Az urbanizáció és a viselkedési flexibilitás kapcsolata madaraknál  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
84132
típus K
Vezető kutató Liker András
magyar cím Az urbanizáció és a viselkedési flexibilitás kapcsolata madaraknál
Angol cím Urbanization and behavioral flexibility in birds
magyar kulcsszavak élőhely-urbanizáció, problémamegoldás, exploráció, házi veréb, mezei veréb
angol kulcsszavak habitat urbanization, problem solving, exploration, house sparrow, tree sparrow
megadott besorolás
Környezeti biológia, ökotoxikológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)80 %
Filogenetika, szisztematika, taxonómia, összehasonlító biológia, ökofiziológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)10 %
Biodiverzitás, természetvédelmi biológia és genetika, inváziós biológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)10 %
zsűri Ökológia és evolúció
Kutatóhely Környezettudományi Intézet Limnológiai Intézeti Tanszék (Pannon Egyetem)
résztvevők Bókony Veronika
Siki Andrea
projekt kezdete 2011-04-01
projekt vége 2015-03-31
aktuális összeg (MFt) 21.148
FTE (kutatóév egyenérték) 4.90
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A flexibilis viselkedés (pl. innováció, exploráció, tanulás) elősegíti az állatok sikeres alkalmazkodását a változékony környezethez, ezáltal a viselkedési flexibilitás előnyös lehet a gyorsan terjeszkedő városi élőhelyekhez való alkalmazkodásban. Az urbanizáció új forrásokkal és az ember jelenlétével szembesíti az élővilágot: ez alapvető hatással van az állatok élettanára és életmenetére, azonban kevéssé ismerjük azokat a viselkedésbeli adaptációkat, melyek a városi környezet kiaknázásában sikeressé tehetik őket. A pályázatban ezeket a viselkedésbeli adaptációkat vizsgáljuk madaraknál. Az urbanizációs gradiens mentén végzett terepi és laborkísérletekkel teszteljük, hogy (i) egy faj városi populációi flexibilisebbek-e (hatékonyabbak a problémamegoldásban, az explorációban és az emberi viselkedés prediktálásában), mint a vidéki populációk, (ii) egy régóta urbanizált faj viselkedése flexibilisebb-e, mint egy kevésbé városi fajé, és (ii) a városi és vidéki populációk viselkedésbeli különbségei a környezet hatásának vagy genetikai differenciálódásnak köszönhetők-e. A kutatást a legelterjedtebb, általunk több mint tíz éve vizsgált városi madárfajon, a házi verében (Passer domesticus), valamint közeli rokonán, a kevésbé urbanizált mezei verében (Passer montanus) végezzük. Projektünk a viselkedésökológia egyik legaktuálisabb, és a természetvédelmi biológia számára is releváns területének jobb megértéséhez járul hozzá.
angol összefoglaló
Flexible behaviors such as innovation, exploration and learning help animals cope with the challenges of changing environments, thus behavioral flexibility may be advantageous for adapting to urban habitats that are spreading worldwide. Urbanization exposes wildlife to novel resources and human presence which fundamentally affect physiology and life history in many species, yet the behavioral adaptations for becoming successful in exploiting urban habitats are poorly known. In this project we will investigate ecologically relevant behavioral adaptations to urbanization in birds. Specifically, we will conduct a series of field and lab experiments along the urban gradient to test (i) whether urban populations of a species are behaviorally more flexible (better at problem solving, exploration and predicting human behavior) than rural populations, (ii) whether a more urbanized species is behaviorally more flexible than a less urbanized one, and (iii) whether behavioral differences between urban and rural populations are due to environmental effects or genetic differentiation. We will study the house sparrow (Passer domesticus), the most widespread urban bird whose ecology and behavior we have been researching for more than a decade, and a closely related, less urbanized species, the tree sparrow (Passer montanus). Our project will provide novel results on behavioral flexibility for both behavioral ecology and conservation biology.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projektben az állatok viselkedési flexibilitásának két komponensét, a problémamegoldást és az emberekkel szembeni viselkedési válaszokat vizsgáltuk különböző mértékben urbanizált madárpopulációkban. A viselkedés helyzetnek megfelelő változásai fontos szerepet játszhatnak a változatos városi környezethez történő alkalmazkodásban. Fogságban tartott és vadon élő madarakkal teszteltük, hogy a városi populációk egyedei sikeresebbek-e egyszerű feladatok megoldásában, amilyen pl. egy etető kinyitása. Kimutattuk, hogy a fajok és feladatok egy részében a városi madarak jobban teljesítenek, mint a kevésbé urbanizálódott területeken élők. Azonban nem mindig mutatható ki konzisztens élőhelyi különbség, amit magyarázhat például a városi környezet újdonságainak potenciális veszélyessége, ami korlátozhatja a flexibilitást. A városi környezethez való alkalmazkodás másik fontos eleme az emberi zavarás tűrése. Kimutattuk, hogy a városi populációk egyedei különböző szituációkban konzisztensen kockázatvállalóbbak az emberekkel szemben mint a nem urbanizált populációk egyedei. Elsőként igazoltuk, hogy ebben szerept játszik a városi madarak emberi zavaráshoz történő gyorsabb habituációja. Egy másik vizsgálatban azt találtuk, hogy a vidéki madarak megkülönböztetik az irányukban veszélyes vagy közömbös személyeket, míg a városi madaraknál ez nem volt kimutatható. Ezt magyarázhatja a személyfelismerés kognitív költségeinek vagy előnyének élőhelyi különbsége.
kutatási eredmények (angolul)
We studied two important components of behavioral flexibility of birds that may contribute to successful adaptation to urban environments: problem solving and responses to human disturbances. First we tested individuals of differently urbanized populations, both in the lab and in the field, in simple problem-solving situations, like the opening of a novel feeder. We found that urban individuals were more successful than rural conspecifics in some species and tasks. However, habitat differences in problem-solving abilities were not always detectable, that may be related to potential risks posed by some novelties of the urban environment that may constraint behavioral flexibility. Another important component of adaptation to urbanization is the tolerance of human disturbance. We found that urban birds show higher risk-taking in the presence of humans than rural birds, and that this habitat difference is consistent across different situations (non-breeding, breeding). We also showed that the quicker habituation to human disturbances by urban birds may contribute to their higher risk-taking. Finally, we showed experimentally that rural, but not urban, birds discriminate between human persons that behaved hostile or non-hostile towards them. This difference in individual recognition of humans can be related to its habitat-specific costs and befits.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=84132
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Seress, G., Lipovits, Á., Bókony, V., Czúni, A.: Quantifying the urban gradient: A practical method for broad measurements, Landscape and Urban Planning 131: 42-50, 2014
Papp, S., Vincze, E., Preiszner, B., Liker, A., Bókony, V: A comparison of problem solving success between urban and rural house sparrows., Behavioral Ecology and Sociobiology 69: 471-480, 2015
Preiszner, B., Papp, S., Vincze, E., Bókony, V., Liker, A.: Does innovation success influence social interactions? An experimental test in house sparrows., Ethology (in press, DOI: 10.1111/eth.12380), 2015
Vincze, E., Papp, S., Preiszner, B., Seress, G., Liker, A., Bókony, V.: Does urbanization facilitate individual recognition of humans by wild birds?, Animal Cognition 18: 291-298., 2015
Bókony V., Kulcsár A., Tóth Z. & Liker A.: Személyiségjegyek és viselkedési szindrómák különböző mértékben urbanizált házi veréb populációkban. Előadás., Magyar Etológiai Társaság XIII. kongresszusa, Debrecen, 2011
Bókony, V., Kulcsár, A., Tóth, Z. & Liker, A.: Personality traits and behavioral syndromes in differently urbanized populations of house sparrows (Passer domesticus), PLoS ONE 7(5): e36639. doi:10.1371/journal.pone.0036639, 2012
Bókony V., Vágási I. Cs., Liker A.: Urbanization and problem solving success in house sparrows (Passer domesticus), ASAB Interdisciplinary Workshop 2012: Physical Cognition & Problem Solving, Birmingham, UK. Poszter., 2012
Bókony V., Lendvai Á.Z., Vágási I. Cs., Liker A.: A problémamegoldási siker élettani háttere házi verebeknél, Magyar Etológiai Társaság XIV. kongresszusa, Kolozsvár, Románia. Előadás, 2012
Papp S., Bókony V., Vágási I. Cs., Liker A.: Az élőhely-urbanizáció és az egyedi tulajdonságok szerepe a problémamegoldási viselkedésben házi verebeknél (Passer domesticus), Környezettudományi Doktori Iskolák Konferenciája, Budapest. Előadás, 2012
Papp S., Bókony V., Vágási I. Cs., Liker A.: Az élőhely-urbanizáció és az egyedi tulajdonságok szerepe a problémamegoldási viselkedésben házi verebeknél (Passer domesticus)., 9. Magyar Ökológus Kongresszus, Keszthely. Poszter, 2012
Papp S., Vincze E., Bókony V., Liker A.: Az élőhely-urbanizáció és az egyedi tulajdonságok szerepe a problémamegoldási viselkedésben házi verebeknél (Passer domesticus)., Magyar Etológiai Társaság XIV. kongresszusa, Kolozsvár, Románia. Előadás, 2012
Preiszner B., Bókony V., Liker A.: Befolyásolja-e a problémamegoldási siker a szociális státuszt házi verebeknél (Passer domesticus)?, Környezettudományi Doktori Iskolák Konferenciája, Budapest. Előadás, 2012
Preiszner B., Bókony V., Liker A.: Házi verebek (Passer domesticus) egyedi problémamegoldási sikerének hatása a szociális státuszra., 9. Magyar Ökológus Kongresszus, Keszthely. Poszter, 2012
Preiszner B., Bókony V., Liker A.: Befolyásolja-e házi veréb (Passer domesticus) egyedek szociális státuszát a problémamegoldási sikerük?, Magyar Etológiai Társaság XIV. kongresszusa, Kolozsvár, Románia. Előadás, 2012
Preiszner B., Bókony V., Liker A.: The role of individual problem-solving success in social status of house sparrows (Passer domesticus), Science for Sustainability, Győr. Előadás, 2013
Vincze E., Bókony V., Liker A.: Learning in a problem-solving task is related to body condition and risk taking in house sparrows., ASAB Interdisciplinary Workshop 2012: Physical Cognition & Problem Solving, Birmingham, UK. Előadás, 2012
Vincze E., Bókony V., Liker A.: Az urbanizáció és más egyedi változók összefüggése a tanulási képességekkel házi verebeknél., Környezettudományi Doktori Iskolák Konferenciája, Budapest. Előadás, 2012
Vincze E., Bókony V., Liker A.: A tanulási képesség összefüggése az urbanizációval és más egyedi tulajdonságokkal házi verebeknél., 9. Magyar Ökológus Kongresszus, Keszthely. Előadás, 2012
Vincze E., Bókony V., Liker A.: Emberre adott viselkedési válaszok házi verebeknél: ismételhetőség, egyedfelismerés és urbanizáció., Magyar Etológiai Társaság XIV. kongresszusa, Kolozsvár, Románia. Előadás, 2012
Vincze E., Bókony V., Liker A.: Behavioural responses to humans in house sparrows: repeatability, individual recognition and urbanization., Science for Sustainability, Győr. Előadás, 2013
Vincze E., Bókony V., Liker A.: Emberre adott viselkedési válaszok házi verebeknél: ismételhetőség, egyedfelismerés és urbanizáció., 3. Győr-Moson-Sopron Megyei Madártani Kongresszus, Kapuvár. Előadás, 2013
Bókony V., Lendvai Á.Z., Vágási Cs.I., Pătraş L., Pap P.L., Németh J.,Vincze E., Papp S., Preiszner B., Seress G., Liker A.: Necessity or capacity? Physiological state predicts problem solving performance in house sparrows, Behavioral Ecology 25: 124-135., 2014
Pipoly I., Bókony V., Seress G., Szabó K., Liker A.: Effects of extreme weather on reproductive success in a temperate-breeding songbird, PLoS ONE 8(11): e80033, 2013
Westneat D. F., Bókony V., Burke T., Chastel O., Jensen H., Kvalnes T., Lendvai Á. Z., Liker A., Mock D., Schroeder J., Schwagmeyer P. L., Sorci G., Stewart I. R. K.: Multiple aspects of plasticity in clutch size vary among populations of a globally-distributed songbird., Journal of Animal Ecology, in press (doi: 10.1111/1365-2656.12191), 2014
Lendvai Á.Z., Bókony V., Angelier F., Chastel O. & Sol D.: Do smart birds stress less? An interspecific relationship between brain size and corticosterone levels., Proceedings of the Royal Society B 280: 20131734., 2013
Bókony V., Lendvai Á.Z., Vágási Cs.I., Patras L., Pap P.L., Vincze E., Papp S., Preiszner B., Seress G., Liker A.: Necessity or capacity? Physiological state predicts problem solving performance in house sparrows. Előadás., „Behaviour 2013” - a joint meeting of the 33rd International Ethological Conference (IEC) and the Association for the Study of Animal Behaviour (ASAB), Newcastle, UK., 2013
Hammer T., Bókony V.: Az élőhely-urbanizáció által befolyásolt környezeti tényezők hatása városi széncinegék szaporodási sikerére., Magyar Etológiai Társaság XV. Kongresszusa, Budapest. Előadás., 2013
Papp S., Vincze E., Preiszner B., Seress G., Liker A., Bókony V.: Problem solving succes in urban and rural house sparrows (Passer domesticus)., 9th Conference of the European Ornithologists' Union, Norwich, UK. Poszter., 2013
Pipoly I., Bókony V., Seress G., Szabó K., Liker A.: Effects of extreme meteorological conditions on reproductive success in a temperate-breeding songbird., Climate Change and Nature Conservation in Europe Conference, Bonn, Németország. Poszter., 2013
Pipoly I., Bókony V., Seress G., Szabó K., Liker A.: Effects of extreme meteorological conditions on reproductive success in temperate-breeding House Sparrows (Passer domesticus, L.)., 9th Conference of the European Ornithologists' Union, Norwich, UK. Poszter., 2013
Preiszner B., Papp S., Vincze E., Seress G., Bókony V., Liker A.: Is social status influenced by individual problem-solving success in house sparrows (Passer domesticus)?, 14th Congress of the European Society for Evolutionary Biology, Lisszabon, Portugália. Poszter., 2013
Preiszner B., Papp S., Vincze E., Seress G., Bókony V., Liker A.: Let me see my fellows! Neighbour visibility affects survival of captive social birds., Magyar Etológiai Társaság XV. Kongresszusa, Budapest. Poszter., 2013
Sinkovics Cs., Bókony V.: Utódgondozási viselkedés összehasonlító vizsgálata városi és erdei széncinege populációkban., Magyar Etológiai Társaság XV. Kongresszusa, Budapest. Előadás, 2013
Vincze E., Papp S., Preiszner B., Seress G., Liker A., Bókony V.: Menekülési távolság és emberhez történő habituáció összehasonlítása vidéki és városi madarak között., Magyar Etológiai Társaság XV. Kongresszusa, Budapest. Előadás., 2013
Vincze E., Papp S., Preiszner B., Seress G., Liker A., Bókony V.: Recognition of individual humans differs between urban and rural house sparrows. Poszter., „Behaviour 2013” - a joint meeting of the 33rd International Ethological Conference (IEC) and the Association for the Study of Animal Behaviour (ASAB), Newcastle, UK., 2013
Lázár D.: Az urbanizáció és a neofóbia kapcsolatának vizsgálata házi verebek (Passer domesticus) és mezei verebek (Passer montanus) összehasonlításával., Pannon Egyetem, Szakdolgozat., 2013
Sinkovics Cs.: Utódgondozási viselkedés összehasonlító vizsgálata városi és erdei széncinege (Parus major) populációkban, Szent István Egyetem, Szakdolgozat, 2014
Sinkovics Cs.: Utódgondozási viselkedés összehasonlító vizsgálata városi és erdei széncinege (Parus major) populációkban, Előadás. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia, Pécs, 2014. 04. 23-25., 2014
Czúni L., Seress G., Lipovits Á., Bókony V.: Városiasodó világ – A műholdak és verebek szemszögéből., Természetbúvár 69:42-44, 2014
Pipoly I., Preiszner B., Seress G., Vincze E., Liker A.: Éghajlatváltozás erdőn, mezőn: a vadonélő állatok kutatásának tanulságai., Iskolakultúra 2014/11-12: 103-114, 2014
Hammer T., Papp S., Pipoly I., Preiszner B., Seress G., Vincze E., Liker A., Bókony V.: Effects of habitat urbanization on the breeding success of great tits (Parus major)., Poszter. 7th European Conference on Behavioural Biology, 2014. július 17-20., Prága, Cseh Köztársaság., 2014
Pipoly I., Bókony V., Seress G., Szabó K., Liker A.: Effects of weather conditions on the reproductive success of House Sparrows, Poszter. "Science for Sustainability" International Conference for PhD Students, University of West Hungary, Győr, Magyarország., 2013
Seress G., Papp S., Pipoly I. Preiszner B., Vincze E.,Bókony V., Liker A.: Size matters: effects of habitat urbanization on nestling provisioning in two sparrow species., Poszter. 7th European Conference on Behavioural Biology, 2014. július 17-20., Prága, Cseh Köztársaság., 2014
Vincze E., Papp S., Preiszner B., Seress G., Liker A., Bókony V.: Flight initiation distance and habituation to humans in urban and rural house sparrows., 7th European Conference on Behavioural Biology, 2014. július 17-20., Prága, Cseh Köztársaság., 2014
Bókony V., Hammer T., Papp S., Pipoly I., Preiszner B., Seress G., Sinkovics Cs., Vincze E., Liker A.: Miért csökkenti az urbanizáció a széncinegék szaporodási sikerét?, Előadás. 5. Kvantitatív Ökológiai Szimpózium, Tihany, 2014.május 9., 2014
Hammer T.: Az urbanizáció által befolyásolt környezeti tényezők hatása a széncinegék (Parus major) szaporodási sikerére., Előadás. Öregdiák Találkozó és munkaerőpiaci partnerekkel történő együttműködés megalapozása, Pannon Egyetem, Veszprém, 2014.május 29., 2014
Hammer, T., Bókony, V.: Az urbanizáció által befolyásolt környezeti tényezők hatása a széncinegék (Parus major) szaporodási sikerére., Előadás. Tavaszi szél konferencia, 2014. március 21-23, Debrecen., 2014
Papp S., Hammer T., Vincze E., Preiszner B., Pipoly I., Seress G., Liker A., Bókony V.: Az urbanizáció hatása a neofóbiára és a problémamegoldó képességre házi és mezei verebeknél., Előadás. Magyar Etológiai Társaság XVI. Kongresszusa, 2014. november 18-21, Tihany., 2014
Pipoly I., Bókony V., Seress G., Szabó K., Liker A.: Extrém időjárási tényezők hatása a házi verebek szaporodási sikerére., Magyar Etológiai Társaság XIV. kongresszusa, Kolozsvár, Románia, 2012.11.29-12.01., 2012
Pipoly I., Bókony V., Seress G., Szabó K., Liker A.: Extrém időjárási tényezők hatása a házi veréb (Passer domesticus L.) szaporodási sikerére., Előadás. A Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának 1011. előadóülése, Budapest, 2013. október 2., 2013
Pipoly I., Hammer T., Papp S., Preiszner B., Seress G., Szabó K., Vincze E., Bókony V., Liker A.: Extra-pár utódok gyakorisága erdei és városi széncinege (Parus major) populációkban., Előadás, Magyar Etológiai Társaság XVI. Kongresszusa, 2014. november 18-21, Tihany., 2014
Seress G., Papp S., Pipoly I., Preiszner B., Vincze E., Liker A., Bókony V.: A méret a lényeg: az élőhely-urbanizáció hatása két verébfaj fiókaetetési viselkedésére., Előadás. Magyar Etológiai Társaság XVI. Kongresszusa. Tihany, 2014. november 28-30., 2014
Seress, G., Lipovits, Á., Czúni, L. Bókony, V.: Az urbanizációs gradiens számszerűsítése., Előadás. 5. Kvantitatív Ökológiai Szimpózium, Tihany, 2014. május 9., 2014
Sinkovics Cs., Bókony V.: Utódgondozási viselkedés összehasonlító vizsgálata városi és erdei széncinege populációkban., Előadás. Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának 1016. előadóülése, Budapest, 2014.4.2., 2014
Vincze, E, Papp, S, Preiszner, B, Seress, G, Liker, A & Bókony, V: Flight initiation distance and habituation to humans in urban and rural house sparrows., Előadás. Tavaszi szél konferencia, 2014b. március 21-23, Debrecen., 2014
Vincze E., Pipoly I., Hammer T., Papp S., Preiszner B., Seress G., Németh B., Bókony V., Liker A.: Emberrel és ragadozókkal szembeni viselkedési válaszok városi és vidéki énekesmadaraknál., Plenáris előadás. Magyar Etológiai Társaság XVI. Kongresszusa, 2014. november 18-21, Tihany., 2014
Hammer T.: Az élőhely-urbanizáció által befolyásolt környezeti tényezők hatása a széncinegék (Parus major) szaporodási sikerére., Diplomadolgozat, Pannon Egyetem., 2014
Sinkovics Cs.: A fiókatáplálék mennyisége, minősége és szezonalitása városi és erdei széncinege (Parus major) populációkban., Diplomadolgozat, Szent István Egyetem., 2014
Somogyi R.: Rovarevő madarak táplálékbázisának vizsgálata hernyóabundancia mérésével., Diplomadolgozat, Pannon Egyetem., 2014
Vaskó B.: Problémamegoldási siker városi és erdei széncinegéknél (Parus major)., Diplomadolgozat, Pannon Egyetem., 2014
Vejnovic A.: Széncinegék fészekvédő viselkedésének összehasonlítása erdei és városi élőhelyek között., Diplomadolgozat, Pannon Egyetem., 2015
Hammer T.: Az élőhely-urbanizáció által befolyásolt környezeti tényezők hatása a széncinegék (Parus major) szaporodási sikerére., Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia, Pécs, 2014. 04. 23-25., 2014
Németh B.: Széncinegék (Parus major) ragadozóval szembeni viselkedésének vizsgálata az élőhely-urbanizáció függvényében., Országos Tudományos Diákkonferencia, Biológia szekció, Pécs, 2015. április 8-10., 2015

 

Projekt eseményei

 
2016-11-17 13:08:22
Résztvevők változása
vissza »