A demokratikus politikai kultúra pillérei (Magyarország nemzetközi összehasonlításban)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
82054
típus K
Vezető kutató Simon János
magyar cím A demokratikus politikai kultúra pillérei (Magyarország nemzetközi összehasonlításban)
Angol cím The Pillars of the democratic political culture (Hungary in international comparation)
magyar kulcsszavak politikai kultúra újragondolása, demokrácia, közvélemény, a politikai részvétel új formái
angol kulcsszavak Civic culture revisited, democracy, public opinion survey, political participation
megadott besorolás
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Társadalmi viselkedés
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Társadalomtudományi Tanszék (Kodolányi János Egyetem)
projekt kezdete 2010-03-01
projekt vége 2013-01-31
aktuális összeg (MFt) 2.617
FTE (kutatóév egyenérték) 2.91
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
1959-ben kezdte el Gabriel Almond és Sidney Verba az azóta már híressé vált empírikus nemzetközi összehasonlító kutatásukat öt ország politikai kultúrájáról. A most 80 éves Sidney Verba szervezett egy nemzetközi kutatócsoportot, s elhatározta, hogy velük 2009-2010 folyamán megismétli a "Civic Culture" kutatást. A nemzetközi projekt európai koordinálására kértek fel, illetve a magyar kutatást vezetem.
2009. folyamán elkészült a kérdőív, 2010-ben kivánjuk Magyarországon lekérdezni, 2011-2012 folyamán végezzük a feldolgozást, az összehasonlító elemzéseket és a tanulmányok írását. A fő kérdésünk annak kimutatása, hogy melyek a politikai kultúra stabilabb elemei és melyek a gyorsabban változók. A kérdőívben szerepel a kommunikáció modernebb eszközeinek politikai szerepe is. Izgalmas kérdés, hogy a politikai részvétel mennyiben tekinthető ma is a demokratikus civic culture egyik alapfeltételének, továbbá ez milyen eszközökkel valósul meg az internet és az sms-ek világában. Hogy áll most a proteszt potenciál, a repressziós potenciál, a participációs szándék, a kiszolgáltatottság érzése stb.., s ezek erőssége vagy gyengesége milyen hatással van a régi és az új demokráciákban a demokratikus rendszerek működésére, stabilitására.

A kutatás szakmailag újszerű, és ritka lehetőséget biztosít a változások idősorba helyezésére, és nemcsak az ötven évvel ezelőtti mért országok, de az új demokráciák esetében is. A neves nemzetközi kutatógárda első szakmai összejövetelét 2009. október 17-14 között tartja Mexikóvárosban Sidney Verba vezetésével.
angol összefoglaló
Gabriel Almond and Sidney Verba carried out his famour survey in 1959, 50 years ago, and they edited his Civic Culture book.
We would like repeat his research in more than 20 countries of the world. See the attached list of countries and the questionnair in English.
We would like revisited his findings and analeze the changes in the citizens political behaviours, orientations, attitudes.
The OTKA research will cover the cost of the Hungarian field work and data elaboration.
The main product of the research would be a book in Hungarian language and other comparative one in English.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás eredményei szerint az emberek a rendszerváltozás folyamatát nem úgy élték meg, hogy a rendszer számukra nyitottabbá és igazságosabbá vált volna, mint ahogy például a dél-európai országok polgárai a diktatúrák demokratizálódását, hanem éppen ellenkezőleg, úgy hogy zártabbá és kirekesztőbbé vált. Nem igazságosabbá és a többség érdekében működővé, hanem igazságtalanabbá és elitistábbá. Ennek magyarázatát abban találtuk meg, hogy nálunk valójában nem egyszerűen a diktatúrából a demokráciába való átmenet (tranzition) zajlott le, hanem nagy rendszer-átalakítás (transformation). Ebben a folyamatban pedig a hajtó komponensek ütköztek egymással szemben; Az adatok egyik legnagyobb tanulsága az, hogy miközben a mutatókban a változásokat kerestük, alapvetően változatlanságot találtunk, vagy csak kisebb elmozdulásokat, ami a magatartásának viszonylagos stabilitását bizonyítja. A piacgazdaság intézményeinek kiépülését követően is megmaradt az emberek magas paternalista elvárása a hatalom irányába, az erős állami szociális szerepvállalás iránti igény. Okát a politikai pártok viselkedésében találtuk meg. Ki tudtunk mutatni egy "bizalmi lejtőt" kelet-Mo. Bp. és Nyugat-Eu. általunk vizsgált régiói között. A Kelet-Mo-i bizalom-hiány kapcsolódik a társadalmi és gazdasági tőke-hiányhoz is.
kutatási eredmények (angolul)
We established, that one peculiarity of the Hungarian democracy is it`s “elitist” character, as the result of a long historical improvement, being strengthened by the Resolution; We highlighted, that the reason why international researches are not able to interpret the Hungarian processes, is that they cannot raise adequate questions to Hungarian reality; The main values of the Hu. society are not predicative, and they are not moving to that direction, more toward of enhancing the personal autonomy, with freedom as central value; The statement that the level of trust is very low in the Hungarian society, stated by many publicists, was not verified by our research. The level of interpersonal trust is higher; We could analyze the questions of political culture and behavior by time-series analysis, and we saw that there was no or slightly any change in most respects in the last 20 years; We could identify – within else- the connection between the level of trust and the economical level of the society (financial investment, unemployment).According to that the level of trust is lower in the Easter part of the country, - that is being highly effected by unemployment, compared to Budapest, and even lower in comparison to the Western part.
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Simon János: A politika értékválságban - A demokratikus politikai kultúra keresése, L’Harmattan Kiadó p.246., 2013
Simon János: A demokratikus politikai kultúra pillérei Magyarországon– Codebook:1989-2010, CEPoliti Kiadó kézirat, 2013
Simon János: Alattvalói vagy polgári politikai kultúra?, Polgári Szemle 2013. 1-2. 9. évf.1-2. szám 38-68.old., 2013
Szabó Tibor: Értékválság a politikában (2012) recenziója, Polgári Szemle 2013.3. számában (megjelentetés elfogadva), 2013
Simon János: Értékválság a politikában - A demokratikus politikai kultúra keresése, L'Harmattan p.191., 2012
Simon János (szerk.): Civil társadalom és érdekvédelem Közép-Európában, L’Harmattan Kiadó p.193., 2012
Simon János: Együtt egy új Közép-Európáért, Civil társadalom és érdekvédelem Közép-Európában; (L’Harmattan pp.193) 53-75., 2012
Simon János: Wnioski i postulaty nowej Europy – nie tylko dla Polaków i Wegrów, Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. IPS Uniwersytetu Warszawskiego, Warsawa 205-222., 2012
Simon János: The Main Pillars of Democratic Political Culture in Hungary, Central European Political Science Review. Vol.13. No. 50. Winter 2012. 9-64., 2012
Simon János (szerk.): Húsz éve szabadon Közép-Európában, Konrad Adenauer Stift. p.579., 2011
Simon János: Összecsúszott értékek – A baloldaldali és jobboldali értelmiség politikai kultúrája Magyarországon, Húsz Éve Szabadon Közép-Európában. (szerk.Simon János)2011. KAS. pp. 206-218. pp. 579, 2011
Simon János: Mass Political Culture and Political Participation in Hungary, A 50 Anos de la Cultura Cívica – Pensamientos y reflexiones. En honor al Prof. Sidney Verba (ed.J. I.Flores). UNAM, Mexico DF. 233-282., 2011
Simon János: Narratívák: Igazság és valóság a társadalomtudományban, A bizonyosság vége avagy que vadis demokrácia? (szerk.: Miszlivetz Ferenc) Savaria University Press Szombathely 45-62, 2011, 2011
vissza »