Az emberi ABC multidrog transzporterek vizsgálata normális és daganatos őssejtekben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
83533
típus NK
Vezető kutató Sarkadi Balázs
magyar cím Az emberi ABC multidrog transzporterek vizsgálata normális és daganatos őssejtekben
Angol cím Investigation of human ABC multidrug transporters in normal pluripotent and cancer stem cells
magyar kulcsszavak Őssejtek, ABC transzporterek, xenobiotikum rezisztencia, transzporter reguláció
angol kulcsszavak Stem cells, ABC transporters, xenobiotics resistance, transporter regulation
megadott besorolás
Sejtdifferenciálódás, sejtélettan, sejtdinamika (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)50 %
Általános biokémia és anyagcsere (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)30 %
Ortelius tudományág: Biokémia
Általános biokémia és anyagcsere (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Molekuláris biológia
zsűri Sejt- és Fejlődésbiológia
Kutatóhely Enzimológiai Intézet (Természettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Apáti Ágota
Baunoch Judit
Borsy Adrienn
Brózik Anna
Cserepes Judit
Gulácsiné Bencsura Petra
Huszár Krisztina
Kovács Tünde Szilvia
Laczka Csilla
Lesti Judit
Németh Adrienn
Nerada Zsuzsanna
Sebe Attila
Szücs Judit
Telbisz Ágnes
Truta-Feles Krisztina
Várady György
Zámbó Boglárka
projekt kezdete 2011-04-01
projekt vége 2015-03-31
aktuális összeg (MFt) 97.387
FTE (kutatóév egyenérték) 21.64
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A projektben a humán ABC multidrog (MDR) transzporterek szerepét kívánjuk vizsgálni normál és daganat-őssejtekben. Az MDR-ABC fehérjék fontos szerepet játszanak a gyógyszer-metabolizmusban és a xenobiotikum rezisztenciában. Korábbi munkáinkban igazoltuk, hogy az ABCG2 fehérje kifejeződik a humán embrionális őssejtekben, és az irodalmi adatok jelentős szerepet tulajdonítanak e fehérjének a daganat-őssejtekben is. A jelen projektben vizsgálni kívánjuk az MDR-ABC transzporterek kifejeződését humán embrionális őssejtekben és differenciálódott sejtekben, valamint indukált pluripotens őssejtekben (iPS). Stabilan kifejezzük az őssejtekben az ABCG2 transzporter vad-típusú és mutáns, valamint ezek GFP-vel címkézett formáit, megvizsgáljuk a fehérje sejten belüli mozgását és védő funkcióját a sejteket érő káros behatások esetén. A daganat-őssejtek vizsgálati modelljeként előállítjuk és részletesen vizsgáljuk az ABCG2 fehérjét kifejező daganatsejt vonalakat, bennük a célzott rákellenes szerek hatásait. A már beállított embrionális őssejt-tenyésztő és iPS-képző módszerek, valamint a lentivirális és transzpozonos génbeviteli eljárások jó alapot szolgáltatnak a jelen kutatások számára. Az MDR-ABC transzporterek szerepének jobb megismerése mind a normál, mind a daganatos őssejtekben új lehetőségeket nyit a gyógyszeres beavatkozások és a terápiás alkalmazások számára.
angol összefoglaló
In this project we plan to investigate the role of human ATP-Binding Cassette (ABC) multidrug (MDR) transporters in normal and cancer stem cells. MDR-ABC proteins are involved in drug metabolism and xenobiotic resistance, and we have already demonstrated the functional expression of ABCG2 in human embryonic stem cells. Data in the literature also suggest a key role for this protein in cancer stem cells. In the present project we will study the regulation of expression and the function of ABC multidrug transporters in human embryonic stem cell lines, in their differentiated derivatives and in human induced pluripotent stem cells (iPSC). We will stably express the wild-type and mutant forms of ABCG2 as well as their GFP-tagged versions in human pluripotent stem cells and examine their function in protection against various cellular stress condition. We will generate ABCG2-expressing human tumor cell lines as models for cancer stem cells and examine their resistance againts targeted anticancer agents. We have already established the key technologies for this project, including ES cell culturing and differentiation, generation of human iPSC, and stable gene expression in stem cells by lentiviral and transposon-based methods. In this project we hope to elucidate the role of ABC multidrug transporters in the differentiation and protection of human stem cells, helping their pharmacological modulation and therapeutic applications.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projektben az emberi ABC transzporterek szerepét vizsgáltuk őssejtekben, elsősorban pluripotens és daganat-őssejtekben. A projekt első éveiben új modell-rendszereket dolgoztunk ki a daganatsejtek és a pluripotens őssejtek, valamit a differenciálódott leánysejtek vizsgálatához, a transzpozonos génbeviteli eljárás alapján indukált pluripotens sejteket és stabil gén-módosított sejtvonalakat hoztunk létre. Ezeket a modell-rendszereket azután sikeresen alkalmaztuk az ABC transzporterek funkcionális vizsgálatára, elemeztük a multidrog (MDR) ABC transzporterek kölcsönhatásait tumor-őssejtekben, ill. célzott antitumor vegyületekkel. Részletesen vizsgáltuk az ABCG2 multidrog transzporter molekuláris kölcsönhatásait, transzport tulajdonságiat, az őssejteket védő szerepét, valamint a fehérjét izoláltuk és mesterséges membránokban helyreállítottuk. Ezekhez a fővonalakhoz szorosan kapcsolódóan számos molekuláris biológiai és membrán-biológiai elemzést végeztünk az őssejt-funkciók és az ABC transzporterek működésének jobb megértése érdekében. A projekt eredményeként nyomán összesen 37 közleményünk jelent meg jelentős nemzetközi folyóiratokban, 50-nél több előadást és posztert mutattunk be, 5 könyv-fejezetet írtunk. A munka nyomán létrejött egy humán őssejteket vizsgáló nemzetközileg is elismert tudományos centrum, amely egyben fontos hazai tudományos népszerűsítő szerepet is vállal.
kutatási eredmények (angolul)
In this project we have studied the role of human ABC transporters in stem cells, especially in pluripotent and in cancer stem cells. In the first years of the project we have developed new model systems for studying human cancer and pluripotent stem cells, as well as their differentiated offspring, and generated new, gene-modified cell lines by using the transposon methodology. In the following we successfully used these model systems for studying the function of the ABC transporters, and examined the interactions of the multidrug (MDR) ABC transporters in cancer stem cells, focusing on targeted anticancer agents. We have studied in detail the molecular interactions and mechanisms, as well as the protective role of the ABCG2 transporter in stem cells. We have also isolated, purified and successfully reconstituted this transporter in artificial lipid membranes. Complementing this main line of research, in order to better understand the key features of stem cells and the structure and function of ABC transporters, we have performed a great deal of molecular biology and cell membrane biology studies. As a result of this project we have published 37 research papers in international journals, presented oral or poster presentations in more than 50 occasions, and published 5 book chapters. Based on this work an internationally acknowledged stem cell research center has been established in Hungary, and this center plays an important role in spreading the knowledge related to the medical applications of human stem cells.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=83533
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Erdélyi-Belle B, Török G, Apáti Á, Sarkadi B, Schaff Z, Kiss A, Homolya L: Expression of Tight Junction Components in Hepatocyte-Like Cells Differentiated from Human Embryonic Stem Cells, PATHOL ONCOL RES c: c, 2015
Gál Z, Hegedüs C, Szakács G, Váradi A, Sarkadi B, Özvegy-Laczka C: Mutations of the central tyrosines of putative cholesterol recognition amino acid consensus (CRAC) sequences modify folding, activity, and sterol-sensing of the human ABCG2 multidrug transporter, BBA-BIOMEMBRANES 1848: (2) 477-487, 2015
Hegedüs C, Telbisz A, Hegedus T, Sarkadi B, Özvegy-Laczka C: Lipid Regulation of the ABCB1 and ABCG2 Multidrug Transporters, ADV CANCER RES 125: 97-137, 2015
Hegedüs Cs, Hegedűs T, Sarkadi B: The Role of ABC Multidrug Transporters in Resistance to Targeted Anticancer Kinase Inhibitors, In: Thomas Efferth (szerk.) (szerk.) Resistance to Targeted ABC Transporters in Cancer. Switzerland: Springer International Publishing Switzerland, 2015. pp. 209-244., 2015
Szebenyi K, Pentek A, Erdei Z, Varady G, Orban TI, Sarkadi B, Apati A: Efficient Generation of Human Embryonic Stem Cell-Derived Cardiac Progenitors Based on Tissue-Specific EGFP Expression., TISSUE ENG PART C METHODS 21: (1) 35-45, 2015
Szepesi A, Matula Z, Szigeti A, Varady G, Szabo G, Uher F, Sarkadi B, Nemet K: ABCG2 Is a Selectable Marker for Enhanced Multilineage Differentiation Potential in Periodontal Ligament Stem Cells., STEM CELLS DEV 24: (2) 244-252, 2015
Tóth A, Brózik A, Szakács G, Sarkadi B, Hegedûs T: A novel mathematical model describing adaptive cellular drug metabolism and toxicity in the chemoimmune system, PLOS ONE 10: (2) , 2015
Erdei Zs, Lőrincz R, Szebényi K, Péntek A, Varga N, Likó I, Várady Gy, Szakács G, Orbán TI, Sarkadi B, Apáti Á: Expression pattern of the human ABC transporters in pluripotent embryonic stem cells and in their derivatives., CYTOM PART B-CLIN CY 86: (5) 299-310, 2014
Kolacsek O, Erdei Z, Apáti Á, Sándor S, Izsvák Z, Ivics Z, Sarkadi B, Orbán TI: Excision efficiency is not strongly coupled to transgenic rate: cell type dependent transposition efficiency of Sleeping Beauty and piggyBac DNA transposons, HUM GENE THER METHODS 25: (4) 241-252, 2014
Kolacsek O, Izsvák Z, Ivics Z, Sarkadi B, Orbán TI: Quantitative analysis of DNA transposon-mediated gene delivery: the Sleeping Beauty system as an example, In: iConcept Press (szerk.) (szerk.) Genomics III - Methods, Techniques and Applications. Hong Kong: iConcept Press Ltd., 2014. pp. 30., 2014
Koszarska M, Kucsma N, Kiss K, Varady G, Gera M, Antalffy G, Andrikovics H, Tordai A, Studzian M, Strapagiel D, Pulaski L, Tani Y, Sarkadi B, Szakacs G: Screening the Expression of ABCB6 in Erythrocytes Reveals an Unexpectedly High Frequency of Lan Mutations in Healthy Individuals., PLOS ONE 9: (10) e111590, 2014
Szebenyi K, Pentek A, Erdei Z, Varady G, Orban TI, Sarkadi B, Apati A: Efficient Generation of Human Embryonic Stem Cell-Derived Cardiac Progenitors Based on Tissue-Specific EGFP Expression., TISSUE ENG PART C METHODS in press: in press, 2014
Szebényi K, Péntek A, Varga Nóra, Erdei Zs, Vőfély G, Orbán TI, Sarkadi Balázs, Apáti Á: Human Stem-Cell-Derived Cardiomyocytes in Drug Discovery and Toxicity Testing, In: Saura C Sahu, Daniel A Casciano (szerk.) (szerk.) Handbook of nanotoxicology, nanomedicine and stem cell use in toxicology vols. 1-2.. London: John Wiley and Sons, Inc., 2014. pp. 267-298., 2014
Apáti A, Pászty K, Hegedus L, Kolacsek O, Orbán TI, Erdei Z, Szebényi K, Péntek A, Enyedi A, Sarkadi B: Characterization of calcium signals in human embryonic stem cells and in their differentiated offspring by a stably integrated calcium indicator protein, CELL SIGNAL 25: (4) 752-759, 2013
Erdei Z, Sarkadi B, Brozik A, Szebenyi K, Varady G, Makó V, Pentek A, Orban TI, Apati A: Dynamic ABCG2 expression in human embryonic stem cells provides the basis for stress response., EUR BIOPHYS J 42: (2-3) 169-179, 2013
Pomozi V, Le Saux O, Brampton C, Apana A, Iliás A, Szeri F, Martin L, Monostory K, Paku S, Sarkadi B, Szakács G, Váradi A: ABCC6 is a basolateral plasma membrane protein, CIRC RES 112: (11) e148-e151, 2013
Telbisz A, Ozvegy-Laczka C, Hegedus T, Varadi A, Sarkadi B: Effects of the lipid environment, cholesterol and bile acids on the function of purified, reconstituted human ABCG2 protein., BIOCHEM J 450: (2) 387-395, 2013
Várady György, Cserepes Judit, Németh Adrienn, Szabó Edit, Sarkadi Balázs: Cell surface membrane proteins as personalized biomarkers: where we stand and where we are headed, BIOMARK MED 7: (5) 803-819, 2013
Anita Schamberger, Balázs Sarkadi, Orbán Tamás: Human mirtrons can express functional microRNAs simultaneously from both arms in a flanking exon-independent manner, RNA BIOL 9: (9) 1177-1185, 2012
Gyimesi G, Ramachandran S, Kota P, Dokholyan NV, Sarkadi B, Hegedus T: ATP hydrolysis at one of the two sites in ABC transporters initiates transport related conformational transitions (vol 1808, pg 2954, 2011), BBA-BIOMEMBRANES 1818: (5) 1435, 2012
Hegedűs C, Truta-Feles K, Antalffy G, Várady G, Német K, Özvegy-Laczka C, Kéri G, Orfi L, Szakács G, Settleman J, Váradi A, Sarkadi B: Interaction of the EGFR inhibitors gefitinib, vandetanib, pelitinib and neratinib with the ABCG2 multidrug transporter: Implications for the emergence and reversal of cancer drug resistance, BIOCHEMIC PHARMACOL 84: (3) 260-267, 2012
Homolya L, Orban TI, Csanády L, Sarkadi B: Mitoxantrone is expelled by the ABCG2 multidrug transporter directly from the plasma membrane, BBA-BIOMEMBRANES 1808: (1) 154-163, 2011
Prochazkova J, Kubala L, Kotasova H, Gudernova I, Sramkova Z, Pekarova M, Sarkadi B, Pachernik J: ABC transporters affect the detection of intracellular oxidants by fluorescent probes., FREE RADIC RES 45: (7) 779-787, 2011
Tamás I Orbán, Ágota Apáti, Zsuzsanna Izsvák, Zoltán Ivics, Balázs Sarkadi: Use of Transposon-Transposase Systems for Stable Genetic Modification of Embryonic Stem Cells, In: Craig Atwood (szerk.) (szerk.) Methodological advances in the culture, manipulation and utilization of embryonic stem cells for basic and practical applications. Rijeka: InTech, 2011. pp. 259-274., 2011
Kolacsek, O., Krízsik, V., Schamberger, A., Erdei, Z., Apáti, Á., Várady, G., Mátés, L., Izsvák, Z., Ivics, Z., Sarkadi, B., and Orbán, T.I.: Reliable transgene-independent method for determining Sleeping Beauty transposon copy numbers., Mobile DNA, 2, 5-12, 2011
Grabundzija I, Wang J, Sebe A, Erdei Z, Kajdi R, Devaraj A, Steinemann D, Szuhai K, Stein U, Cantz T, Schambach A, Baum C, Izsvák Z, Sarkadi B, Ivics Z.: Sleeping Beauty transposon-based system for cellular reprogramming and targeted gene insertion in induced pluripotent stem cells., Nucleic Acids Res. 41:1829-1847., 2013
Kasza I, Várady G, Andrikovics H, Koszarska M, Tordai A, Scheffer GL, Németh A, Szakács G, Sarkadi B.: Expression levels of the ABCG2 multidrug transporter in human erythrocytes correspond to pharmacologically relevant genetic variations., Plos One, 7(11):e48423. doi: 10.1371, 2012
Schamberger A, Sarkadi B, Orban TI.: Human mirtrons can express functional microRNAs simultaneously from both arms in a flanking exon-independent manner., RNA Biol. 9:1177-85., 2012
de Boussac H, Orbán TI, Várady G, Tihanyi B, Bacquet C, Brózik A, Váradi A, Sarkadi B, Arányi T.: Stimulus-induced expression of the ABCG2 multidrug transporter in HepG2 hepatocarcinoma model cells involves the ERK1/2 cascade and alternative promoters., Biochem Biophys Res Commun. 426(2):172-6., 2012
Erdei Z, Sarkadi B, Brózik A, Szebényi K, Várady G, Makó V, Péntek A, Orbán TI, Apáti A.: Dynamic ABCG2 expression in human embryonic stem cells provides the basis for stress response., Eur Biophys J.42:169-79., 2013
Gyimesi G, Borsodi D, Sarankó H, Tordai H, Sarkadi B, Hegedűs T.: ABCMdb: a database for the comparative analysis of protein mutations in ABC transporters, and a potential framework for a general application., Hum Mutat. 33(11):1547-56, 2012
Apáti A, Pászty K, Hegedűs L, Kolacsek O, Orbán TI, Erdei Z, Szebényi K, Péntek A, Enyedi A, Sarkadi B.: Characterization of calcium signals in human embryonic stem cells and in their differentiated offspring by a stably integrated calcium indicator protein., Cell Signal. 25(4):752-9., 2013
Telbisz Á, Özvegy-Laczka C, Hegedűs T, Váradi A, Sarkadi B.: Effects of the lipid environment, cholesterol and bile acids on the function of the purified and reconstituted human ABCG2 protein., Biochem J. 450(2):387-95., 2013
Erdei Zs, Lőrincz R, Szebényi K, Péntek A, Varga N, Likó I, Várady Gy, Szakács G, Orbán TI, Sarkadi B, Apáti Á: Expression pattern of the human ABC transporters in pluripotent embryonic stem cells and in their derivatives., CYTOM PART B-CLIN CY 87: , 2014
Kolacsek O, Izsvák Z, Ivics Z, Sarkadi B, Orbán TI: Quantitative analysis of DNA transposon-mediated gene delivery: the Sleeping Beauty system as an example, In: iConcept Press (szerk.) (szerk.) Genomics III - Methods, Techniques and Applications. Hong Kong: iConcept Press Ltd., 2014. pp. ., 2014
Szebényi K, Péntek A, Varga Nóra, Erdei Zs, Vőfély G, Orbán TI, Sarkadi Balázs, Apáti Á: Human Stem-Cell-Derived Cardiomyocytes in Drug Discovery and Toxicity Testing, In: Saura C Sahu, Daniel A Casciano (szerk.) (szerk.) Handbook of Nanotoxicology, Nanomedicine and Stem Cell Use in Toxicology. London: John Wiley & Sons, Inc., 2014. pp. ., 2014
Telbisz A, Hegedus C, Varadi A, Sarkadi B, Ozvegy-Laczka C: Regulation of the Function of the Human ABCG2 Multidrug Transporter by Cholesterol and Bile Acids: Effects of Mutations in Potential Substrate- And Steroid-Binding Sites., DRUG METAB DISPOS c: c, 2014
Apáti A, Pászty K, Hegedus L, Kolacsek O, Orbán TI, Erdei Z, Szebényi K, Péntek A, Enyedi A, Sarkadi B: Characterization of calcium signals in human embryonic stem cells and in their differentiated offspring by a stably integrated calcium indicator protein, CELL SIGNAL 25: (4) 752-759, 2013
Gauthier C, Ozvegy-Laczka C, Szakacs G, Sarkadi B, Di Pietro A: ABCG2 is not able to catalyze glutathione efflux and does not contribute to GSH-dependent collateral sensitivity., FRONTIERS IN PHARMACOLOGY 4: 138, 2013
Grabundzija I, Wang J, Sebe A, Erdei Z, Kajdi R, Devaraj A, Steinemann D, Szuhai K, Stein U, Cantz T, Schambach A, Baum C, Izsvak Z, Sarkadi B, Ivics Z: Sleeping Beauty transposon-based system for cellular reprogramming and targeted gene insertion in induced pluripotent stem cells., NUCLEIC ACIDS RES 41: (3) 1829-1847, 2013
János Pálóczi, Anikó Görbe, Zoltán V. Varga, Ágota Apáti, Nelli Szebényi, Balázs Sarkadi, Tamás Csont, Péter Ferdinandy: NO-donor SNAP protects human embryonic stem cells differentiated toward cardiac myocytes against ischemia/reoxygenation injury, In: Cardiac Biology: From Development to Regenerative Medicine. Heidelberg, Németország, 2013.06.07-2013.06.10. Kiadvány: 2013. Paper 106. , 2013
Kolacsek O, Krízsik V, Schamberger A, Erdei Z, Apáti A, Várady G, Mátés L, Izsvák Z, Ivics Z, Sarkadi B, Orbán TI: Erratum: Reliable transgene-independent method for determining sleeping beauty transposon copy numbers (Mobile DNA 4 (11)), MOB DNA 4: (1) , 2013
Pomozi V, Le Saux O, Brampton C, Apana A, Iliás A, Szeri F, Martin L, Monostory K, Paku S, Sarkadi B, Szakács G, Váradi A: ABCC6 is a basolateral plasma membrane protein, CIRC RES 112: (11) e148-e151, 2013
Saranko H, Tordai H, Telbisz A, Ozvegy-Laczka C, Erdos G, Sarkadi B, Hegedus T: Effects of the gout-causing Q141K polymorphism and a CFTR DeltaF508 mimicking mutation on the processing and stability of the ABCG2 protein., BIOCHEM BIOPH RES CO 437: (1) 140-145, 2013
Várady György, Cserepes Judit, Németh Adrienn, Szabó Edit, Sarkadi Balázs: Cell surface membrane proteins as personalized biomarkers: where we stand and where we are headed, BIOMARK MED 7: (5) 803-819, 2013
Winter E, Lecerf-Schmidt F, Jabor Gozzi G, Peres B, Lightbody M, Gauthier C, Ozvegy-Laczka C, Szakacs G, Sarkadi B, Creczynski-Pasa TB, Boumendjel A, Di Pietro A, :: Structure-activity relationships of chromone derivatives toward mechanism of interaction with, and inhibition of, breast cancer resistance protein ABCG2., J MED CHEM 56: (24) 9849-9860, 2013
Hegedüs C, Truta-Feles K, Antalffy G, Várady G, Német K, Ozvegy-Laczka C, Kéri G, Orfi L, Szakács G, Settleman J, Váradi A, Sarkadi B.: Interaction of the EGFR inhibitors gefitinib, vandetanib, pelitinib and neratinib with the ABCG2 multidrug transporter: Implications for the emergence and reversal of can, Biochem Pharmacol. in press., 2012
Hegedüs C, Truta-Feles K, Antalffy G, Brózik A, Kasza I, Német K, Orbán TI, Ozvegy-Laczka C, Váradi A, Sarkadi B.: PI3-kinase and mTOR inhibitors differently modulate the function of the ABCG2 multidrug transporter., Biochem Biophys Res Commun. 420, 869-874, 2012
Telbisz Á, Hegedüs C, Özvegy-Laczka C, Goda K, Várady G, Takáts Z, Szabó E, Sorrentino BP, Váradi A, Sarkadi B.: Antibody binding shift assay for rapid screening of drug interactions with the human ABCG2 multidrug transporter., Eur J Pharm Sci. 45, 101-109, 2012
Apáti Á, Pászty K, Erdei Z, Szebényi K, Homolya L, Sarkadi B.: Calcium signaling in pluripotent stem cells., Mol Cell Endocrinol., 2012
Sarkadi B, Schatten G.: Stem cell course in the Middle East: science diplomacy and international collaborations during the Arab spring., Stem Cell Rev. 8, 87-90, 2012
Brózik A, Hegedüs C, Erdei Z, Hegedus T, Özvegy-Laczka C, Szakács G, Sarkadi B.: Tyrosine kinase inhibitors as modulators of ATP binding cassette multidrug transporters: substrates, chemosensitizers or inducers of acquired multidrug resistance?, Expert Opin Drug Metab Toxicol. 7, 623-642, 2011
Szebényi, K., Erdei, Z., Péntek, A., Sebe, A., Orbán, T.I., Sarkadi, B., and Apáti, Á: Human pluripotent stem cells in pharmacological and toxicological screening: new perspectives for personalized medicine, Mol Cell Endocrinol. 28,57-67, 2012
Tamás I Orbán, Ágota Apáti, Zsuzsanna Izsvák, Zoltán Ivics, Balázs Sarkadi: Use of Transposon-Transposase Systems for Stable Genetic Modification of Embryonic Stem Cells., Craig Atwood (ed.) Methodological advances in the culture, manipulation and utilization of embryonic stem cells for basic and practical applications. InTech, 2011,259-274, 2011
Irwin M. Arias, Saskia W. C. Van Mil, Heidrun Potschka, Alan S. Verkman, Uta Griesenbach, Eric W. F. W. Alton, Balazs Sarkadi and Gergely Szakacs: The Role of ABC Multidrug Transporters in Normal and Cancer Stem Cells, The ABC Transporters, Ed. K. Linton., 2011
Varga N, Veréb Z, Rajnavölgyi E, Német K, Uher F, Sarkadi B, Apáti A.: Mesenchymal stem cell like (MSCl) cells generated from human embryonic stem cells support pluripotent cell growth., Biochem Biophys Res Commun. 414, 474-480, 2011

 

Projekt eseményei

 
2014-10-31 12:02:19
Résztvevők változása
2014-08-25 10:18:29
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Molekuláris Farmakológiai Intézet (MTA Természettudományi Kutatóközpont), Új kutatóhely: Enzimológiai Intézet (MTA Természettudományi Kutatóközpont).
2012-07-19 12:02:56
Résztvevők változása
2012-01-03 10:28:04
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Biomolekuláris Kémiai Intézet (MTA Kémiai Kutatóközpont), Új kutatóhely: Molekuláris Farmakológiai Intézet (MTA Kémiai Kutatóközpont).
vissza »