A politkai vezetés fogalma a demokrácia- és politikaelméletben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
91031
típus K
Vezető kutató Körösényi András
magyar cím A politkai vezetés fogalma a demokrácia- és politikaelméletben
Angol cím The concept of political leadership in democratic and political theory
magyar kulcsszavak politikai vezetés, kormányzás, perszonalizáció, elitista demokrácia, felhatalmazáselmélet
angol kulcsszavak political leadership, governing, personalization, democratic elitism, authorization theory
megadott besorolás
Politikatudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Politikai tudományok
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2011-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.701
FTE (kutatóév egyenérték) 1.20
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az utóbbi egy-, másfél évtizedben különösen megszaporodtak azok a politikatudományi munkák, amelyek a korábban uralkodó behaviorizmussal és az institucionalizmussal szemben a politikai cselekvés és vezetés megnövekedett szerepét hangsúlyozzák. Az ezredforduló európai és amerikai politikájának a növekvő perszonalizációjáról írnak. Ezzel szemben a politikaelmélet hagyományosan alig reflektál a vezetés problémáira. A kutatás célja a politikai vezetés problémájának újragondolása a demokrácia- és politikaelméletben.
Korábbi kutatásaimban megkíséreltem a vezérdemokrácia-elméletének felújítását, a képviselet-fogalma segítségével történő konceptualizálását. Noha ez a kísérlet a képviseleti demokrácia realista megközelítéséhez tartozott, mégis a schumpeter-i demokráciaelméletnek egy optimistább olvasata felé hajlott és a liberális tradíció keretei között kidolgozott elszámoltatáselmélettel látta megragadhatónak a demokratikus választások normatív tartalmát. Most a schumpeter-i kompetitív demokráciaelmélet egy szkeptikus olvasatát szeretném adni, amely nem lép ki a demokrácia Przeworski által kínált minimalista-koncepciójának kereteiből. Kutatásom hipotézise az, hogy a demokrácia paradigmáján belül maradva a politikai vezetés problémája teoretikusan a képviselet klasszikus felfogásai közül a felhatalmazáselmélettel (Pitkin) ragadható meg leginkább.
angol összefoglaló
There is a growth of empirical literature on growing personalization of politics and the rising role of political leaders in contemporary democracies. In my previous research I tried to conceptualize this process by the re-work of Weber’s “Führerdemokratie” and Schumpeter’s concept of procedural democracy. I gave an optimistic reading of Schumpeters’ theory.
In this project now I would like to give a sceptical reading of Schumpeter’s competitive model of democracy. The novelty of my project is twofold. The first one is to give a theoretical interpretation of the personalisation of contemporary politics. The second one is to make a connection between the concept of political leadership and the classical concepts of democracy and representation. I would like to depict the implications of personalization of politics on democratic theory in analytical and normative sense as well.
vissza »