A pszichiátriai betegségekre jellemző kognitív zavarok genetikai hátterének vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
83876
típus PD
Vezető kutató Réthelyi János
magyar cím A pszichiátriai betegségekre jellemző kognitív zavarok genetikai hátterének vizsgálata
Angol cím The genetic background of neurocognitive dysfunction in psychiatric disorders
magyar kulcsszavak kogníció, genetika, szkizofrénia, bipoláris zavar, ADHD, genetikai változatosság
angol kulcsszavak neurocognition, genetics, schizophrenia, bipolar disorder, ADHD, genetic variation
megadott besorolás
Neurológia, cerebrovascularis betegségek, pszichiátria (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)55 %
Ortelius tudományág: Neurológia, Pszichiátria
Sejtgenetika (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)25 %
Ortelius tudományág: Molekuláris genetika
Pszichológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Kísérleti pszichológia
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika (Semmelweis Egyetem)
projekt kezdete 2010-10-01
projekt vége 2012-12-31
aktuális összeg (MFt) 9.564
FTE (kutatóév egyenérték) 1.69
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kognitív funkciók genetikai hátterére irányuló kutatások hagyományosan több metodikai megközelítés alapján történtek. A genetikai betegségekkel járó mentális károsodások vizsgálata, az ikervizsgálatok, valamint az állatkísérletes modellek számos eredménnyel bővítették ismereteinket a kogniciót befolyásoló genetikai hatásokról. Ezek a vizsgálatok ugyanakkor nem bizonyultak sikeresnek a komplex, interakcionális genetikai hatások feltérképezésében. Kutatási tervünkben egy további metodikai megközelítést követünk, melyben a pszichiátriai betegségekre jellemző kognitív zavarok genetikai hátterét szeretnénk vizsgálni. A szkizofrénia, a bipoláris affektív zavar és a figyelemhiányos-hiperaktivitási zavar (ADHD) eltérő klinikai tünetekkel járó betegségek, ugyanakkor mindegyik esetében megfigyelhető a heritabilitás magas szintje és a kognitív funkciók károsodása. Korábbi kutatásaink eredményeire alapozva 450 szkizofrén, 250 bipoláris, 200 ADHD-vel kezelt felnőtt páciens és 300 egészséges kontroll személy klinikai és neuropszichológiai vizsgálatát tervezzük. DNS-minták elemzésével arra keressük a választ, hogy a korábban kimutatott rizikó-variánsok hatása reprodukálható-e, valamint hogy ezek a genetikai variánsok a kognitív funkciók szintjén is hatást gyakorolnak-e. A gyakori egynukleotidos polimorfizmusok mellett a genetikai variancia egy ritkább forrásának, a kópiaszám változatosságnak (copy number variation) is vizsgáljuk az összefüggését a pszichiátriai betegségekkel, valamint a kognitív funkciók romlásával. Vizsgálatunk egyaránt szolgálja a fenti pszichiátriai betegségek molekuláris etiológiájának valamint a kognitív funkciók genetikai hátterének jobb megismerését.
angol összefoglaló
Research targeting the genetic background of neurocognition has traditionally followed different methodological pathways. The investigations of genetic abnormalities resulting in mental retardation, twin studies, and animal models have expanded our knowledge about the genetic effects influencing neurocognition. However this body of research has not been successful in the fine-mapping of complex, interactional effects of several genetic variants. In our proposal we follow an additional methodological approach, by investigating the genetic background of cognitive dysfunction observed in psychiatric disorders. Schizophrenia, bipolar disorder and attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) are clinically divergent psychiatric disorders, while they all demonstrate a high level of heritability, moreover neurocognition is affected in all of these conditions to some extent. Based on our previous research we plan the analysis of the clinical, neuropsychological and genetic data of 450 schizophrenic, 250 bipolar, 200 adult ADHD patients, and 300 healthy controls. We will aim to reproduce the association of previously studied risk variants with the diagnostic groups, moreover we will test the effect of these variants on cognitive functions. Besides looking at common variants (single nucleotide polymorphisms) we plan to analyse the association of rare variants (copy number variants, CNVs) with neurocognition. Such research promotes are understanding of the molecular architecture of psychiatric disorders and the genetic background of cognition.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatási projektünkben két irányból közelítettük meg a gyakori pszichiátriai betegségeket. Célunk a gyakran előforduló pszichiátriai betegségek genetikai hátterének kutatása volt, másrészt a a páciensek életminőségére, a betegségek prognózisára nagy hatással lévő kognitív funkciózavar pontosabb feltérképezése volt. Vizsgálataink betegség-specifikus kognitív elváltozásokat határoztak meg szkizofréniában és bipoláris zavarban számítógépes neuropszichológiai tesztcsomag segítségével. Bipoláris betegekben a figyelmi funkciók zavara volt észlelhető, deficit-szkizofréniában pedig az általános kognitív diszfunkció mellett a téri munkamemória specifikus károsodását észleltük. Kutatási együttműködésekben vizsgáltuk a glikogén-szintáz kináz 3 béta gén másolatszám variációinak előfordulást vizsgáltuk bipoláris zavarban és a Williams szindrómában előforduló genetikai elváltozásokat. Szkizofréniában leírásra került a DTNBP1 gén hatása a betegségkezdetre, tüneti súlyosságra és a kognitív funkciókra. Nemzetközi adatbázisok segítségével elemeztük a szuicidalitás összefüggését teljes-genom szintű markerekkel, ezeknek az elemzéseknek a segítségével került meghatározásra a DICER1 gén potenciális asszociációja az öngyilkossági gondolatokkal bipoláris zavarban. Kutatómunkánk eredményeként gyűjtött DNS-minták több nemzetközi konzorciális vizsgálatba kerültek felhasználásra, melyek újabb kandidáns géneket határoztak meg szkizofréniában és bipoláris zavarban.
kutatási eredmények (angolul)
Our research project is characterized by a twofold approach to psychiatric disorders. Firstly we aimed to investigate the genetic architecture of common psychiatric disorders, such as schizophrenia, bipolar affective disorder, and attention-deficit hyperactivity disorder, and secondly, to invetigate the neurocognitive dysfunction greatly affecting the quality of life and everyday functioning of patients. Our results have identified disorder-specfic neurocognitive alterations in schizophrenia and bipolar disorder that can be assessed with computerized neuropsychological tests. Bipolar patients are characterized by deficits in attentive functions. Deficit-schizophrenia is characterized by general neurocognitive deficit and selective impairment of spatial working memory. In collaborations we investigated the prevalence of copy number variants of the glcogene synthase kinase 3 beta gene in bipolar disorder, and the prevalence of atypical mutations in Williams syndrome. In schizophrenia the effect of the DTNBP1 gene on the age of onset, symptom severity and neurocognitive dysfunction were described. Using international open-acess databases we have investigated the association of genetic markers from GWAS data with suicidality. DICER1 gene has been identified as a possible candidate gene for suicidal ideation in bipolar disorder.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=83876
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
János M. Réthelyi, Pál Czobor, Patrícia Polgár, Beatrix Mersich, Sára Bálint, Éva Jekkel, Krisztina Magyar, Ágnes Mészáros, Ágnes Fábián, István Bitter: General and domain-specific neurocognitive impairments in deficit and non-deficit schizophrenia, European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 262(2):107-115. DOI 10.1007/s00406-011-0224-4, 2011
Réthelyi János: A szkizofrénia diagnózisa Belulertől a DSM-V-ig, Neuropsychopharmacologia Hungarica, 13(4): 193-203; doi: 10.5706/nph201112002), 2011
J.M. Réthelyi, P. Polgár, J. Benkovits, É. Jekkel, P. Czobor, I. Bitter: The association of NRG1, DTNBP1, RGS4, G72/G30 and PIP5K2A candidate genes with cognition in patients with schizophrenia and healthy controls, European Psychiatry, 26, Supplement 1, p. 811, 2011
J. Benkovits, P. Polgár, Á. Fábián, P. Czobor, I. Bitter, J. Réthelyi: The effect of DTNBP1 and comt risk variants and comorbid drug-abuse in patients with schizophrenia: A Gene-Environment Interaction?, European Psychiatry, 26, Supplement 1, p. 1345, 2011
K. Farkas, J. Réthelyi, P. Polgár, J. Benkovits, Á. Fábián, P. Czobor, I. Bitter: BDNF and DISC1 are associated with cognitive dysfunction but not with schizophrenia in a Hungarian sample, European Psychiatry, 26, Supplement 1, p. 805, 2011
János M. Réthelyi, Judit Benkovits, István Bitter: Gene-environment interactions in schizophrenia: The different pieces of a manifold puzzle, European Neuropsychopharmacology, meghívott review, közlésre benyújtva, 2011
Fábián Ágnes, Garas Péter, Csonka Lilla, Réthelyi János: Kognitív funkciók vizsgálata bipoláris affektív zavarral kezelt betegekben - irodalmi összefoglalás, Magyar Pszichiátriai Társaság XVI. Vándorgyűlésének Absztraktkötete (Psychiatria Hungarica, XXV. évf. Suppl. p. 36.), 2011. január 26-29, Sopron, 2011
Fábián Ágnes, Szőcs Katalin, Réthelyi János: Bipoláris és szkizoaffektív betegek kognitív funkcióinak vizsgálata hagyományos neuropszichológiai módszerekkel és a CANTAB számítógépes tesztcsomaggal, Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, PhD Tudományos Napok absztraktfüzet, 2011
Z. Rónai, R. Kovács-Nagy, E. Szántai, Z. Elek, M. Sasvári-Székely, G. Faludi, J Benkovits, J.M. Réthelyi, A. Székely: Glycogen synthase kinase 3 beta gene structural variants as possible risk factors of bipolar depression, közlésre benyújtva, PLOS One, 2013
János M. Réthelyi, Patrícia Polgár, Judit Benkovits, Kinga Farkas, Attila J. Pulay, Pál Czobor, István Bitter: The Association of NRG1, DTNBP1, RGS4, G72/G30, DISC1 and BDNF Candidate Genes with Cognition in Patients with Schizophrenia and Healthy Controls, Schizophrenia Research 136, Supplement 1, S128, Abstracts of the 3rd Biennial Schizophrenia International Research Conference, Firenze, Italy, 2012
R. Bódizs, F. Gombos, K. Szőcs, J.M. Réthelyi, P. Gerván, I. Kovács: Sleep-EEG in dizygotic twins discordant for Williams sybdrome, közlésre benyújtva, Clinical Neuroscience, 2013
G. Csukly, P. Polgár, L. Tombor, J. Benkovits, J. Réthelyi: Theory of mind impairments in patients with deficit schizophrenia: evidence for sex differences, közlére benyújtva, átdolgozás alatt,, Psychiatry Research, 2013
Pulay AJ, Réthelyi JM.: Genome-wide gene-based associations in suicidal behavior: a cross-disorder analysis, Abstract Book of the XXth World Congress of Psychiatric Genetics October 10-14, 2012. Hamburg, Németország, p. 112., 2012
Pulay Attila József, Réthelyi János: MikroRNS és öngyilkosság: a végrehajtó funkciók genetikája, Magyar Pszichiátriai Társaság XVIII. Vándorgyűlésének absztraktkötete, p. 89., 2013. január 23-26, Győr, 2013
Pulay Attila József, Réthelyi János: Nyílt forrás: nemzetközi teljes-genom adatbázisok felhasználása pszichiátriai genetikai vizsgálatokban, Magyar Pszichiátriai Társaság XVII. Vándorgyűlésének Absztraktkötete (Psychiatria Hungarica, 2011. II. Supplementum), 2012.január 25-28, Debrecen, 2012
Benkovits, Judit, Pulay Attila József, Bitter István, Réthelyi János: DTNBP1 gén polimorfizmusok és a kábítószerhasználat összefüggése a tüneti súlyossággal és a betegségkezdettel szkizofréniában, Magyar Pszichiátriai Társaság XVII. Vándorgyűlés Absztraktkötet (Psychiatria Hungarica, 2011. II. Supplementum), 2012. január 25-28, Debrecen, 2012
Fábián Ágnes, Szőcs Katalin, Pulay Attila József, Benkovits, Judit, Réthelyi János: Neurokognitív károsodás vizsgálata bipoláris affektív zavarban CANTAB neuropszichológiai szoftverrel, Magyar Pszichiátriai Társaság XVII. Vándorgyűlés Absztraktkötet (Psychiatria Hungarica, 2011. II. Supplementum), 2012. január 25-28, Debrecen, 2012
Szőcs Katalin, Pulay Attila József, Fábián Ágnes, Benkovits, Judit, Réthelyi János: Neurokognitív károsodás vizsgálata deficit-szkizofréniában CANTAB neuropszichológiai szoftverrel, Magyar Pszichiátriai Társaság XVII. Vándorgyűlés Absztraktkötet (Psychiatria Hungarica, 2011. II. Supplementum), 2012. január 25-28, Debrecen, 2012
Vassos E, Steinberg S, Cichon S, Breen G, Sigurdsson E, Andreassen OA, Djurovic S, Morken G, Grigoroiu-Serbanescu M, Diaconu CC, Czerski PM, Hauser J, Babadjanova G, Abramova LI, Mühleisen TW, Nöthen MM, Rietschel M, McGuffin P, St Clair D, Gustafsson O, Melle I, Pietiläinen OP, Ruggeri M, Tosato S, Werge T, Ophoff RA; GROUP Consortium, Rujescu D, Børglum AD, Mors O, Mortensen PB, Demontis D, Hollegaard MV, van Winkel R, Kenis G, De Hert M, Réthelyi JM, Bitter I, Rubino IA, Golimbet V, Kiemeney LA, van den Berg LH, Franke B, Jönsson EG, Farmer A, Stefansson H, Stefansson K, Collier DA.: Replication study and meta-analysis in European samples supports association of the 3p21.1 locus with bipolar disorder, Biological Psychiatry, 72(8):645-50., 2012
Steinberg S, de Jong S, Mattheisen M, Costas J, Demontis D, Jamain S, Pietiläinen OP, Lin K, Papiol S, Huttenlocher J, Sigurdsson E, Vassos E, Giegling I, Breuer R, Fraser G, Walker N, Melle I, Djurovic S, Agartz I, Tuulio-Henriksson A, Suvisaari J, Lönnqvist J, Paunio T, Olsen L, Hansen T, Ingason A, Pirinen M, Strengman E; GROUP, Hougaard DM, Orntoft T, Didriksen M, Hollegaard MV, Nordentoft M, Abramova L, Kaleda V, Arrojo M, Sanjuán J, Arango C, Etain B, Bellivier F, Méary A, Schürhoff F, Szoke A, Ribolsi M, Magni V, Siracusano A, Sperling S, Rossner M, Christiansen C, Kiemeney LA, Franke B, van den Berg LH, Veldink J, Curran S, Bolton P, Poot M, Staal W, Rehnstrom K, Kilpinen H, Freitag CM, Meyer J, Magnusson P, Saemundsen E, Martsenkovsky I, Bikshaieva I, Martsenkovska I, Vashchenko O, Raleva M, Paketchieva K, Stefanovski B, Durmishi N, Pejovic Milovancevic M, Lecic Tosevski D, Silagadze T, Naneishvili N, Mikeladze N, Surguladze S, Vincent JB, Farmer A, Mitchell PB, Wright A, Schofield PR, Fullerton JM, Montgomery GW, Martin NG, Rubino IA, van Winkel R, Kenis G, De Hert M, Réthelyi JM, Bitter I, Terenius L, Jönsson EG, Bakker S, van Os J, Jablensky A, Leboyer M, Bramon E, Powell J, Murray R, Corvin A, Gill M, Morris D, O'Neill FA, Kendler K, Riley B; Wellcome Trust Case Control Consortium 2, Craddock N, Owen MJ, O'Donovan MC, Thorsteinsdottir U, Kong A, Ehrenreich H, Carracedo A, Golimbet V, Andreassen OA, Børglum AD, Mors O, Mortensen PB, Werge T, Ophoff RA, Nöthen MM, Rietschel M, Cichon S, Ruggeri M, Tosato S, Palotie A, St Clair D, Rujescu D, Collier DA, Stefansson H, Stefansson K: Common variant at 16p11.2 conferring risk of psychosis, Molecular Psychiatry, 2012
Réthelyi János: Gene-environment interactions in schizophrenia, Előadás a Discovery research in neuropsychiatry: depression, anxiety and schizophrenia in focus című konferencián, 2011. március 18., 2011
vissza »