A tragikum és a komikum értelmezése az antik drámában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
83115
típus K
Vezető kutató Karsai György
magyar cím A tragikum és a komikum értelmezése az antik drámában
Angol cím Interpretation of the tragic and the comic in ancient drama
magyar kulcsszavak tragikum, komikum, antik dráma, ókortudomány, irodalomtörténet, színház
angol kulcsszavak tragic, comic, ancient drama, classical studies, literary history, theatre
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Ókori kultúra
zsűri Irodalom
Kutatóhely Klasszika Filológia Tanszék (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Bárány István
Bélyácz Katalin
Hajdu Péter
Kárpáti András
Kendeffy Gábor
Ritoók Zsigmond
Sebestyén Rita Júlia
Vince Máté
projekt kezdete 2011-02-01
projekt vége 2016-02-29
aktuális összeg (MFt) 13.168
FTE (kutatóév egyenérték) 10.25
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A tervezett kutatás fő célja az antik színpadi szövegkorpusz jelentős részének műfajelméleti elemzése. A módszer a tragédia és a komédia elméleti alalpú, de a konkrét drámákra összpontosító tanulányozása. A téma ilyen alapozású és mélységű kidolgozása nemzetközi kontextusban is újdonságnak számít. A projekt szorosan együttműködő csoportmunkát feltételez, rendszeres műhelyösszejövetelekkel, minden második hónapban megvitatásra kerül egy-egy tanulmányterv aktuális változata. Az elkéstült szövegek publikálása folyamatosan történik.
angol összefoglaló
The main objective of our planned research is the genre-theoretical analysis of certain parts of antique theatrical text corps. We will start this with a review of theoretical research into tragedy and comedy. Working out this issue with these premises and in such a scale will be a novelty also in the international professional literature, rather than only in the domestic one. All along the project-work we will have regularly organized work-shop-meetings: once in two months we will discuss the actual state of the researchworks. We plan to regularly publish the finished papers and studies.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A 2015-ös év a pályázatban kitűzött célok – a tragikum és a komikum értelmezése az antik (görög és római) színházban – összefoglalása volt. Ebben a keretben tartottuk összejöveteleinket, ahol a projekthez kapcsolódó szakirodalmi és saját kutatásainkon alapuló eredményeket vitattunk meg: 2015. március 22-én, 2015. május 7-én , 2015. szeptember 3-án és 2015. november 22-én. Az előadók: Kárpáti András, Hajdu Péter, Bárány István és Karsai György voltak. A megbeszélések eredményei a készülő tanulmánykötet írásaiban (a Bevezetőben és a vonatkozó tanulmányokban) lesznek olvashatók. Megrendeztük konferenciánkat A tragikum és a komikum értelmezése az antik (görög és római) színházban címmel 2015. február 20-án. 2015-ben több konferencián is részt vettek a programban résztvevők Magyarországon és külföldön: Karsai György: Grenoble Fabula agitur – előadásának címe: La position du théatre grec en Hongrie (1989-2014); - a konferencia anyagát tartalmazó tanulmánykötet szerkesztés alatt, a várható megjelenés ideje 2016. május; Strasbourg: Voir le fantome – előadásának címe: Teucros et le fantome d’Hélene dans la tragédie d’Euripide ; a konferencia előadásainak szövegét tartalmazó tanulmánykötet szerkesztés alatt van, a várható megjelenés időpontja 2016. nyár.
kutatási eredmények (angolul)
The year 2015 was consecrated to the accomplisment of our research program, "The interpretation of the tragic and the comic in the greek and Roman theatre". It was in this context we have organized our meetings: we discussed the new relevant scientific literature related to the reearch prgram. The results of our meetimgs - just as the papers read during our intrenational conference: "The interpretation of the tragic and the comic in the classical greek and Roman theatre", Pécs, 20.02. 2015 - will be published in the volume of our research program, to be published latest June of this year.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=83115
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Karsai György: Az Oidipusz-Teiresziasz összecsapás Szophoklész Oidipusz király című tragédiájában, Ókor 14 (2015/2) 76-87., 2015
Karsai György: Sophoklés:Oidipus király (Az Oidipus-Teiresias agón 2. rész), Ókor 14 (2015/3) 60-72-, 2015
Karsai György: Sophoklés:Oidipus király, az Oidipus-Teiresias agón 3. rész, Ókor 14 (2015/3) 73-86., 2015
Bélyácz Katalin: Salamis katonái, Ókor 14 (2015/2) 69-75, 2015
Kárpáti András: Múzsák ellenfényben, Budapest, Gondolat Kiadó, 2014
Bárány István: "Hattyúként fáról-fára szállt!" Filozófiai fikció és életműegész a Platón-dialógusok értelmezési hagyományában, Ókor 14 (2015/2) 23-32., 2015
Bélyácz katalin: Salamis katonái, Ókor 14 (2014/2) 69-75, 2015

 

Projekt eseményei

 
2015-03-26 09:31:08
Résztvevők változása
vissza »