A gazdaságpolitika válságkezelő megoldásainak hatása a kis- és középvállalati szektor fejlődésére a tíz kelet-közép-európai ország példáján keresztül  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
84293
típus K
Vezető kutató Novák Tamás
magyar cím A gazdaságpolitika válságkezelő megoldásainak hatása a kis- és középvállalati szektor fejlődésére a tíz kelet-közép-európai ország példáján keresztül
Angol cím The impact of crisis management solutions on SME development on the example of the ten Central Eastern European countries
magyar kulcsszavak válságkezelés, kis- és középvállalkozások fejlődése, Kelet-Közép-Európa
angol kulcsszavak crisis management, small and medium enterprises, Central Eastern Europe
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Gazdaságpolitika
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Világgazdasági Intézet (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
résztvevők Bilek Péter
Meisel Sándor
Wisniewski Anna
projekt kezdete 2011-02-01
projekt vége 2014-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.979
FTE (kutatóév egyenérték) 5.01
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A világgazdasági válság súlyosan érintette a kelet-közép-európai térség országait, recesszió és súlyos egyensúlytalanság alakult ki. A helyzet kezelésére az államok fiskális lehetőségeiktől függően gazdaságélénkítő csomagokat dolgoztak ki, hogy a vállalati és háztartási szektor visszaesését mérsékeljék, s keretek közé szorítsák a válság szociális következményeit. A KKV-k számára a válság pénzügyi jellege miatt a külső finanszírozási forráshoz jutás is rendkívül nehézzé vált, sokan kerültek szembe likviditási nehézségekkel, ami ezt az amúgyis sérülékeny szektort még sebezhetőbbé tette. A kkv szektort sújtó komplex problémákat a kormányok válságintézkedéseik során igyekeztek kezelni.
A kutatás tíz kelet-közép-európai ország kifejezetten azon gazdaságpolitikai megoldásait, ösztönzőit vizsgálja, amelyek a kkv-k stablizálását, fejlődését illetve nemzetköziesedési folyamatuk elősegítését célozták. A kutatás fő kérdése, hogy milyen célzott támogatási intézkedéseket vezettek be a tíz új EU tagállamban a kis- és középvállalatok megsegítésére a válság kezdetén és a kilábalás szakaszában is. Kiemelt cél annak elemzése, hogy milyen igazolható hatással voltak ezek az adott ország kkv szektorára és milyen gazdaságpolitikai megfontolások következnek ebből Magyarország számára.
A kutatás statisztikai adatbázis kiépítése és vállalati felmérések segítségével, illetve a vonatkozó szakirodalom feldolgozásával a gazdaságpolitikai intézkedések és a mikroszféra fejlődése közötti összefüggésekre kíván rávilágítani.
angol összefoglaló
Central and Eastern Europe was badly hit by the world economic crisis, most countries suffer of recession and disequilibria. States, depending on their fiscal means, have developed domestic rescue and stimulus packages in order to advance stabilization of the enterprise sector and households after the recession, furthermore, to limit the social consequences of the crisis. Further to the financial character of the crisis, an additional burden on SMEs turned to be the difficulties of access to external financing resources, which made this sector even more vulnerable. Governments have developed crisis management strategies to handle the complex problems of the economic entities.
The research is focusing on the crisis management techniques of governments in the ten CEE member states. It shall examine economic policy solutions and state stimulus techniques that have been directly aiming at stabilization, development and advancement of externalization of the SME sector in the starting phase of the crisis and as part of the exit strategy. The main task of the research is to the review the direct supportive measures for SME sector, the impact of these measures on the development and effectiveness of the enterprises. Finally, we aim at forming economic policy conclusions for Hungary on the basis of regional experience.
The research shall carry out the above defined tasks with the help of a statistical database on SME performance in the region, by carrying out interviews, as well as through the elaboration of national and international literature on the topic. The main objective is to form relevant conclusions on the connection between economic policy measures and the development of micro-economic entities.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A visegrádi országokhoz, valamint Romániához képest a KKV-k foglalkoztatási szerepe nálunk – Bulgáriával együtt – kiemelkedően magas, ugyanakkor hozzáadott értékben betöltött szerepe a második leggyengébb ugyanebben az országkörben. Ez már egyúttal jelzi a magyarországi kis- és középvállalkozások hátrányát és kedvezőtlen adottságait a környező országok többségével szemben. A kutatás során kiemelkedőnek bizonyult annak a felismerése, hogy a bankrendszer mennyire képes hitelezési tevékenységével kvázi válságkezelést végezni a térség egyes országaiban a KKV-szektort érintően. A banki mérlegalkalmazkodás különösen Magyarország esetében kedvezőtlenül érintette a hitelhez jutás lehetőségeit, a pénzintézeteket terhelő, térségbeli összehasonlításban magas adóterhek rontották a működési környezetet. A többi közép-európai országban a vállalati hitelezés a kedvezőtlen növekedési folyamatok ellenére is bővülni tudott már 2010-2011-től kezdődően, ami alapvetően eltérő folyamatokat jelzett a magyarországi trendekkel összehasonlítva. Hosszabb távon a vállatokat érintő, és az egész térséget jellemző óvatosabb banki hitelezés biztonságosabb és stabilabb helyzete eredményezhet a pénzügyi és a vállalati (valamint a lakossági) szektorban, amennyiben a gazdaságpolitikák képesek lesznek ellenállni a (jelenleg) olcsó hitelforrásokkal történő túlzott gazdaságösztönzés kísértésének.
kutatási eredmények (angolul)
In Hungary – and Bulgaria – the role of SMEs in employment is very high compared to the Visegrad countries and Romania, but the value-added of the sector is the second weakest in the region covering the ten "new" EU member states from Central and Eastern Europe. This is also indicated by the Hungarian small and medium-sized enterprises productivity disadvantage vis-a-vis most of the neighbouring countries. It proved to be an important aspect that the banking system's lending policy and capability had an important quasi-crisis management role in some of the countries in the region. On the supply side, the banking sector was hard hit by the crisis and in several countries by government policies. Banks reacted to the crisis by weakening financial activity which is not unprecedented in Central Europe given the deteriorating business environment, but in Hungary this was further burdened by the relatively high taxes. The bank balance sheet adjustment had also very negative impact and it resulted in very weak lending activities to the corporate sector (especially in Hungary), which was quite different from other countries in the region, where corporate lending had started to pick up much earlier. In the longer run the more cautious bank approach would lead to a more secure and solid financial system and a more cautious and balanced financial deepening, if the economic policy will not be overly tempted by artificial demand promotion by soft loan programs targeting.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=84293
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
: A változó világgazdaság - útkeresések, tapasztalatok és kilátások, Budapest: MTA KRTK Világgazdasági Intézet; Világgazdasági Kutatásokért Alapítvány, 178 p., 2012
Tamás Novák: A V4-országok és a TTIP, Az anyag 2014-ben jelenik meg, 2014
Novák T: A V4-országok és a Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerség (TTIP), Budapest: MTA KRTK Világgazdasági Intézet, 41 p. (VGI Műhelytanulmányok; 107.), 2014
Novák T: Private indebtedness in Hungary, In: Georgiev Y (szerk.) (szerk.) Private indebtedness in Bulgaria - trends and comparisons with Central and South East European Countries. Sofia: Economic Policy Institute, 2014. pp. 65-88., 2014
: A változó világgazdaság - útkeresések, tapasztalatok és kilátások, Budapest: MTA KRTK Világgazdasági Intézet; Világgazdasági Kutatásokért Alapítvány, 178 p., 2012
Novák T: A Nyugat-Balkán gazdasága – előre a múltba, MEDITERRÁN BALKÁN FÓRUM 8: (2) 3-14, 2014
Novák T.: Fenntartható fenntarthatatlanság?: Bosznia-Hercegovina gazdasága, In: Reményi Péter (szerk.) Állam- és nemzetépítés a Nyugat-Balkánon. 234 p. Pécs: Idresearch Kft. - Publikon Kiadó, 2014. pp. 147-163. (Mediterrán és Balkán Fórum; 3.), 2014
Novák T.: Hungary: embracing Euro-skepticism, In: Zeff EE, Pirro EB (szerk.) The European Union and the member states: third edition. 471. p. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2015. pp. 279-298., 2015
Tamás Novák: Private indebtedness in Hungary: special developments, difficult outcomes, Publikálás 2014-ben, 2013
vissza »