Az intencionális ágensek megértésének szocio-kognitív mechanizmusai a tipikus és az atipikus fejlődésben (autizmusban)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
83997
típus NK
Vezető kutató Gergely György
magyar cím Az intencionális ágensek megértésének szocio-kognitív mechanizmusai a tipikus és az atipikus fejlődésben (autizmusban)
Angol cím Social cognitive mechanisms of understanding intentional agents in typical and atypical development (autistic spectrum disorder)
magyar kulcsszavak autizmus, ágencia, intencionalitás, tudatelmélet, kontingencia detekció
angol kulcsszavak autism, agency, intentionality, theory of mind, contingency detection
megadott besorolás
Pszichológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Fejlődéspszichológia
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Filozófia Tanszék (Közép-európai Egyetem)
résztvevők Forgács Bálint
Frankenhuis Willem Eduard
Gádoros Júlia
Kovács Ágnes
Téglás Ernő
projekt kezdete 2011-04-01
projekt vége 2015-03-31
aktuális összeg (MFt) 83.845
FTE (kutatóév egyenérték) 6.51
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A jelen kutatás célja az autisztikus spektrum zavar okozati mechanizmusainak egy új elméleti modellre épített, jobb megértése. Mindez egy újszerű, szemmozgás-követés technika alkalmazásásval történik, mely pontos és többmutatós adatokat szogáltathat. A kutatást megalapozó elméletünknek két összetevője van. Egyfelől azt feltételezzük, hogy az autizmus egy olyan mechanizmus működésében bekövetkező biológiai zavar, amely a környezetben fellelhető és a személy viselkedésével kontingens válaszok detekciójáért felelős. A normális fejlődés során, három hónapos korban egy váltás történik a tökéletes kontigencia preferálásától a magas de nem tökéletes inger-válasz kontingencia felé. Azt feltételezzük, hogy az autistáknál ez a preferencia változás nem következik be, és így ezek a személyek “vakok” vagy kevbé érzékenyek lesznek a nem tökételes (szociális) kontingenciára. Másfelől, a vezető elméletekkel ellentétesen azt feltételezzük, hogy az autisták problémája a szociális ágensekkekel való interakcióban nem egy reprezentációs problémából ered, miszerint nem tudják a más személyek mentális állapotait leképezni. Ezzel ellentétben úgy véljük, nehézségeik inkább arra vezethetőek vissza, hogy nem képesek az automatikusan kiszámolt reprezentációkat a jövőbeli szociális interakciók szolgálatába állítani. A javasolt módszerek és tanulmányok sokkal korábbi diagnozist és speciális prevenciós programok kidolgozását tennék lehetővé s ezzel nagyban hozzájárulhatnának a gyerekek és családjuk életminőségének javításához.
angol összefoglaló
The research proposal aims to significantly advance our understanding of the core underlying deficits observed in Autistic Spectrum Disorder, based on a novel theoretical model of autism, and using non-invasive eye-tracking technology to obtain more rich and exact data. Our theoretical proposal is twofold, on the one hand we hypothesize that autism may be characterized by a biologically based dysfunction of mechanism responsible for identifying aspects of the external world that respond contingently with one’s own behavior. In normal development, a shift in contingency preference – from perfect to high but imperfect response-stimulus contingency – occurs at around three months of age. We hypothesize that in ASD this preference shift does not take place, leaving individuals with ASD blind to, or with decreased sensitivity to, imperfect contingency in relation to their behavior. On the other hand, contrary to the mainstream view, we propose that the deficits ASD individuals have in understanding social partners as intentional agents guided by unobservable mental states might not be due to a basic deficit in computing the representational states of others. Instead, they might have problems in using the automatically computed belief-representations for future social interactions. The proposed methodology and studies would lead to earlier diagnosis and highly targeted intervention programs for ADS, and therefore to improved outcomes for children and families.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásainkban a szociális kontingenciák észlelésének mechanizmusait vizsgáltuk neurotipikus csecsemőknél, felnőtteknél, autista (ASD) és borderline (BPD) klinikai populációknál, és kutyáknál. Feltártuk a különböző színtű kontingens reaktivitási profilok szerepét az ágenciatulajdonításban és e mechanizmusok diszfunkciójának következményeit az autizmus spektrum zavarban. Három területen értünk el fontos eredményeket: 1) a kontingencia detekcióval kapcsolatos korábbi eredmények validálásában és új területekre való kiterjesztésében. 2) a szociális kontingenciákat feldolgozó kognitív mechanizmusok vizsgálatában humán és nem humán (kutya) populációknál. 3) e mechanizmusok diszfunkcióinak feltárásában klinikai (autizmus és borderline) populációknál. Lefontosabb eredményeink: 1. Új módszert kidolgozva (pupilla-dilatációs nézési preferencia paradigma) elkülönítettük a kontingencia detekció két alapfunkcióját (kontroll- és információ-keresés) szolgáló független kognitív mechanizmusokat csecsemőknél. 2. Feltártuk a kontingencia-detekció szerepét az instrumentális és kommunikatív ágensek korai azonosításában és reprezentációjában csecsemőknél és kimutattuk e mechanizmusok diszfunkcióját az autizmusban. 3. Új kisérleti módszert kialakítva feltártuk a vélekedés attribúció implicit és automatikus kognitív folyamatait csecsemőknél és felnőtteknél és kimutattuk e mentalizációs mechanizmusok deficitjét autista (ASD) és borderline (BPD) klinikai populációknál.
kutatási eredmények (angolul)
This research investigated mechanisms of contingency detection in neurotypical infants and adults, autistic and borderline clinical populations, and dogs. We explored how early sensitivity to levels of contingent reactivity leads to agency recognition and how dysfunctions in contingency perception contribute to social-cognitive deficits in autism. We made significant advances in three areas: 1) We validated classical models of infant contingency detection extending them to new areas of socio-cognitive development. 2) We identified basic functions and component mechanisms of contingency detection in infants and dogs. 3) We showed how dysfunctions of contingency analysis and implicit mentalization lead to maladaptive representations of social agency in autism and borderline spectrum disorder. Summary of significant findings: 1. By combining eye-tracking and pupil-dilation with preferential looking methods we demonstrated two basic component mechanisms of contingency perception in infants (control-seeking vs. information-seeking). 2. We demonstrated how different patterns of contingent reactivity induce identification of instrumental vs. communicative agency and showed that dysfunctions of contingency perception contribute to maladaptive agency representations in autism. 3. We demonstrated implicit belief attribution mechanisms in infants and neurotypical adults and showed that these automatic mentalization processes are defective both in autistic and borderline populations.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=83997
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Hernik, M., Gergely, G.: To what adaptive problems is human teaching a solution?, Behavioral and Brain Sciences, 2015
Kovács, A. M., Kühn, S., Gergely, G., Csibra, G., Brass, M.: Implicit Belief Attributions Recruiting Core Brain Regions of Theory of Mind., PLoS ONE 9(9): e106558. doi:10.1371/journal.pone.0106558, 2014
Kovács ÁM, Tauzin T, Téglás E, Gergely G, Csibra G: Pointing as epistemic request: 12-month-olds point to receive new information, INFANCY 19: (6) 543-557, 2014
Egyed K, Király I, Gergely Gy: Communicating Shared Knowledge in Infancy, PSYCHOL SCI 24: (7) 1348-1353, 2013
Cesana-Arlotti, N., Téglás, E., and Bonatti, L.: The Probable and the Possible at 12 Months: Intuitive Reasoning about the Uncertain Future, Advances in Child Development and Behavior, Volume 43, 2012
Gergely, G. and Jacob, P.: Reasoning about Instrumental and Communicative Agency in Human Infancy, Advances in Child Development and Behavior, Volume 43,, 2012
Egyed, K., Kiraly, I., & Gergely, G.: Communicating Shared Knowledge in Infancy, Psychological Science, Volume 24 Issue 7 July 2013 pp. 1348 - 1353., 2013
Csibra G, Gergely G: Natural pedagogy as evolutionary adaptation, PHILOS TRANS - R SOC LONDON BIOL SCI 366: (1567) 1149-1157, 2011
Frankenhuis, W., Gergely, G., & Watson, J. S.: Infants may use contingency analysis to estimate environmental states., Child Development Perspectives, Vol. 7, Number 2, 115–120., 2013
Somogyi, E., Király, I., Gergely, G., & Nadel, J.: Understanding goals and intentions in low-functioning autism., Research in Developmental Disabilities, 34, 3822–3832., 2013
Kovács, Á. M., Tauzin, T., Téglás, E., Csibra, G. & Gergely G.: Pointing as Epistemic Request: 12-month-olds Point to Receive New Information, Infancy Volume 19, Issue 6, pages 543–557, November–December, 2014
Szabó, E., Téglás, E. & Kovács, Á. M.: Representations involved in pretense understanding in 10-month-old infants., Poster presented at ISOPAM conference, Budapest, 2013
Téglás, E., Csibra, G., & Gergely, G.: The Role of Function Demonstration in Object Individuation, Symposium Paper presented at The Society for Research in Child Development (SRCD) Conference, Seattle, 2013
Forgács, B., Téglás E., Frankenhuis, W. E., Watson, J. S., & Gergely, G.: Perception of social contingency in early infancy, Poster presented at BCCCD14 (2014 Budapest CEU Conference on Cognitive Development), Budapest, Hungary, January 9-11., 2014
Téglás, E. & Gergely, G.: The role of self-generated contingent interactivity in spatial binding in preschoolers., Poster presented at BCCCD14 (2014, Budapest CEU Conference on Cognitive Development), January 9-11, 2014, Budapest, Hungary., 2014
Tauzin, T., Gergely, Gy.: Infants expectations about the content of unfamiliar communication in a theory of mind task, Poster presented at BCCCD14 (2014, Budapest CEU Conference on Cognitive Development), January 9-11, 2014, Budapest, Hungary., 2014
Forgács, B., Téglás, E., Frankenhuis, W.E., Watson, J.S. and Gergely, G.: Infants’ detection of perfectly and socially contingent reactivity., Poster presented at DUCOG Conference, Dubrovnic, Croatia, 2014
Gergely, G.: Impaired Sensitivity to Ostensive Signals of Communicative Intention in ASD?, Invited Plenary Lecture at the 10th International Autism-Europe Congress New Dimensions for Autism, 26-28 September, Budapest, Hungary, 2013
Gergely, G.: A Kommunikációs Ösztön és a Kulturális Tanulás kognitív mechanizmusainak vizsgálata tipikusan fejlődő és autizmussal élő gyermekeknél., Invited Plenary Lecture at the ‘Közös utak - új dimenziók: A gyermekek mentális egészségéért’ a MAGYIPETT XXXVII. Kongresszusa, Április 18-20., 2013
Teglas, E.: What can infants learn from contingently reacting entities?, Invited Lecture at Universita Pompeo Fabra, Barcelona, Spain, November 2013., 2013
Gergely, G.: Turn-taking Contingent Reactivity as an Ostensive Cue for Communicative Agency Attribution, Invited Lecture at the Center for Brain and Cognition, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, April 16, 2014, 2014
Téglás, E., A. Gergely, K. Kupán, Á. Miklósi, and J. Topál.: Dog's gaze following is tuned to human communicative signals.", Current Biology 22, no. 3, 209-212., 2012
Csibra, G., and Gy. Gergely.: Natural pedagogy as evolutionary adaptation., Philosophical Transactions of the Royal Society, 2011
Deligianni, F., A. Senju, Gy. Gergely, and G. Csibra.: Automated gaze-contingent objects elicit orientation following in 8-months-old infants., Developmental Psychology 47: 1499-1503., 2011
Frankenhuis, W., Gergely, G., & Watson, J. S.: Infants may use contingency analysis to estimate environmental states., Child Development Perspectives, 2013

 

Projekt eseményei

 
2013-07-17 08:27:04
Résztvevők változása
vissza »