Al és Ti alapú tömbi amorf és nanoszerkezetű kompozitok előállítása és vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
91059
típus K
Vezető kutató Varga Lajos Károly
magyar cím Al és Ti alapú tömbi amorf és nanoszerkezetű kompozitok előállítása és vizsgálata
Angol cím Preparation and investigation of Al and Ti based amorphous and nanocrystalline bulk comopsites
magyar kulcsszavak Gyorshűtés, mechanikai ötvözés, kompaktálás
angol kulcsszavak Rapid solidification, mechanical alloying, compaction
megadott besorolás
Anyagtudomány és Technológia (gépészet-kohászat) (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)60 %
Ortelius tudományág: Nanotechnológia (Anyagtechnológiák)
Metallurgia (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)30 %
Ortelius tudományág: Kohászati technológiák
Fizikai kémia és elméleti kémia (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)10 %
Ortelius tudományág: Felületi rétegek kémiája
zsűri Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
Kutatóhely Fémkutatási Osztály (MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet)
résztvevők Csanády Andrásné
Kamasa Pawel
Pogány Lajos
projekt kezdete 2008-03-01
projekt vége 2012-03-31
aktuális összeg (MFt) 22.685
FTE (kutatóév egyenérték) 4.25
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Napjainkban a közlekedést érintő iparágak szerkezeti anyagainak fejlesztésében a szilárdság/súly arány a legfőbb mérlegelési szempont. Célunk tömbi amorf és nanokristályos kompozitként nagy szilárdságú Al és Ti alapú anyagok előállítása. Ehhez technikákként részben gyosrhűtést, részben mechanikai ötvözést alkalmazunk. Mechanikai ötvözéssel (MA - Mechanical Alloying) mindkét fémmátrix esetében, megfelelő ötvöző komponensek megválasztásával az amorf és a nanokristályos szerkezet is kialakítható, nagymértékű szilárd oldódás valósítható meg, nano intermetallikus fázisok állíthatók elő és a Ti esetében különleges fázis-transzformációk valósíthatók meg. Az amorf-nanokristályos kompozitok előállításához a mechanikai ötvözéssel előállított porokat tovább kompozitálhatjuk az ugyancsak metastabil fázisokat előállító, speciális atomizációval készített Al porok és gyorshűtéssel (RS) készített amorf pikkelyek felhasználásával. Az így előállított porok nanokrisztallitjainak méretét megtartó kompaktálással kimagasló szilárdságú, kielégítő szivósságú, esetenként jó hőállóságú tömb anyagok előállítására nyílik lehetőség. Az eddig MA útján még nem előállított Al és Ti tartalmú ötvözetek szerkezeti és termikus tulajdonságainak a vizsgálata különlegesen forró területei a kutatásnak, hasonlóképpen fontos az így létrehozott tulajdonságok összehasonlítása az SPD (severe plastic deformation) eljárással tömörített tömbi minták jellemzőivel. Alapkutatás szempontjaból az üvegképzési hajlam mind az Al mind a Ti alapú ötvözetek esetén nyitott kérdés. Fenti témákban a pályázók intézményi háttere, korábbi pályázati munkáik kapcsán kialakított tapasztalataik, vizsgálati infrastrukturális lehetőségeik és együttműködő partnereik, reális hátteret kínálnak új közhasznú tudományos eredmények létrehozásához.
angol összefoglaló
The aim of our work is to prepare Al and Ti containing bulk amorphous and nanocrystalline composites with very high strength and adequate ductility. To achieve the results partly rapid solidification (RS) and partly mechanical alloying (MA) will be applied as energizing and quenching methods. By using mechanical alloying in case of both metals aluminium and titanium as matrix elements and by choosing suitable alloying elements it is possible to achieve amorphous and nanocrystalline structures, high level of solid solutions, nanostructured intermetallic phases and in case of titanium interesting phase transformations. By producing amorphous – nanocrystalline composites it is possible to mill further the differently prepared nano powders with RS Al powders and flakes. By compacting the above nanocrystalline structures without increasing the nanocrystallites it is possible to achieve bulk materials with high strength and adequate ductility, in some cases showing excellent heat resisting properties. The planed new alloy compositions have not been prepared by these techniques before therefore they are now in focus of our research activities. Similarly the comparison of the structure and properties of the outgoing materials (powders) and those of the compacted bulk materials by SPD are interesting tasks. The glassforming ability in case of Al and Ti are open questions. The earlier activities, experiences, and infrastructure possibilities of the applicants and their institutes are offering an excellent background to obtain their scientific goals.
vissza »