A tánc mint tudás, társadalmi gyakorlat és kulturális örökség Kelet-Közép Európa helyi közösségeiben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
91072
típus NK
Vezető kutató Fügedi János
magyar cím A tánc mint tudás, társadalmi gyakorlat és kulturális örökség Kelet-Közép Európa helyi közösségeiben
Angol cím Traditional Dance as Knowledge, Social Practice and Cultural Heritage in East-Central European Local Communities
magyar kulcsszavak kulturális örökség, örökségvédelem, helyi közösség, multikulturalizmus, helyi tudás, identitás, kulturális modernizáció
angol kulcsszavak cultural heritage, safeguarding of heritage, local community, multiculturalism, local knowledge, identity, cultural modernization
megadott besorolás
Néprajz (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Összehasonlító néprajz
Zenetudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Népzenetudomány
zsűri Kultúra
Kutatóhely MTA Zenetudományi Intézet
résztvevők Dóka Krisztina
Felföldi László
Karácsony Zoltán
Ratkó Lujza
Varga Sándor
projekt kezdete 2009-07-01
projekt vége 2013-06-30
aktuális összeg (MFt) 35.984
FTE (kutatóév egyenérték) 10.37
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az elmúlt évtizedek jelentős társadalmi-kulturális váltázásainak hatására a poszt-kommunista országokban egyre nyilvánvalóbb a helyi tudás értékvesztése és a helyi emlékezet elhalványulása. Az európai integráció által ösztönzött új etnicitás és regionalizmus ezt az összetett folyamatot fékezi, gyakran kiegyenlíti. A helyi közösségek társadalmi és kulturális életében szerves szerepet játszó tánc is az említett negatív és pozitív tendenciák hatása alá került. Az etnokoreológia sürgető feladata a jelenséggel kapcsolatos problémák vizsgálata.

A jelen kutatási projekt célja, hogy új elméleti alapot hozzon létre és korlátozás nélkül elérhető forrásanyagot biztosítson a jövőbeli összehasonlító kutatások, valamint a táncos örökség, az örökségipar és a turizmus szakemberei számára. A vizsgálat középpontjába a táncot állítja, mint a poszt-kommunista közép-kelet európai országok jellegzetes helyi közösségi tudását, társadalmi gyakorlatát és kulturális örökségét képviselő jelenséget. A kutatás megvizsgálja az új táncos koncepciók létrehozásának szerkezetét és dinamizmusát a gyorsan változó hatalmi rendszerek között. A tudományos hátteret az etnokoreológia és a táncantropológia biztosítja, amelyhez jelentősen hozzájárul a kulturális örökségkutatás elmélete és módszertana is.

A fenti koncepció jegyében a négyéves futamidejű projekt öt fő téma köré csoportosul: 1. Helyszíni gyűjtések - új kutatás évenként két vagy három újabb tájegységen; 2. A tánc mint tudás - az új szemléletű gyűjtési eredmények monográfiákba szerkesztése és a kéziratok publikálásra való előkészítése; 3. Elemzés és interpretáció - az európai régi táncréteg monográfia sorozat köteteinek kiadása; 4. Tánc Tudásbázis: az új és korábbi kutatás dokumentumok és háttéranyagok (adatok, filmek, képek, lejegyzések, metaadatok) internetes adatbázis rendszerének közreadása; 5. Szimpóziumok és/vagy konferenciák évenként megrendezése.

Az MTA Zenetudományi Intézet kutatói által indított projekt egyben a kelet-közép európai partner akadémiák nemzetközi kutatási programjának is része.
angol összefoglaló
During the last decades socio-cultural life of post communist countries have suffered serious changes, which led to the devaluation of local knowledge and fading of local memory. New ethnicity and regionalism, induced by the integration to EU, are playing a compensating role in this complex mechanism. Dance as an integral part of the cultural life of local communities has shared these positive and negative tendencies. Examination of these problems is an urgent task of ethnochoreology.

The aim of this research project is to create new theoretical basis and provide free sources for the future comparative research and for the professionals concerned with dance heritage, heritage industry and tourism. It focuses on dance as knowledge, social practice and cultural heritage in local communities of post-communist East-Central European countries. It examines the structure and dynamism of creating new dance conceptions and practices in the quickly changing power systems.

Scientific framework is provided by ethnochoreology and dance anthropology, with significant contribution to the theory and methodology of Heritage Studies.

In accordance with the concept, the four years program is grouped in five main research areas repeated annualy. 1. Field Reasearch - new fieldwork in two or three new geographic regions yearly; 2. Dance as Knowledge - preparation for publication the monographies compiled on the basis of the new research disciplines; 3. Analysis and interpretation - publication of a four-volume monography on the early dance layer in Europe; 4. Dance Knowledge Base - internet databases system of reasearch documents and backgound material (films, photos, notation, metadata); 5. Organizing annual symposiums and/or conferences.

The project implemented by the researchers of the Institute for Musicology of the HAS (Budapest) is embedded in an international research program planned by Institutes of the partner Academies in East Central Europe.
vissza »