Az árkos erózió szerepe Magyarország jelenkori felszínfejlődésében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
91051
típus K
Vezető kutató Kertész Ádám
magyar cím Az árkos erózió szerepe Magyarország jelenkori felszínfejlődésében
Angol cím The role of gully erosion in the present-day relief development of Hungary
magyar kulcsszavak árkos erózió, földhasználat, talajveszteség, tájdegradáció
angol kulcsszavak gully erosion, land use, soil loss, land degradation
megadott besorolás
Természetföldrajz (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
Ortelius tudományág: Földrajz
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely MTA Földrajztudományi Kutatóintézet
résztvevők Jakab Gergely
Madarász Balázs
Szalai Zoltán
projekt kezdete 2009-01-01
projekt vége 2012-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.288
FTE (kutatóév egyenérték) 5.34
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Magyarország felszínét jelentős mértékben alakítja – rombolja, illetve építi – az erózió folyamata. Korábban a felületi rétegeróziót tartották a legfontosabb folyamatnak, ma viszont egyre világosabbá válik, hogy az árkos erózió szerepe legalább olyan fontos. Ezt a tényt a nemzetközi tudományos kutatás eredményei alátámasztják és sürgetik a téma hazai kutatását alaptudományi szinten.
Jelen OTKA pályázat keretében elsősorban egy országos helyzetképet szeretnénk adni arról, hogy az árkos erózió az ország mely területein milyen mértékű, különös tekintettel a veszélyeztetettség mértékére és a folyamatok prognosztizálására. A kutatás másik célja egy mintaterület, a Tetves vízgyűjtő árkos eróziójának részletes feldolgozása abból a célból, hogy a folyamatok felszínalakító, környezetkárosító és környezetkémiai tulajdonságait részletesen feltárjuk.
A kutatás eredményeként tehát egyfelől azt várhatjuk, hogy egy országos térinformatikai feldolgozást, helyzetképet adunk az árkos erózióról hazánkban. Másrészt részletes képet kapunk az árkos erózió felszínalakító és környezetkárosító szerepéről mintaterületeken úgy, hogy eredményeinket a hasonló adottságú területekre is ki tudjuk terjeszteni.
angol összefoglaló
Soil erosion processes play a very important role in the formation of present-day relief of Hungary. In former times sheet erosion was considered to be the most destructive process while today it has become more and more evident that the relief forming effect of gully erosion is at least as significant as that of sheet erosion. Results of international scientific research support this statement and urge us to carry out basic scientific research on this topic in Hungary as well.
The main objective of the present OTKA project application is to give a country-wide review of the situation concerning the extent of gully erosion in the country, with special emphasis on the rate of endangerment and on forecasting processes of gullying. The second objective is to provide a detailed analysis of gully erosion processes in the sample area in the Tetves catchment. The analysis aims to reveal the relief forming, environment endangering effects and chemical characteristics of gully erosion processes.
The expected outcome of this research is first of all a GIS map and a description of gully erosion processes and phenomena in Hungary. Another expected result will be a detailed study on the geomorphological and environmental effect of gully erosion in two sample areas providing a basis for the extrapolation of results to similar areas.
vissza »