit
magyar cím Az élelmezésbiztonság világgazdasági dimenziói
Angol cím Food security in global context
magyar kulcsszavak élelmezésbiztonság, élelmiszer árak, a világ mezőgazdasága
angol kulcsszavak food security, food prices, world agriculture
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Nemzetközi közgazdaságtan
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Világgazdasági Intézet (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
résztvevők Kőnig Gábor
Somai Miklós
Tiba Zoltán
projekt kezdete 2010-04-01
projekt vége 2013-04-30
aktuális összeg (MFt) 2.657
FTE (kutatóév egyenérték) 0.93
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Kutatásunk legfőbb célja annak vizsgálata, hogy:
- hogyan alakul a világ élelmezési helyzete mind globálisan, illetve a leginkább érintett régiókban/országokban,
- milyen tényezők alakítják az élelmiszerkereslet és – kínálat viszonyát; milyen tényezők növelik a (fizetőképes) keresletet és melyek szűkítik a kínálatot, illetve milyen lehetőségek vannak a termelés növelésére;
- mindezek eredőjeként mely országok, illetve régiók lesznek a legsérülékenyebbek az élelmezésbiztonság szempontjából,
- milyen lehetőségek adódnak a probléma kezelésére mind lokális, mind globális szinten,
- milyen az élelmezés helyzete Magyarországon, vajon az elégséges élelmiszertermelés elegendő az élelmezésbiztonság megvalósításához,
- milyen szerepet játszhat a világkereskedelem (s ezen belül is az agrárkereskedelem és a WTO Dohai Fordulója) és az élelmiszersegély az élelmezésbiztonság megteremtésében.
- milyen hatással lehet az élelmezésbiztonság kezelése, illetve megoldatlansága a világpiaci élelmiszerárak alakulására, vagyis a további árnövekedésre,
- hogy hathat az élelmezésbiztonság akuttá válása a mezőgazdaság szerepének átértékelődésére, s
- mindezekből milyen következtetések vonhatók le a magyar agrárpolitika számára.
angol összefoglaló
Summary

The main aim of our research is:
- to give an overview on the world food situation with special regard to the most affected countries/regions,
- to draw the overall balance between food supply and demand; to reveal the main factors of growing effective demand and limited supply; to investigate what possibilities are available for increasing agricultural and food output,
- to name the most vulnerable countries and/or regions (Africa, India, China) from the point of view of food security,
- to identify what possibilities are available for increasing food availability and food accessibility both at global and local levels,
- to present the Hungarian food situation and to answer the question whether sufficient food supply is a guarantee for ensuring food security,
- to introduce the role of world trade in agricultural goods and the WTO Doha Round in increasing food security,
- to examine whether food aid is a viable solution to food problem,
- to analyse the impact of unsolved food problem on world food prices and the possibility of any further food price rise,
- to reveal the changing role of agriculture in connection with the worsening world food situation, and
- to draw conclusions for the Hungarian agricultural policy.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Bár a világon megtermelt élelmiszermennyiség elegendő a növekvő népesség ellátására, mégis közel 1 milliárd ember nem jut elég táplálékhoz. Az elégtelenül tápláltak 40%-a Kínában és Indiában van, ahol a hazai termelés mindenáron való növelésével, az élelmiszer-önellátás megvalósításával, illetve az elosztás javításával kísérlik meg az élelmezésbiztonságot növelni. Az afrikai lakosság 30%-a nem jut elegendő élelemhez, így élelmiszersegélyre és szociális programokra szorul, ami csak időlegesen enyhít az élelmezési válságon. Mind az Európa Unió, mind pedig Kelet-Közép-Európa elegendő élelmiszert termel, ugyanakkor a lakosság kielégítő táplálkozása alapvetően jövedelmi kérdés. A jövőben is számolni kell azzal, hogy az élelmiszerkereslet és -kínálat egyensúlya időlegesen és regionálisan megbomlik, hiszen a keresletet alakító tényezők (népesség- és jövedelemnövekedés, urbanizáció) biztosan növekedni fognak, míg a kínálatot olyan tényezők csökkenthetik, mint a termőföld- és vízhiány, a hozamnövelés költségei, az időjárás ingadozása vagy az energianövények termesztése. Az élelmiszer, akárcsak az előállításához szükséges föld és víz stratégiai cikkekké válnak, így felértékelődnek azok az országok, amelyek ilyen javakkal nagymértékben rendelkeznek. Újra kell gondolniuk azon országoknak, régióknak az agrárpolitikájukat (például az EU-nak és Magyarországnak is), akik eddig csak saját érdekeiket tartották szem előtt, s képtelenek voltak globálisan és perspektivikusan gondolkodni. A fogyasztói magatartást is meg kell változtatni: az emelkedő élelmiszeráraknak élelmiszer-takarékosságra kellene sarkallnia a pazarlókat.
kutatási eredmények (angolul)
Though global food production is sufficient to feed the growing world population, around 1 billion people are still undernourished. 40% of them live in China and India where increasing food availability, food self-sufficiency and improving food accessibility are the main priorities of food security. 30% of the African population have no access to sufficient food: food aid and social programmes could provide only temporary relief. Even though the EU and the Central and Eastern European countries are basically self-sufficient in the main food items, food accessibility also depends on the income situation of the population. In the future one should reckon with temporary and regional (local) imbalances between food demand and supply. While food demand will certainly increase due to population and income growth, urbanisation, changing food consumption patterns, food supply might be constrained by land and water scarcity, increasing production costs, global warming, biofuel production and oil price increase. Food as well as land and water will be of strategic importance. Consequently, food producers and countries with abundant land and water resources will become upgraded. Many countries and regions (including the EU and Hungary) should reconsider their agricultural policy in a global context. Under rising food prices consumer behaviour should also be changed from food wasting towards food saving.
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kiss Judit: Élelmezésbiztonság Kínában, Kína és a válság – I. Kína a globális válság első szakaszában (szerk. Inotai András és Juhász Ottó),, 2010
Kiss Judit: Javult-e a világ élelmezési helyzete?, Magyar Mezőgazdaság, 65. évfolyam. 41. szám, 2010. október 13.,, 2010
Kiss Judit: Klímaváltozás és mezőgazdaság. Tettes és áldozat, vagy nyertes?, Hűtőipar, LVIII. évfolyam, 2010. április-június, 2. szám, 2010
Kiss Judit: A multinacionális vállalatok és a mezőgazdaság, Változó világgazdaság (szerk. Magas István – Kutasi Gábor),, 2010
Kiss Judit: Van mit ünnepelni?, Vélemények, Kommentárok, Információk, 2010. 208. szám, MTA VKI,, 2010
Tiba Zoltán and S. Samkange: From Theory to Practice: Opportunities and Challenges in Implementing the New Strategic Plan of the United Nations World Food Programme in Uganda, International Studies Association, 51st Annual Convention, 17-20 February 2010, New Orleans, 2010
Tiba Zoltán: The role of input subsidies: Operational Guidelines on Implementation, A DFID project on Policies for Good Economic Management of Sustained Food Price Increases in African Countries. FAO, Rome.), 2010
Tiba Zoltán: Social Safety Nets: Operational Guidelines on Implementation, DFID project on Policies for Good Economic Management of Sustained Price Increases in African Countries. FAO, Rome, 2010
Kiss Judit: Mitől robbannak az élelmiszerárak?, Vélemények, Kommentárok, Információk, 2011. 226. szám, MTA VKI, 2 oldal,, 2011
Kiss Judit: Vitairat az Európai Unió közös agrárpolitikájáról, Vélemények, Kommentárok, Információk, 2011. szeptember 241. szám, MTA VKI, 2011
Tiba Zoltán: ’Maize is Life but Rice is Money!’ A village case study of the 2001-2002 famine in Malawi, Journal of Agrarian Change, 2011
Csáki Csaba: Merre tart a világ élelmiszergazdasága? Tendenciák és kihívások, konferencia-előadás, "Az élelmezésbiztonság világgazdasági dimenziói" című konferencián (Budapest, 2012. október 15.),, 2012
Dús Ágnes: Globális verseny a termőföldekért – célkeresztben Afrika, konferencia-előadás, "Az élelmezésbiztonság világgazdasági dimenziói" című konferencián (Budapest, 2012. október 15.), 2012
Kiss Judit: Élelmezésbiztonság Kínában, konferencia-előadás, "Az élelmezésbiztonság világgazdasági dimenziói" című konferencián (Budapest, 2012. október 15.), 2012
Kiss Judit: Some impacts of the EU accession on the new member states' agriculture, Eastern Journal of European Studies vol.2.No.:2. pp 49-60, 2012
Kőnig Gábor: Élelmezésbiztonság Kelet-Közép Európában, MTA KRTK Világgazdasági Intézet, Műhelytanulmányok No. 95, 2012
Somai Miklós: A CAP reformja és az élelmezésbiztonság, MTA KRTK VKI, Műhelytanulmányok, 2012. 94. szám, 2012
Somai Miklós: Hogyan szolgálja az új Közös Agrárpolitika a világ élelmezését?, konferencia-előadás, "Az élelmezésbiztonság világgazdasági dimenziói" című konferencián (Budapest, 2012. október 15.), 2012
Székely-Doby András: Élelmezésbiztonság és szegénység Indiában, konferencia-előadás, "Az élelmezésbiztonság világgazdasági dimenziói" című konferencián (Budapest, 2012. október 15.), 2012
Csáki Csaba - Jánmbor Attila: A világ mezőgazdasági és élelmezési helyzete és kihívásai, Kiss Judit (szerk.): Az élelmezésbiztonság világgazdasági dimenziói, MTA KRTK VKI, Budapest, 2013
Dús Ágnes: Globális verseny a termőföldekért. Célkeresztben Afrika, Kiss Judit (szerk.): Az élelmezésbiztonság világgazdasági dimenziói, MTA KRTK VKI, Budapest, 2013
Feierabend Izabella: A fenntartható élelmezésbiztonság perspektívái Latin-Amerikában, .: Kiss Judit (szerk.): Az élelmezésbiztonság világgazdasági dimenziói, MTA KRTK VKI, Budapest, 2013
Ijjas Flóra: Élelem és víz, Kiss Judit (szerk.): Az élelmezésbiztonság világgazdasági dimenziói, MTA KRTK VKI, Budapest, 2013
Jankuné Kürthy Gyöngyi - Kőnig Gábor - Mizik Tamás - Szabó Márton: Közép-Kelet Európa élelmezésbiztonsága, Kiss Judit (szerk.): Az élelmezésbiztonság világgazdasági dimenziói, MTA KRTK VKI, Budapest, 2013
Kiss Judit: Az élelmezésbiztonság világgazdasági dimenziói, MTA KRTK VKI, Budapest, 2013
Kiss Judit: Az élelmezésbiztonság kihívásai Kínában, Kiss Judit (szerk.): Az élelmezésbiztonság világgazdasági dimenziói, MTA KRTK VKI, Budapest, 2013
Kiss Judit: Válság és világkereskedelem. Kilábal-e a válságból a világkereskedelem?, Külgazdaság, LVI. évfolyam, 2013/3-4. pp. 65-88.,, 2013
Somai Miklós: Hogyan szolgálja az új Közös Agrárpolitika a világ élelmezését?,, Kiss Judit (szerk.): Az élelmezésbiztonság világgazdasági dimenziói, MTA KRTK VKI, Budapest,, 2013
Székely-Doby András: Az élelmezésbiztonság elosztási és intézményi kérdései Indiában, Kiss Judit (szerk.): Az élelmezésbiztonság világgazdasági dimenziói, MTA KRTK VKI, Budapest, 2013

 

Projekt eseményei

 
2012-05-09 13:48:27
Résztvevők változása
vissza »