A Lisszaboni Szerződés hatása a magyar jogrendszerre  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
91064
típus K
Vezető kutató Vörös Imre
magyar cím A Lisszaboni Szerződés hatása a magyar jogrendszerre
Angol cím The impact of the Lisbon Treaty on Hungarian legal order
magyar kulcsszavak Európai jog, közösségi jog, magyar jogrendszer
angol kulcsszavak European law, EC Law, Hungarian legal order
megadott besorolás
Állam- és Jogtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Európai jog
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely MTA Jogtudományi Intézet
résztvevők Czigler Dezső Tamás
Gárdos-Orosz Fruzsina
Horváthy Balázs
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2012-06-30
aktuális összeg (MFt) 2.862
FTE (kutatóév egyenérték) 0.48
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázat a Lisszaboni Szerződés magyar jogrendszerre kifejtett hatásait érintő átfogó kutatást irányoz elő. A szerződés minden bizonnyal az európai integráció folyamatának jelentős mérföldköve, új arculatot fog adni az Európai Uniónak. Ennek ellenére a magyar jogtudományban még nem történt meg a szerződés tudományos igényű elemzése. A négy éves időszakra tervezett program három fő kutatási irányt foglal magában. Az első a Lisszaboni Szerződés horizontális jellegű hatásainak elemzését tűzi ki célul, így ennek keretében a jogrendszer egészét meghatározó változásokra és problémákra kíván reflektálni. A második témakör a jogegységesítés és a jogharmonizáció egyes lehetőségeire és az ezzel kapcsolatos feladatokra koncentrálna, a harmadik kutatási irány keretében pedig az Európai Unió politikáinak rendszerében bekövetkező változások és azok hatásai képeznék az elemzés tárgyát. Az elméleti és gyakorlati hasznokat ígérő kutatás részeredményeit konferencia-előadások és tanulmányok formájában, végkövetkeztetéseit pedig külön kötetben kívánják közzétenni a résztvevő kutatók.
angol összefoglaló
The project-proposal offers a comprehensive research concerning the influence of the Lisbon Treaty on the Hungarian legal order. The current Treaty which is undoubtedly a milestone in the History of the European integration process will give new façade to the European Union. Hungarian legal research though has not yet produced a thorough, complex scientific analyses of the issue. The proposed research program, planned four years duration, comprises of three principle research areas. The first one deals with the horizontal impacts of the Treaty, namely its influence on the whole Hungarian legal order. The second research area focuses on the new prospects and possible tasks in the field of legal unification and the approximation of laws. Finally, the subject of the third area concerns the structural alteration of the policies of EU and the influences thereof. The results of the specific research – which are likely to bring about both theoretical and practical advantages – would be explored by presentations and studies finally in an edited monograph.
vissza »