A szabálytartó és a szabályokat nem betartó versengés személyiségbeli, életkori, szituatív és kulturális meghatározói  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
91070
típus K
Vezető kutató Fülöp Márta
magyar cím A szabálytartó és a szabályokat nem betartó versengés személyiségbeli, életkori, szituatív és kulturális meghatározói
Angol cím The personality, age, situational and cultural determinants of fair and unfair competition
magyar kulcsszavak versengés, szabálytartás, kulturális összehasonlítás,
angol kulcsszavak competition, fair/unfair, cultural comparison
megadott besorolás
Pszichológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Szociálpszichológia
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely MTA Pszichológiai Kutatóintézet
résztvevők Berkics Mihály
Orosz Gábor
Sándor Mónika
Sebestyén Nóra
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2013-03-31
aktuális összeg (MFt) 10.404
FTE (kutatóév egyenérték) 8.57
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A versengés a piacgazdaságok és a politikai demokráciák kulcs jelensége és folyamata. A versengési folyamatok különböző, egymástól minőségileg különböző mintázatokat ölthetnek és köztük az egyik leglényegesebb elkülönítő dimenzió, amely a versengés konstruktív vagy destruktív voltát meghatározza: a versengés szabálytartó vagy szabálytáthágó módja. A versengési folyamatok implicit és explicit szabályainak az áthágása megtöri a bizalmat, a versengő felek kapcsolatát ellenségessé alakítja, a győztest és a vesztest eltávolítja egymástól ezért társadalmi szinten is megtöri a szolidaritást és gátjává válik a társadalmi kohéziónak. Magyarországon ez a társadalom egyik kulcskérdése.
A jelen kutatás a szabálytartó és szabályáthágó versengés bizonyos személyiségbeli, életkori, szituációs és kulturális együttjáróit kívánja feltárni és ezeket egy olyan integratív magyarázó modellbe helyezni, amely lehetővé teszi, hogy a szabálytartó és szabálytáthágó versengést dinamikájában tudjuk értelmezni és egyben a szabálytáthágó versengéssel kapcsolatos intervenciókra tudományos kiindulópontot szolgáltassunk.
A kutatásban a versengéshez fűződő viszonyt (Versengési Tipus) az én-konstrukciók különböző vonásait (implicit és explicit énkép, én-össszehasonlítás, én-perfekcionizmus, lehetséges ének), a versengési helyzet különböző vonásait (a győzelem fontossága, a versengési terület centralitása az én-definícióban, a versengő felek kapcsolatának jellege, a versengés időperspektívája, a győzelemre való esély, és a versengést körülvevő szociális közeg mérete, jellege), az életkort (kisiskoláskor, serdülőkor, fiatal felnőttkor) és a kulturális hátteret (Kelet-Ázsia, poszt-szocialista országok, tradicionális piacgazdaságok Európában) vetjük össze a szabálytartó és szabálytáthágó versengésre adott érzelmi, kognitív és viselkedéses válaszokkal.
angol összefoglaló
Competition is a key concept and phenomenon of market economies and political democracies. Competitive processes may take qualitatively different patterns and one of the most important differentiating dimensions among them, that mainly determines the constructive or destructive nature of the competition, is its rule keeping or rule breaking nature. Breaking the implicit and/or explicit rules of competition undermines trust, turns the competing parties’ relationship into inimical, creates distance between the winner and the loser, therefore it breaks solidarity in the society and becomes a stumbling block of social cohesion. In Hungary this is one of the key social questions.

The present research aims to investigate some personality, developmental, situational and cultural factors of rule keeping and rule breaking competition and places them into an integrative model, that makes it possible to interpret the dynamics of rule keeping and rule breaking competition and that creates a scientific starting point to set up potential interventions to avoid rule breaking in competition.

In the present research we search for relationship among attitudes towards competition (Competitive Types), self-constructs (implicit and explicit self-esteem, self-perfectionism, possible selves, self-comparison), different aspects of the competitive situation (importance and chances of winning, the nature of the relationship between the competing parties, time-perspective, the nature of the social context, the centrality of the competitive area in self-definition) , developmental aspects (childhood, adolescence and young adulthood) and cultural aspects (East-Asia, post-socialist countries, traditional European market economies). We compare these factors with emotional, cognitive and behavioural responses to rule keeping and rule breaking in competition.
vissza »