A tünetmentes pikkelysömörös bőr kóros extracelluláris mátrix kifejeződésének szerepe a betegség pathomechanizmusában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
83277
típus K
Vezető kutató Bata-Csörgő Zsuzsanna
magyar cím A tünetmentes pikkelysömörös bőr kóros extracelluláris mátrix kifejeződésének szerepe a betegség pathomechanizmusában
Angol cím The contribution of abnormal extracellular matrix expression in non-lesional psoriatic skin to the pathomechanism of psoriasis
magyar kulcsszavak pikkelysömör, sejtciklus szabályozás, oncofötális fibronektin, keratinocita növekedési faktor és receptora, alpha6 integrin ellenes autoantitest
angol kulcsszavak psoriasis, cell cycle regulation, oncofoetal fibronectin, keratinocyte growth factor and its receptor, alpha6 integrin autoantibodies
megadott besorolás
Közegészségtan, egészségügyi szolgáltatások, környezetegészségügy, foglalkozásegészségügy, epidemiológia, orvosi etika (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Bőrgyógyászat
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Belső Nóra
Gubán Barbara
Kiss Mária
Kormos Bernadett
Polyánka Hilda
Szabad Gábor
Szabó Kornélia
Vas Krisztina
projekt kezdete 2011-02-01
projekt vége 2015-01-31
aktuális összeg (MFt) 20.000
FTE (kutatóév egyenérték) 6.27
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pikkelysömör krónikus gyulladásos bőrbetegség, a hámsejtek jellegzetesen fokozott osztódásával. A tünetes bőr elváltozásai a sebgyógyulásban látottakra emlékeztetnek. A betegek egészségesnek látszó, tünetmentes bőrében olyan molekuláris szintű elváltozásokat lehet találni, melyek alapvetően hozzájárulhatnak a betegség tüneteinek kialakításához. Feltételezzük, hogy a tünetmentes bőrben észlelhető abnormális szöveti homeosztazis felelős a természetes immunitás aktiválásán keresztül a bőrtünetek kialakításáért. Saját korábbi vizsgálataink arra utalnak, hogy a bőrben kórosan emelkedett mennyiségű onkofötális fibronektin (EDA+FN) és fő receptora az abnormálisan magasan kifejeződő alpha5 integrin alapvető szerepet játszik a hámsejtek fokozott osztódásában. Megmutattuk, hogy a fibronectin az alpha5 integrinen keresztül képes a hámsejtek proliferációját és a D1 ciklin kifejeződését szabályozni. Jelen vizsgálatainkban megnézzük, hogy az EDA+FN részt vesz-e a hámsejtek természetes immunaktiválásában. A hám bazális membránjának fő alkotója, a laminin kóros voltára is vannak adatok, ezért megnézzük, hogy a laminint kötő alpha6beta4 integrin ellen autoantitestek találhatók-e a betegekben. Mivel erős KGF (keratinocita növekedési factor) és KGFR (KGF receptor) kifejeződést találtunk a tünetmentes pikkelysömörös bőrben, megvizsgáljuk, vajon ennek is oka lehet-e az EDA+FN jelenléte. Tovább vizsgáljuk a D ciklinek keratinocita proliferációban játszott szerepét. Vizsgálati eredményeink új terápiás lehetőségeket tárhatnak fel.
angol összefoglaló
Psoriasis is a chronic inflammatory skin disease with characteristic high proliferation of epidermal keratinocytes. Skin changes in the lesional tissue resemble chronic wound. There are data indicating that healthy looking, non-lesional skin of psoriasis patients carries molecular abnormalities. We suggest that these are crucially important in disease development. We propose that the abnormal tissue homeostasis detectable in the healthy looking skin is responsible through innate immune activation for the induction of the chronically inflamed wound phenotype of the lesional psoriatic skin. Based on our previous data we propose that major contributors to the development of lesional psoriatic changes are the abnormally overexpressed oncofoetal fibronectin (EDA+FN), and the abnormally overexpressed alpha5 integrin in the psoriatic non-lesional keratinocytes. In previous work we have shown that fibronectin through alpha5 integrin can influence cyclinD1 expression and proliferation in keratinocytes. We will investigate whether EDA+FN contributes to innate immune responses in keratinocytes. Laminin dysfunctions have also been proposed to exist in psoriatic skin. We will investigate whether autoantibodies against its major ligand the alpha6beta4 integrin could be found in psoriasis. Because we found a striking difference in KGF and KGFR expression in psoriatic non-lesional skin, we will examine whether the abnormal EDA+FN tissue milieu could be its cause. We continue our investigation on the role of D cyclines in keratinocyte proliferation. Our results will help to understand psoriasis pathomechanisms and design new therapies for the disease

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat során elvégzett munka rávilágított arra, hogy a hámsejtek mellett a kötőszövet fibroblasztjainak is jelentősége lehet a pikkelysömörben kialakuló krónikus szöveti gyulladás kialakításában. Megállapítottuk, hogy a fibroblasztok EDA+FN (onkofötális fibronektin) termelését a KGF (keratinocita növekedési faktor) a MEK1 jelátviteli út aktiválásán keresztül befolyásolja. Megállapítottuk, hogy a fibroblasztok a KGF receptor FGFR2-IIIc splice variánsát fejezik ki, míg a keratinociták és melanociták a IIIb variánst hordozzák. Eddig nem közölt eredményeink születtek HaCaT keratinocitákban vizsgálva a D ciklinek sejtciklusban játszott szabályozó szerepéről. Megállapítottuk, hogy a fiatal korban jelentkező, elsősorban bőrtünetekkel járó pikkelysömörös betegekben szignifikánsan emelkedett alfa6 integrin ellenes autoantitestek mutathatók ki a szérumban. Ezek az eredmények jelentősnek ítélhetők, a fibroblasztok bekapcsolása a pikkelysömör betegség pathomechanizmusába új lehetőséget teremt a betegség megértésében és további terápiás célpontok azonosításában. A pályázatban felvázolt kutatás fő mezsgyéjén haladtunk, annyiban tértünk el a munka előre tervezett irányaitól, amennyiben azt az eredmények befolyásolták.
kutatási eredmények (angolul)
Results of our experiments established the potentially significant role of fibroblasts beside keratinocytes in the maintenance of chronic tissue inflammation in psoriasis. We have shown that KGF induces EDA+FN production in fibroblasts through the MEK1 signaling pathway. We show that this effect is likely mediated through the KGFR splice variant FGFR2-IIIc receptor since this is the receptor expressed by fibroblasts, keratinocytes and melanocytes express the FGFRIIIb variant. We described new functions in cell cycle regulation for D type cyclins using HaCat keratinocytes. We found that autoantibodies against the alfa6 integrin are significantly enhanced among early onset psoriatic patients who have predominantly skin involvement. Our data, specifically concerning the potential role of fibroblasts in psoriasis pathomechanism can open new potential therapeutic targets for the treatment of the disease. We followed the path planned in the original research proposal, and only changed our research focus when experimental data required it.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=83277
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kormos B, Belso N, Bebes A, Szabad G, Bacsa S, Szell M, Kemeny L, Bata-Csorgo Z: In Vitro Dedifferentiation of Melanocytes from Adult Epidermis, PLOS ONE 6: (2) 13, 2011
Bata-Csörgő Zs, Széll M: The psoriatic keratinocytes, EXPERT REV DERMATOL 7: (5) 473-481, 2012
Bebes A, Kis K, Nagy T, Kurunczi A, Polyanka H, Bata-Csorgo Z, Kemeny L, Dobozy A, Szell M: The expressions of ABCC4 and ABCG2 xenobiotic transporters in human keratinocytes are proliferation-related., ARCH DERMATOL RES 304: (1) 57-63, 2012
Belső N, Széll M, Bebes A, Kormos B, Németh I, Dobozy A, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: D-Type cyclins regulate mitosis via Ki67 in HaCaT keratinocytes, Plos One (közlésre elküldve), 2013
Szegedi K, Goblos A, Bacsa S, Antal M, Nemeth IB, Bata-Csorgo Z, Kemeny L, Dobozy A, Szell M: Expression and Functional Studies on the Noncoding RNA, PRINS., INT J MOL SCI 14: (1) 205-225, 2013
Gál B, Kiss M, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: Presence of circulating autoantibodies against integrin alpha-6 in psoriasis vulgaris, IMMUNOLÓGIAI SZEMLE 5: (3) 25, 2013
Szabo K, Bata-Csorgo Z, Dallos A, Bebes A, Francziszti L, Dobozy A, Kemeny L, Szell M: Regulatory Networks Contributing to Psoriasis Susceptibility., ACTA DERM-VENEREOL 94: (4) 380-385, 2014
Szlávicz E, Szabó K, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Széll M: What have we learned about non-involved psoriatic skin from large-scale expression studies?, WORLD J DERMATOL 3: (3) 50-57, 2014
Balog Z, Groma G, Bebes A, Kemeny L, Bata-Csoergoe Z: Melanocytes: Potential role in psoriasis?, J INVEST DERMATOL 134: (Suppl.2) S65, 2014
Danis J, Gobloes A, Bata-Csoergoe Z, Kemeny L, Szell M: The characterization of CARD18, a novel negative regulator of inflammasome signaling in human epidermal keratinocytes, J INVEST DERMATOL 134: (Suppl.2) S75, 2014
Gal B, Dulic S, Kiss M, Croma G, Kovacs L, Kemeny L, Bata-Csorgo Z: Increased level of circulating anti-alpha 6 integrin autoantibodies in patients with psoriasis vulgaris and psoriatic arthritis, J INVEST DERMATOL 134: (Supl.2) S11, 2014
Konczne B Guban, Vas K, Bebes A, Groma G, Szell M, Kemeny L, Bata-Csorgo Z: KGF influences EDA(+)FN production in fibroblasts through the MAPK cascade, J INVEST DERMATOL 134: (Suppl.2) S65, 2014
Szel E, Hunyadi-Gulyas E V A, Gal B, Belso N, Medzihradszky K, Kemeny L, Bata-Csoergoe Z, Groma G: Investigation of the skin proteome by multi-step biochemical subfractionation:optimization to study psoriatic skin, J INVEST DERMATOL 134: (Suppl.2) S28, 2014
Szlavicz E, Szabo K, Bata-Csorgo Z, Bebes A, Francziszti L, Dobozy A, Groma G, Kemeny L, Szell M: Splicing regulation disturbances in psoriasis pathogenesis, J INVEST DERMATOL 134: (Suppl.) S61, 2014
Danis J, Göblös A, Szabó K, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Széll M: The non-coding RNA, prins affects aim2 inflammasome activation in keratinocytes, IMMUNOLÓGIAI SZEMLE 6: (3-4) 17, 2014
Göblös A, Danis J, Bebes A, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Széll M: Characterization of CARD18, a novel negative regulator of IL-1β in human keratinocytes and in psoriasis, IMMUNOLÓGIAI SZEMLE 6: (3-4) 23, 2014
Konczné Gubán B, Vas K, Bebes A, Groma G, Széll M, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: Higher level of kgf could influence EDA+FN production in fibroblasts through the MAPK cascade in uninvolved psoriatic skin, IMMUNOLÓGIAI SZEMLE 6: (3-4) 31, 2014
Konczné Gubán B, Vas K, Bebes A, Groma G, Széll M, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: Fokozott KGF termelés a MAPK kaszkádon keresztül befolyásolja az EDA+FN termelődését tünetmentes pszoriázisos bőr fibroblasztjaiban, BŐRGYÓGY VENEROL SZLE 90: (6) 259, 2014
Szlávicz E, Szabó K, Bata-Csörgő Zs, Bebes A, Groma G, Dobozy A, Kemény L, Széll M: PPIG, SFRS-18 és LUC7L3 Splicing regulárok vizsgálata szinkronizált, immortalizált sejtvonalakban és pikkelysömörben, BŐRGYÓGY VENEROL SZLE 90: (6) 261, 2014
Balog Zs, Groma G, Bebes A, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: Melanociták vizsgálata pikkelysömörben, BŐRGYÓGY VENEROL SZLE 90: (6) 271, 2014
Danis J, Göblös A, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Széll M: A PRINS nem kódoló RNS befolyásolhatja az AIM2 inflammoszóma aktivációját, BŐRGYÓGY VENEROL SZLE 90: (6) 271, 2014
Göblös A, Danis J, Bebes A, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Széll M: A CARD18 kismolekula jellemzése hámsejtekben és pikkelysömörben, BŐRGYÓGY VENEROL SZLE 90: (6) 273, 2014
Szél E, Hunyadi-Gulyás É, Gál B, Belső N, Medzihradszky K, Kemény L, Bata-Csörgő Zs, Groma G: Szekvenciális fehérjeextrakció optimalizálása bőrbetegségek proteomikai vizsgálatához, BŐRGYÓGY VENEROL SZLE 90: (6) 276, 2014
Szabo K, Bata-Csorgo Z, Dallos A, Bebes A, Francziszti L, Dobozy A, Kemeny L, Szell M: Regulatory Networks Contributing to Psoriasis Susceptibility., ACTA DERM-VENEREOL &: Epub ahead of print, 2014
Gál B, Kiss M, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: Presence of circulating autoantibodies against integrin alpha-6 in psoriasis vulgaris, IMMUNOLÓGIAI SZEMLE 5: (3) 25, 2013
Göblös A, Szabó K, Bebes A, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Széll M: Expression of CARD18/ICEBERG in human keratinocytes, IMMUNOLÓGIAI SZEMLE 5: (3) 26, 2013
Konczne BG, Vas K, Kormos B, Bebes A, Goblos A, Szell M, Kemeny L, Bata-Csorgo Z: An autocrine regulatory loop in fibroblasts between the keratinocyte growth factor (KGF) and the extradomain-A fibronectin (EDA plus FN) may contribute to psoriasis pathomechanism, J INVEST DERMATOL 133: (1) S48, 2013
Polyanka H, Szabo K, Tax G, Goblos A, Agnes K, Tubak V, Ujfaludi Z, Boros I, Bata-Csorgo Z, Kemeny L, Szell M: Characterization of UV-B induced cellular processes in a keratinocyte cell line (HPV-KER) immortalized with the HPV-E6 oncogene, J INVEST DERMATOL 133: (1) S218, 2013
Szabó K, Bata-Csörgő Zs, Dallos A, Bebes A, Francziszti L, Dobozy A, Kemény L, Széll M: Studies on abnormal keratinocyte function in the early steps of psoriasis pathomechanisms, In: 2nd Meeting of Middle-European Societies for Immunology and Allergology - Abstract Book . Opatija, Horvátország, 2013.10.10-2013.10.13. Kiadvány: 2013. pp. 82-83., 2013
Szegedi K, Goblos A, Bacsa S, Antal M, Nemeth IB, Bata-Csorgo Z, Kemeny L, Dobozy A, Szell M: Expression and Functional Studies on the Noncoding RNA, PRINS., INT J MOL SCI 14: (1) 205-225, 2013
Bebes A, Kis K, Nagy T, Kurunczi A, Polyánka H, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Dobozy A, Széll M: The expressions of ABCC4 and ABCG2 xenobiotic transporters in human keratinocytes are proliferation-related, ARCHIVES OF DERMATOLOGICAL RESEARCH 304:(1) pp. 57-63., 2012
Kormos B, Belső N, Bebes A, Szabad G, Bacsa S, Széll M, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: In Vitro Dedifferentiation of Melanocytes from Adult Epidermis, Plos One 6:13, 2011
Vas K, Kormos B, Belső N, Kui R, Széll M, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: Az alfa5 integrin receptor és ligandja, az onkofötális fibronektin kifejeződés eltér pikkelysömörös tünetmentes és egészséges bőrben., A Magyar Dermatológiai Társulat 84.Nagygyűlése, Budapest, 2011. december 8-10., Bőrgyógy Vener Szle 87: 203, 2011
Zsuzsanna Bata-Csörgő: Studies on psoriasis susceptibility regulatory networks., A Magyar Immunológiai Társaság 40. Vándorgyűlése, Kecskemét, 2011. október 12-15., 2011
Vas K, Kormos B, Belső N, Széll M, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: Alfa-5 integrin and its ligand the oncofetal fibronectin (EDA+FN) are differentially expressed in psoriatic uninvolved and healthy skin with and without tape stripping., 41 st Annual ESDR Meeting, Barcelona, 2011. szeptember 7-10. J Invest Dermatol 131: (Suppl. 2) S61, 2011
Vas Krisztina: Mechanikai stressz által kiváltott gén - és fehérje - expresszió változások detektálása egészséges és pikkelysömörös nem - léziós bőrben., Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottsága (SZAB) pályázata Orvostudományi Bizottság, 1. díj, 2011
Kornélia Szabó, Zsuzsanna Bata-Csörgő, Attila Dallos, Attila Bebes, László Francziszti, Attila Dobozy, Lajos Kemény, Márta Széll: Regulatory networks contributing to psoriasis susceptibility, Acta Dermato-venerologica (under review), 2013
Vas K, Kormos B, Belső N, Kui R, Széll M, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: Az alfa5 integrin receptor és ligandja, az onkofötális fibronektin kifejeződés eltér pikkelysömörös tünetmentes és egészséges bőrben., A Magyar Immunológiai Társaság 40. Vándorgyűlése, Kecskemét, 2011. október 12-15. Immunol Szle 3: 43, 2011
Szegedi K, Göblös A, Bacsa S, Antal M, Németh IB, Bata-Csörgő Z, Kemény L, Dobozy A, Széll M: Expression and Functional Studies on the Noncoding RNA, PRINS, JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 14:(1) pp. 205-225, 2013
Bebes A, Kis K, Nagy T, Kurunczi A, Polyánka H, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Dobozy A, Széll M: The expressions of ABCC4 and ABCG2 xenobiotic transporters in human keratinocytes are proliferation-related, ARCHIVES OF DERMATOLOGICAL RESEARCH 304:(1) pp. 57-63., 2012
Bebes A, Németh I, Kiss M, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Széll M, Tubak V: The soluble form of the TL1A cytokine produced by human keratinocytes may contribute psoriasis pathogenesis, 42nd Annual ESDR Meeting, Velence, 2012. szeptember 19-22. J Invest Dermatol. 132: (Suppl. 2), S 30, 2012
Göblös A, Bacsa S, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Széll M: Expression and functional studies on the PRINS non-coding RNA, 42nd Annual ESDR Meeting, Velence, 2012. szeptember 19-22. J Invest Dermatol. 132: (Suppl. 2), S 26, 2012
Kiss M, Kovács L, Vas K, Husz S, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: Circulating autoantibodies against alpha-6 integrin can be detected in patients with psoriasis and psoriatic arthritis, 42nd Annual ESDR Meeting, Velence, 2012. szeptember 19-22. J Invest Dermatol. 132: (Suppl. 2), S 33, 2012
Vas K, Kormos B, Bebes A, Göblös A, Széll M, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: Keratinocyte growth factor can increase the expression of the EDA+ fibronectin., . 42nd Annual ESDR Meeting, Velence, 2012. szeptember 19-22. J Invest Dermatol. 132: (Suppl. 2), S 27, 2012
Bata Zs: Psoriasis susceptibility factors., 75th Anniversary of Albert Szent-Györgyi’s Nobel Prize Award Conference, Szeged, 2012. március 25. P 182, 2012
Belső N, Széll M, Bebbes A, Kormos B, Németh I, Dobozy A, Keméyn L, Bata-Csörgő Zs: D-Type cyclins regulate mitosis via Ki67 in HaCaT keratinocytes, Plos One - under revision, 2013
Bata-Csörgő Zs, Széll M: The psoriatic keratinocytes, EXPERT REVIEW OF DERMATOLOGY 7:(5) pp. 473-481., 2012

 

Projekt eseményei

 
2012-05-15 13:54:24
Résztvevők változása
vissza »