A faállomány hatása különböző élőlénycsoportok összetételére és diverzitására az őrségi erdőkben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
91041
típus K
Vezető kutató Ódor Péter
magyar cím A faállomány hatása különböző élőlénycsoportok összetételére és diverzitására az őrségi erdőkben
Angol cím The effect of stand structure on the composition and diversity of different organism groups in the forests of Őrség region
magyar kulcsszavak erdőökológia, biodiverzitás, faállomány összetétel, faállomány szerkezet, talajviszonyok, fényviszonyok, mohák, gombák, zuzmók, lágyszárú növények, újulat, madarak, pókok, szaproxyl bogarak
angol kulcsszavak forest ecology, biodiversity, stand structure, tree species composition, soil conditions, light conditions, bryophytes, fungi, lichens, herbs, tree regeneration, birds, spiders, saproxylic beetles
megadott besorolás
Környezeti biológia, ökotoxikológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)60 %
Biodiverzitás, természetvédelmi biológia és genetika, inváziós biológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)40 %
zsűri Ökológia és evolúció
Kutatóhely Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Bidló András
Hock Zsófia
Lakatos Ferenc
Samu Ferenc
Turcsányiné dr. Siller Irén
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2013-03-31
aktuális összeg (MFt) 9.052
FTE (kutatóév egyenérték) 4.50
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Különböző erdei élőlénycsoportok faji- és funkcionális összetételének és diverzitásának háttérváltozó függését vizsgáljuk az őrségi erdőkben. A vizsgálatba bevont háttérváltozók az erdő fafaj-összetétele, a faállomány szerkezete (méret szerinti megoszlás, vertikális és horizontális mintázat, holtfa), avarszint és feltalaj fizikai-kémiai viszonyai, fényviszonyok, mikroklíma, táji környezet, erdőtörténeti viszonyok. A vizsgált, funkcionálisan eltérő élőlénycsoportok: mohák (kéreglakók és a talajszint közösségei, a talaj propagulum bankja), gombák (fán élő és talajlakó közösségek), zuzmók (kéreglakók és a talajszint közösségei), aljnövényzet, újulat, cserjeszint, pókok, szaproxyl rovarok, madarak. A kapott kvantitatív összefüggések segítségével a faállomány könnyen mérhető változói alapján predikálhatóvá válnak az élőlénycsoportok komplex biológiai változói (egyes fajok ill. funkcionális fajcsoportok tömegessége, a teljes közösség diverzitása, faji összetétele, tömegessége). E vizsgálatok meg kívánják teremteni a természetközeli erdőgazdálkodás és a természetvédelmi erdőkezelés szakmai alapjait, valamint lehetővé teszik hosszú távú dinamikai vizsgálatok elindítását is.
E témában a kutatás már elkezdődött: kiválasztottuk a mintaterületeket, a háttérváltozók közül befejeződött a faállomány, a fényviszonyok és a táji környezet felvételezése, az élőlénycsoportok közül elkészült az újulat, a lágyszárúak, a mohák és a madarak a terepi mintavétele. E pályázat keretében fontos háttérváltozók, gomba, zuzmó és egyes állatcsoportok változóinak terepi adatgyűjtése zajlana, valamint ez biztosítaná az adatfeldolgozás és a publikálás hátterét. A projektben 6 kutató és 7 hallgató vesz részt, számos nemzetközi tudományos publikáció elkészítése várható, és igyekszünk az eredményeket a gyakorlati szakemberek (erdőgazdálkodók, természetvédők) számára is elérhetővé tenni.
angol összefoglaló
The relationships between background variables and community ecological variables of different forest-dwelling organism groups are investigated in the forests of Őrség region (west Hungary). The measured background variables are: tree species composition, stand structure (size distribution of trees, vertical and horizontal pattern of the canopy, dead wood), litter and soil properties, light conditions, microclimate, landscape relations and history of the forest stands. The selected functionally different organism groups are: bryophytes (epiphytic and forest floor assemblages, diaspore bank of the soil), fungi (saproxylic and forest floor assemblages), lichens (epiphytic and forest floor assemblages), herb layer, tree regeneration, shrubs, spiders, saproxylic beetles, birds. Based on the gained quantitative functions we can predict complex biological variables of organism groups (abundance of species or functional species groups; diversity, composition and abundance of the whole assemblage) by simple structural variables of the forest stands. These investigations form the ecological basis for the nature based forest management and forest conservation management, and establish long term dynamical studies.
This research has already started: the sampling plots have been selected, and from the background variables the measurements of stand structure, light conditions and landscape variables have been finished. From the biological variables the field inventory of tree regeneration, forest herbs, bryophytes and birds have been carried out. In the framework of this project we are planning to continue the field inventory of some important background variables, and organism groups. This project would provide the background of continuous data analysis and publication. There are 6 scientist and 7 students involved in this research, during which we plan to issue many scientific publications and support close collaboration with conservation and forest managers.

 

Projekt eseményei

 
2010-10-06 09:39:21
Kiegészítő támogatás beolvasztása
vissza »