Algebra- és műveletosztályok  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
83219
típus K
Vezető kutató Zádori László
magyar cím Algebra- és műveletosztályok
Angol cím Classes of algebras and operations
magyar kulcsszavak algebra, varietás, háló, félcsoport, művelet, reláció
angol kulcsszavak algebra, variety, lattice, semigroup, operation, relation
megadott besorolás
Matematika (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Algebra
zsűri Matematika–Számítástudomány
Kutatóhely Bolyai Intézet (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők B. Szendrei Mária
Czédli Gábor
Dormán Miklós
Hartmann Miklós
Kátai-Urbán Kamilla
Katonáné Dr. Horváth Eszter
Maróti Miklós
Szendrei Ágnes
Vajda Róbert
Waldhauser Tamás
projekt kezdete 2011-02-01
projekt vége 2015-01-31
aktuális összeg (MFt) 20.000
FTE (kutatóév egyenérték) 14.62
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A projekt résztvevőinek csapatát a tapasztalt, jó nemzetközi hírnévvel és kapcsolatokkal rendelkező matematikusok mellett jórészt olyan fiatal matematikusok alkotják, akik nemrég szerezték meg a PhD fokozatukat. Tervezett kutatásainkban általános algebraosztályok, háló- és félcsoportosztályok szerkezetének vizsgálatát tűztük ki célul. A különböző operációkra zárt művelethalmazok tanulmányozása szorosan kapcsolódik ezekhez a kutatásokhoz, és fontos részét képezi a pályázatnak. A projekt keretében kutatandó témák az univerzális algebra, félcsoportelmélet és hálóelmélet nemzetközi érdeklődésre számot tartó, jelenleg is művelt területeiről kerülnek ki. A tervezett kutatások a projektben résztvevő kutatók és nemzetközileg elismert kutatók eredményeire támaszkodnak. Manapság a véges algebrák elméletében végzett kutatások jelentős részének fő motiváló tényezője a számítástudományban definiált kényszer-kielégítési probléma, amely számítógépes vizsgálata is a projekt célkitűzései között szerepel.

Terveink szerint az eredmények és a publikációk a következő speciális témakörökben várhatók: véges algebrák és végesen generált varietások elmélete, kényszer-kielégítési problémakör, lezárási operátorok elmélete, hálók kategóriaelméleti aspektusai, szigetek problémakör, inverz és ortodox félcsoportok struktúraelmélete, félcsoportok szabad spektruma, zárt műveletosztályok és klónok elmélete. A kapott eredményeinket elismert nemzetközi folyóiratokban és konferenciakiadványokban publikáljuk.
angol összefoglaló
The project team consists of experienced mathematicians with excellent international reputation and contacts and several young mathematicians who have recently received their PhDs. In the project proposed we plan to investigate the structural properties of classes of general algebras, as well as of classes of lattices and semigroups. The study of classes of operations closed under various operators is closely related to these research areas and is an important part of our research proposal. In the study of finite algebras one of the main directions of today’s research is motivated by the constraint-satisfaction problem defined in computer science. Our goals in the project include also the study of this problem with the help of computers. The topics investigated in the project are in the main stream of current research in the fields of universal algebra, lattice theory, and semigroup theory. The research proposed relies on earlier results of the participants and internationally acknowledged experts of these fields.

Our aim is to prove and publish new results in the following specific subjects: theory of finite algebras and finitely generated varieties, constraint-satisfaction problem, closure operators, categorical aspects of lattices, islands, strucuture theory of inverse and orthodox semigroups, free spectra of semigroup varieties, closed classes of operations and clones. We intend to publish our results in reputable international mathematical journals and conference proceedings.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kiterjesztettük Wiegold dichotómia-tételét paralelogramma-kifejezéssel bíró véges algebrákra. Közös általánosítást adtunk McKenzie és Willard véges axiomatizálhatósági tételeire. Összefüggőségi eredményeket igazoltunk véges reflexív és véges sima digráfok polinomdigráfjaira enyhe algebrai feltételek teljesülése esetén. Jelentős eredményeket értünk el a planáris féligmoduláris hálók szerkezetének vizsgálatában. Bebizonyítottuk, hogy legalább hat oldal esetén a húrsokszög nem szerkeszthető meg az oldalaiból. Bebizonyítottuk, hogy a részbenrendezett halmazok, félhálók és hálók CD-bázisai jellemezhetők alkalmasan definiált részbenrendezett halmaz, illetve háló maximális láncai segítségével. Szükséges és elegendő feltételt adtunk arra, hogy egy felfelé véges E-unitér inverz monoidnak mikor van F-inverz fedője adott csoportvarietás felett. Továbbá több jól ismert, inverz félcsoportokra vonatkozó fedési és beágyazási tételt általánosítottunk megszorításos félcsoportokra. Beláttuk, hogy a szabad monoidok koherensek, a szabad inverz monoidok nem, a szabad balról tágas monoidok pedig jobbkoherensek, azonban nem balkoherensek. Meghatároztuk adott totális résszel rendelkező parciális klónok halmazának számosságát a kételemű halmazon, ezzel megoldva Lau problémáját. Goodstein tételét általánosítottuk egy disztributív hálók feletti polinom interpolációs probléma megoldásával. Leírtuk a véges féligegyszerű gyűrűk közötti kategóriaekvivalenciákat.
kutatási eredmények (angolul)
We extended Wiegold's dichotomy theorem for finite algebras with parallelogram terms. We obtained a common generalization of McKenzie's and Willard's finite axiomatization theorems. We established connectivity results for polynomial digraphs of finite reflexive and of finite smooth connected digraphs satisfying mild algebraic conditions. We achieved significant results in the investigation of the structure of planar semimodular lattices. For n>5, we proved that the cyclic (= inscribed) polygon is geometrically non-constructible from its side lengths. We proved that CD-bases in posets, semilattices and lattices can be characterized via maximal chains in a related poset or lattice. We found a necessary and sufficient condition in order that a finite-above E-unitary inverse monoid have an F-inverse cover over a given group variety. Moreover, several well-known covering and embedding theorems for inverse semigroups were generalized for restriction semigroups. We have shown that free monoids are coherent, free inverse monoids are not, and that free left ample monoids are right coherent, but not left coherent. We determined the cardinality of the set of partial clones over the two-element set with a given total part, thereby solving Lau’s problem. We generalized Goodstein’s theorem by solving a polynomial interpolation problem over distributive lattices. We described the categorical equivalences between finite semisimple rings.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=83219
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
[BS1] V. Gould, M. B. Szendrei: Proper left restriction semigroups―semidirect products and W-products, Acta Math. Hungar., 141, 36-57, 2013
[BS2] M. B. Szendrei: Embedding of a restriction semigroup into a W-product, Semigroup Forum 89, 280-291, 2014
[BS3] N. Szakács, M. B. Szendrei: On F-inverse covers of finite-above inverse monoids, kézirat, 2015
[BS4] V. Gould, M. Hartmann, M. B. Szendrei: Embedding in almost factorizable restriction semigroups, kézirat, 2015
[H3] E.K. Horváth, A. Máder, A. Tepavcevic: One-dimensional Czédli-type islands, The College Mathematics Journal 42, no. 5, 374-378, 2011
[H1] E.K. Horváth, S. Radeleczki: A note on CD-independent subsets, Acta Sci. Math (Szeged), 78, 3-24, 2012
[H2] E. K. Horváth, B. Seselja, A. Tepavcevic: Cardinality of height function’s range in case of maximally many rectangular islands – computed by cuts, Central European Journal of Mathematics, 11 no. 2, 296-307., 2013
[KU1] K. Kátai-Urbán, P. P. Pach, G. Pluhár, A. Pongrácz, Cs. Szabó: On the word problem for syntactic monoids of piecewise testable languages, Semigroup Forum 84, 323--332, 2012
[KU2] G. Horváth, K. Kátai-Urbán, P. P. Pach, G. Pluhár, A. Pongrácz, Cs. Szabó: On free algebras in varieties generated by iterated semidirect products of semilattices, Int. J. Algebra Comput. 22, no. 7, Paper 1250063. 11 pp., 2012
[Cz1] G. Czédli and A. B. Romanowska: An algebraic closure for barycentric algebras and convex sets, Algebra Universalis 68, 111-143, 2012
[Cz2] G. Czédli, L. Ozsvárt and B. Udvari: How many ways can two composition series intersect?, Discrete Mathematics 312, no. 24, 3523-3536, 2012
[Cz3] G. Czédli and E. T. Schmidt: Composition series in groups and the structure of slim semimodular lattices, Advances in Mathematics, benyújtva, 2013
[Cz4] G. Czédli and E. T. Schmidt: Slim semimodular lattices. II. A description by patchwork systems, Order, DOI: 10.1007/s11083-012-9271-3, 2012
[Cz5] G. Czédli, J. Grygiel, K. Grygiel: Distributive lattices determined by weighted double skeletons, Algebra Universalis, elfogadva, 2013
[W1] M. Couceiro, E. Lehtonen, T. Waldhauser: On the arity gap of polynomial functions, Acta Scientiarum Mathematicarum (Szeged), benyújtva, 2013
[W2] M. Couceiro, E. Lehtonen, T. Waldhauser: Additive decomposability of functions over abelian groups, International Journal of Algebra and Computation, elfogadva, 2013
[W3] M. Couceiro, E. Lehtonen, T. Waldhauser: A survey on the arity gap, Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, elfogadva, 2013
[W4] M. Couceiro, E. Lehtonen, T. Waldhause: Parametrized arity gap, Order, DOI: 10.1007/s11083-012-9261-5., 2012
[W5] M. Couceiro, T. Waldhauser: Pseudo-polynomial functions over finite distributive lattices, Fuzzy Sets and Systems, DOI: 10.1016/j.fss.2012.09.007, 2012
[W6] M. Couceiro, T. Waldhauser: Interpolation by polynomial functions of distributive lattices: a generalization of a theorem of R. L. Goodstein, Algebra Universalis, elfogadva, 2013
[W7] M. Couceiro, J-L. Marichal, T. Waldhauser: Locally monotone Boolean and pseudo-Boolean functions, Discrete Appl. Math., 160, 1651--1660, 2012
[W8] M. Couceiro, E. Lehtonen, T. Waldhauser: On equational definability of function classes, Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, elfogadva, 2013
[M2] J. Kincses, G. Makay, M. Maróti, J. Osztényi, L. Zádori: A special case of the Stahl conjecture, European Journal of Combinatorics 34, no. 2, 502–511, 2013
[M1] M. Maróti, L. Zádori: Reflexive digraphs with near unanimity polymorphisms, Discrete Mathematics 12, no. 15, 2316–2328, 2012
[D1] M. Dormán, G. Makay, M. Maróti, R. Vajda: Monoidal intervals on small sets, kézirat, 2013
[BS1] V. Gould, M. B. Szendrei: Proper left restriction semigroups―semidirect products and W-products, Acta Math. Hungar., elfogadva, 2013
[SZ1] E. Lehtonen, Á. Szendrei: Partial orders induced by quasilinear clones, Contributions to General Algebra 20, Proc. Salzburg Conf. 2011 (AAA81), Verlag Johannes Heyn, Klagenfurt, Verlag Johannes Heyn, Klagenfurt 2012; pp. 51-83, 2012
[SZ2] Á. Szendrei: Rosenberg-type completeness criteria for subclones of Slupecki's clone, Proceedings of the 42nd International Symposium on Multiple-Valued Logic, Victoria, BC, Canada, May 2012, (Ed.: D. M. Miller and V. C. Gaudet) IEEE 2012; pp. 349-354, 2012
[Ha1] M. Hartmann, M. B. Szendrei: E-unitary almost factorizable orthodox semigroups, Semigroup Forum 84, 157 - 175, 2011
[D2] M. Dormán: Transformation monoids with finite monoidal intervals, Algebra Universalis, benyújtva, 2013
[H4] E. K. Horváth, G. Makay, R. Pöschel, T. Waldhauser: Invariance groups of finite functions and orbit equivalence of permutation groups, Journal of Algebra, benyújtva, 2013
[H5] S. Foldes, E. K. Horváth, S. Radeleczki, T. Waldhauser: A general framework for island systems,, European Journal of Combinatorics, benyújtva, 2013
[V1] R. Vajda: Symbolic Computation of Low Degree Complex Chebyshev Polynomials on Circular Arcs and Sectors, kézirat, 2013
[KU3] G. Horváth, K. Kátai-Urbán, P. P. Pach, G. Pluhár, A. Pongrácz, Cs. Szabó: The number of monounary algebras, Algebra Universalis, 66, 81--83, 2011
[BS2] M. B. Szendrei: Embedding of a restriction semigroup into a W-product, Semigroup Forum, elfogadva, 2013
[SZ3] K. A. Kearnes, E. W. Kiss, Á. Szendrei: Growth rates of finite algebras, kézirat, 2013
[Ha2] V. Gould, M. Hartmann, L. Shaheen: On some finitary conditions arising from the axiomatisability of certain classes of monoid acts, Communications in Algebra, elfogadva, 2013
[Ha3] A. Bailey, V. Gould, M. Hartmann, J. Renshaw, L. Shaheen: Covers for S-acts and Condition (A) for a monoid S, kézirat, 2013
[Cz6] I. Chajda, G. Czédli, and R. Halas: Independent joins of tolerance factorable varieties, Algebra Universalis, DOI: 10.1007/s00012-012-0213-0, 2013
[Cz7] G. Czédli and E. W. Kiss: Varieties whose tolerances are homomorphic images of their congruences, Bulletin of the Australian Mathematical Society, elfogadva, 2013
[Cz8] G. Czédli, M. Maróti, A. B. Romanowska: A dyadic view of rational convex sets, Commentationes Mathematicae Universitatis, benyújtva, 2013
[Cz9] I. Chajda, G. Czédli, R. Halas, P. Lipparini: Tolerances as images of congruences in varieties defined by linear identities, Algebra universalis, DOI 10.1007/s00012-013-0219-2, 2013
[Cz10] G. Czédli, T. Dékány, L. Ozsvárt, N. Szakács, B. Udvari: On the number of slim, semimodular lattices, Mathematica Slovaca, benyújtva, 2013
[Cz11] G. Czédli: The asymptotic number of planar, slim, semimodular lattice diagrams, Order, benyújtva, 2013
[Cz12] G. Czédli and G. Grätzer: Notes on planar semimodular lattices. VII. Resections of planar semimodular lattices, Order, DOI 10.1007/s11083-012-9281-1, 2012
[Cz13] G. Czédli: Coordinatization of join-distributive lattices, Algebra Universalis, benyújtva, 2013
[Cz14] G. Czédli and I.V. Nagy: Varieties of distributive rotational lattices, Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. rer. nat., Mathematica, benyújtva, 2013
[Cz15] K. Adaricheva and G. Czédli: Notes on the description of join-distributive lattices by permutations, Algebra Universalis, benyújtva, 2013
[Cz16] G. Czédli: Finite convex geometries of circles, Discrete Mathematics, benyújtva, 2013
[Cz17] G. Czédli and A. Romanowska: Generalized convexity and closure conditions, International Journal of Algebra and Computation, benyújtva, 2013
[Cz18] G. Czédli: Quasiplanar diagrams and slim semimodular lattices, Order, benyújtva, 2013
[H2] E. K. Horváth, B. Seselja, A. Tepavcevic: Cardinality of height function’s range in case of maximally many rectangular islands – computed by cuts, Central European Journal of Mathematics, 11 no. 2, 296-307., 2013
[Cz1] G. Czédli and A. B. Romanowska: An algebraic closure for barycentric algebras and convex sets, Algebra Universalis 68, 111-143, 2012
[Cz2] G. Czédli, L. Ozsvárt and B. Udvari: How many ways can two composition series intersect?, Discrete Mathematics 312, no. 24, 3523-3536, 2012
[Cz3] G. Czédli and E. T. Schmidt: Composition series in groups and the structure of slim semimodular lattices, Acta Sci Math. (Szeged) 79, 369-390, 2013
[Cz4] G. Czédli and E. T. Schmidt: Slim semimodular lattices. II. A description by patchwork systems, Order 30, 689-721, DOI: 10.1007/s11083-012-9271-3, 2012
[Cz5] G. Czédli, J. Grygiel, K. Grygiel: Distributive lattices determined by weighted double skeletons, Algebra Universalis 69, 313-326, 2013
[W1] M. Couceiro, E. Lehtonen, T. Waldhauser: On the arity gap of polynomial functions, benyújtva, 2014
[M2] J. Kincses, G. Makay, M. Maróti, J. Osztényi, L. Zádori: A special case of the Stahl conjecture, European Journal of Combinatorics 34, no. 2, 502–511, 2013
[M1] M. Maróti, L. Zádori: Reflexive digraphs with near unanimity polymorphisms, Discrete Mathematics 12, no. 15, 2316–2328, 2012
[BS1] V. Gould, M. B. Szendrei: Proper left restriction semigroups―semidirect products and W-products, Acta Math. Hungar., 141, 36-57, 2013
[H4] E. K. Horváth, G. Makay, R. Pöschel, T. Waldhauser: Invariance groups of finite functions and orbit equivalence of permutation groups, Central European Journal of Mathematics, benyújtva, 2014
[H5] S. Foldes, E. K. Horváth, S. Radeleczki, T. Waldhauser: A general framework for island systems,, Acta Sci. Math., elfogadva, 2014
[BS2] M. B. Szendrei: Embedding of a restriction semigroup into a W-product, Semigroup Forum, DOI 10.1007/s00233-013-9516-5, 2013
[SZ3] K. A. Kearnes, E. W. Kiss, Á. Szendrei: Growth rates of finite algebras, I: Pointed cub terms, benyújtva, 2014
[Ha3] A. Bailey, V. Gould, M. Hartmann, J. Renshaw, L. Shaheen: Covers for S-acts and Condition (A) for a monoid S, Glasgow Journal of Mathematics, elfogadva, 2014
[Cz6] I. Chajda, G. Czédli, and R. Halas: Independent joins of tolerance factorable varieties, Algebra Universalis 69, 83-92, DOI: 10.1007/s00012-012-0213-0, 2013
[Cz7] G. Czédli and E. W. Kiss: Varieties whose tolerances are homomorphic images of their congruences, Bulletin of the Australian Mathematical Society 87, 326-338, 2013
[Cz8] G. Czédli, M. Maróti, A. B. Romanowska: A dyadic view of rational convex sets, Commentationes Mathematicae Universitatis, elfogadva, 2013
[Cz9] I. Chajda, G. Czédli, R. Halas, P. Lipparini: Tolerances as images of congruences in varieties defined by linear identities, Algebra universalis 69, 167-169, DOI 10.1007/s00012-013-0219-2, 2013
[Cz10] G. Czédli, T. Dékány, L. Ozsvárt, N. Szakács, B. Udvari: On the number of slim, semimodular lattices, Mathematica Slovaca, benyújtva, 2013
[Cz11] G. Czédli: The asymptotic number of planar, slim, semimodular lattice diagrams, Order, benyújtva, 2013
[Cz12] G. Czédli and G. Grätzer: Notes on planar semimodular lattices. VII. Resections of planar semimodular lattices, Order 30, 847-858. DOI 10.1007/s11083-012-9281-1, 2012
[Cz13] G. Czédli: Coordinatization of join-distributive lattices, Algebra Universalis, elfogadva, 2013
[Cz14] G. Czédli and I.V. Nagy: Varieties of distributive rotational lattices, Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. rer. nat., Mathematica, 52(1), 75--78, 2013
[Cz15] K. Adaricheva and G. Czédli: Notes on the description of join-distributive lattices by permutations, Algebra Universalis, elfogadva, 2013
[Cz16] G. Czédli: Finite convex geometries of circles, Discrete Mathematics, benyújtva, 2013
[Cz17] G. Czédli and A. Romanowska: Generalized convexity and closure conditions, International Journal of Algebra and Computation 23, 1805--1835., 2013
[Cz18] G. Czédli: Quasiplanar diagrams and slim semimodular lattices, Order, benyújtva, 2013
[D3] M. Dormán: Highly collapsing clones, kézirat, 2014
[BS3] N. Szakács, M. B. Szendrei: On F-inverse covers of finite-above inverse monoids, kézirat, 2014
[Ha4] M. Hartmann, T. Waldhauser: On strong affine representations of the polycyclic monoids, kézirat, 2014
[Ha5] V. Gould, M. Hartmann, N. Ruškuc: Free monoids are coherent, kézirat, 2014
[Ha6] V. Gould, M. Hartmann: Coherency, free inverse monoids and free left ample monoids, kézirat, 2014
[M3] G. Gyenizse, M. Maróti, L. Zádori: The structure of polynomials associated with smooth digraphs, kézirat, 2014
[SZA4] K. A. Kearnes, E. W. Kiss, Á. Szendrei: Growth rates of algebras, II: Wiegold dichotomy, benyújtva, 2014
[SZA5] K. A. Kearnes, E. W. Kiss, Á. Szendrei: Growth rates of algebras, III: Finite solvable algebras, kézirat, 2014
[SZA6] K. A. Kearnes, Á. Szendrei, R. Willard: A finite basis theorem for difference-term varieties with a finite residual bound, benyújtva, 2014
[W9] J. Almeida, M. Couceiro, T. Waldhauser: [W9] J. Almeida, M. On the topological semigroup of equational classes of finite functions under composition, J. Mult.-Valued Logic Soft Comput., benyújtva, 2014
[W10] M. Couceiro, L. Haddad, K. Schölzel, T. Waldhauser: A solution to a problem of D. Lau: Complete classification of intervals in the lattice of partial Boolean clones, J. Mult.-Valued Logic Soft Comput., benyújtva, 2014
[W11] M. Couceiro, L. Haddad, K. Schölzel, T. Waldhauser: Relation graphs and partial clones on a 2-element set, Proceedings of the 44th IEEE International Symposium on Multiple-Valued Logic, benyújtva, 2014
[W12] T. Waldhauser: Maximal and minimal closed classes in multiple-valued logic, [W12] T. Waldhauser: Maximal andProceedings of the 44th IEEE International Symposium on Multiple-Valued Logic, benyújtva, 2014
[V2] L.L. Stachó, R. Vajda: Hermite interpolation sequences over fields, Linear Algebra and its Applications, 439 (1), 66-77, 2013
[V1] R. Vajda: Symbolic Computation of Low Degree Complex Chebyshev Polynomials on Circular Arcs and Sectors, kézirat, 2014
[V3] H.-J. Rack-R. Vajda: On optimal quadratic Lagrange interpolation: Extremal node systems with minimal Lebesgue constant via symbolic computation, benyújtva, 2014
[H6] E. K. Horváth: Islands: from coding theory to enumerative combinatorics and to lattice theory – overview and open problems, Miskolc Mathematical Notes, 14(3) 927-939, 2013
[H7] E. K. Horváth, Branimir Seselja, Andreja Tepavcevic: Lattice induced threshold functions and Boolean functions, kézirat, 2014
[Cz19] G. Czédli: CD-independent subsets in meet-distributive lattices, Acta Math. Hungarica, DOI 10.1007/s10474-013-0371-3, 2013
[Cz20] G. Czédli: Patch extensions and trajectory colorings of slim rectangular lattices, Algebra Universalis, elfogadva, 2014
[Cz21] G. Czédli: The ordered set of principal congruences of a countable lattice, Algebra Universalis, benyújtva, 2014
[Cz22] G. Czédli and Á. Kunos: On the geometric constructibility of cyclic polygons with even number of vertices, Proceedings of the American Mathematical Society, benyújtva, 2014
[Cz23] G. Czédli: Large sets of lattices without order embeddings, Communications in Algebra. benyújtva, 2014
[Cz24] G. Czédli and D. Jakubíková-Studenovská: Large rigid sets of algebras with respect to embeddability, Mathematica Slovaca, benyújtva, 2014
[Cz25] G. Czédli, T. Dékány, G. Gyenizse and J. Kulin: The number of slim rectangular lattices, Algebra Universalis, benyújtva, 2014
[Cz4] G. Czédli and E. T. Schmidt: Slim semimodular lattices. II. A description by patchwork systems, Order 30, 689-721, 2012
[Cz6] I. Chajda, G. Czédli, and R. Halas: Independent joins of tolerance factorable varieties, Algebra Universalis 69, 83-92, 2013
[Cz8] G. Czédli, M. Maróti, A. B. Romanowska: A dyadic view of rational convex sets, Commentationes Mathematicae Universitatis, Carolinae 55 (2), 159–173, 2013
[Cz9] I. Chajda, G. Czédli, R. Halas, P. Lipparini: Tolerances as images of congruences in varieties defined by linear identities, Algebra universalis 69, 167-169, 2013
[Cz10] G. Czédli, T. Dékány, L. Ozsvárt, N. Szakács, B. Udvari: On the number of slim, semimodular lattices, Mathematica Slovaca, elfogadva, 2015
[Cz11] G. Czédli: The asymptotic number of planar, slim, semimodular lattice diagrams, Order, benyújtva, 2015
[Cz12] G. Czédli and G. Grätzer: Notes on planar semimodular lattices. VII. Resections of planar semimodular lattices, Order 30, 847-858, 2012
[Cz13] G. Czédli: Coordinatization of join-distributive lattices, Algebra Universalis 72, 155-162, 2014
[Cz14] G. Czédli and I.V. Nagy: Varieties of distributive rotational lattices, Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. rer. nat., Mathematica, 52(1), 75-78, 2013
[Cz15] K. Adaricheva and G. Czédli: Notes on the description of join-distributive lattices by permutations, Algebra Universalis 72, 155-162, 2014
[Cz16] G. Czédli: Finite convex geometries of circles, Discrete Mathematics 330, 61-75, 2014
[Cz17] G. Czédli and A. Romanowska: Generalized convexity and closure conditions, International Journal of Algebra and Computation 23, 1805-1835, 2013
[Cz18] G. Czédli: Quasiplanar diagrams and slim semimodular lattices, Order, benyújtva, 2015
[Cz19] G. Czédli: CD-independent subsets in meet-distributive lattices, Acta Math. Hungarica 143 (1), 232-248, 2014
[Cz20] G. Czédli: Patch extensions and trajectory colorings of slim rectangular lattices, Algebra Universalis, 72 (2), 125-154, 2014
[Cz21] G. Czédli: The ordered set of principal congruences of a countable lattice, Algebra Universalis, benyújtva, 2015
[Cz22] G. Czédli and Á. Kunos: Geometric constructibility of cyclic polygons and a limit theorem, Acta Sci. Math. (Szeged), benyújtva, 2015
[Cz23] G. Czédli: Large sets of lattices without order embeddings, Communications in Algebra, elfogadva, 2015
[Cz24] G. Czédli and D. Jakubíková-Studenovská: Large rigid sets of algebras with respect to embeddability, Mathematica Slovaca, elfogadva, 2015
[Cz25] G. Czédli, T. Dékány, G. Gyenizse and J. Kulin: The number of slim rectangular lattices, Algebra Universalis, elfogadva, 2015
[Cz26] G. Czédli: Representing some families of monotone maps by principal lattice congruences, kézirat, 2015
[Cz27] G. Czédli: Diagrams and rectangular extensions of planar semimodular lattices, kézirat, 2015
[Cz28] Gábor Czédli and George Grätzer: Planar Semimodular Lattices: Structure and Diagrams, Lattice Theory: Special Topics, Chapter (pp. 91-130), editors G. Grätzer and F. Wehrung, Birkhäuser, 2014
[D1] M. Dormán, G. Makay, M. Maróti, R. Vajda: Monoidal intervals on three- and four-element sets, Acta Sci. Math, benyújtva, 2015
[D2] M. Dormán: Transformation monoids with finite monoidal intervals, Algebra Universalis, benyújtva, 2015
[D3] M. Dormán: Highly collapsing clones, kézirat, 2015
[H1] E.K. Horváth, S. Radeleczki: A note on CD-independent subsets, Acta Sci. Math (Szeged), 78, 3-24, 2012
[H3] E.K. Horváth, A. Máder, A. Tepavcevic: One-dimensional Czédli-type islands, The College Mathematics Journal 42, no. 5, 374-378, 2011
[H4] E. K. Horváth, G. Makay, R. Pöschel, T. Waldhauser: Invariance groups of finite functions and orbit equivalence of permutation groups, Open Mathematics, 13, 83-95, 2015
[H5] S. Foldes, E. K. Horváth, S. Radeleczki, T. Waldhauser: A general framework for island systems, Acta Sci. Math., elfogadva, 2015
[H6] E. K. Horváth: Islands: from coding theory to enumerative combinatorics and to lattice theory – overview and open problems, Miskolc Mathematical Notes 14 (3), 927-939, 2013
[H7] E. K. Horváth, B. Seselja, A. Tepavcevic: Isotone lattice-valued Boolean functions and cuts, Open Mathematics (korábbi neve Central European Journal of Mathematics), elfogadva, 2015
[Ha1] M. Hartmann, M. B. Szendrei: E-unitary almost factorizable orthodox semigroups, Semigroup Forum 84, 157 - 175, 2011
[Ha2] V. Gould, M. Hartmann, L. Shaheen: On some finitary conditions arising from the axiomatisability of certain classes of monoid acts, Comm. Algebra 42, 2584 – 2602, 2014
[Ha3] A. Bailey, V. Gould, M. Hartmann, J. Renshaw, L. Shaheen: Covers for S-acts and Condition (A) for a monoid S, Glasgow Journal of Mathematics, elfogadva, 2015
[Ha4] M. Hartmann, T. Waldhauser: On some permutative representations of the Cuntz algebras, kézirat, 2015
[Ha5] V. Gould, M. Hartmann, N. Ruškuc: Free monoids are coherent, Proc. Edinburgh Math. Soc. (2), benyújtva, 2015
[Ha6] V. Gould, M. Hartmann: Coherency, free inverse monoids and free left ample monoids, kézirat, 2015
[Ha7] E. Dombi, M. Hartmann: Automatic semigroup acts, Journal of Algebra, benyújtva, 2015
[KU1] K. Kátai-Urbán, P. P. Pach, G. Pluhár, A. Pongrácz, Cs. Szabó: On the word problem for syntactic monoids of piecewise testable languages, Semigroup Forum 84, 323-332, 2012
[KU2] G. Horváth, K. Kátai-Urbán, P. P. Pach, G. Pluhár, A. Pongrácz, Cs. Szabó: On free algebras in varieties generated by iterated semidirect products of semilattices, Int. J. Algebra Comput. 22, no. 7, Paper 1250063. 11 pp., 2012
[KU3] G. Horváth, K. Kátai-Urbán, P. P. Pach, G. Pluhár, A. Pongrácz, Cs. Szabó: The number of monounary algebras, Algebra Universalis, 66, 81-83, 2011
[M3] Gergő Gyenizse, Miklós Maróti, László Zádori: The structure of polynomial operations associated with smooth digraphs, Algebr Univ 72 (4), 381-391, 2014
[SZA1] E. Lehtonen, Á. Szendrei: Partial orders induced by quasilinear clones, Contributions to General Algebra 20, Proc. Salzburg Conf. 2011 (AAA81), Verlag Johannes Heyn, Klagenfurt, Verlag Johannes Heyn, Klagenfurt 2012; pp. 51-83, 2012
[SZA2] Á. Szendrei: Rosenberg-type completeness criteria for subclones of Slupecki's clone, Proceedings of the 42nd International Symposium on Multiple-Valued Logic, Victoria, BC, Canada, May 2012, (Ed.: D. M. Miller and V. C. Gaudet) IEEE 2012; pp. 349-354, 2012
[SZA3] K. A. Kearnes, E. W. Kiss, Á. Szendrei: Growth rates of algebras, I: Pointed cub terms, J. Austral. Math. Soc., elfogadva, 2015
[SZA4] K. A. Kearnes, E. W. Kiss, Á. Szendrei: Growth rates of algebras, II: Wiegold dichotomy, Internat. J. Algebra Comput., elfogadva, 2015
[SZA5] K. A. Kearnes, E. W. Kiss, Á. Szendrei: Growth rates of algebras, III: Finite solvable algebras, Algebra Universalis, elfogadva, 2015
[SZA6] K. A. Kearnes, Á. Szendrei, R. Willard: A finite basis theorem for difference-term varieties with a finite residual bound, Trans. Amer. Math. Soc., elfogadva, 2015
[SZA7] K. A. Kearnes, Á. Szendrei: Dualizable algebras with parallelogram terms, benyújtva, 2015
[V1] R. Vajda: Symbolic Computation of Low Degree Complex Chebyshev Polynomials on Circular Arcs and Sectors, kézirat, 2015
[V3] H.-J. Rack, R. Vajda: On optimal quadratic Lagrange interpolation: Extremal node systems with minimal Lebesgue constant via symbolic computation, Serdica Journal of Computing, Vol. 8(1), 71-96, 2014
[W1] M. Couceiro, E. Lehtonen, T. Waldhauser: Additive decomposition schemes for polynomial functions over fields, Novi Sad Journal of Mathematics 44, 89-105, 2014
[W2] M. Couceiro, E. Lehtonen, T. Waldhauser: Additive decomposability of functions over abelian groups, International Journal of Algebra and Computation 23, 643-662, 2013
[W3] M. Couceiro, E. Lehtonen, T. Waldhauser: A survey on the arity gap, Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, 24, 223-249, 2015
[W4] M. Couceiro, E. Lehtonen, T. Waldhause: Parametrized arity gap, Order 30, 557-572, 2013
[W5] M. Couceiro, T. Waldhauser: Pseudo-polynomial functions over finite distributive lattices, Fuzzy Sets and Systems 239, 21-34, 2014
[W6] M. Couceiro, T. Waldhauser: Interpolation by polynomial functions of distributive lattices: a generalization of a theorem of R. L. Goodstein, Algebra Universalis 69, 287-299, 2013
[W7] M. Couceiro, J-L. Marichal, T. Waldhauser: Locally monotone Boolean and pseudo-Boolean functions, Discrete Appl. Math., 160, 1651-1660, 2012
[W8] M. Couceiro, E. Lehtonen, T. Waldhauser: On equational definability of function classes, Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing 24, 203-222, 2015
[W9] J. Almeida, M. Couceiro, T. Waldhauser: On the topological semigroup of equational classes of finite functions under composition, J. Mult.-Valued Logic Soft Comput., elfogadva, 2015
[W10] M. Couceiro, L. Haddad, K. Schölzel, T. Waldhauser: A solution to a problem of D. Lau: Complete classification of intervals in the lattice of partial Boolean clones, J. Mult.-Valued Logic Soft Comput., elfogadva, 2015
[W11] M. Couceiro, L. Haddad, K. Schölzel, T. Waldhauser: Relation graphs and partial clones on a 2-element set, Proceedings of the 44th IEEE International Symposium on Multiple-Valued Logic, ISMVL 2014, pp. 161-166, IEEE Computer Society, 2014
[W12] T. Waldhauser: Maximal and minimal closed classes in multiple-valued logic, Proceedings of the 44th IEEE International Symposium on Multiple-Valued Logic, ISMVL 2014, pp. 55-60, IEEE Computer Society, 2014
[W13] H. Machida, T. Waldhauser: Lazy clones and essentially minimal groupoids, 45th IEEE International Symposium on Multiple-Valued Logic (ISMVL 2015), elfogadva, 2015
[W14] K. Kaarli, O. Koshik, T. Waldhauser: On categorical equivalence of finite rings, Journal of Algebra and Its Applications, benyújtva, 2015
vissza »