A lichenológiai kutatások perspektívái - biodiverzitás, zuzmókémia  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
91079
típus K
Vezető kutató Farkas Edit
magyar cím A lichenológiai kutatások perspektívái - biodiverzitás, zuzmókémia
Angol cím Perspectives in lichenological research - biodiversity, lichen chemistry
magyar kulcsszavak zuzmók, biodiverzitás, zuzmóanyagok, globális környzeti változások, Magyarország, Európa, trópusok, levéllakó zuzmók
angol kulcsszavak lichens, biodiversity, lichen substances, global environmental changes, Hungary, Europe, tropics, foliicolous lichens
megadott besorolás
Közösségökológia, rendszerökológia, ökoszisztéma-szolgáltatások (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
Ortelius tudományág: Mikológia
zsűri Ökológia és evolúció
Kutatóhely Botanikai és Növénykémiai Csoport (MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet)
résztvevők Czúcz Bálint Ottó
Flakus Adam
Guttova Anna
Lőkös László
Molnár Katalin
Sliwa Lucyna
projekt kezdete 2010-02-01
projekt vége 2014-01-31
aktuális összeg (MFt) 12.258
FTE (kutatóév egyenérték) 7.91
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A lichenológiai téma az elsősorban magyar gyűjtőktől származó hazai, európai (főként Kárpátok, Balkán) és trópusi (K-Afrika, Brazilia, Ausztrália), eddig még teljes egészében fel nem tárt herbáriumi anyagok feldolgozására összpontosít. A kutatásukból származó alapkutatási eredmények adalékot jelentenek a föld biodiverzitásához, s ez a biodiverzitás-krízis korában különösen fontos hozzájárulás. Magyarország alig ismert zuzmólakó gombáinak további tanulmányozása elsősorban bioindikátor természetük miatt rendkívül ígéretes.
A zuzmóanyagokkal kapcsolatos, mindezidáig korlátozott ismereteinket mindenekelőtt a magyarországi taxonokra vonatkozóan kívánjuk bővíteni. Megvizsgáljuk a további kutatási lehetőségeket a zuzmóanyagok és a globális környezeti változások összefüggésének feltárására.
A korábban már alkalmazott módszereket (SEM, DIC mikroszkópia, HPTLC, HPLC, molekuláris genetikai vizsgálatok) újabbakkal (pl. polarizált fény alkalmazása, digitális képanalízis, elegendő adat esetén statisztikai elemzések) kiegészítve képzeljük el vizsgálatainkat. Eredményeinket hazai és nemzetközi tudományos találkozókon, folyóirat publikációkban és adatbázisokban ismertetjük.
A kutatócsoport 3 szenior kutatóból (a témavezető korábban az OTKA 939, 13275, 30209, 47160 témavezetője volt), 4 kutatóból és egy egyetemi hallgatóból áll, így összetétele ideális. Ez a (5 magyar, 2 lengyel, 1 szlovák résztvevőből álló) nemzetközi kutatócsoport kiterjedt nemzetközi kapcsolatokra számíthat Európa- és világszerte.
angol összefoglaló
The current lichenological project is focused on Hungarian herbarium material collected in Hungary, in various parts of Europe (mostly Carpathians, Balkan) and in the tropics (E-Africa, Brazil, Australia) mainly by Hungarian collectors. Contributions to the knowledge on the biodiversity of the world might be expected from our basic research, which is important in the time of the biodiversity crisis. The study of lichenicolous fungi hardly known in Hungary is very promising in connection with its bioindication value.
The so far limited knowledge on lichen substances especially of taxa living in Hungary is planned to develop. Possibilities are investigated for further research areas in connection with lichen substances and their relation to global environmental changes.
Methods (SEM, DIC microscopy, HPTLC, HPLC, molecular genetical analysis) well established earlier are planned to use with new elements (e.g the application of polarized light, digital image analysis, some statistical analyses if data allow).
Results are intended to present in Hungarian and international scientific meetings and as journal publications and databases.
The research team consisting of 3 senior researchers (the principal investigator lead OTKA 939, 13275, 30209, 47160 previously), 4 researchers and a university student, seems to be ideal. This international team (of 5 Hungarian, 2 Polish and 1 Slovakian participants) also supported by considerable international relations in European and world-wide level.

 

Projekt eseményei

 
2011-02-21 10:07:21
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Táj és Restaurációs Ökológiai Osztály (MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet), Új kutatóhely: Botanikai és Növénykémiai Csoport (MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet).
vissza »