A zágrábi mise-rítus repertoárjának változásai a XIV-től a XVIII. századig  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
84216
típus NF
Vezető kutató Csomó Orsolya
magyar cím A zágrábi mise-rítus repertoárjának változásai a XIV-től a XVIII. századig
Angol cím The Continuity and Changes in the Liturgy of Zagreb Cathedral from the 14th to the 18th Century - with a special focus on the mass repertory
magyar kulcsszavak zágráb, mise-ordinarium, mise-proprium, állandóság-változás, forrásfeldolgozás
angol kulcsszavak Zagreb, mass-proper, mass-ordinary, investigation of new sources, continuity-changes, post-tridentine liturgy
megadott besorolás
Zenetudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Egyházi zene
zsűri Kultúra
Kutatóhely Zenetudományi Intézet (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Czakó Dóra
Madas Edit
Rudolf Krisztina
Szaszovszky Ágnes
Táborszky Györgyi
Wehli Tünde
projekt kezdete 2011-02-01
projekt vége 2017-01-31
aktuális összeg (MFt) 36.583
FTE (kutatóév egyenérték) 12.13
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunk legalapvetőbb célja a következő volt. Az eddigi irodalmak jelentős része egyetlen mondatot szán a zágrábi forráscsoportnak: a zágrábi mise-források teljesen egységesek, részben kapcsolódnak az esztergomi fővonalhoz, részben pedig attól eltérően, de egy teljesen zárt, egységes hagyományt alkotnak. Ezt az állítást igyekeztünk kutatásainkkal árnyalni, adott esetben cáfolni. Ezen felül egy másik a magyarországi liturgikus-zenei világban közhelynek számító állítást próbáltunk meg részletesen igazolni, miszerint az 1302-22-ig a zágrábi püspöki széket betöltő Augustinus Gazotii, korábbi domonkos szerzetes domonkos mintára alakította át a zágrábi liturgiát. A fenti két kiindulópont alapján kutatásunk két fő csapásirányban zajlott. Egyrészt a meglévő források részletes összehasonlításában különböző szempontok szerint, másrészt pedig az újonnan felfedezett MR 6 graduale kiadásában. Mindkét irányban eredményeket értünk el. Az összehasonlításban az alábbi témaköröket publikáltuk: Domonkos vonások a sanctoráléban, A magyar szentek megjelenése a forráscsoportban, pálos összehasonlítások, a teljes forráscsoport összehasonlítása tartalmi, notációs, paleográfiai, művészettörténeti, dallami szempontból. Az MR 6 jelzetű graduale kiadása, melyhez kapcsolódóan résztanulmányok jelentek meg.
kutatási eredmények (angolul)
The main purpose of our research was the following. Until recent days the most of the studies devote only some sentences for the group of sources of Zagreb: The Missals of Zagreb Cathedral are enormously uniformed, they partly belong to the main direction of the Strigonian archbishopric, and partly they have their own standardized closed shape. By the help of our project we were going to modulate, to confute these statements. From the first steps of the Hungarian gregorian research, it is nearly a common place, that the Zagrebian liturgy at the beginning of the 14th century got a dominican shape, due to the bishop, Augustinus Gazotti, who was dominican at origin. It is written many times by Kniewald, in his studies, but apart from that sentence, Dominican-like details are not mentioned yet. Thus, our other mains purpose was to identify in detail these dominican influences. To achieve these purposesmany publications were made: about the dominican influences, about the presence of the Hungarian saints in this group of sources, comparisons to paulinian sources, and overall comparisons from different aspects: music, notation, content, art historypaleography. The publication of the MR 6 gradual was made accompanied by detailed studies.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=84216
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Csomó Orsolya: Dominican Influences in the Sanctorale of the Zagrebian Gradual, http://zti.hu/files/earlym/csomo/dominican.pdf, 2016
Csomó Orsolya: The post-medieval Processional Practice of the Zagreb Cathedral and the Paulines of the Zagrebian Diocese, http://zti.hu/files/earlym/csomo/palos.pdf, 2017
Csomó Orsolya: A mikrofilm-dobozokon túl... A zágrábi misszálék kronológiájának tanulságai, http://zti.hu/files/earlym/csomo/mikrofilm.pdf, 2017
Csomó Orsolya: Protestáló tradicionalisták – a zágrábi történet, Magyar Egyházzene, 2011
Csomó Orsolya: „Processziós antifónák zenei elemzése – I. Oremus dilectissimi”, Magyar egyházzene XIX. (2011/2012.),3. 235-240., 2012
Csomó Orsolya: „Traditionalism and New Influences in an 18th Century Gradual of the Zagreb Cathedral – with a Special Focus on the Alleluia Repertory”, Cantus Planus Paper Read at the 16th Meeting Vienna, Austria (Österreichische Akademie der Wissenschaften Kommision für Musikforschung - Wien 2012, sz. Robert Klugseder, 2012
Csomó Orsolya: The Liturgical Placements of three Processional Antiphons, Cantus Planus Paper Read at the 15th Meeting Dobogókő/Hungary szerk. Barbara Haggh-Huglo és Debra Lacoste, Lions Bay, BC, Canada, 2013. 405-424., 2013
Csomó Orsolya: "Kortárs Zene a liturgiában egyházzenei fesztivál Rouen-ban", Magyar Kórus XXXIII./1.szám (2014 december)11., 2014
Csomó Orsolya: „Énekek Szent László király tiszteletére – Cantiones de Sancto Ladislao rege” - recenzió, Bácsország – Vajdasági Honismereti Szemle 68. (2014/1.), 56-57., 2014
Csomó Orsolya: „Énekek Szent László király tiszteletére – Cantiones de Sancto Ladislao rege. Szerkesztette: Medgyesy S. Norbert és Kovács Andrea. - recenzió, Magyar Egyházzene XXI/4. (2013/2014.), 419-420., 2014
Csomó Orsolya: Dominican Influences in the Sanctorale of the Zagrebian Gradual, Studia Musicologica - megjelenés alatt, 2016
Wehli Tünde: Megjegyzések a középkori zágrábi székeskáptalan néhány liturgikus kódexéhez, Művészettörténeti Értesítő - megjelenés alatt, 2016
Csomó Orsolya: The Feasts of the Holy Virgin in the Liturgy of the Mass in Zagreb Cathedral and its Mediterranean Context, Cantus Planus conferencia Velence kiadványában - megjelenés alatt, 2016
Csomó Orsolya: A Zágrábi Érseki Könyvtár MR 6 jelzetű graduáléja, Budapest, MTA BTK ZTI; ISBN 978-615-5167-08-9, 2017
Wehli Tünde: Megjegyzések a középkori zágrábi székeskáptalan néhány liturgikus kódexéhez, Művészettörténeti Értesítő 65/1. 2016; 5-25; Akadémiai Kiadó, BUdapest;, 2016
Csomó Orsolya: Magyar Szentek ünneplése Zágrábban, http://zti.hu/files/earlym/csomo/szentek.pdf, 2017

 

Projekt eseményei

 
2013-10-04 11:57:12
Résztvevők változása
2012-09-14 13:53:41
Résztvevők változása
2011-02-11 12:36:05
Résztvevők változása
vissza »