A magyar elektrotechnikai ipar kialakulására vonatkozó iratanyagok és egykorú források feldolgozása (1878–1914)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
82121
típus K
Vezető kutató Antal Ildikó
magyar cím A magyar elektrotechnikai ipar kialakulására vonatkozó iratanyagok és egykorú források feldolgozása (1878–1914)
Angol cím Study and preparation of the documents and other contemporary sources of the Hungarian electrical engineering industry
magyar kulcsszavak technikatörténet, ipartörténet, levéltári kutatások
angol kulcsszavak history of technology, history of industry, research in archives
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Technikatörténet
zsűri Történelem
Kutatóhely Magyar Tudománytörténeti Intézet Nonprofit Kft.
projekt kezdete 2010-02-01
projekt vége 2014-02-28
aktuális összeg (MFt) 5.689
FTE (kutatóév egyenérték) 1.19
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A hazai ipari cégek közül a Ganz-gyár volt az első, amely önálló kutatórészleget hozott létre, és ennek köszönhetően az elektrotechnika területén több világszabadalmat tudtak bejelenteni, illetve a gyakorlatban megvalósítani. Komoly sikereket értek el a váltakozóáramú transzformátorok megalkotásában és gyakorlati hasznosításában, ipari épületek, középületek és kiállítások világítási rendszerének létrehozásában. Sikereket értek el a világkiállításokon is.

A témakör teljes iratanyaga folyamatosan válik kutathatóvá, az egykori Ganz-gyárak privatizációjának következtében.

A kutatás célja, hogy egy hazai sikerágazat eredményeit mutassa be annak technikatörténeti és ipartörténeti összetevőivel (középpontban a Ganz-gyár produktumai, mellette az egykorú elektrotechnikai üzemek termékei), feltárván annak egykorú nyomtatott forrásait és levéltári dokumentumait.

Terveink szerint a kutatás második és negyedik évének végén összegezni tudjuk az anyagokat, és azt a kutatás négy éve alatt összesen két kiadványban tudjuk közreadni.
angol összefoglaló
The Ganz Machine Factory was the first Hungarian company that estabilished its own, from the production indpendent department for research and development. So the Ganz company could apply a number of patents all over the world on the field of electrical engineering and realize them.The company was very successful in developing and practical application of a.c. transformers, setting up lighting systems of workshops, exhibitions and public buildings. It was successful at world exhibitions as well.

The privatization of the former Ganz-factories enables to study step by step the complete documentation of this topic.

The target of the research is to demonstrate the results of this sucessful industrial branch of Hungary and the elements of its succes in respect of history of technology and history of industry, and studiing of the contemporary printed sources and documents of it in the archives (focused to the products of Ganz but to that of other companies of electrical engineering as well).

Accordig to our plans we can collect and summarize the materials up to the end of the second and than to the end of the fourt year and present them in two publications during the four years of the research work.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásomban feldolgoztam a magyar villamosipar egyik dicsőbb korszakának, a kezdeti évtizedeknek a történetét, levéltári forrásokra építve. Váltakozó áramú berendezések Magyarországról terjedtek el az egész világban, itt alkották meg a transzformátort, amely lehetővé tette a villamos energia szállítását, s ugyancsak magyar találmány a villamosvontatás megvalósítása, s az ahhoz kapcsolódó Kandó-mozdonyok kifejlesztése. Igyekeztem az ezekre vonatkozó külföldön bejelentett, de eddig nagyon kevesek által kutatott szabadalmakat feltárni és összegezni. Kutatásaimat két nyomtatott kötetben összegeztem, s munkámhoz internetes adatbázisokat is készítettem, amelyek segítik a részadatok visszakeresését: http://elektro.tudomanytortenet.hu/; http://villamosipar.tudomanytortenet.hu/hu/
kutatási eredmények (angolul)
In my research, I processed one of the glorious periods of the Hungarian electricity industry, thus its initial decades’ history based on archive sources. Alternating current equipment spread from Hungary to all over the world. The first transformer was built here, which made it possible to transport electric power. The Tram towing is also a Hungarian invention, and the development of Kando engines. I tried to research and summarize the patents that were published abroad, but researched by only a few people. I summarized my research in two books, and prepared internet databases which help searching the data used.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=82121
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Antal Ildikó: A magyar villamosenergia-ipar kialakulása 1878-1895, In: Budapest, 2012. MATI - MMKM Elektrotechnikai Múzeuma. 227 p., 36 t. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 94.), 2012
Antal Ildikó: A magyar villamosenergia-ipar 1896-1914., In: Budapest, 2014. Magyar Tudománytörténeti Intézet., 2014
Antal Ildikó: A magyar villamosságtan-elektrotechnika 1945 előtti történetének adatbázisa, Folyamatosan bővülő internetes összeállítás, 2014
Antal Ildikó: A magyar villamosságtan–elektrotechnika 1945 előtti történetéhez kapcsolódó magyar műszaki alkotók által külföldön bejelentett és elfogadott főbb szabadalmak teljes szövege, Internetes összeállítás, 2013
Antal Ildikó: Magyarországi villamosművek katalógusa 1896-1914. Az 1896 és 1914 között Magyarországon működő villamosenergia-ipari vállalatok és főbb tisztségviselőik, Folyamatosan bővülő internetes összeállítás, 2013
Antal Ildikó: Bláthy Ottó külföldi szabadalmai, In: Kaleidoscope. Művelődés-, tudomány- és orvostörténeti folyóirat. Vol. 4. (2013) No. 6. pp. 147-163., 2013
Antal Ildikó: A magyar elektrotechnikai ipar (villamosipar) kezdeti korszaka jelentősebb hazai és külföldi eseményeinek kronológiája (1878–1895), Internetes összeállítás, 2012
Antal Ildikó: A magyar villamosságtan-elektrotechnika 1945 előtti történetének adatbázisa. 2. egység, Internetes összeállítás, 2012
Antal Ildikó: Jedlik Ányos és a magyar villamosipar helye az elektrotechnika egyetemes történetében. (Az OTKA-kutatás ismertetésével), Előadás 2012. május 18-án Szímőn (Szlovákia), a nemzetközi Jedlik Emkékünnepségen, 2012
Antal Ildikó (összeáll.): Jedlik Ányos alkotásai, Kiállítás a szímői nemzetközi tudományos konferencia tiszteletére (2012. máj. 18.), 2012
Antal Ildikó: Kassa és környéke villamosításának kezdete (1917-ig). Egykorú dokumentumok bemutatásával., In: Kaleidoscope. Művelődés-, tudomány- és orvostörténeti folyóirat, 2014. (közlésre elfogadva), 2014
Antal Ildikó: A magyar elektrotechnikai ipar (villamosipar) kezdeti korszaka jelentősebb hazai és külföldi eseményeinek kronológiája (1878–1895), Internetes összeállítás (OTKA-kutatások 2012), 2012
Antal Ildikó: Egy jelentős 1885-ös magyar találmány: a transzformátor, Internetes összeállítás, 2011
Antal Ildikó: Bláthy Ottó 150. – Transzformátor 125., In: Bp., 2010. Magyar Szabadalmi Hivatal. 12 p., 2010
Antal Ildikó: Budapest első villamosvonala, In: Nemzeti évfordulóink 2012. Bp., 2012. Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága. p. 61., 2012
Antal Ildikó: Déri Miksa, In: Nemzeti évfordulóink 2013. Bp., 2013. Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága. p. 44., 2013
Antal Ildikó: Bláthy Ottó indukciós wattóra számlálója, In: Nemzeti évfordulóink 2014. Bp., 2014. Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága, 2014
Antal Ildikó; Ziegler Gábor: A rácsosztás története – egy finommechanikai szerkezet, a Jedlik-féle rácsosztó sorsa, Előadás a Jedlik emlékülésen a Jedlik Ányos Társaság szervezésében, Győr, 2013. május 25., 2013
Antal Ildikó: Déri Miksa, In: Nemzeti évfordulóink 2013. Bp., 2013. Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága., 2013
Antal Ildikó: Kármán Tódor, In: Nemzeti évfordulóink 2013. Bp., 2013. Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága., 2013
Antal Ildikó: A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumának Elektrotechnikai Múzeuma fotótárának bemutatása, In: "A tudomány-, technika és orvostörténet témáinak és tárgyainak képi ábrázolása a gyűjteményekben" tárgyban. Előadás a MTESZ konferencián (nov. 23.) Közlésre elfog., 2012
Antal Ildikó: A magyar villamosságtan-elektrotechnika 1945 előtti történetének adatbázisa. 1. egység, Internetes összeállítás, 2011
Antal Ildikó: A Magyar Országos Levéltárban megőrzött elektrotechnikai vonatkozású iratanyagok rövid áttekintése, néhány irat bemutatásával, Internetes összeállítás, 2010
Antal I: Jedlik Ányos eredeti "villámfeszítője" az Elektrotechnikai Múzeumban, In: Elektrotechnika 103 (2010) No. 11. p. 27., 2010
Antal I: Töltődj fel! "A villamosság térhódítása", In: Elektrotechnika 103 (2010) No. 3. p. 29., 2010
Antal I: Az 1872-ben Kassán alakult ipartanoda története és szerepe a magyarországi műszaki oktatásban, In: Természettudományos, műszaki és orvostudományi fejlődés a hosszú 19. században. Előadás a MTESZ konferencián (nov. 23.), 2010
Antal I: A magyarországi villamosipar 1918-ig. Magyarországi kis cégek a távírózás kezdetén, In: Jeles napok. A Budapest-Bécs közötti távbeszélő vonal átadása. Internetes kiadvány, 2010
Antal I.: Irinyi János és a zajtalanul gyúló foszforos gyufa, In: Nemzeti évfordulóink 2011. Bp., 2011. Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága. p. 64., 2011
Antal I.: 150 éves a Jedlik dinamó., In: Elektrotechnika 104 (2011) No. 11. p. 37., 2011
Antal Ildikó: A múlt magyar tudósai (két akadémiai könyvsorozat). [1882-1944, 1970-2012], In: Kaleidoscope Művelődés- Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat, 2012. No. 4. pp. 200-209., 2012
Antal Ildikó: Tudománytörténeti kutatások akadémiai kiadásban az elmúlt 60 évben, In: Kaleidoscope Művelődés- Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat, 2012. No. 5. pp. 353-368., 2012
Antal Ildikó: A magyar villamosenergia-ipar kialakulása 1878-1895, In: Budapest, 2012. MATI - MMKM Elektrotechnikai Múzeuma. 228 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 94.), 2012
Antal Ildikó: Budapest első villamosvonala, In: Nemzeti évfordulóink 2012. Bp., 2012. Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága., 2012
Antal Ildikó: Tudománytörténet az Akadémián., In: Fejezetek a kémiatörténetből. Szőkefalvi-Nagy Zoltánra emlékezve. Várpalota-Bp., 2011. MMKM Vegyészeti Múzeuma - MATI. pp. 181-190., 2011
Antal Ildikó: Technikatörténet az Akadémián., In: Fejezetek a kémiatörténetből. Szőkefalvi-Nagy Zoltánra emlékezve. Szerk.: Gazda István. Bp.-Várpalota, 2011. MATI-MMKM Vegyészeti Múzeuma. pp. 191-194., 2011
Antal Ildikó: Fejezetek a fény történetéből, In: Előadás a "Matrica" Múzeumban, Százhalombatta, 2011. április 20., 2011
Antal Ildikó: Elektrotechnikai Múzeum, In: Villanyszerelők Lapja. Elektromosipari és épületvillamossági szaklap, 2011. nov., 2011
Antal Ildikó: Új helyszínen a "Töltődj fel!" című utazó kiállítás, In: Elektrotechnika 104 (2011) No. 6., 2011
Antal Ildikó: "150 éves a Jedlik dinamó". A kiállítási forgatókönyv illusztrációkkal bővített internetes változata, In: Elektrotechnikai Múzeum, 2011. okt.-dec., 2011
Antal Ildikó: Korda Dezső, In: Nemzeti évfordulóink 2014. Bp., 2014. Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága, 2014
Antal Ildikó: Kármán Tódor, In: Nemzeti évfordulóink 2013. Bp., 2013. Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága. p. 49., 2013
vissza »