Acél Zsolt: Orpheus éneke  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
84808
típus PUB-K
Vezető kutató Déri Balázs
magyar cím Acél Zsolt: Orpheus éneke
Angol cím Zsolt Acél: The Song of Orpheus
magyar kulcsszavak Ovidius, Metamorphoses, Orpheus, irodalomtudomány, klasszika-filológia
angol kulcsszavak Ovid, Metamorphoses, Orpheus, literary criticism, classical studies
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Római civilizáció
zsűri Publikációs bizottság
Kutatóhely Ókortudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
projekt kezdete 2011-10-01
projekt vége 2012-08-31
aktuális összeg (MFt) 0.380
FTE (kutatóév egyenérték) 0.01
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Acél Zsolt „Orpheus éneke. Ovidius metapoétikus elbeszélései a Metamorphosesben” című monográfiája az azonos című doktori disszertáción alapul, melyet a szerző 2009. május 20-án védett meg az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktoriskolájában summa cum laude minősítéssel. A disszertáció opponensei által megfogalmazott bírálatokat a szerző figyelembe vette a szöveg átdolgozása során. A témavezető Déri Balázs által vezetett K75457 „Az irodalmi nyilvánosság az antikvitásban” c. OTKA-projekt keretében lehetőség nyílott e munka szélesebb kutatási kontextusba való illesztésére: az antik irodalom irodalomtudományi értelmezését e projekt kultúratudományos szempontokkal bővíti, mely szempontok helyet kaptak – s az átdolgozás során még hangsúlyosabbá váltak – Acél Zsolt munkájában is. A K75457 számú pályázat lehetővé teszi a nyomdai előkészítés finanszírozását; jelen publikációs pályázatból a nyomdai költségeket kívánjuk fedezni.

A könyv Ovidius fő művének egyik legjelentősebb és leghíresebb részletét vizsgálja a klasszika-filológia hagyományos eszköztárának és a modern irodalomtudomány módszereinek termékeny összeillesztésével. Ennek keretében a forráskutatás és a műfaji vonatkozások feltárása intertextuális értelmezéssé is válik; a szöveg szerkezetének filológiai vizsgálata a narratológiai megközelítéssel fonódik össze; az utóélet („Nachleben”) ismertetése pedig izgalmas recepciótörténeti értekezésként olvasható. A szerző egyes művelődéstörténeti összefüggéseket (a római könyvtárak szerepe, az urbanitas fogalma stb.) az értelmezés érdemi tényezőiként vonja be a vizsgálatba. A könyv így – túl irodalomtörténeti érdemén – a hazai ókortudomány módszertani megújításához is jelentősen hozzájárulhat.
angol összefoglaló
Zsolt Acél's monograph called “The Song of Orpheus. Ovid's metapoetic narratives in the Metamorphoses” is based on the doctoral thesis with the same title which was accepted as presented by the examining committee of the Doctoral School for Linguistic Studies of the Faculty of Humanities of University ELTE on 20 May, 2009. The author revised his thesis, taking into consideration the suggestions made by the opponents. Thanks to the OTKA project no. K75457 (The literary public in antiquity) run by his thesis supervisor Dr. Prof. Balázs Déri, there was an opportunity to place this work into a wider research context. This project aims to enrich the literary interpretation of ancient works with consideration of cultural aspects, which are present – and in the revised version far more accentuated – in Acél's work. The project no. K75457 makes it possible to cover the expenses of pre-press preparations; as the press preparations are concerned, they are intended to be covered through present publication tender.

Acél's book examines one of the most important and famous parts of Ovid's Metamorphoses, unifying productively the traditional research techniques of classical scholarship with some approaches of modern literary criticism. In this frame, the discovery of sources and generic relations becomes at the same time an intertextual interpretation; the philological investigation of textual structures is transformed into a narratological approach; the reviewing of the so called “Nachleben” can be regarded as an exciting essay on reception history. Some cultural contexts (the role of Roman libraries, the concept of urbanity etc.) are taken into account as constituent factors of interpretation. Thus the book – beyond its merit as a work on literary history – can essentially contribute to the methodological innovation of classical studies in Hungary.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A módosított szerződésnek megfelelően a pályázat támogatásával az alábbi kötet kiadására került sor: Kozák Dániel: Achilles másik pajzsa. Hagyomány és értelmezés Statius Achilleisében. Ráció: Budapest, 2012. (Acél Zsolt kötete már korábban napvilágot látott, e pályázat támogatása nélkül.) Példányt kapott Kozák Dániel kötetéből: ELTE Ókortudományi Intézet Könyvtára; MTA Könyvtára. A kiadó a kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettségnek eleget tett. TARTALOM Bevezetés .................................................................................... 7 1. Befejezett befejezetlenség Az Achilleis szövege a mű befogadástörténetében ................... 27 2. Intertextualitás és kánon Az Achilleis és Valerius Flaccus Argonauticája ......................... 53 3. Achilles a válaszúton A hős hajnalai az Iliasban és az Achilleisben .......................... 105 4. Achilles másik pajzsa Ekphrasis, hagyomány és értelmezés ................................... 137 5. A hírnév magvai Hős és költészet az Achilleisben ........................................... 193 6. Emlékezet, felejtés, hagyomány Achilles önéletrajza ............................................................. 247 Bibliográfia ............................................................................ 295 Függelék Publius Papinius Statius: Achilleis (ford. Kozák Dániel) .............. 319 Névmutató .............................................................................. 351
kutatási eredmények (angolul)
According to the modified contract, the book which has been published with the support of this project is the following: Dániel Kozák: The Other Shield of Achilles. Tradition and Interpretation in Statius' Achilleid. Ráció: Budapest, 2012. (The book of Zsolt Acél has already been published without the financial support of this project.) Copies of the volume of Mr. Kozák have been given to the following institutions: Library of ELTE Institute of Ancient Studies; Library of the Hungarian Academy of Sciences. The Publisher has fulfilled the duty concerning the legal deposits.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=84808
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kozák Dániel: Achilles másik pajzsa. Hagyomány és értelmezés Statius Achilleisében, Ráció Kiadó, Budapest, 2012
vissza »