A szegvár-oromdűlői kora avar kori temető és a fülkesíros temetkezési szokás a Tiszántúlon  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
91183
típus K
Vezető kutató Lőrinczy Gábor
magyar cím A szegvár-oromdűlői kora avar kori temető és a fülkesíros temetkezési szokás a Tiszántúlon
Angol cím The Early Avar Cemetery of Szegvár-Oromdűlő and a Specific Burial Custom: the Catacomb Grave at East of the Tisza
magyar kulcsszavak Szegvár-Oromdűlő, kora avar kor, temetkezési szokások, fülkesír
angol kulcsszavak Szegvár-Oromdűlő, Early Avarian Age, Burial Customs, Catacomb Grave
megadott besorolás
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Régészet
zsűri Régészet
Kutatóhely Móra Ferenc Múzeum
résztvevők Bende Lívia
Boros Józsefné
Lőrinczy Gábor
Mende Balázs Gusztáv
projekt kezdete 2009-01-01
projekt vége 2012-07-31
aktuális összeg (MFt) 10.018
FTE (kutatóév egyenérték) 3.31
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázat célja a Tiszántúl területén a legnagyobb sírszámú kora avar kori temető, Szegvár-Oromdűlő komplex vizsgálata és feldolgozása, illetve a temető egyik meghatározó jellemzőjének, a fülkesíros temetkezési szokásnak a régészeti vizsgálata a kora és késő avar kor időszakában egyaránt (Szegvár-Oromdűlő, Székkutas-Kápolnadűlő, Pitvaros), az archeogenetika nyújtotta új vizsgálati lehetőségek bevonásával.
A szegvár-oromdűlői temető sajátos temetkezési szokásainak, régészeti, embertani és zoológiai leleteinek közös értékelése és közzététele nemcsak a Kárpát-medence népvándorlás kori történetéhez, hanem a steppei népek kora középkori történetének megismeréséhez is jelentős adatokkal szolgálhat, és az anyag közzététele nem csupán a hazai, hanem a külföldi szakemberek számára is nélkülözhetetlen adatbázist és forrást jelenthet.
A fent említett három reprezentatív temető embertani anyagából vett 44 minta archeogenetikai vizsgálatától pedig olyan új összefüggések felismerését reméljük, amelyek a divatfüggő, viszonylag gyorsan cserélődő tárgyanyagra, illetve a konzervatívabban öröklődő, de generációról-generációra mégis változó temetkezési szokásokra összpontosító régészeti vizsgálatnál, illetve a morfológiai jellegű embertani vizsgálatnál egyértelműbben jelzik a kapcsolatot a kora és késő avar kori temetőkbe temetkező közösségek között, és hozzájárulhatnak a tiszántúli avar kori népesség eredetének, illetve rejtélyes temetkezési szokásának megfejtéséhez.
Az ugyanebben a témában korábban benyújtott pályázatunkhoz képest – a bírálók véleményének figyelembe vételével – jelentősen csökkentettük a tervezett költségeket, így a régészeti és archeogenetikai vizsgálatokra tervezett ráfordítás aránya is kiegyenlítettebb lett.
angol összefoglaló
One of the groups of the Avars occupying the Carpathian Basin in 568, settled at the territory east of river Tisza between rivers Körös and Maros. One of the characteristic burial rites of this ethnic group is a special type of catacomb grave that, according to our present knowledge, have no direct eastern antecedents.
In the course of our work we evaluate the find materials and burial customs of catacomb graves and the early avar cemetery of Szegvár-Oromdűlő excavated by Gábor Lőrinczy between 1980 and 1997, and tried to make a chronology, partly differing from the classical one, on the basis of new finds, radiocarbon dating and archeogenetical examinations.

 

Projekt eseményei

 
2010-01-25 11:33:51
Vezető kutató váltás
Régi vezető kutató: Bende Lívia
Új vezető kutató: Lőrinczy Gábor

A vezető kutató váltás indoka: a vezető kutató elhunyt
vissza »