A gazdaságpolitika válságkezelő megoldásainak hatása a kis- és középvállalati szektor fejlődésére a tíz kelet-közép-európai ország példáján keresztül  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
91114
típus K
Vezető kutató Novák Tamás
magyar cím A gazdaságpolitika válságkezelő megoldásainak hatása a kis- és középvállalati szektor fejlődésére a tíz kelet-közép-európai ország példáján keresztül
Angol cím The impact of crisis management solutions on SME development on the example of the ten Central Eastern European countries
magyar kulcsszavak válságkezelés, kis- és középvállalkozások fejlődése, Kelet-Közép-Európa
angol kulcsszavak crisis management, small and medium enterprises, Central Eastern Europe
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Gazdaságpolitika
zsűri Gazdaság
Kutatóhely MTA Világgazdasági Kutatóintézet
résztvevők Bilek Péter
Meisel Sándor
Wisniewski Anna
projekt kezdete 2011-02-01
projekt vége 2014-02-28
aktuális összeg (MFt) 0.416
FTE (kutatóév egyenérték) 5.48
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A világgazdasági válság súlyosan érintette a kelet-közép-európai térség országait, recesszió és súlyos egyensúlytalanság alakult ki. A helyzet kezelésére az államok fiskális lehetőségeiktől függően gazdaságélénkítő csomagokat dolgoztak ki, hogy a vállalati és háztartási szektor visszaesését mérsékeljék, s keretek közé szorítsák a válság szociális következményeit. A KKV-k számára a válság pénzügyi jellege miatt a külső finanszírozási forráshoz jutás is rendkívül nehézzé vált, sokan kerültek szembe likviditási nehézségekkel, ami ezt az amúgyis sérülékeny szektort még sebezhetőbbé tette. A kkv szektort sújtó komplex problémákat a kormányok válságintézkedéseik során igyekeztek kezelni.
A kutatás tíz kelet-közép-európai ország kifejezetten azon gazdaságpolitikai megoldásait, ösztönzőit vizsgálja, amelyek a kkv-k stablizálását, fejlődését illetve nemzetköziesedési folyamatuk elősegítését célozták. A kutatás fő kérdése, hogy milyen célzott támogatási intézkedéseket vezettek be a tíz új EU tagállamban a kis- és középvállalatok megsegítésére a válság kezdetén és a kilábalás szakaszában is. Kiemelt cél annak elemzése, hogy milyen igazolható hatással voltak ezek az adott ország kkv szektorára és milyen gazdaságpolitikai megfontolások következnek ebből Magyarország számára.
A kutatás statisztikai adatbázis kiépítése és vállalati felmérések segítségével, illetve a vonatkozó szakirodalom feldolgozásával a gazdaságpolitikai intézkedések és a mikroszféra fejlődése közötti összefüggésekre kíván rávilágítani.
angol összefoglaló
Central and Eastern Europe was badly hit by the world economic crisis, most countries suffer of recession and disequilibria. States, depending on their fiscal means, have developed domestic rescue and stimulus packages in order to advance stabilization of the enterprise sector and households after the recession, furthermore, to limit the social consequences of the crisis. Further to the financial character of the crisis, an additional burden on SMEs turned to be the difficulties of access to external financing resources, which made this sector even more vulnerable. Governments have developed crisis management strategies to handle the complex problems of the economic entities.
The research is focusing on the crisis management techniques of governments in the ten CEE member states. It shall examine economic policy solutions and state stimulus techniques that have been directly aiming at stabilization, development and advancement of externalization of the SME sector in the starting phase of the crisis and as part of the exit strategy. The main task of the research is to the review the direct supportive measures for SME sector, the impact of these measures on the development and effectiveness of the enterprises. Finally, we aim at forming economic policy conclusions for Hungary on the basis of regional experience.
The research shall carry out the above defined tasks with the help of a statistical database on SME performance in the region, by carrying out interviews, as well as through the elaboration of national and international literature on the topic. The main objective is to form relevant conclusions on the connection between economic policy measures and the development of micro-economic entities.
vissza »