Az Alföld nyugati peremének plio-pleisztocén üledékeinek tagolása és párhuzamosítása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
91224
típus K
Vezető kutató Magyari Árpád
magyar cím Az Alföld nyugati peremének plio-pleisztocén üledékeinek tagolása és párhuzamosítása
Angol cím Correlation of the plio-pleistocene sediments of the western basin margin of the Great Hungarian Plain
magyar kulcsszavak Alföld, nyugati medenceperemek, posztpannon üledékek, korreláció, OSL-kormeghatározás, neotektonika
angol kulcsszavak Western basin margins, Great Hungarian Plain, post-pannonian sediments, correlation, OSL-dating, neotectonics
megadott besorolás
Geológia, tektonika, vulkanológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
Ortelius tudományág: Geológia
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Magyar Állami Földtani Intézet
résztvevők Babinszki Edit
Chikán Géza
Jámbor Áron
Kercsmár Zsolt
Koloszár László
Marsi István
Musitz Balázs
Nádor Annamária
Síkhegyi Ferenc
Thamóné dr. Bozsó Edit
Tóthné Makk Ágnes
Unger Zoltán
projekt kezdete 2009-01-01
projekt vége 2012-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.221
FTE (kutatóév egyenérték) 18.40
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatómunka célja az Alföld nyugati részének és az avval határos peremterületeinek - földtani egységként mint negyedidőszaki medence nyugati része és annak pereme - posztpannon fejlődéstörténetének, az üledékképződés vertikális és regionális törvényszerűségeinek részletes, komplex vizsgálata, a részmedencék szerkezeti, neotektonikai fejlődésmenetének rekonstrukciója, illetve az üledékképződés és a szerkezeti fejlődés kapcsolatának nyomozása. A vizsgálandó terület fő célpontja az Alföldet határoló nyugatról peremi dombvidék (Szlavónia, Baranya-, Tolnai-, Somogyi-dombság keleti pereme, a Gödöllői-dombság D-i, DNy-i pereme), kisebb részben az Alföld nyugati peremvidéke és belseje, fiókmedencéi.
A kutatás várható eredménye az Alföldet nyugatról övező, dombsági- és hegységperemeken kibukkanó posztpannon – pliocén és pleisztocén – üledékek üledékföldtani vizsgálata és korrelációja. Remélhető eredménye továbbá a peremi képződményeknek az üledékgyűjtő részmedencékben kimutatható – többek között dunai eredetű - plio-pleisztocén üledékföldtani ciklusokkal és neotektonikai eseményekkel való párhuzamosítása és azok egységes kronológiai és neotektonikai fejlődéstörténetbe való foglalása.
Mindezek az eredmények döntően kihatnak a Duna-Tisza köze ivóvízkészletének meghatározására, vízbázis védelemére, a geotermikus energiakészlet kiaknázhatóságának becslésére, hulladék elhelyezésre illetve fokozattan veszélyes létesítmények építési kockázatainak felmérésére.
angol összefoglaló
The main goal of the project is to study the post-Pannonian evolution history of the western basin margin areas of the Quaternary depression of the Great Hungarian Plain. This includes the complex sedimentological and structural investigations of the different sub-basins, as well as the western basin margin areas, and the evaluation of tectonic control on sedimentation and landscape development. The study areas mainly include the hilly regions around the western part of the Great Hungarian Plain (Slavonia, eastern margin of the Baranya-, Tolna-, Somogy Hills, S-SW part of the Gödöllő and Cserhát Hills). The inner margin of the Great Hungarian Plain and the basin interior areas are going to be studied, too at a less extent.
Based on the sedimentological and stratigraphical investigations of the Plio-Pleistocene sediments around the western basin margin, the geological and structural evolution of the area will be outlined. Expected results include the correlation of basin margin sequences with the main sedimentary units of the western basin interior areas, in the frame of a complex geotectonic evolution history.
The results are expected to be broadly utilised in groundwater management policies of the Duna-Tisza area, investigation of geothermal resources of the basin, outlining of waste repository sites, as well as risk assessment of hazardous investments/constructions.
vissza »