Autonómiák és ellenőrzési eszközök a közoktatásban: két város iskolarendszerének kvantitatív és kvalitatív kutatása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
84273
típus K
Vezető kutató Bódis Lajos
magyar cím Autonómiák és ellenőrzési eszközök a közoktatásban: két város iskolarendszerének kvantitatív és kvalitatív kutatása
Angol cím Patterns of autonomy and control in public education: quantitative and qualitative research of the school system in two towns
magyar kulcsszavak közoktatás, önkormányzatok, iskolai szervezet, autonómia, kontroll, kvantitatív módszerek, kvalitatív módszerek
angol kulcsszavak public education, municipalities, organisation of schools, autonomy, control, quantitative research methods, qualitative research methods
megadott besorolás
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)70 %
Ortelius tudományág: Nevelésszociológia
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)30 %
Ortelius tudományág: Emberi erőforrások az oktatásban
zsűri Társadalom
Kutatóhely _GTK / Emberi Erőforrások Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Horn Dániel
Neumann Eszter
Oblath Márton
projekt kezdete 2011-03-01
projekt vége 2013-08-31
aktuális összeg (MFt) 10.642
FTE (kutatóév egyenérték) 4.48
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A 2011-2012 között tervezett kutatás, amelyhez támogatásra pályázunk, a kiterjesztése és összefoglalása annak a vizsgálatnak, melyet ugyanez a kutató team azonos terepeken 2008 és 2010 között végzett "A közoktatás teljesítményének mérése-értékelése, az iskolák elszámoltathatósága" program részkutatásaként. A kutatás előzményét az MTA Közgazdaságtudományi Intézet oktatásgazdaságtani kutatói kezdeményezték abból a célból, hogy gyarapítsák a kvalitatív technikákkal szerzett tudást az iskolarendszerben megfigyelhető olyan különbségekről, melyek statisztikai módszerekkel csak részben magyarázhatók. A terepkutatásunk sajátossága a közgazdaságtani modellekkel és kutatási kérdésekkel való szoros kapcsolatra törekvés, illetve a viszonylag széles tematika. Olyan elméleti keret kialakítására törekszünk, mely vegyesen tartalmazza a szociológia, a közgazdaságtan és az antropológia elemeit, az empirikus vizsgálat módszerei pedig részben kvantitatív, részben kvalitatív jellegűek. A jelen pályázaton a terepmunka folytatására, néhány célzott új témára való kiterjesztésére, új módszerek alkalmazására, a nemzetközi szakirodalom célirányos feldolgozására, a kutatási eredmények monografikus összefoglalására kérünk támogatást. Fiatal, intézményekhez tartósan nem kötődő kutatókból szoros együttműködésre, egymás kiegészítésére törekvő interdiszciplináris teamet alakítottunk, az ő foglalkoztatásukkal ezt a munkát szeretnénk folytatni és kibővíteni.
angol összefoglaló
The proposed two year project is the direct continuation and extension of an ongoing project currently hosted by the Institute of Economics of the Hungarian Academy of Sciences (IEHAS); the project has been conducted between 2008 and 2010 by the same research group as those affiliated with this research project proposal. One of our main goals was to fruitfully combine the quantitative, data based, approach of the economics of education with the qualitative approach of the sociology and anthropology of education. In an institutional framework where endogenous effects are ample such as in the case of education, quantitative studies can only explain differences within the education system partially. The proposed project aims at extending the scope of our previous research project from primary and lower secondary to the upper secondary level, incorporating new techniques and some newly available data and finally to summarize our findings in a monographic style. The great advantage of the ongoing project is the unique interdisciplinary team involved coming from the fields of economics, sociology and anthropology. The team has been successful in incorporating the achievements of the three disciplines into one composite theoretical framework by closely cooperating with each other. In the proposed research-project, we plan to employ young researchers not yet affiliated with research institutes in order to enhance and ensure the productivity of our research team in the future.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Két vidéki város iskolarendszerét vizsgáltuk dokumentumok, nagy számú egyéni és csoportinterjú, teljes körű tanulói adatgyűjtés, osztálytermi megfigyelések, az Országos Kompetenciamérés másodelemzése segítségével. Az elméleti háttér multidiszciplináris, a közös keret a hatékony intézményi tervezés szervezetelméleti koncepciója: a fenntartói és iskolavezetési intézkedések milyen együtteseivel ösztönözhetők együttműködésre az iskolarendszer sokféle önérdekkövető szereplői, hogy eredményes és méltányos oktatást kapjanak a tanulók? Három fő beavatkozási területet és ezeknek a városi iskolapolitikákban való összekapcsolódási módjait vizsgáltuk. A két város jelentősen eltérően határozta meg a problémásnak számító (hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű) gyerekek elosztását az iskolák között és az iskolákon belül. Néhány év alatt azonban fontosabbnak bizonyultak a közös vonások: az alsó tagozaton nagyobb tanulói heterogenitást a felső tagozaton a képességek szerinti csoportbontás, az iskolaváltás, illetve az egyházi iskolák térnyerése ellensúlyozza. A korszerű osztálytermi pedagógiai módszerek elterjesztése rövid ideig folyt szervezetten, és nem hozták létre a tudásmegosztáshoz, a pedagógusok fenntartható mértékű többletmunkájához kellő intézményi együttműködéseket. Az átfogó iskolai teljesítménymérés használata gyorsan változott, egyik városban sem jöttek létre az eredmények közös értelmezésének és az osztálytermi munkába való vissza-csatolásnak a helyi eljárásai.
kutatási eredmények (angolul)
Two urban education systems were analysed in the research with the methods of document analysis, one to one and group interviews, a comprehensive student survey, classroom observations and the secondary analysis of the National Assessment of Basic Competencies. The theoretical framework of the multidisciplinary institutional analysis addressed the following research question: How can school maintainers and school leadership intervene and promote cooperation in education systems with the aim to develop effective and equitable education systems? We analysed three main policy domains and the ways they interrelate in local education policies. The two towns distributed significantly differently the target groups (pupils with social disadvantage and special education needs) across and within schools. However, there were significant commonalities too: greater heterogeneity in lower elementary schools has been counterbalanced by ability grouping in upper elementary schools, school changes and the expansion of church maintained schools. The systematic diffusion of modern pedagogic methods only lasted for a short time period, and institutional collaborations essential for knowledge transfer and effective pedagogic work had not been established. The use of the comprehensive school assessment system changed haphazardly, and practices aiming at common interpretation of results and systematic feedback to classroom work had not developed locally in neither of the towns.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=84273
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Neumann, Eszter: "Fast and Violent Integration": School Desegregation in a Hungarian Town, Race, Ethnicity and Education, Special Issue "Contexts that discriminate: International perspectives on the education of Roma", forthcoming, 2016
Horn, Dániel - Bódis, Lajos: Outcome-based and competition-based policies of school evaluation: a comparison of school performance and perverse effects in two mid-sized Hungarian towns, Prepared for the INVALSI-APPAM “Improving Education through Accountability and Evaluation Lessons from Around the World” conference, Rome, Italy, October 3-5, 2012
Neumann, Eszter: The Politics of the selection and Distribution of Socially Disadvantaged Pupils in two Hungarian Towns, European Conference on Educational Research 2011, Freie Universität Berlin, 13-16 September, 2011
Oblath, Márton: Urban Education Policies in Comparison: The Appropriation of Special Educational Needs Measures in Organizing Rehabilitation Services, European Conference on Educational Research 2011, Freie Universität Berlin, 13-16 September, 2011
Oblath Márton: A képességdeficitek városi politikája, Kézirat, PTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Kultúratudományi Doktori Program, 2012
Neumann, Eszter: The Regulation of Student Diversity and the Politics of Race in two Hungarian Urban School Systems, European Conference of Education Research 2012, University of Cádiz, Spain, 17-21 September, 2012
Neumann Eszter: Education Policy, Equity and Skills Development in Central-Eastern Europe, Transituation, Spring Seminar on the Effects of Post-Socialist Transition in Eastern European Countries, Széchenyi István College for Advanced Studies, Budapst, 11-14 Apr, 2013
Oblath Márton: Az integráló iskola (Esettanulmány), Kézirat, PTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Kultúratudományi Doktori Program, 2013
Neumann, Eszter: Mixed ability classrooms and ability setting in Hungarian primaries, Kézirat, King’s College, London, 2015
Neumann, Eszter: The Regulation of Student Diversity: Steering and setting procedures in two Hungarian towns, European Conference of Education Research 2015, Corvinus University Budapest, Hungary, 7-11 September, 2015
vissza »