A családi életciklus szakaszok és hatásuk a fogyasztói viselkedésre a családforma változásának tükrében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
83779
típus PD
Vezető kutató Neulinger Ágnes
magyar cím A családi életciklus szakaszok és hatásuk a fogyasztói viselkedésre a családforma változásának tükrében
Angol cím Family life cycles and their impact on consumer behaviour in light of changes in family-form
magyar kulcsszavak fogyasztói viselkedés, marketing, család, családi életciklus
angol kulcsszavak consumer behavior, marketing, family, family life cycle
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Marketing
zsűri Gazdaság
Kutatóhely * Marketing Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem)
projekt kezdete 2011-01-01
projekt vége 2015-12-31
aktuális összeg (MFt) 9.837
FTE (kutatóév egyenérték) 3.50
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A család, mint együttélési forma és társadalmi intézmény folyamatos változásokon megy keresztül. A változások érintik a család összetételét, működését, a családi szerepeket, a családi döntéshozatalt, illetve a család fogyasztására, a háztartások gazdálkodására is hatással vannak.
A családi/háztartási életciklus vizsgálata közel 50 évvel ezelőtt jelent meg a fogyasztói viselkedés tanulmányozásában. Azon a megközelítésen alapul, hogy a családok, háztartások különböző fejlődési szakaszokon mennek keresztül és ezek a szakaszok sajátos jellemzőkkel, anyagi körülményekkel és fogyasztási mintákkal rendelkeznek. Ahogy a családforma változik, úgy a vásárlási és fogyasztási szokások is átalakulnak. Elsősorban a család vagy háztartás szerkezetében bekövetkezett demográfiai változások hatnak erősen, úgymint összeköltözés, házasságkötés, gyermekszületés, a gyermekek növekedése vagy a szülők öregedése. Ezt egészítik ki a különköltözések, a válások és az újraházasodások.
A családforma változása a fogyasztói viselkedés kutatását, mérését is kihívások elé állítja, hiszen új családtípusok jelennek meg, illetve az egyén élete során akár rövid idő alatt többféle együttélési formában is élhet.
Jelen kutatás célja, hogy megértse a családformák változása és a család fogyasztása közötti összefüggéseket. Cél annak feltárása, hogy a családformában bekövetkezett változások hatására hogyan alakul át a család fogyasztása, benne a döntéshozatali mechanizmusok és a családi szerepek.
angol összefoglaló
Family as a living entity and social institution is changing continuously. Changes concern, among others, the structure and the functions of the family, the roles within the family and the decision making process. In addition, it influences household consumption patterns and home economics.
The family or household life cycle concept has a 50 year history in consumer behaviour literature. The concept reflects the different life-style, income and expenditure patterns brought about by family-form transitions. The main assumption of the life cycle construct is that changes in demographics over the life cycle are followed by changes in shopping and consumption habits. Traditional living conditions like cohabitation, marriage, child birth, child development, aging of parents and the more modern influences like separation, divorce, and second marriage alter family life in the most significant way. The study of consumer behaviour should be adapted to include these changes. There is a growing ratio of non-traditional households and this requires new research concepts in order to understand the consequences of this phenomenon. Current research aims to understand the relationship between changes of family-form and the expenditure and habits of the family. The main objectives of this study are to identify the changes in family form and the impact on family consumption and on the decision making process and family roles.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás a családforma és a család fogyasztása közötti összefüggés megértését célozta a családi életciklus-szakaszok vizsgálatán keresztül. Célul tűztük ki a hagyományos családi együttélési formák mellett más – ma fontos és releváns – életciklus szakaszok fogyasztásának a megértését is, úgymint az egyedülálló szülők háztartásai. A kutatási projektben kiemelten vizsgáltuk az egy- és kétszülős családokat, a gyermek életkorának jelentőségét a családi fogyasztására, valamint általában az életciklus egyes szakaszaiban a fogyasztás jellemzőinek alakulását. Eredményeink szerint a családi életciklus-szakaszok számos kiadási tétel esetében befolyásolják a háztartások fogyasztását, így a család aktuális életciklus-szakaszának ismerete jól előre jelzi egy háztartás kiadási jellemzőit. Továbbá az eredményeink kitérnek a gyermekes háztartások fogyasztási sajátosságaira és a gyermek életkorának jelentőségére a család fogyasztása kapcsán.
kutatási eredmények (angolul)
This research project examined the impact of family form on family consumption patterns with a clear focus on the study of family life-cycles. The project aimed to understand the consumption patterns of non-traditional but important and relevant family forms, such as single parent families. Accordingly, this research includes the comparison of full families and single parent families, moreover, evaluates the impact of the age of children on family consumption. Our results indicate that the nature of consumption can be successfully predicted by a given life-cycle, while our results also show the importance of the presence or absence of children and the age of children in the household.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=83779
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Neulinger Ágnes: Családon belüli kommunikáció és a referenciacsoport hatása egyszülős és teljes családokban, CD, 2011
Neulinger Ágnes - Zsótér Boglárka: The impact of family forms on interpersonal influence between single parent and full families, CD, 2011
Neulinger Ágnes - Zsótér Boglárka: Mennyire önállóak a fiatal felnőttek vásárlásaikban? A családi környezet befolyásának vizsgálata fiatal felnőtt gyermekek vásárlására., MOK Konferencia, Miskolc, 2012
Neulinger Ágnes, Zsótér Boglárka: A családi fészekben élő fiatal felnőttek és fogyasztói döntéseik, Vezetéstudomány, 2013
Neulinger Ágnes, Zsótér Boglárka: Mother-child interactions in youth purchase decisions, Society and Economy, 36 (3), pp. 387–406, 2014
Neulinger Ágnes: The impact of family forms on interpersonal influence between single parent and full families, CD, 2011
Neulinger Ágnes, Radó Márta: Családi életciklusok szerint eltérő fogyasztási minták elemzése, Közgazdasági Szemle, 62:(4) pp. 415-437., 2015
Neulinger Ágnes, Radó Márta: A gyermeknevelés hatása a háztartások kiadási szerkezetére, STATISZTIKAI SZEMLE 93:(7) pp. 662-688., 2015
Neulinger Ágnes, Radó Márta: The Effect of Fertility on the Structure of Household Expenditure, Demography & Anthropology Abstracts: Second Annual International Conference on Demography and Population Studies & Annual International Conference on Anthropology, 2015
Neulinger Ágnes, Radó Márta: Household Life-Cycle Effects on Household Expenditures, Proceedings of the 40th Annual Macromarketing Conference: Marketing as Provisioning Technology, 2015
Neulinger Ágnes: Információtechnológia a gyermekes háztartásokban, DIBIZ: DIGITAL BUSINESS 1:(2) pp. 26-28., 2015
Neulinger Ágnes: Megtakarítás és hitelfizetés a hazai családi életciklusokban, Marketing hálózaton innen és túl: Az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért XXI. Országos Konferenciájának tanulmánykötete., 2015
Neulinger Ágnes, Kenesei Zsófia: Vásárlási szokások a családi életciklusokban: a vasárnapi zárva tartás befolyása a családi vásárlásokra, CORVINUS MARKETING TANULMÁNYOK 1: pp. 1-27., 2016

 

Projekt eseményei

 
2020-02-17 13:04:13
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _GTK / Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Marketing Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
vissza »