A pálcától a szép szóig  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
91037
típus K
Vezető kutató Vajda Zsuzsanna
magyar cím A pálcától a szép szóig
Angol cím The way from caning to fine words
magyar kulcsszavak fegyelmezés, jutalom, büntetés
angol kulcsszavak discipline, reward, punishment
megadott besorolás
Neveléstudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Ortelius tudományág: Neveléstudomány
Pszichológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Neveléspszichológia
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Tanárképző Intézet (Miskolci Egyetem)
résztvevők Ádám Anetta
Hegedűs Judit
Karlovitz János Tibor
Sárközi Gabriella
Vincze Tamás András
projekt kezdete 2009-01-01
projekt vége 2011-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.861
FTE (kutatóév egyenérték) 3.00
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Bár mind a szülők, mind a pedagógusok a legnehezebb feladatok közé sorolják a gyerekek fegyelmezését és büntetését, meglepő módon alig találkozunk e problémakör módszeres vizsgálatával. Holott a fegyelmezés kérdése nem csupán a nevelés - oktatás hatékonyságával, a tanulói motivációval függ össze, hanem jelentősége van a tágabb értelemben vett sikeres szocializáció szempontjából is.
A neveléstörténetben a fegyelmezésnek és a büntetésnek sokféle gyakorlata létezett, melyek szenvedélyes vitákat váltottak és váltanak ki az érdekeltek körében. Kutatásunk céljai közé tartozik, hogy e felfogások történetiségére, az emberi természetre vonatkozó előfeltevésekkel való szoros kapcsolatára felhívjuk a figyelmet.
Célunk a nevelési – tanítási folyamat céljai és a gyermek-tanuló egyéni jogai közötti határok vizsgálata. Arra a kérdésre keresünk választ, milyen eszközökkel és módszerekkel igyekeztek különböző korok pedagógiái egyensúlyban tartani a nevelés szocializációs és perszonalizációs céljait, és melyek azok a jellegzetes okok, amelyek miatt az egyensúly az egyik vagy másik oldal rovására rendre felbomlott, felbomlik? Milyen sikeres és kevésbé eredményes eszközöket, kísérleteket ismerünk a felbomlott egyensúly helyreállítására?
Kutatócsoportunk több időmetszetben (1880-90-es, 1920-30-as, 1960-80-as évek, a jelen), változatos módszerekkel - elméleti tanulmány, szakirodalmi kitekintés, dokumentumok, jogszabályok, iskolai tantervek, rendtartások, szülőknek szóló útmutatók elemzése és történeti összehasonlítása - igyekszik feltárni a fegyelmezés és büntetés kérdését a pedagógiai elméletek, a jogi gondolkodás, a pedagógiai gyakorlat és a közgondolkodás szintjén.
angol összefoglaló
Most parents and teachers would agree in that discipline and punishment of children is the most difficult task in child-rearing and education. Nevertheless we hardly can find an accurate investigation of the issue. In the same time the question of discipline is connected not only with the effectiveness of education but it has a significance from the point of view of socialization in a greater sense.
There was a variety of praxis of discipline and punishment of the children in the history of education and there have always been passionate debates on the topic. The main purpose of our research is to call attention to the interconnection of the ideas and methods with the historical circumstances and to their strong relationship with basic assumptions about human nature.
In our research we would like to investigate boundary between the goals of the process of child-rearing and education and individual rights of the child-pupil. Our question at hand is what the methods and instruments were like with which pedagogical thinking of different eras strived to keep purposes of socialisation and personalization in balance, and what are the typical reasons why this two became imbalanced several times? Which were successful or less effective methods and attempts for the sake of setting up the balance again?
Our research group is planning to study pedagogical thinking and praxis, legal questions and the public opinion with a historical comparison of different eras (1880-1890, 1920-1930, 1960-1980 and the present). Material is to be collected by a variety of methods: review of the Hungarian and international literature, an analysis of documents and laws, curricula, rules and regulations of schools, popular books.
vissza »