A katolikus egyház zsinatai és nagygyűlései Magyarországon (1790–2010)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
91206
típus NK
Vezető kutató Balogh Margit
magyar cím A katolikus egyház zsinatai és nagygyűlései Magyarországon (1790–2010)
Angol cím Synods and Assemblies of the Catholic Church in Hungary (1790–2010)
magyar kulcsszavak nemzeti zsinat, tartományi zsinat, egyházmegyei zsinat, nagygyűlés, egyház és társadalom
angol kulcsszavak national synod, plenary synod, diocesan synod, assembly, church and society
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)70 %
Ortelius tudományág: Egyháztörténet
Állam- és Jogtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Egyházjog
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)10 %
Ortelius tudományág: Vallásszociológia
zsűri Történelem
Kutatóhely MTA Társadalomkutató Központ
résztvevők Adriányi Gábor
Beke Margit
Damásdi Zoltán
Fejérdy András Tamás
Gárdonyi Máté
Gianone András
Klestenitz Tibor István
Lakatos Andor
Lénár Andor
Miklós Péter
Mózessy Gergely
Nemes Gábor
Rácz Kálmán
Szögi László
Tóth Tamás
Tusor Péter
projekt kezdete 2011-05-01
projekt vége 2015-04-30
aktuális összeg (MFt) 8.595
FTE (kutatóév egyenérték) 16.55
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A projekt célja kimondottan alapkutatások elvégzése a magyarországi katolikus egyház 1790–2010 közötti történetének objektív feltárásához. Az anyaggyűjtés a kis számú publikált forrás figyelembevétele mellett elsősorban az egyházmegyei levéltárakban elvégzendő forrásfeltárás eredménye lesz. Eddig a szakirodalomban sem a ritkán tartott egyháztartományi, sem a rendszertelenül sorra kerülő egyházmegyei zsinatok anyagát nem tárták fel, s nem tették közzé. Az ott elfogadott határozatok szövegét, esetleg a zsinat jegyzőkönyvét, a zsinat előkészítését, lefolyását, a határozatok főkegyúri és szentszéki megerősítését, s végül végrehajtását nem dolgozták fel (alapdokumentumait is csupán esetlegesen adták ki) . Pedig ezek a zsinatok, a törvényalkotó szervek az ordinarius elnökletével, részvételével és egyetértésével (vagy netán egyet nem értésével) mint az adott egyházkormányzati egység legmagasabb szintű fórumai alapvetően megszabták, befolyásolták mind az elöljáró, mind az ottani klérus munkálkodását. A levéltári kutatások során összegyűjtött dokumentumok megszerkesztett változatát kötetekben kívánjuk közreadni, hogy azok a korszak egyháztörténetét művelők, vagy az iránt érdeklődők, továbbá a mai főpapság és a klérus számára is elérhetők legyenek. Fontos célja a kutatásnak az egyes zsinatok történetének ilyen feltárása mellett azok összehasonlító elemzése is, amelyet a kutatás végén monografikus feldolgozásban tervezünk összegezni.

A katolikus egyháztörténet és a közéleti, politikai katolicizmus fontos fórumai voltak az 1894-től néhány év kivételével rendszeresen megtartott Katolikus Nagygyűlések, amelyek a német Katholikentag-ok mintáját követték. Az ott elhangzott előadások hiteles szövegeinek az összegyűjtése, egy-egy korszakon belül kötetekbe szerkesztése is az alapkutatás részét képezi, mert ezt a munkát sem végezte még el az egyháztörténetírás. A megcélzott alapkutatás segítségével a katolikus egyház történetének új összefüggései válnak ismertté és kiküszöbölhetők lehetnek a témával kapcsolatos különböző irányú ideológiai vagy akár politikai elfogultságok.

A feladat elvégzésére vállalkozó kutatók zöme doktorandusz vagy fiatal-középkorú poszdoktor. Mivel az egyháztörténet-írás a rendszerváltozásig nem tartozott a preferált tudományágak közé, egy új történész-generációnak kell felnőnie, amely jelen pályázat teljesítésével igazolhatná rátermettségét.
angol összefoglaló
The purpose of the project is to conduct basic research for the objective exploration of the History of the Hungarian Catholic Church between 1790 and 2010. Apart from a small number of published sources, the material will mainly consist of the sources exhibited in the diocesan archives. Neither the material of the rare provincial synods, nor that of the irregular diocesan synods have been explored and published in the scholarly literature yet. The texts of their resolutions, preparations and proceedings, their affirmations by the Holy See and the senior of Hungarian Church (the king) and their implementation have not not yet been elaborated on. These synods, however, being legislative bodies, were the highest level forums of the corresponding Church governmental unit and as such, they fundamentally influenced the work of the unit’s principals and clerics. The edited versions of the documents collected during the research in the archives will be published in volumes, in order to make them available to scholars investigating the period’s ecclesiastical history, and to anyone interested in this field as well as to today’s clerical leaders and priests. In addition to the exploration of the synods’ history, a comparative analysis of synods is also a crucial purpose of this study, which will be summarized at the end of the project as a monograph.
Catholic Assemblies, organized from 1894, were also crucial forums of the Catholic Church. Collecting their authentic lectures and editing them in volumes is also part of the basic research, as this has not yet been investigated by ecclesiastical scholarship either. This basic research planned helps to reveal new connections within the history of the Catholic Church, and enables us to eliminate some ideological or political prejudices in this field.
Most of the researchers undertaking to accomplish the objective are PhD students, young and middle-aged PhD scholars. Since church history was definitely not among the preferred scientific fields until the change of regime, a new generation of historians had to grow up. By accomplishing this objective these new researchers can prove their competence.

 

Projekt eseményei

 
2011-03-07 13:05:37
Résztvevők változása
2011-03-01 15:18:55
Résztvevők változása
vissza »